Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2020

03.12.2020 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Chrystus zachęca nas do budowania na fundamencie, który oprze się burzom naszego życia!

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki zwrócił szczególną uwagę na kwestie związaną z koniecznością mądrego budowania w swoim życiu na mocnych fundamentach. Podobnie jak Ewangelijny Dom, nasze powołanie ma być budowane na skale – na Chrystusie i Jego Ewangelii, a nie na piasku, przypominał Ksiądz Biskup.

Po komunii świętej Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

03.12.2020 (czwartek)
Egzamin "Ex universa theologia"

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się egzamin „Ex universa theologia”, do którego przystąpiło czterech diakonów. Stanowi on podsumowanie studiów teologicznych i obejmuje całość wykładanego przez lata materiału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej złożonej z wykładowców był Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a wiceprzewodniczącym ks. dr Tadeusz Chlipała - Rektor WSD w Świdnicy. Dzisiejszy egzamin miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, teologii moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki, teologii pastoralnej oraz katolickiej nauki społecznej.

05.12.2020 - 06.12.2020 (sob - nie)
Dzień skupienia

Co by tu dzisiaj ubrać? Odpowiedź brzmi: Prawdę! Prawdę o sobie samym, którą podaje nam Bóg!

W sobotni wieczór, śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu Przyjdź” wspólnota seminaryjna rozpoczęła pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny świdnickiego WSD. Ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię, modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, adorację Najświętszego Sakramentu, oraz konferencje. Ćwiczeniom duchownym przyświecało hasło: „Co by tu dzisiaj ubrać?” – nawiązujące do wtorkowych obłóczyn, kiedy to sześciu naszych braci  z kursu III przyjmie strój duchowny.

07.12.2020 (poniedziałek)
Akatyst ku czci NMP

W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się wieczorem w kaplicy głównej świdnickiego „Domu Ziarna”, gdzie miało miejsce szczególne nabożeństwo inspirowane liturgią wschodnią, któremu przewodniczył ks. Piotr Gołuch – Ojciec duchowny świdnickiego Seminarium. Wszyscy zebrani odśpiewali Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

08.12.2020 (wtorek)
Obłóczyny i posługa akolitatu

Trwajmy w żywym kontakcie z Chrystusem przez Eucharystię, Słowo, rozmyślanie oraz modlitwę!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to radość dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to bowiem dzień, w którym alumni roku III przyjmują strój duchowny.

Mszy Świętej w Kaplicy Głównej świdnickiego Domu Ziarna przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Przybyli na nią także księża proboszczowie,a także, w związku z obowiązującymi ograniczeniami epidemiologicznymi - wyłącznie najbliższa rodzina kleryków z kursu III.

Główny Celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii podjął tematykę konieczności przyobleczenia się w nowego człowieka na wzór Niepokalanej Dziewicy. W dalszej części Ksiądz Biskup zachęcił nowoobłóczonych aby noszeniu zewnętrznego znaku przynależności do Chrystusa towarzyszyła także autentyczny styl życia oparty na Ewangelii.

Obrzędowi obłóczyn towarzyszyło również ustanowienie akolity. Posługę tą przyjął nasz brat Mateusz Petrus z kursu V.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd obłóczyn. Ksiądz Biskup pobłogosławił alumnów mających przyjąć strój duchowny, a następnie poświęcił ich sutanny, w których włożeniu pomagali księża proboszczowie. Na koniec Eucharystii, przedstawiciele alumnów roku III wyrazili swą wdzięczność księżom Biskupom, księżom przełożonym, proboszczom, rodzicom i najbliższym, dziękując im za wszelki wkład w ich drodze ku kapłaństwu.

09.12.2020 - 26.12.2020 (śro - sob)
Początek praktyki duszpasterskiej diakonów

Wraz z rozpoczynającym się miesiącem grudniem diakoni naszej seminaryjnej wspólnoty udali się do wyznaczonych parafii Diecezji Świdnickiej, gdzie rozpoczęli praktyki duszpasterskie. Podczas ich trwania poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania kancelarii, będą również pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych, a także katechizować w szkołach.

