Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2020

02.11.2020 (poniedziałek)
Posługa w DPS - Wałbrzych

Po zakończeniu posługi przez braci z pierwszej grupy do pomocy siostrom i pensjonariuszom wałbrzyskiego DPS-u wyruszyli dziś kolejni bracia: dk. Grzegorz Wołoch, akolici Krystian Stasiak i Paweł Kruk oraz alumn Jakub Dominas z kursu II. Naszych braci, zarówno kończącym dzisiaj swoją pracę - dk. Jarosławowi Biłozorowi, Marcinowi Dudkowi, Marcinowi Sokołowskiemu z kursu III  oraz Janowi Kubiakowi z kursu II, jak i rozpoczynającym kolejny etap walki na pierwszej linii frontu z pandemią, polecamy modlitwie naszych Przyjaciół i wypraszamy wstawiennictwa Matki Bożej Świdnickiej - Uzdrowienia chorych. 

03.11.2020 (wtorek)
Powrót alumnów do Seminarium

We wtorkowy wieczór, po kilkudniowej przerwie świątecznej nasi alumni powrócili do Seminarium aby kontynuować proces formacji. Zgromadzili się oni w Kaplicy Głównej aby wspólną modlitwą Liturgią Godzin – Kompletą, podziękować Bogu za pobyt w parafiach rodzinnych oraz poprosić o potrzebne łaski na dalszy czas formacji.

05.11.2020 (czwartek)
Eucharystia za zmarłych kapłanów

Weryfikujmy nasze życie w kontekście Nieba!

Czwartkowej Eucharystii w intencji zmarłych kapłanów diecezji świdnickiej przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała - Rektor WSD w Świdnicy, który wygłosił także homilię. Trwając w głębszej refleksji nad życiem i śmiercią poprzez nawiązanie do czasu w jakim się znajdujemy podkreślił on, że jest to doskonała okazja do modlitewnej pamięci za zmarłych, którzy byli szczególnie związani z nasza Wspólnotą – członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, profesorów wykładających i kształcących naszych alumnów. Ksiądz Rektor podkreślił, że ci, którzy poprzedzili nas na drodze do Nieba wskazują na Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jako cel naszych dążeń. W dalszej części Homileta zaznaczył, że wiele od nas zależy w kontekście orędzia zmartwychwstania. Dlatego też należy budować właściwe relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem.

08.11.2020 (niedziela)
32. Niedziela Zwykła

Oliwą z dzisiejszej Ewangelii jest Duch Święty - rozpalający w nas dobre pragnienia i myśli skierowane ku Bogu.

W 32. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminaryjnej Kaplicy przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Podkreślił w niej mocne uwypuklenie akcentu mądrości w dzisiejszej Liturgii Słowa. Mądrość – wyjaśniał kaznodzieja, jest cechą, którą nabywa się poprzez doświadczenie. Cechują ją umiejętność słuchania i zdolność do wyciągania wniosków z doświadczeń innych ludzi. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii natomiast, Homileta zaznaczył, że mamy ustawicznie trwać w gotowości na przyjście Pana i być przygotowanymi na spotkanie z Nim.

11.11.2020 (środa)
102. rocznica odzyskania niepodległości

Niech nasza troska o ojczyznę ziemską będzie zarazem wyrazem troski o ojczyznę niebieską.

11 listopada, w liturgiczne wspomnienie św. Marcina – biskupa wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w Kaplicy Głównej aby modlić się w intencji naszej Ojczyzny w 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Homilię natomiast wygłosił dk. Emil Dudek, który w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 14,12-14) pochylił się w swoim rozważaniu nad postawą hojności i bezinteresowności.

Dzisiejsza Liturgia stanowiła również okazję do modlitwy w intencji naszych braci – akolity Marcina Kirkiewicza, Marcina Dudka i Marcina Sokołowskiego, którym patronuje święty biskup z Tours.

11.11.2020 (środa)
Zakończenie posługi w DPS - Wałbrzych

Po dziesięciodniowym pobycie w Wałbrzychu do Domu Ziarna powrócili nasi bracia z drugiej grupy posługującej. Wieńczyła ona trzytygodniowy okres posługi alumnów naszego Seminarium w wałbrzyskim DPS-ie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, który w związku z opanowaniem tamtejszej sytuacji covidowej dobiegł końca.

