• 25 maja 2021

Prymicje w Seminarium

Do gmachu głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża neoprezbiterzy, by w naszej wspólnocie sprawować Mszę Świętą prymicyjną. Eucharystii przewodniczył ks. Wojciech Pawlina, senior rocznika neoprezbiterów. Homilię wygłosił natomiast wykładowca WSD w Świdnicy – ks. mgr lic. Paweł Traczykowski. W swoim rozważaniu wskazał na fakt uprzedzającego Bożego wybrania względem neoprezbiterów. Homileta podkreślił, że Bóg nie wymaga od nikogo bycia idealnymi ludźmi, lecz chce, abyśmy dali się Mu pokochać i ofiarować mu całe swoje życie. Na zakończenie zachęcał księży neoprezbiterów, by nigdy nie zapominali o modlitewnej łączności z Dobrym Pasterzem.

Na koniec uroczystej Eucharystii, księża neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, diakonom, siostrom zakonnej, pracownikom seminarium oraz alumnom. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację.