• 18 grudnia 2021

Wizyta roku propedeutycznego

Naszą wspólnotę odwiedziła wspólnota propedeutyczna, który na co dzień kształtuje się w Legnicy.

Zgodnie z dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, wraz z nowym rokiem akademickim 2021/2022 w diecezji świdnickiej początek drogi formacyjnej nie ma charakteru akademickiego i trwa przez okres jednego roku, nazywanego „rokiem propedeutycznym” (przygotowawczym). Po zakończeniu roku propedeutycznego kandydaci rozpoczynają studia teologiczne na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym.