• 3 grudnia 2021

Spotkanie z duszpasterstwem uzależnień

Klerykom na spotkaniu został przedstawiony problem uzależnień, szczególnie skupiono się na uzależnieniu od alkoholu. Klerycy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom.

www.zlo.czarnybor.com

www.aa24.pl