Biblioteka WSD

Miejsce pełne wiedzy

 
 

Biblioteka w czasie roku akademickiego

Godziny pracy biblioteki

UWAGA:

Korzystanie z zasobów Biblioteki WSD Diecezji Świdnickiej – wypożyczanie i zwrot książek oraz korzystanie z Czytelni możliwe wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (nr tel.:  74 85 64 920).

Zamówienia online złożone bez wcześniejszego kontaktu nie będą realizowane.

 

Katalogi
Zasoby naszej biblioteki są dostępne poprzez system biblioteczny Koha.

Katalog FIDES
Adres

pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica

Telefon

tel. 74 85 64 920

Email

biblioteka@seminarium.swidnica.pl
czytelnia@seminarium.swidnica.pl

Regulamin

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, zwana dalej Biblioteką, udostępnia swoje zbiory wszystkim osobom pełnoletnim zamieszkałym na terenie Diecezji Świdnickiej.

I. Udostępnianie zbiorów poza Bibliotekę

1. Warunki zapisu (uwaga: zapisy wyłącznie po kontakcie telefonicznym)
Zapisujący się użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz wypełnienia karty informacyjnej czytelnika, którą należy przedłożyć wraz z dowodem osobistym. Studenci i słuchacze pomaturalnych i policealnych szkół zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji studenckiej (szkolnej) oraz indeksu z kartą zobowiązań.

2. Zasady wypożyczania (uwaga: wypożyczanie książek wyłącznie po kontakcie telefonicznym)
a. Do wypożyczania zbiorów upoważnia karta biblioteczna, którą wydaje się na okres jednego roku, po wniesieniu opłaty manipulacyjnej.
b. Ważność karty bibliotecznej należy przedłużać wraz z kolejnym rokiem akademickim.
c. Podstawą przedłużenia ważności karty bibliotecznej jest dotrzymywanie terminu zwrotu książek oraz dbanie o ich właściwy stan.
d. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
e. W przypadku zgubienia karty bibliotecznej należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
f. W przypadku zmiany danych osobistych (adresu, numeru telefonu itp.), należy je uaktualnić podczas najbliższej wizyty w Bibliotece.
g. Czytelnik jest zobowiązany do każdorazowego okazywania karty bibliotecznej.

3. Przed wypożyczeniem książki należy
a. Sprawdzić w katalogach bibliotecznych, czy poszukiwana publikacja znajduje się w zbiorach.
b. Wypełnić prawidłowo rewers według wzoru znajdującego sie przy katalogach lub zamówić książkę elektronicznie.
c. Wypełniony rewers wrzucić do skrzynki znajdującej się przy katalogach bibliotecznych.

Rewers nieprawidłowo wypełniony nie zostanie zrealizowany.
Nieodebranie książki po upływie 2 dni roboczych, będą odnoszone do magazynów.

4. Ilość wypożyczonych książek oraz terminy ich zwrotu
a. Studenci WSD jednorazowo mogą wypożyczyć 5 woluminów na okres 90 dni.
b. Profesorowie oraz studenci IV oraz V roku WSD w Świdnicy jednorazowo mogą wypożyczyć 8 woluminy na okres 90 dni.
c. Pozostali czytelnicy 3 woluminy na okres 30 dni.
d. Na prośbę czytelnika można dokonać prolongaty na okres 30 dni (przed upływem terminu zwrotu książki) a także rezerwacji interesującej czytelnika publikacji.

5. Zniszczenie lub zagubienie książki
Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia książek. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest:
a. Odkupić książkę o tym samym tytule i roku wydania.
b. Odkupić za zgodą dyrektora Biblioteki inną książkę odpowiadającą potrzebom Biblioteki.
c. Zapłacić pięciokrotną wartość antykwaryczną książki.
d. W przypadku uszkodzenia książki uiścić kwotę pokrywającą koszt naprawy.

6. Sankcje
a. Za przekroczenie terminu zwrotu książek pobierana jest opłata w wysokości 0, 20 zł za każdy dzień od każdego tytułu.
b. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie stosuje się zasady Kodeksu Cywilnego.

II. Udostępnianie zbiorów w czytelni (uwaga: korzystanie z czytelni wyłącznie po kontakcie telefonicznym)

Księgozbiór podręczny oraz czasopisma znajdujące się w czytelni nie podlegają wypożyczeniu.
Czytelnik przed wejściem do czytelni zobowiązany jest do:
1. Pozostawienia wierzchnich okryć, toreb itp. w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
2. Pozostawienia u bibliotekarza karty bibliotecznej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Wpisania się do książki odwiedzin.
4. Zachowania bezwzględnej ciszy.

Czasopisma i książki z magazynów zamawia się składając czytelnie wypełniony rewers.

W CZYTELNI OBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH!

Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone na wniosek Dyrektora Biblioteki.