Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2021

06.03.2021 - 05.04.2021 (sob - pon)
Praktyka wielkopostna diakonów

W przeddzień III Niedzieli Wiewlkiego Postu diakoni naszej seminaryjnej wspólnoty udali się do wyznaczonych parafii Diecezji Świdnickiej, gdzie rozpoczęli praktyki duszpasterskie. Podczas ich trwania poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania kancelarii, będą również pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych, a także katechizować w szkołach.

01.04.2021 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

Ponówmy dzisiaj swoje "Tak" dla powołania danego nam przez Boga, które wypowiedzieliśmy w dniu naszych święceń!

Tradycyjnie przed południem w Wielki Czwartek w Katedrze Świdnickiej była sprawowana Msza Krzyżma Świętego, w której uczestniczyła część kapłanów naszej diecezji. Uroczystej Eucharystii z obrzędem poświęcenia olejów przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Marek Mendyk. Biskup Świdnicki zwrócił uwagę zebranych, że dzisiejszy dzień jest właściwym momentem  do odnowienia swojej odpowiedzi na głos Bożego powołania. W nawiązaniu do tekstu Drugiej Modlitwy Eucharystycznej i fragmentu zaczerpniętego z Księgi Powtórzonego Prawa Ordynariusz Świdnicki podkreślił, że bycie kapłanem Jezusa Chrystusa dzisiaj oznacza dzisiaj stanie przez Bogiem i służenie Jemu.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, a po komunii świętej miała miejsce konsekracja krzyżma.

01.04.2021 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Sprawujmy Eucharystię całym naszym życiem!

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął Święte Triduum Paschalne. Uroczystej Eucharystii w Katedrze Świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Marek Mendyk. Ordynariusz Świdnicki podkreślił, że dzisiejszy dzień przywodzi na myśl zarówno wyzwolenie z Narodu Wybranego z niewoli egipskiej – co stanowiło zapowiedź naszego wyzwolenia spod jarzma grzechu. W dalszej części homilii, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że kapłani za sprawą posługiwania sakramentalnego przedłużają zbawcze działanie Boże w Kościele.

Po zakończonej Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji.

02.04.2021 (piątek)
Ciemna jutrznia

Stańmy pod Krzyżem i przypatrzmy się miłości Ukrzyżowanego!

Tradycyjnie w wielkopiątkowy poranek brać klerycka wraz z księżmi przełożonymi zgromadziła się w Katedrze Świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. Ciemnej Jutrzni przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, a śpiewy prowadzili klerycy naszego chóru seminaryjnego.

02.04.2021 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Niech miłość w naszym życiu stanie się większa niż lęk!

Wielki Piątek to dzień, w którym nie sprawuje się w Kościele Eucharystii. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch. Liturgia rozpoczęła się procesją wejścia w ciszy, następnie Główny Celebrans  w geście uniżenia położył się w prezbiterium krzyżem. Podczas Liturgii chór seminaryjny pod dyrekcją Pani Marty Monety wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której pochylił się nad tematem Krzyża Chrystusowego i wypływającej z Niego miłości.

Po modlitwie powszechnej Wielkiego Piątku, Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej uroczyście odsłonił krzyż, po czym kapłani, alumni i wszyscy wierni mogli oddać mu cześć. Po Komunii Świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

 

03.04.2021 (sobota)
Wigilia Paschalna

Zmartwychwstały Pan ukazuje nam, że prawa jest silniejsza od kłamstwa, a życie jest mocniejsze niż śmierć!

Wigilia Paschalna stanowi centralny moment całego roku liturgicznego. Uroczystej Liturgii, która rozpoczęła się od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk. Po wniesieniu zapalonego paschału do prezbiterium, odśpiewano Exsultet, czyli orędzie wielkanocne. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, która w tym szczególnym dniu ukazuje historię zbawienia od początku świata, aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Główny Celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad dzisiejszą liturgią słowa, w której pochylił się nad symboliką ognia – dzięki któremu paschalna świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa rozprasza mroki śmierci i wody, która symbolizując chrzest daje nam życie. Po komunii świętej, miała miejsce procesja rezurekcyjna, po zakończeniu której Ordynariusz Świdnicki złożył wiernym życzenia.