Cała akcja pomocowa angażowała wiele osób. Począwszy od przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, a także członków Towarzystwa Przyjaciół WSD w Świdnicy, którzy wspierali to dzieło materialnie i modlitewnie. Obecnie klerycy, którzy powrócili z DPS-u przebywają na kwarantannie, a posługę względem nich świadczą bracia, którzy pozostali w murach naszego domu, na czele z Księdzem Rektorem – ks. dr. Tadeuszem Chlipałą, Księdzem Dyrektorem – ks. dr. Andrzejem Majką oraz Ojcem Duchownym, - ks. Krzysztofem Mielnikiem - którzy w tym trudnym czasie troszczą się  o właściwy przebieg formacji alumnów.

Dobremu Bogu składamy dzięki za możliwość czynienia dzieł miłosierdzia oraz wprowadzania słów Ewangelii w życie, a Siostry Franciszkanki, pensjonariuszy, oraz całą naszą wspólnotę polecamy wstawiennictwu Matki Bożej Świdnickiej oraz modlitwie przyjaciół naszego Seminarium.

12.11.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Na co czekamy, czego chcemy? Nie zapominajmy do jakich dzieł Bóg nas wybrał!

Czwartkowy wieczór zgromadził w Kaplicy Głównej Świdnickiego Domu Ziarna wspólnotę seminaryjną na wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. W homilii podjął temat przewodni dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie Królestwo Boże. Ksiądz Rektor zwrócił uwagę na to, że Jezus nauczając o Królestwie wyprowadza nas poza perspektywę czasu i przestrzeni. Królestwo Boże – kontynuował Homileta, można odkryć najpełniej w tajemnicy Eucharystii. Ponadto, słudzy Chrystusa muszą liczyć się z odrzuceniem przez obecne pokolenie, aby w pełni doświadczyć obecności Pana – taki heroizm cechował postać dzisiejszego patrona – św. Jozafata Kuncewicza

15.11.2020 (niedziela)
33. Niedziela Zwykła

Nie należy obawiać się przegranej, bójmy się tego, że nic nie robiąc stracimy swoje wszystkie talenty i nie będziemy wzrastać duchowo.

W 33. Niedzielę Zwykłą księża moderatorzy wraz z alumnami zebrali się na wspólnym słuchaniu Słowa i Łamaniu Chleba w Kaplicy Głównej. Świętym czynnościom przewodniczył Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy, który wygłosił także homilię. W jej wstępie – w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii Homileta wskazał, że obraz nadmiernego gromadzenia bogactwa może być gorszący – w szczególności w dzisiejszym świecie, gdzie jest tak dużo ubóstwa, głodu i nierówności społecznych. Dzisiejsza przypowieść o talentach – kontynuował kaznodzieja – jest wezwaniem do wzrostu duchowego, którego głównym celem jest służenie innych przez bycie empatycznym, wyrozumiałym i wrażliwym. Dlatego też tak ważne jest obdarowywanie innych dobrem poprzez wykorzystanie swoich talentów. Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę na to, że Jezus pokazuje dzisiaj, iż mając nawet niewiele jesteśmy w stanie pomnożyć nasze talenty, gdy będziemy się dzielić nimi z innymi. Jest to jednoznaczne z odejściem od postawy bezczynności i egoistycznego myślenia o sobie, które prowadzą do zahamowania wzrostu duchowego i utraty tych talentów, które posiadamy.

19.11.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Mamy być głosicielami prawdy w świecie!

Czwartkowy wieczór zgromadził w Kaplicy Głównej wspólnotę seminaryjną na wspólnej Eucharystii, podczas której Miłosierdziu Bożemu polecaliśmy duszę śp. Ks. Prałata Stefana Smotera – proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej, z której wywodzą się dwaj nasi bracia. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii homileta zaznaczył, że dzisiejsze Słowo stanowi dla nas cenną okazję do refleksji nad naszym życiem, i zastanowienia się ileż to razy zapraliśmy się Boga i w konsekwencji ile razy Pan Bóg zapłakał nad nami. W dalszej części Ksiądz Rektor zwrócił uwagę, że Bóg troszczy się o nasze zbawienie. Jeżeli Jezus zapłakał nad Jerozolimą – nad miastem, to oznacza że zależy u na nim – o ileż bardziej zatem zależy mu na nas, ludziach – tłumaczył kaznodzieja.

