• 21 maja 2022

Święcenia Prezbiteratu

W Katedrze Świdnickiej, biskup Marek Mendyk udzielił święceń prezbiteratu. Wyświęconych zostało trzech neoprezbiterów.

Foto ks. Przemysław Pojasek. Więcej zdjęć tutaj.