03.04.2021 (sobota)
Ciemna jutrznia

Przeżywajmy ten dzień w postawie refleksji, zadumy i nadziei, że będziemy żyć - i to na zawsze!

W Wielką Sobotę rano wspólnota seminaryjna wraz z księżmi moderatorami udała się do Katedry Świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. Ciemnej Jutrzni przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec - Biskup Senior Diecezji Świdnickiej.

 

04.04.2021 (niedziela)
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ostatnie słowo należy do Prawdy, Dobra i Miłości, a nie do kłamstwa, zła i grzechu!

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do Świdnickiej Katedry, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Mszę Świętą rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem. Biskup Senior w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że gromadzący się wokół pustego grobu stają się świadkami i uczniami Zmartwychwstałego Pana. Nawiązując do obecnej sytuacji pandemicznej Ksiądz Biskup zaznaczył, że wierzący poprzez wierność chrześcijańskim wartościom są wezwani do zapoczątkowania duchowego odrodzenia Europy.

Po zakończonej Eucharystii brać klerycka wraz z księżmi wychowawcami zgromadziła się w seminaryjnym refektarzu, aby wspólnie zasiąść do śniadania wielkanocnego.

15.04.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Kto wierzy w Syna ma miłość - ma niebo do którego pielgrzymujemy!

Czwartek – dzień podczas którego Kościół szczególną troską ogarnia sprawę powołań do służby Bożej w Kościele zgromadził w Kaplicy Dobrego Pasterza księży moderatorów wraz z klerykami na wspólnym Łamaniu Chleba i Słuchaniu Słowa. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Główny Celebrans wygłosił także homilię, w której podkreślił, że wiara integruje człowieka, obejmując wszystkie sfery jego życia porządkując je i nadając im właściwą hierarchię. Wiara w Syna sprawia, że jako człowiek, jestem w stanie Go poznać, kochać i naśladować, przez co mogę stawać się jeszcze bardziej chrystusowym. Upodabnianie się do Syna to proces, potrzeba czasu aby przejść drogę bycia uczniem przekraczając siebie i odkrywając to co nieznane – zauważył Ksiądz Rektor. Jeżeli kontemplujemy Jezusa – to jednocześnie poznajemy siebie samych w świetle prawdy jaką On ze sobą przynosi, a poprzez otwarte serce jesteśmy zdolni doświadczyć Jego obecności – podkreślał homilista.

16.04.2021 - 19.04.2021 (pią - pon)
Warsztaty rozwijające kompetencje przywódcze

W dniach od 16 do 19 kwietnia grupa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej brała udział w kursie doskonalącym rozwijanie kompetencji przywódczych organizowanym przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.

Wśród celów kursu znajdowało się poszerzenie wiedzy oraz wzmocnienie umiejętności uczestników m.in. w zakresie budowania autorytetu lidera, technik motywacyjnych, udzielania informacji zwrotnych, umiejętnego organizowania pracy, podnoszenia efektywności procesu samorozwoju, a także rozwiazywania konfliktów oraz poznania narzędzi przywódczych.

Kurs obejmował zajęcia z horse coachingu, zajęcia praktyczne z budowania zespołu oraz bloki wykładowe podejmujące zagadnienia związane z przywództwem opartym na wartościach, zasobami przywódcy, podejmowania decyzji pod presją czasu, motywacji, organizacji oraz planowania pracy, a także komunikacji społecznej i wystąpień publicznych.

22.04.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Bóg chce, by nasze myślenie nie było ziemskie, lecz Niebieskie - Boże!

