Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2021

07.01.2021 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek nowego roku kalendarzowego, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało, nabożeństwo powołaniowe. Eucharystii przewodniczył ks. dr Krzysztof Ora – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, wykładowca naszego Seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. Grzegorz Fabiński – wikariusz parafii katedralnej. Zgodnie z tradycją, po komunii świętej, główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

09.01.2021 (sobota)
Kolęda w Seminarium

Zgodnie z tradycją, po powrocie kleryków z przerwy świątecznej, w naszym Domu ma miejsce wizyta duszpasterska. W ostatnią sobotę okresu Narodzenia Pańskiego alumni wraz z moderatorami zgromadzili się w Kaplicy Głównej, aby wspólnie modlić się Liturgią Godzin i uczestniczyć w poświęceniu wody, kadzidła i kredy pod przewodnictwem ks. dr. Tadeusza Chlipały – Rektora WSD w Świdnicy. Następnie wszyscy udali się z modlitwą do mieszkań księży przełożonych, pokoi kleryków i innych pomieszczeń radośnie śpiewając kolędy. Zgodnie ze zwyczajem zebrane ofiary podczas odwiedzin duszpasterskich zostaną przeznaczone na cele misyjne.

09.01.2021 - 10.01.2021 (sob - nie)
Dzień skupienia

Przekraczaniem wątpliwości jest wierność.

W sobotni wieczór, śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu Przyjdź” wspólnota seminaryjna rozpoczęła ostatni w semestrze zimowym dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny świdnickiego WSD. Ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię, modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, adorację Najświętszego Sakramentu, oraz konferencje. Ćwiczeniom duchownym przyświecało hasło: „Czy to moja droga? Wątpliwości w Powołaniu” – nawiązujące do postaci Abrahama, Jeremiasza, Jonasza oraz Jana Chrzciciela i przeżywanych przez nich rozterek na drodze ich życiowego powołania.

12.01.2021 - 01.02.2021 (wto - pon)
Najnowszy numer gazetki "Nasze Seminarium"

Ukazał się nowy numer gazetki "Nasze Seminarium".

W celu pobrania gazetki w formacie PDF, proszę kliknąć w grafikę okładki poniżej:

Nasze Seminarium 46 - okładka

14.01.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Ile kosztuje nas relacja z Panem Bogiem?

W czwartkowe popołudnie brać klerycka wraz z Księżmi Moderatorami zgromadziła się w Kaplicy Głównej Świdnickiego Domu Ziarna na wspólnej Eucharystii. Świętym Czynnościom,  podczas których miłosierdziu Bożemu polecaliśmy duszę zmarłego w minionym tygodniu śp. bp. Adama Dyczkowskiego, a także wspominaliśmy śp. ks. Wojciecha Wójtowicza w pierwszą rocznicę śmierci,  przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której zwrócił uwagę zebranych na osobę trędowatego – ukazując go jako człowieka wielkiej wiary, gdyż to on pierwszy przychodzi do Jezusa. Ponadto taki ruch ze strony osoby z ówczesnego marginesu społecznego świadczył o ogromnej odwadze i zaufaniu jakie pokładał w Mistrzu z Nazaretu. Zakończenie słowa, kaznodzieja zadał wszystkim pytanie, na ile jest w nich duchowej determinacji pozwalającej na trwanie przy Panu.

17.01.2021 (niedziela)
II Niedziela Zwykła

Pierwszym powołaniem jest miłość – do Boga i do człowieka.

W drugą Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w Seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. W Swoim rozważaniu skupił się na temacie obecności i trwania przy Bogu. Nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał na Samuela, jako tego, który przebywa nieustannie w pobliżu Boga słuchając jego słowa. Główny celebrans zachęcał zebranych do takiej postawy – trwania przy Panu Bogu i dochowywania wierności jego słowom.

17.01.2021 (niedziela)
Nabożeństwo ekumeniczne w Cerkwi

U progu rozpoczynającego się tygodnia modlitw o jedność chrześcijan delegacja naszego Seminarium na czele z ks. Piotrem Gołuchem – Ojcem Duchownym udała się do cerkwii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy by wziąć udział we wspólnym nabożeństwie, którym były Godzinki Królewskie o Chrzcie Pańskim. Przewodniczył im ks. dr. Piotr Nikolski – proboszcz tamtejszej parafii. Nasi bracia włączyli się we wspólnotową modlitwę poprzez czytanie fragmentów Pisma Świętego i recytację Psalmów. Ponadto okolicznościową homilię wygłosił JE. Ks. Bp Marek Medyk – Biskup Świdnicki.

19.01.2021 (wtorek)
Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Pokoju

W trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, po uczestnictwie w nabożeństwie w cerkwi prawosławnej, nasi bracia wraz z ks. Krzysztofem Mielnikiem – Ojcem duchownym WSD w Świdnicy udali się do świdnickiego Kościoła Pokoju by uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym. Przewodniczył mu ks. Paweł Meler ze wspólnoty luterańskiej, w towarzystwie przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Ks. Bp. Waldemara Pytla – Biskupa Diecezji wrocławskiej oraz Ks. Bp. Ryszarda Bogusza – Biskupa Seniora Diecezji Wrocławskiej oraz Ks. dr. Piotra Nikolskiego z Kościoła Prawosławnego. Okolicznościowe słowo do zgromadzonych wygłosił natomiast nasz Pasterz JE. Ks. Bp. Marek Medyk – Biskup Świdnicki.

21.01.2021 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne w Seminarium

Słuchajmy bardziej Jezusa, a nie ludzi - aby pełnić Jego wolę, a nie naszą!

