Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Wspólnota wspomagająca Seminarium

O Towarzystwie

Dzięki Wam możemy wzrastać

Aby seminarium mogło dobrze funkcjonować potrzebna jest pomoc ludzi, którzy swoją modlitwą i wsparciem finansowym zadbają o codzienne życie alumnów, o ich podstawowe potrzeby, umożliwią formację intelektualną, a także duchową. Takimi osobami są w szczególności nasi dobrodzieje zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Dołącz do Towarzystwa

Pamiętamy o naszych przyjaciołach

Klerycy nigdy nie zapominają o swoich dobrodziejach, dlatego dbamy o Towarzystwo Przyjaciół naszego seminarium. Przede wszystkim pamiętamy o nich w modlitwie. Pragniemy, aby towarzyszyli nam w różnych etapach naszego życia, dlatego spotykamy się z nimi odwiedzając parafie, w których działają. Dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium!

Adres

pl. Wojska Polskiego 2,
58-100 Świdnica

Telefon

Tel. (74) 856 49 00
Fax: (74) 85 64 902

E-mail

wsd@seminarium.swidnica.pl

Wsparcie

Bank PKO SA o/Świdnica:
66124019781111001006919590