Kim jesteśmy?

Poznaj nasze Seminarium

 

O WSD w Świdnicy

Poznaj Świdnickie Seminarium Duchowne

Seminarium Duchowne w Świdnicy jest miejscem rozeznawania powołania. To dom formacyjny który zajmuje się przygotowaniem przyszłych kapłanów do posługi w kościele. Dzieje się to poprzez formacje ludzką, formacje duchową, formacje intelektualną, poprzez studia teologiczne oraz formacje duszpasterską.

HISTORIA

Początki WSD w Świdnicy

Święty Jan Paweł II powołał w 2004 r. do istnienia Diecezję Świdnicką, a jej pierwszym biskupem mianował ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca, ówczesnego Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jedną z pierwszych decyzji nowego biskupa było powołanie do istnienia instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i kształcenie jej duchowieństwa, diecezjalnego wyższego seminarium duchownego. Początkowo, przez wzgląd na brak własnych budynków i pomieszczeń na terenie nowej diecezji, seminarium nasze działało w strukturach Seminarium Wrocławskiego.

Historia

Etapy powstawania Seminarium w Świdnicy

Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup Świdnicki powołuje 8 maja 2004 r. Wyższe Seminarium Duchowne – instytucje odpowiedzialną za przygotowanie i kształcenie duchowieństwa diecezjalnego. Patronem świdnickiego seminarium ogłasza św. Wojciecha, biskupa i męczennika. 3 lipca 2004 roku zostaje zakupiona nieruchomość pod utworzone seminarium. Wcześniej budynek należał do szpitala.
W 2005 r. rozpoczynają się prace remontowe i budowlane w zakupionych od Starostwa Świdnickiego budynkach, celem zaadaptowania ich do potrzeb seminarium. Seminarium świdnickie działa gościnnie w strukturach seminarium wrocławskiego
Z racji zakończonych prac remontowo-budowlanych, na zaproszenie biskupa Ignacego Deca przybywa 26 listopada 2010 roku, kard. Zenon Grocholewski Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, aby je poświęcić. 29 listopada 2010 roku, sprawowana jest w kaplicy seminaryjnej pierwsza Eucharystia, podczas której zostaje poświęcony ołtarz i zainaugurowany kult eucharystyczny poprzez pierwsze włożenie Najświętszego Sakramentu do tabernakulum.
W maju 2011 r. z naszego "domu ziarna" wyszło 18 pierwszych absolwentów, którzy całą formację duchowną przeżyli w nowym seminarium diecezji świdnickiej.
20 marca 2014 roku, seminarium świdnickie dokonuje zakupu nowych budynków, wcześniej należących do szpitala.