10.12.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Czy jesteśmy wiarygodni? Czy Słowo Boże rzeczywiście staje się naszą siłą i czy daje nam moc do głoszenia Prawdy?

Czwartek II tygodnia Adwentu zgromadził z Kaplicy Głównej świdnickiego Seminarium brać klerycką wraz z księżmi moderatorami na wspólnej Eucharystii. Celebracji przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. dr Tadeusz Chlipała. Główny celebrans wygłosił także homilię w której podkreślił, że Jezusowe wezwanie do zdobywania Królestwa Niebieskiego ukazane jest jako główny cel naszego życia. Wzorem tworzenia właściwej relacji z Bogiem i przygotowania Mu drogi jest Jan Chrzciciel, który swoją wiarygodnością i spójnością głoszenia i przykładu życia trafiał do serc ludzi, którzy do niego przychodzili, ponieważ to co mówił było nie jego własnym wymysłem, ale słowem Boga – przekonywał Homileta. Ponadto postać Jana posłużyła Księdzu Rektorowi do postawienia pytania o naszą własną wiarygodność, o to czy żyjemy tym co głosimy i czy Słowo Boże staje się naszą siłą i czy daje nam moc do głoszenia prawdy. Na zakończenie kaznodzieja zaznaczył, że gwałtowność o której mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, żadną miarą nie może być utożsamiana z przemocą, lecz powinna być probierzem naszego własnego bezkompromisowego działania zmierzającego do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego.

13.12.2020 (niedziela)
III Niedziela Adwentu

Jako ludzie trwający przy Bogu mamy być jak płonąca pochodnia, która wskazywać będzie innym drogę do Niego.

W III Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete, Mszy Świętej w Kaplicy Głównej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Dzisiaj również przypada 39. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, dlatego z tej racji naszymi modlitwami ogarnialiśmy wszystkich, których ten trudny czas dotknął. W homilii Główny Celebrans w nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa podkreślił misyjny charakter posłania obu dzisiejszych bohaterów – proroka Izajasza oraz Jana Chrzciciela. Ksiądz Rektor przypomniał zebranym, że misja do której zostali powołani ci dwaj wielcy prorocy nie skończyła się na nich samych, lecz znajduje swoje przedłużenie w posłannictwie kapłanów - na mocy włożenia rąk i modlitwie konsekracyjnej Biskupa w momencie święceń. Ponadto, do misji głoszenia Dobrej Nowiny wezwany jest każdy, ponieważ Bóg zaprasza wszystkich ludzi do tego aby byli Jego świadkami. Kontynuując swoje rozważanie nad tekstem dzisiejszego I czytania (Iz 61,  1-2a. 10-11) Homileta wskazał na bardzo konkretne czynności jakie mają towarzyszyć realizacji Bożego posłannictwa, wśród których znajduje się głoszenie Dobrej Nowiny ubogim, opatrywanie ran złamanych serc, zapowiedź wyzwolenia i swobody jeńcom oraz więźniom. Przez taką postawę współcześni prorocy mają być wyzwaniem dla współczesnego świata, w szczególności poprzez spójność życia z głoszonymi przez nich naukami.

13.12.2020 (niedziela)
Pielgrzymka alumnów roku III do Barda

W III Niedzielę Adwentu alumni roku III wraz z ks. dr Andrzejem Majką – opiekunem  kursu, udali się do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Była to pielgrzymka dziękczynna po przyjęciu stroju duchownego. Głównym punktem dzisiejszego wyjazdu była Eucharystia w Maryjnym Sanktuarium.

17.12.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Rodowód Jezusa Chrystusa może być historią każdego człowieka, bądźmy zatem podobni do tych, którzy zostawia wszystko i pójdą za Chrystusem!

