• 9 stycznia 2022

Spotkanie opłatkowe

Biskupi wraz z przełożonymi i mieszkańcami seminarium świdnickiego zgromadzili się z klerykami na dorocznym spotkaniu opłatkowym.

Wydarzenie rozpoczęło wspólne odmówienie nieszporów. Po zakończeniu modlitwy brewiarzowej uczestnicy przeszli do refektarza i przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia oraz kolędując.