Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2021

12.01.2021 - 01.02.2021 (wto - pon)
Najnowszy numer gazetki "Nasze Seminarium"

Ukazał się nowy numer gazetki "Nasze Seminarium".

W celu pobrania gazetki w formacie PDF, proszę kliknąć w grafikę okładki poniżej:

Nasze Seminarium 46 - okładka

01.02.2021 (poniedziałek)
Msza Święta z Biskupem

Nie bójcie się zaryzykować pójść za Jezusem Chrystusem!

W pierwszy dzień rozpoczynającego się dzisiaj semestru letniego alumni naszego Seminarium zgromadzili się wraz z Księżmi Moderatorami w Kaplicy Głównej na uroczystej Eucharystii z okazji 12. Rocznicy święceń Biskupich JE. Ks. Bp. Marka Mendyka – Biskupa Świdnickiego. Ordynariusz Świdnicki przewodniczył Świętym Czynnościom oraz wygłosił homilię. Podkreślił w niej, że cała Ewangelia według św. Marka stanowi swoisty podręcznik powołania chrześcijańskiego. Propozycja Jezusa do pójścia za nim nie jest tylko dla wybranych, ale dla każdego kto chce się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię. Następnie homileta zaznaczył, że jeżeli my sami chcemy być z Jezusem to musimy podjąć bardzo ważną decyzję – zerwania z własnymi błędnymi wyobrażeniami o Nim samym – jest to wezwanie do wypracowani w sobie właściwego obrazu Jezusa Chrystusa poprzez życie Ewangelią. Na zakończenie kaznodzieja podkreślił, że jest to trudna i wymagająca droga, zawiera w sobie powołanie, wybór, dojrzewanie, a także kryzysy pozwalające nam doświadczyć nowego początku.

Na koniec Mszy Świętej dziekani alumnów złożyli Księdzu Biskupowi życzenia z okazji jubileuszu. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza na wspólne śniadanie.

02.02.2021 (wtorek)
Ofiarowanie Pańskie

Życie osób konsekrowanych pokazuje w jaki sposób w Jezusie Chrystusie można odnaleźć prawdziwą miłość - wierną, cierpliwą i wytrwałą.

W święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwane Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej. Uczestniczyła tam we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem JE. Ks. Bp. Marka Mendyka - Biskupa Świdnickiego. Obecni również na niej byli przełożeni seminaryjni, ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. Jest to bowiem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Eucharystia rozpoczęła się procesją w katedrze, w której wierni uczestniczyli niosąc ze sobą zapalone świece, symbol Jezusa Chrystusa - Światłości świata.

W homili Główny Celebrans wskazał , że całą rzeczywistość życia konsekrowanego stanowi w dzisiejszym świecie żywy znak dóbr przyszłego zmartwychwstania. Życie konsekrowane – kontynuował homileta, zrodziło się z miłości Boga do człowieka. Przez tą miłość możliwa jest szeroka działalność osób żyjących konsekracją. Przez wszystkie posługi, które podejmują, osoby te są obecne na peryferiach świata – dzięki czemu Boża miłość jest wśród nas obecna z całym swym bogactwem – podkreślał Ordynariusz Świdnicki.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz ślubów zakonnych, zaś po Komunii Świętej przedstawiciele osób życia konsekrowanego złożyli podziękowania.

04.02.2021 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Powołanie jest tajemnicą Boga w życiu człowieka.

W pierwszy czwartek miesiąca, Księża Moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe. Eucharystii przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, zaś homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny naszej wspólnoty. Ojciec Krzysztof zwrócił szczególną uwagę na kwestie związaną powołaniem. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii zwrócił On uwagę, że inicjatorem każdego powołania jest Bóg i to On sam wybiera właściwe osoby w oparciu o takie kryteria, które dla ludzi mogą wydawać się dziwne i niezrozumiałe. Pan Bóg – przypomniał homileta, patrzy przede wszystkim na serce, na to co jest ukryte przed ludzkim okiem. W dalszej części Kaznodzieja zauważył, że Chrystus daje swoim wybranym konkretną władzę, zarówno do sprawowania sakramentów i uświęcania tym samym Jego Ludu, jak i do wzywania ludzi do nawrócenia, które potrzebne jest dzisiaj każdemu z nas. Na zakończenie Ojciec wezwał zebranych do codziennej modlitwy w intencji młodych ludzi, aby umieli odpowiedzieć na Boże wezwanie do Chrystusowej służby, oraz za kapłanów, by byli narzędziami w ręku Boga, prowadzącymi powierzonych im wiernych do Niego.