Czwartek jest szczególnym dniem dla naszej Seminaryjnej wspólnoty, w ten bowiem dzień brać klerycka wraz z Księżmi moderatorami gromadząc się w Kaplicy Głównej modli się w intencji nowych powołań do służy w Kościele. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Skupił się w niej na przesłaniu płynącym z dzisiejszej Ewangelii, w której św. Mateusz Przytaczał rodowód Jezusa. Ksiądz Rektor na wstępie swojego rozważania zauważył, że każda osoba ujęta w tym rodowodzie jest ważna w kontekście całej historii zbawienia. Przytaczając natomiast postaci czterech starotestamentalnych kobiet które są w nim ujęte i ich trudną historię wyjaśnił, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze słabości. Homileta zaznaczył przy tym, że każdy człowiek jest ważny, bez względu jaka jest historia jego życia. W następnej części kaznodzieja przypominał zebranym, że Bóg powołuje do misji i przygotowuje ludzi na swoje powtórne przyjście, czyniąc to w duchu wolności i w trosce o zbawienie człowieka.

20.12.2020 (niedziela)
IV Niedziela Adwentu

Maryja ukazuje nam drogę miłości i wierności prowadzącą do spotkania z Bogiem.

W IV Niedzielę Adwentu Mszy Świętej sprawowanej w Kaplicy Głównej przewodniczył Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny świdnickiego Seminarium. Główny Celebrans wygłosił także homilię. W nawiązaniu do sceny Zwiastowania ujętej w dzisiejszej Ewangelii Ksiądz Dyrektor  przypomniał historię modlitwy Anioł Pański, która od zeszłego stulecia gromadzi miliony wiernych na całym świecie w modlitewnej pamięci o Fiat, poprzez które Maryja wzięła udział w wydarzeniu, które zmieniło historię, a od którego całe nasze życie jest zależne. Kaznodzieja zaznaczył przy tym, że Bóg zwiastuje nam codziennie to co Anioł przekazał Maryi, że Słowo może stać się Ciałem, także w naszym życiu. W następnej części homilii Homileta – przytaczając Adhortację Ojca Świętego Franciszka Evangelii Gaudium przypomniał zebranym, że Jezus chce nam pokazać nowe drogi i twórcze metody do odkrywania sensu naszego życia. Do tego Jezusa Maryja chce nas prowadzić, sama będąc dla wzorem na drodze do swojego Syna.

22.12.2020 (wtorek)
Wigilia seminaryjna

Tegoroczna Wigilia seminaryjna – z racji panującej pandemii i związanej z nią ograniczeń epidemicznych, była inna niż do tej pory. Uroczystość rozpoczęła się wspólną Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił Pasterz Diecezji Świdnickiej – JE Ks. Bp Marek Medyk. W swoim słowie skierowanym do zgromadzonych w  Kaplicy Głównej podkreślił związek pomiędzy dwoma kantykami usłyszanymi w dzisiejszej Liturgii Słowa – Pieśnią Anny i Magnificat, podkreślając że my dzisiaj jesteśmy – podobnie jak Maryja, zaproszeni do współdziałania z Bogiem.

Druga część uroczystości miała miejsce w seminaryjnym refektarzu i rozpoczęła się od śpiewu kolęd w wykonaniu chóru. Następnie głos zabrał dziekan alumnów oraz Rektor WSD w Świdnicy – Ks. dr Tadeusz Chlipała. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem, wszyscy goście zasiedli do wspólnej wieczerzy. Część artystyczną otworzyły jasełka przygotowane przez alumnów II roku. Kolejnym punktem było wspólne kolędowanie, które również poprowadzili bracia z kursu II. Na koniec Ksiądz Rektor udzielili błogosławieństwa, po czym odśpiewano Apel Jasnogórski, który zwieńczył dzisiejszy dzień.

Wybierz kronikę