• 6 lutego 2022

Rekolekcje dla młodzieży męskiej

W seminarium odbyły się coroczne rekolekcje dla młodzieży męskiej. Były one skierowane do starszej młodzieży. Poprowadzone zostały przez ojca duchownego seminarium świdnickiego i prefekta roku propedeutycznego księdza Piotra Gołucha.