Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2020

01.10.2020 (czwartek)
Wybory dziekanów alumnów

Na początku każdego roku akademickiego we wspólnocie seminaryjnej mają miejsce wybory dziekanów alumnów. W tym roku odbyły się one w małej auli. Dotychczas funkcję tę pełnili: dk. Emil Dudek – dziekan i Wojciech Pawlina – wicedziekan. W wyniku głosowania, uzyskując 20 głosów, nowym dziekanem alumnów został akolita Krystian Stasiak. Wicedziekanem natomiast został wybrany akolita Marcin Kirkiewicz, który uzyskał 19 głosów.

01.10.2020 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tajemnica powołania leży w sercu Boga.

W pierwszy czwartek miesiąca, w liturgiczne wspomnienie św. Teresy z Lisieux, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało, z racji rozpoczynającego się miesiąca października nabożeństwo różańcowe. Świętym Czynnościom przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki zwrócił szczególną uwagę na kwestie związaną z dzisiejszym pierwszym czytaniem zaczerpniętym z Księgi Hioba. Postawa tytułowego bohatera może nas zdumiewać albowiem pomimo jego bolesnych doświadczeń w jego słowach pojawia się cień nadziei.

Ksiądz Biskup zauważył, że Hiob porzucił smutek i żal, a na powrót wzbudził w sobie ufność do Boga. Stało się tak dlatego, że nigdy nie zaprzestał on swojej modlitwy - w trudnych chwilach ten dialog ze Stwórcą nigdy nie ustawał.

W dalszej części rozważania Ksiądz Biskup zwracając się do seminaryjnej wspólnoty podkreślił, że rozpoczynając nowy rok formacji, który niewątpliwie będzie obfitował w radosne wydarzenia, trzeba aby przygotować się na chwile ciemności, które przeżyte na wzór Hioba doprowadzą nas do jeszcze bliższego przylgnięcia do Boga i dojrzewania naszego powołania.

Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

03.10.2020 - 04.10.2020 (sob - nie)
Dzień skupienia

Czy masz swojego Kleofasa, który towarzyszy Ci na drodze wzrostu wiary?

W sobotni wieczór, śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu Przyjdź” wspólnota seminaryjna rozpoczęła pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny świdnickiego WSD. Wspólnota seminaryjna spędziła ten czas na modlitwie Liturgią Godzin, Eucharystii, modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz konferencjach i nabożeństwie różańcowym. Dzień skupienia przeprowadzony został na sposób lectio divina - gdzie w centrum znajdowała się osobista modlitwa Słowem. Ćwiczeniom duchownym przyświecało hasło zaczerpnięte z opisu drogi uczniów do Emaus, z Ewangelii według św. Łukasza: „Zostań z nami” (Łk 24,13-35).

05.10.2020 (poniedziałek)
Konsulta seniorów

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta seniorów, na której księża przełożeni, dziekani alumnów oraz seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również alumnów odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

07.10.2020 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w pierwszym w tym roku akademickim dniu skupienia. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Następnie odbyło się  spotkanie formacyjne, które poprowadził Ks. kan. Wiesław Rusin – wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów. Dzień skupienia zakończył się natomiast wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

08.10.2020 (czwartek)
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Powtarzając za starożytnymi życzę, aby rozpoczynający się rok akademicki był: quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Świdnickiego Domu Ziarna pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Marka Mendyka. Ordynariusz Świdnicki wygłosił również homilię, w której skupił się na kwestii modlitwy i jej nieodzowności w procesie formacji duchowo - intelektualnej.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do Auli Głównej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, aby wziąć udział w drugiej części uroczystości. Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru seminaryjnego pod kierownictwem Pani Marty Monety. Następnie słowa powitania wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Po słowach powitania głos zabrał Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy, zdając sprawozdanie z działalności WSD w Świdnicy za rok akademicki 2019-2020.

Po odczytaniu sprawozdania Ks. Bp Marek Mendyk wręczył nagrody najlepszym studentom w roku akademickim 2019/2020. Wykład inauguracyjny, pt. „Długość życia człowieka i jego uwarunkowania według Biblii” wygłosił ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Po słowie końcowym Biskupa Świdnickiego nastąpiło zakończenie akademii śpiewem „Gaudeamus igitur” oraz wspólną modlitwą Angelus. Uroczystość zwieńczył uroczysty obiad, na który zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza.