Po komunii świętej Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

06.02.2021 (sobota)
Konsulta seniorów

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta seniorów, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

07.02.2021 (niedziela)
V Niedziela Zwykła

Wszyscy jesteśmy powołani, by doświadczyć pełni szczęścia z Jezusem i widzieć głębie miłości, w której Bóg nas kształtuje poprzez wypełnianie Jego woli.

Niedziela – Pierwszy Dzień Tygodnia, czas w którym w sposób szczególny wspominamy chwalebne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią zgromadziła brać klerycką naszego Seminarium na wspólnej Eucharystii. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Rektor WSD w Świdnicy – ks. dr Tadeusz Chlipała. Zwrócił On uwagę na kwestie związane z motywacją i tym co stanowi podłoże naszego działania, dlaczego odpowiedzieliśmy na głos Jezusa i wstąpiliśmy do Seminarium, dlaczego idziemy za Nim? W odpowiedzi Ksiądz Rektor posłużył się przykładem z dzisiejszej Markowej Ewangelii (Mk 1,29-39). Przedstawieni w niej ludzie szli za Mistrzem z Nazaretu, szukali Go ponieważ uzdrawiał, karmił, słowem: zaspokajał ich potrzeby, ale w tym wszystkim brakowało głębi relacji z Nim. Homilista zaznaczył, że analogicznie do ówczesnych, dzisiejszy człowiek również jest niestały, łudzi się swoimi wyborami będąc po części konformistami. Z takiej waśnie postawy konformizmu wyrywa nas Jezus Chrystus pokazując nam kim jest i jak nalży czynić – zaznaczył kaznodzieja.

11.02.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Bądźmy wierni Jezusowi w tym co wymaga od nas poświęcenia i ofiary!

W liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes w dniu, w którym Kościół Obchodzi Światowy Dzień Chorego, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Dobrego Pasterza na czwartkowej Eucharystii. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii (Mk 7, 24-30) zaznaczył, że nikt nie jest w stanie zrozumieć postawy syrofenicjańskiej matki, jeżeli sam w swoim życiu nie doświadczył takiego bólu i cierpienia co ona. Matka chciała zareagować, przyjść do Jezusa – i znalazła Go, mimo że Ten chciał pozostać w ukryciu. Jej osoba – kontynuował kaznodzieja, ukazuje wielką determinację miłości, która wypływa z serca oraz bezinteresownej pomocy drugim i która zdolna jest pokonać wszelkie bariery. W drugiej części homilii Ksiądz Rektor zatrzymał się nad obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Chorego, ukazując go jako dany nam przez Kościół czas szczególnej modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała.

14.02.2021 (niedziela)
VI Niedziela Zwykła

Nigdy nie będziemy chodzić w prawdzie przed Bogiem, jeśli nie uznamy naszej grzeszności.

W VI Niedzielę Zwykłą brać klerycka wraz z Księżmi Moderatorami zgromadziła się w seminaryjnej kaplicy na wspólnej Eucharystii podczas której szczególną modlitwą ogarnięty został Ks. dr Tadeusz Chlipała - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, który obchodził dzisiaj swoje urodziny. Przewodniczył On również Świętym Czynnościom, zaś homilię wygłosił ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor Administracyjny świdnickiego Seminarium. Przybliżając zgormadzonym przesłanie dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-45) kaznodzieja przypomniał, że dla ludzi Starego Testamentu oraz żyjących w czasach Jezusa trąd był związane z grzechem i karą Bożą, a Prawo Starego Przymierza było względem ludzi nim dotkniętych bezsilne. Ksiądz Dyrektor zaznaczył, że w tą rzeczywistość wkracza Jezus ze swoim miłosierdziem przewyższającym Stare Prawo – odradzając chorego do nowego życia. Jezus – kontynuował homilista, mówi dzisiaj do każdego z nas: „Chcę bądź oczyszczony” – On nas zbawia ratuje od śmierci i chroni przed największym złem. W dalszej części homilii podkreślona została postawa trędowatego, który przezwycięża wstyd i lęk przed przystąpieniem do Jezusa – wśród wielu trędowatych to włąśnie on został uzdrowiony, gdyż nie bał się o to poprosić.

