• 22 czerwca 2021

Pożegnanie księdza rektora Tadeusza Chlipały