• 2 października 2021

Rozpoczęcie roku akademickiego

W pierwszy piątek miesiąca października, w dniu rozpoczęcia nowego roku formacji, wspólnota seminaryjna zebrała się w Kaplicy Dobrego Pasterze na wspólnej Eucharystii. Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał o konieczności pokory w życiu chrześcijańskim, oraz zaznaczył jak wielkie znaczenie dla zbawienia duszy ma postawa miłości i całkowitego zaufania Bogu.

Inauguracyjny wykład, pt. „Paradygmaty mistagogii Eucharystii” został wygłoszony przez ks. prof. Dominika Ostrowskiego – Rektora WSD w Świdnicy. Po nim odbyło się wręczenie nagród klerykom, którzy uzyskali w ubiegłym roku akademickim najlepsze wyniki w nauce.

W inauguracji roku formacji wzięli udział również nasi bracia z roku propedeutycznego, którzy po zakończonych uroczystościach wraz ze swym opiekunem ks. Piotrem Gołuchem udali się do domu formacyjnego w Legnicy.