22.11.2020 (niedziela)
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Gdzy przychodzi w naszym życiu czas wątpliwości - to słowa Psalmu 23. winny stać się naszym przewodnikiem. Czy może być bowiem coś piękniejszego niż doświadczenie tego, że Bóg na nas czeka?

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, alumni wraz z księżmi przełożonymi Zebrali się w Kaplicy seminaryjnej, by uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Rektor WSD w Świdnicy – ks. dr Tadeusz Chlipała. U jej progu, kaznodzieja nawiązał do arystotelesowskiego podziału ustrojów politycznych i wyjaśniał, że mądry i sprawiedliwy król myśli kategorią całego społeczeństwa, a także dba o rozszerzanie swojego królestwa.

Jezus Chrystus jako król wszechświata w pewnym sensie również zabezpieczył interesy całego swego ludu – umarł za nas na Krzyżu – oddał życia za każdego człowieka i zbawia cały świat. Kościół stawiając nam dzisiaj przed oczami jego postać – kontynuował Homileta, ukazuje ostateczne zwycięstwo nad śmiercią.

Na zakończenie Ksiądz Rektor zachęcał zebranych, do widzenia rzeczywistości w przestrzeni dzisiejszej uroczystości oraz kształtowania naszego widzenia w oparciu o to kim jest Jezus, a więc Bogiem i Królem, dającym nam moc przemiany naszego życia i dawania świadectwa wiary w świecie.

26.11.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Módlmy się, byśmy na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza byli dobrymi przewodnikami Ludu Bożego - tu i teraz.

W ostatni czwartek listopada wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej na wspólnej Eucharystii, na którą przybyły również siostry zakonne z wałbrzyskiego DPS-u. Dzisiejsza Msza Święta, będąca zwieńczeniem „Misji dla Wałbrzycha” odprawiana była bowiem w intencji Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, pensjonariuszy oraz pracowników świeckich tamtejszego domu, a także braci alumnów zarówno posługujących w Wałbrzychu jak i tych, którzy zostali w Domu Ziarna, aby troszczyć się o tych, którzy przebywali na kwarantannie. Dzisiejszy dzień jest również szczególny, gdyż przypada nań 10. Rocznica poświęcenia naszego Seminarium przez śp. JE Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego.

Świętym czynnościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy.  W swoim słowie Ksiądz Rektor skupi się na osobie Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, którego figura znajduje się w naszej Kaplicy. Dobry Pasterz widzi to czego inni nie widzą i troszczy się o całe stado, nie zostawiając nikogo bez pomocy. I to właśnie do postawy Dobrego Pasterza kaznodzieja w dalszej części homilii porównał posługę sióstr, alumnów oraz pracowników świeckich Wałbrzyskiego DPS-u. Jezus Chrystus – Dobry Pasterz, troszczy się o nas wszystkich, a przez ręce zaangażowanych w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym również o pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Na zakończenie natomiast Główny Celebrans, w nawiązaniu do dzisiejszej rocznicy, zachęcał zgromadzonych do gorliwej modlitwy w intencji naszego Seminarium.

Wspólną modlitwę i spotkanie zwięnczyła uroczysta kolacja w seminaryjnym refektarzu.

28.11.2020 (sobota)
Nieszpory w Katedrze

Wołajmy u progu naszego życiowego Adwentu: O Maryjo! Bądź pozdrowiona pełna łaski! Ave, o Maria!

Brać klerycka wraz z Księżmi moderatorami udała się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w Nieszporach rozpoczynających nowy rok liturgiczny. Modlitwie przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki, który na początku dokonał poświęcenia wieńca adwentowego i zapalił na nim pierwszą świecę.

