Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
SST > Witamy

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

 

„Świdnickie Studia Teologiczne”

 

 

O „Świdnickich Studiach Teologicznych”

 

Rocznik „Świdnickie Studia Teologiczne” to czasopismo poświęcone tematyce teologicznej oraz wybranych nauk powiązanych z teologią – filozofii, historii, pedagogice, psychologii i socjologii.

Na jego łamach publikowane są materiały w formie artykułów, recenzji i sprawozdań. Wszystkie artykuły publikowane są w języku polskim i zawierają streszczenia w języku angielskim.  Począwszy od numeru 1. z roku 2004, każdy opublikowany artykuł był recenzowany i dopuszczany do druku przez jednego specjalistę z danej dziedziny, natomiast od roku 2014 teksty przesyłane do redakcji "ŚST" poddawane są  dwóm niezależnym recenzjom. Decyzją Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ignacy Dec, biskupa świdnickiego, od drugiej połowy 2014 roku „Świdnickie Studia Teologiczne” przestały być rocznikiem, gdyż ukazują się dwa razy w roku.

Celem czasopisma jest prezentacja dorobku badawczego przedstawicieli ludzi nauki żyjących na co dzień w ramach świdnickiego Kościoła lokalnego bądź powiązanych z nim. "ŚST" są szeroko otwarte dla wszystkich uczonych, zarówno duchownych, jak i świeckich. Pomimo krótkiego okresu wydawniczego, już wielu wybitnych specjalistów publikowało na łamach naszego periodyku.

 

Wydawca

„Świdnickie Studia Teologiczne” od samego początku, tj. od roku 2004, wydawane są przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, a także pod egidą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczególny patronat nad czasopismem sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec, pierwszy biskup świdnicki, będący jednocześnie przewodniczącym kolegium redakcyjnego.

 

Dostęp do ŚST

 

Czasopismo „Świdnickie Studia Teologiczne” jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Można je nabyć w dolnośląskich księgarniach katolickich oraz w księgarni związanej z Centrum Inicjatyw Ekonomicznych „Stanislaus” działającym przy Świdnickiej Kurii Biskupiej (Świdnica, pl. Jana Pawła II 1). Poszczególne artykuły naszych autorów są dostępne również w formacie PDF na łamach naszej strony internetowej, w sekcji PUBLIKACJE

Jest także dostęp do aktualnych i archiwalnych numerów Świdnickich Studiów Teologicznych w formacie PDF: na podstronie naszego Wydawnictwa "Adalbertus".

Zapraszamy Autorów tekstów teologicznych, również spoza terenu Diecezji Świdnickiej, do zamieszczania swoich artykułów w naszym periodyku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale DLA AUTORÓW.