Tradycją naszego Domu jest, że w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, również w naszej wspólnocie odbywa się modlitewne spotkanie i nabożeństwo o charakterze ekumenicznym. W związku jednak z trwającą pandemią i obowiązującymi ograniczeniami sanitarnymi tegoroczne obchody przyjęły inną formę niż miało to miejsce dotychczas. Wspólnej modlitwie Słowem Bożym, w której uczestniczyła cała seminaryjna wspólnota, przewodniczył Ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny, który wygłosił również homilię, w trakcie której zachęcał zebranych do apostolskiej postawy wierności Bożemu powołaniu oraz przedkładania Jego słów nad sądy i opinię innych ludzi.

21.01.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

W liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki – dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w Seminaryjnej Kaplicy przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD. W swoim słowie Główny Celebrans podkreślił konieczność bycia konsekwentnym w kontekście skutecznego głoszenia Ewangelii w świecie. Homileta zwrócił się do zgormadzonych by odpowiedzieli sobie na trzy zadanego przez niego pytania, a mianowicie, kto lub co przykuwa ich uwagę, za kim lub za czym idą oraz komu lub czemu poświęcają czas. Puentą tych trzech kwestii była natomiast osoba Jezusa Chrystusa, który zawsze winien być w centrum naszego życia.

24.01.2021 (niedziela)
III Niedziela Zwykła

Tylko w Prawdzie może dokonać się przemiana naszych serc.

III Niedziela Zwykła zgromadziła w Kaplicy Głównej brać klerycką na wspólnej Eucharystii. Celebrował Ją i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. W swoim słowie nawiązującym do dzisiejszej Liturgii Słowa skupił się na temacie powołania i wybrania. Jezus wybrał bardzo konkretne osoby i choć byli rybakami to ich Mistrz dostrzegał w nich swoich uczniów, którzy pociągną innych drogą zbawienia poprzez głoszenie Dobrej Nowiny. W nawiązaniu do wyboru uczniów-rybaków kaznodzieja zauważył, że Jezus wybrał właśnie ich, a nie np. faryzeuszów, czy uczonych w Piśmie, ponieważ nie byli oni skażeni własnymi sposobami działania i myślenia. Uczniowie byli otwarci na to, na co inni byli zamknięci. W dalszej części homileta, w nawiązaniu do dzisiejszego II czytania zaczerpniętego z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, przypomniał zebranym, że czas jest krótki i nie ma co zwlekać z zaangażowaniem w głoszenie Ewangelii i szukaniem drugiego człowieka, mając świadomość swoich własnych możliwości i ogromnego potencjału jaki każdemu z nas daje Pan Bóg, proponując nam konkretne ścieżki rozwoju.

24.01.2021 (niedziela)
Nieszpory ekumeniczne

W ramach kończącego się już Tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (J 15,5–9)”, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, by uczestniczyć w uroczystych Nieszporach. Modlitwie przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Senior Diecezji Świdnickiej. Rozważanie natomiast wygłosił do zebranych Ks. dr. Piotr Nikolski – proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy, a słowo końcowe Ks. Bp Waldemar Pytel – Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

28.01.2021 (czwartek)
Wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu

Wiedza teologiczna jest w pierwszym rzędzie mądrością - studiujmy ją na kolanach by była prawdziwa!

W liturgiczne wspomnienie świętego Tomasz z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, w Kaplicy Głównej naszego Seminarium miała miejsce uroczysta Eucharystia, w której udział wzięli księża moderatorzy, profesorowie oraz alumni naszej wspólnoty. Świętym czynnościom przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Senior Diecezji Świdnickiej, który wygłosił również homilię. Jej motywem przewodnim było hasło zaczerpnięte z nauczania Akwinaty: „Contemplata aliis tradere” co oznacza „przekontemplowane przekazywać innym”. Biskup Senior w pierwszej części homilii przybliżył zebranym biogram św. Tomasza, następnie zaś skupił się nad egzegezą poszczególnych słów, wskazując na wielkie rozmodlenie dzisiejszego patrona. Święty Tomasz był człowiekiem modlitwy, a przed każdym wysiłkiem intelektualnym nabierał on sił na kolanach w klasztornej kaplicy. Był również bardzo pokornym zakonnikiem, zarówno względem współbraci z zakonu kaznodziejskiego jak i wobec prawdy o wielkości Boga. Na zakończenie Homileta przypomniał, że spoglądając na osobę dzisiejszego świętego należy pamiętać, że każdy czas jest dobry na to by się modlić i przykazywać przekontemplowane prawdy innym ludziom.

29.01.2021 - 31.01.2021 (pią - nie)
Przerwa międzysemestralna

W naszej wspólnocie seminaryjnej zakończył się okres zaliczeń i sesji egzaminacyjnej. Alumni po zdanych egzaminach udali się na przerwę międzysemestralną, podczas której będą mieli okazję do regeneracji sił przed kontynuacją procesu formacji. Brać klerycka powróci do Domu Ziarna w najbliższą niedzielę.

31.01.2021 (niedziela)
Powrót alumnów do Seminarium

W niedzielny wieczór alumni naszego Seminarium po zakończonej przerwie międzysemestralnej powrócili do „Domu Ziarna”, aby kontynuować proces formacji seminaryjnej. Klerycy zgromadzili się w Kaplicy Dobrego Pasterza  na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin – od jutra bowiem rozpoczyna się nowy semestr. Z tej racji polecamy modlitwie naszych Przyjaciół całą  wspólnotę wraz z Księżmi Moderatorami, Profesorami oraz pracownikami administracyjnymi naszego Seminarium.

Wybierz kronikę