W wygłoszonym słowie Ksiądz Biskup przypomniał, że rozpoczynający się Adwent stanowi dla nas wezwanie do gotowości, bowiem cały ten święty czas my być dla nas czujnym i mądrym oczekiwaniem na przyjście Pana. Ponadto Homileta na nowo przybliżył zebranym znaczenie słów zaczerpniętych z prologu Ewangelii według św. Jana – „Słowo stało się Ciałem” Bóg przyszedł na ziemię, aby być Emmanuelem, Bogiem z nami.  W dalszej części Ordynariusz Świdnicki przywołał postać Maryi – szczególnej patronki Adwentu wskazując, iż jest ona początkiem Kościoła Świętego.

28.11.2020 (sobota)
Wigilia I Niedzieli Adwentu

Chciejmy mimo wszystko wierzyć i oczekiwać na przyjście Pana, który już jest w drodze.

Późnym wieczorem, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej, by celebrować Wigilię I Niedzieli Adwentu. Modlitwie Godziną Czytań przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. dr Tadeusz Chlipała, który na początku poświęcił wieniec adwentowy i zapalił na nim pierwszą święcę. Następnie homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec duchowny naszej wspólnoty, który pochylając się nad fragmentem Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24, 1-12) podkreślił z jednej strony wypełnianie się Bożych obietnic, z drugiej zaś strony zwrócił uwagę na postawę człowieka, który nie zawsze jest wierny swemu słowu. W dalszej części Ojciec Krzysztof przypomniał, że Adwent jest czasem szczególnej łaski, przemiany życia. Bóg jest cierpliwy i daje nam kolejną szansę na zmianę swojego życia w kontekście przyjścia Mesjasza, ale jeśli zmarnuję ten czas to może się okazać, że człowiek może nie mieć następnej okazji do tego przygotowania.

Po zakończeniu modlitwy, rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

29.11.2020 (niedziela)
I Niedziela Adwentu

Czy oczekujemy na przyjście Pana teraz, dzisiaj. Czy jestem teraz gotowy na przyjście Pana?

Po zakończeniu całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w porannej Mszy Świętej z Jutrznią, której przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił zaś ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny. Rozważając dzisiejsze Słowo Boże, przypomniał, że postawa czujności jest konieczna do tego aby zauważyć Boga, który jest w Słowie, sakramentach i w drugim człowieku. Adwent – kontynuował kaznodzieja, stanowi dla nas wielka lekcję, dzięki której poprzez wyrobienie w sobie postawy uważności, będziemy gotowi dostrzec nadchodzącego Boga. W ostatniej części homilii Ojciec Piotr zachęcał słuchaczy, aby ten święty czas Adwentu był dla nich swoistym programem na całe życie obejmującym czujne oczekiwanie na przyjście Pana, który jest wierny swojemu Słowu i na pewno przybędzie.

Po zakończonej Eucahrystii bracia z kursu III rozpoczeli nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny kiedy to przyjmą strój duchwony.

30.11.2020 (poniedziałek)
Święto św. Andrzeja Apostoła

Wzorem świętego Andrzeja Apostoła chciejmy czynić uczniów, o każdej porze dnia i nocy!

W poniedziałkowy poranek wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji ks. dr. Andrzeja Majki, Dyrektora administracyjnego WSD w Świdnicy, który dzisiejszego dnia obchodził swoje patronalne święto, a wczoraj urodziny oraz ks. Piotra Gołucha - Ojca duchownego, który obchodził kolejną rocznicę urodzin.

Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Piotr, natomiast homilię wygłosił drugi z ojców duchownych – ks. Krzysztof Mielnik. W swoim rozważaniu skupił się na opisanym w dzisiejszej Ewangelii przyprowadzeniu do Jezusa przez Andrzeja Apostoła swojego brata – Piotra. Ksiądz Krzysztof zauważył, że Andrzej przyprowadził swojego brata jako kogoś większego od siebie i od tego momentu był on niejako w cieniu Piotra. Ponadto oprócz więzów krwi jakie łączyły obu braci, łączyła ich także wspólna praca i wspólne zadanie – czynienie uczniów. Homileta zauważył, że na wzór dzisiejszego patrona my sami powinniśmy przyprowadzić kogoś do Chrystusa, przez ciche spełnianie codziennych obowiązków i kształtowanie uczniów lepszych od nas samych.

Na zakończenie wspólnej Liturgii przedstawiciele alumnów złożyli życzenia dzisiejszemu jubilatowi i solenizantowi.

Wybierz kronikę