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Eucharystii w Kaplicy Głównej Świdnickiego Domu Ziarna. Celebracji przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. W swoim rozważaniu skupił się na tematyce I czytania (Dz 8,26-40) zaczerpniętego z Dziejów Apostolskich – księdze opowiadającej o ważnych i ważkich wydarzeniach pierwszej gminy chrześcijańskiej. W historii diakona Filipa oraz Etiopa – dworzanina królowej Kandaki można dostrzec logikę i zamysł Boży. To właśnie do dworzanina – poganina wyłączonego ze wspólnoty posłany został Filip, aby wytłumaczyć mu przesłanie Izajaszowego proroctwa oraz, że znajduje ono swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Homileta zaznaczył, że również i dzisiaj jesteśmy, na wzór Filipa, zobowiązani do otwarcia się na Ducha Świętego, aby będąc posłuszni Jego natchnieniom składać świadectwo naszej wiary. Bez wiary nie ma świadectwa, z kolei brak świadectwa skutkuje brakiem motywacji do Życia Ewangelią – zapewniał Główny Celebrans. Na zakończenie Ksiądz Rektor zachęcał zebranych do wyjścia poza ramy utartych schematów i poddania się działaniu Bożych natchnień, dzięki którym inni będą bardziej skłonni do wiary w Niego.

23.04.2021 (piątek)
Uroczystość św. Wojciecha

Jakość i poziom służby będzie zależeć od naszej relacji z Jezusem Chrystusem.

W Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona naszego Seminarium, brać klerycka wraz z księżmi moderatorami, oraz zaproszonymi gośćmi wzięła udział w uroczystej Eucharystii. Mszy Świętej w Kaplicy Głównej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Marek Medyk. W sowim rozważaniu Ordynariusz Świdnicki podkreślił, że dzisiejszy Patron jest wzorem zatroskanego pasterza i duchowego przewodnika na drodze wiary. Propagując ewangelijną wizję człowieka Pragnął, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy – przypominał Ksiądz Biskup. W dalszej części rozważania Główny Celebrans zaznaczył, że dla uczniów Jezusa nie ma innej drogi, jak ta, którą kroczy sam Mistrz, a w centrum której znajduje się Krzyż.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani zgromadzili się na uroczystym śniadaniu w seminaryjnym refektarzu.

25.04.2021 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Tradycją naszego Seminarium jest, że w IV Niedzielę Okresu Wielkanocnego, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, alumni wyruszają do różnych parafii naszej diecezji, by dzielić się radością i świadectwem swojego powołania. To również czas spotkań z grupami parafialnymi, Towarzystwem Przyjaciół Seminarium i młodzieżą. W tym roku klerycy odwiedzili parafie w Wałbrzychu (parafia pw. Świętych Aniołów Stróżów), Świdnicy (parafia pw. św. Andrzeja Boboli i parafia pw. NMP Królowej Polski) i Dzierżoniowie (parafia pw. Chrystusa Króla).

29.04.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Jeżeli z wiarą poddamy się Chrystusowemu jarzmu - wtedy to co trudne może stać się łatwe - celibat, posłuszeństwo, relacje.

Trwając w tygodniu modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele, w liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Dobrego Pasterza na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Główny Celebrans na jej początku zauważył, że w zewnętrznym chaosie świata pojawia się pytanie o cel i sens naszej ludzkiej wędrówki. Kiedy doświadczamy bliskości Pana – doświadczamy również wolności – przekonywał Ksiądz Rektor, który w dalszej części przypomniał zgromadzonym, iż Seminarium jest miejscem weryfikacji powołania i przygotowania do kapłaństwa. Jarzmo, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii (Mt 11,25-30), jest na nas nakładane przez Jezusa, a wynika ono z naszej wolnej decyzji pójścia za głosem Pana. Na zakończenie homilista podkreślił, że wśród starań o rzeczy doczesne i przyziemne należy zabiegać przede wszystkim o podtrzymywanie relacji z Jezusem, aby w sposób świadomy i wierny brać na siebie Jego jarzmo.

Wybierz kronikę