• 12 grudnia 2021

Niedziela Radości

W liturgii kolor różowy jest wyjątkowy, pojawia się on tylko w niedzielę Gaudete niedzielę radości (Trzecia Niedziela Adwentu) i w niedzielę Laetare (Czwarta Niedziela Wielkiego Postu).

Papież święty Paweł VI w adhortacji apostolskiej O radości chrześcijańskiej („Gaudete in Domino”) pisał: Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”.