ADRES

plac Wojska Polskiego 2,
58-100 Świdnica

TELEFON

+ 48 74 856 49 00 (furta)

EMAIL

rektor@seminarium.swidnica.pl

WSPARCIE

Bank PKO SA o/Świdnica:
66124019781111001006919590