• 22 maja 2021

Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu są najważniejszym wydarzeniem nie tylko dla wspólnoty seminaryjnej, lecz także całej diecezji. W tym roku w Katedrze Świdnickiej święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bp. Marka Mendyka – Biskupa Świdnickiego przyjęło czterech diakonów. Po odczytaniu perykopy Ewangelii, ks. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. dr Tadeusz Chlipała przedstawił Biskupowi Świdnickiemu kandydatów do święceń prezbiteratu. Następnie JE Ks. Bp Marek Mendyk wygłosił homilię, po zakończeniu której, kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenia kapłańskie i ślubowali posłuszeństwo Biskupowi Świdnickiemu. Następnie odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych. Kolejnym ważnym punktem było nałożenie rąk przez Ordynariusza Świdnickiego i wszystkich kapłanów zebranych w katedrze świdnickiej.

Po zakończonym obrzędzie święceń, neoprezbiterom w założeniu ornatów pomagali księża proboszczowie z ich rodzinnych parafii. Następnie główny celebrans namaścił olejami dłonie wyświęconych dziś kapłanów, a także wręczył im chleb i wino, przekazując na koniec pocałunek pokoju. Przed udzieleniem błogosławieństwa, księżom neoprezbiterom zostały wręczone dyplomy z tytułami magistrów teologii, legitymacje kapłańskie. Na koniec, przedstawiciele neoprezbiterów wyrazili słowa wdzięczności.

 

Księża neoprezbiterzy:

  • Jarosław Biłozor (Dzierżoniów, par. pw. Królowej Różańca Świętego)
  • Emil Dudek (Piława Górna, par. pw. św. Marcina)
  • Wojciech Pawlina (Nowa Ruda, par. pw. św. Mikołaja)
  • Grzegorz Wołoch (Świebodzice, par. pw. św. Mikołaja)