Na zakończenie, dziekani alumnów złożyli w imieniu całej wspólnoty najserdeczniejsze życzenia dzisiejszemu jubilatowi. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na uroczyste śniadanie.

16.02.2021 (wtorek)
Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych

Wspólnota seminaryjna rozpoczyna dziś wieczorem rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi Ks. dr hab. Jan Miczyński adiunkt Katedry Historii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie.

Potrwają one do 20 lutego i zakończą się uroczystą Eucharystią w seminaryjnej Kaplicy Dobrego Pasterza pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Adama Bałabucha, w czasie której będzie miało miejsce przyjęcie przez braci z kursu III posługi lektoratu.

Ogarnijmy modlitwą ten święty czas ćwiczeń duchowych, Ojca Rekolekcjonistę i całą naszą Wspólnotę.

16.02.2021 - 20.02.2021 (wto - sob)
Rekolekcje wielkopostne

Tym, co przeniesiemy przez próg śmierci to Miłość - nie chciejcie w życiu łatwej i prostej Miłości - taka nie istnieje!

W murach świdnickim Seminarium we wtorkowy wieczór rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadził je Ks. dr hab. Jan Miczyński adiunkt Katedry Historii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Ćwiczenia duchowne, którym przyświecało hasło: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów… (1 Kor 13,1)” składały się z licznych konferencji, modlitwy Liturgią Godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz medytacji Słowa Bożego – przede wszystkim Hymnu o miłości św. Pawła. W centrum każdego dnia była oczywiście Eucharystia. Rekolekcje zakończyły się przyjęciem posługi lektoratu przez alumnów trzeciego roku, w seminaryjnej Kaplicy.

17.02.2021 (środa)
Środa popielcowa

Pobożność przynosi zysk tylko wtedy, gdy nie jest wykonywana dla poklasku, lecz by podobać się Bogu.

W Środę Popielcową wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej , w której Mszy Świętej z obrzędem posypania głów popiołem przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup przypomniał zebranym, że Wielki Post jako czas wyrzeczenia jest środkiem do wyrażenia jedności z cierpiącym Chrystusem. Post  - kontynuował homilista, prowadzi do uwolnienia naszej codzienności od tego co nas przytłacza, by jeszcze szerzej otworzyć serce dla zbawiciela. W drugiej części homilii Ordynariusz Świdnicki nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał słowa – klucze dla każdego z dzisiejszych czytań. W I czytaniu (Jl 2, 12-18) kluczem jest słowo nawrócić, a jego istotą jest związek z sercem człowieka, II czytanie (2 Kor 5, 20 – 6, 3) – pojednanie. Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) natomiast przestrzega przed pokazowością naszej pobożności przed ludzkim spojrzeniem. Na zakończenie Główny Celebrans zachęcił wszystkich do odnowienia zażyłości z Panem Bogiem. Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd posypania głów popiołem.

19.02.2021 (piątek)
Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

Podczas trwających wielkopostnych ćwiczeń duchowych wspólnota naszego świdnickiego Seminarium zebrała się w piątkowe przedpołudnie na uroczystej Mszy Świętej podczas której miał miejsce obrzęd kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu naszego brata – Mateusza Petrusa z parafii pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Homilię wygłosił natomiast ksiądz rekolekcjonista – ks. dr Jan Miczyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, której głównym tematem było znaczenie słowa „Jestem”, zwracając przy tym uwagę na odpowiedzialność i miłość jaka wiąże się z deklaracją pójścia za Jezusem ku Jego kapłaństwu. Po zakończonej homilii Główny Celebrans przyjął od alumna Mateusza Petrusa deklarację przyjęcia święceń.

19.02.2021 (piątek)
Droga Krzyżowa w Katedrze

W piątkowe popołudnie księża przełożeni wraz z ojcami duchownymi oraz brać klerycka świdnickiego Seminarium udali się do Katedry Świdnickiej na nabożeństwo drogi krzyżowej. Wychodząc naprzeciw postanowieniu Konferencji Episkopatu Polski piątkowa droga krzyżowa stanowiła wynagrodzenie za grzech nadużyć wobec małoletnich. W nabożeństwie, które poprowadził Ks. Krzysztof Iwaniszyn - duszpasterz ds. ochrony dzieci i młodzieży Diecezji Świdnickiej wzięli udział JE Ks. Bp. Marek Mendyk – Biskup Świdnicki, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, Świdnickiej Kurii Biskupiej, Sądu Biskupiego oraz wierni świeccy. Po zakończeniu drogi krzyżowej miała miejsce Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa, w trakcie której wygłosił On także homilię.

20.02.2021 (sobota)
Posługa lektoratu

Przepowiadanie Słowa jest udzielaniem siebie Bogu - a Bóg udziela się w swoim Słowie by nas jednoczyło przemieniało i ożywiało.

Zgodnie z tradycją naszego Seminarium, zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych jest udzielenie pięciu alumnom kursu trzeciego posługi lektoratu. Jest to pierwsza posługa, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Przez nią stają się oni szczególnymi świadkami i stróżami Słowa Bożego.

Uroczystej Eucharystii w Świdnickim Domu Ziarna przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Po przedstawieniu kandydatów i wygłoszonej przez księdza rekolekcjonistę homilii - w której zwrócił on uwagę na doniosłość tajemnicy Słowa przez które tworzona jest komunia w Kościele z Jezusem Chrystusem oraz fakcie udzielanie się Boga w swoim Słowie, nastąpił obrzęd ustanowienia lektorów. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciel alumnów kursu trzeciego wyrazili swą wdzięczność wszystkim zebranym.

21.02.2021 (niedziela)
I Niedziela Wielkiego Postu

W I Niedzielę Wielkiego Postu brać klerycka wraz z Księżmi Moderatorami zgromadziła się w Kaplicy Dobrego Pasterza na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego i Łamaniu Chleba. Celebracji Eucharystycznej przewodniczył ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny świdnickiego Seminarium. Po odśpiewanej Ewangelii, w miejsce homilii, odczytany został List Pasterski Biskupa Świdnickiego na Wielki Post 2021 r.

25.02.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Naszą mocą jest modlitwa. Bez niej nie jesteśmy w stanie ręczyć za jutro naszego powołania.

W czwartkowe popołudnie wspólnota seminaryjna zgromadziła się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki. Główny Celebrans wygłosił także homilię, w której nawiązując do I czytania zaczerpniętego z Księgi Estery (Est 4, 17k. l-m. r-u) – przybliżając sylwetkę głównej bohaterki oraz jej historię życia, zachęcał zebranych do każdorazowego otwierania się na Słowo Boga. Trwając w okresie Wielkiego Postu jesteśmy podobni do Estery, ponieważ tak samo jak ona jesteśmy wystawieni na wiele niebezpieczeństw, a jednym z największych z nich jest śmierć duchowa – przekonywał Ordynariusz Świdnicki. Ratunkiem w sytuacji zagrożenia jest modlitwa, a każde jej zaniedbanie oddaje szatanowi pole do działania na naszą szkodę. Podstawą duchowej walki jest modlitwa - uzewnętrznienie woli człowieka, bez której Bóg nie może działać – zwracał uwagę homilista.

 

28.02.2021 (niedziela)
II Niedziela Wielkiego Postu

Próby zawsze pokazują nam prawdę o nas - na jakim etapie jesteśmy i zawsze weryfikują nasze deklarację, czy naprawdę potrafię kochać Boga.

W ostatnią niedzielę lutego wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej aby celebrować Mszę Świętą II Niedzieli Wielkiego Postu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny świdnickiego WSD. Skupił się on na zagadnieniu próby w życiu człowieka, nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa. Każdy z powołanych przez Boga jest poddawany próbie – taka jest Boża pedagogia, a każda próba prowadzi do czegoś konkretnego – odkrycia prawdy Bogu i o sobie samych, tłumaczył Główny Celebrans. Gdyby Abraham nie poddał się próbie, to nie odkrył by Bożej miłości i nie dostrzegł by prawdy o sobie, że jest w stanie zaufać Bogu do końca. Gdyby Jezus nie zabrał trzech uczniów na górę przemienienia – nie byli by oni gotowi na rzeczywistość męki i krzyża. Gdyby Paweł nie przeszedł próby pod Damaszkiem nie byłby w stanie być świadkiem prawdy i nie mógłby żyć tym czego doświadczył – zapewniał kaznodzieja. Ojciec Krzysztof przypomniał także, że Pan Bóg poddaje próbom również nasze życie w Seminarium – poprzez rekolekcje, sesje egzaminacyjne, relacje, posłuszeństwo – ale zawsze poddaje nas próbom, które są na naszą miarę.

Wybierz kronikę