11.10.2020 (niedziela)
28. Niedziela Zwykła

Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie zaproszenia do komunii z Bogiem?

Niedziela, dzień w którym w sposób szczególny wspominany chwalebne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, zgromadziła w Kaplicy Głównej wspólnotę seminaryjną na wspólnej Eucharystii. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor Administracyjny WSD w Świdnicy. U progu swego rozważania Główny Celebrans zaznaczył, że kluczem do zrozumienia dzisiejszej przypowieści jest tajemnica zbawienia, której obraz powszechności Bożego wezwania przypomina, że Jezus Chrystus ponosząc śmierć krzyżową odkupił nas wszystkich. Oznacza to, że do uczestnictwa na uczcie są zaproszeni wszyscy – bez wyjątku. W dalszej części kaznodzieja wskazywał, że Eucharystia jest wezwaniem do refleksji nad tym, czym karmimy się na co dzień – co stanowi nasz stały pokarm, a co za tym idzie, czy czujemy potrzebę przyjmowania Duchowego pokarmu, którymi są Słowo Boże, Jezus Eucharystyczny, praktyki duchowe, a także codzienne dostrzeganie obrazu Boga w drugim człowieku. Na zakończenie Homileta wskazał na jedność, jako cechę wyróżniającą uczniów Chrystusa oraz zachęcił do tworzenia tej jedności zarówno w całym Kościele oraz w naszej wspólnocie seminaryjnej.

13.10.2020 (wtorek)
Nabożeństwo fatimskie

We wtorkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej, by uczestniczyć w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Różańcowej modlitwie połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu towarzyszyły wspólne śpiewy wraz z rozważaniami poprowadzone przez wspólnotę kursu V. Nabożeństwo zakończyło się wspólną modlitwą litanią loretańską.

15.10.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Nie bójmy się sięgać wyżyn, nie bójmy się być świętymi, nie bójmy się żyć wiarą!

W czwartkowe popołudnie, w liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Jezusa, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała. W swoim rozważaniu pochylił się nad przestrogami Jezusa skierowanymi do starszyzny izraelskiej. Chrystus kierując swoje „biada” chciał zwrócić uwagę na niezgodność postaw i serca faryzeuszów oraz uczonych w Prawie. Kaznodzieja podkreślił, że Jezusowa przestroga mimo upływu czasu, jest ciągle aktualna i winna być przedmiotem refleksji dla dzisiejszego człowieka, a w szczególności dla całej wspólnoty seminaryjnej.

18.10.2020 (niedziela)
29. Niedziela Zwykła

Bądźmy źródłem światła w świecie trzymając się mocno Słowa Życia i prowadźmy innych do tego Słowa!

W 29. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii. Przewodniczył Jej ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Homilię natomiast wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Homileta skupił się na trzech myślach zaczerpniętych z dzisiejszej Liturgii Słowa. Pierwszą z nich była osoba Cyrusa – przywołana przez proroka Izajasza. Jego historia i znaczenie dla Narodu Wybranego przypomina nam o wielkiej trosce jaką Jahwe otaczał swój lud – nawet gdy był to trudny okres niewoli babilońskiej. Drugą myśl wyznaczała nam dzisiejsza Ewangelia i wystawienie Jezusa na próbę przez dwa przeciwstawne sobie stronnictwa – zwolenników Heroda oraz faryzeuszów. Jezus w odpowiedzi na pytanie dotyczące podatku zwrócił uwagę, że z jednej strony władzy świeckiej należy się to co jest przepisane prawem. Z drugiej zaś strony nie wolno zapominać, że to co według Prawa należało się Bogu – to także należy wykonywać, a nie poprzestawiać na samym słowie. Trzecią myśl wieńcząca homilię była myśl zaczerpnięta z dzisiejszego II czytania. Święty Paweł ukazał w nim dobitnie złączenie serca człowieka z Ewangelią. Kaznodzieja przypomniał zebranym, że wtedy kiedy przyjmujemy Słowo – Jezusa Chrystusa, wtedy faktycznie możemy mówić, że jesteśmy jego sługami.

19.10.2020 (poniedziałek)
Msza Święta w intencji Misji

Oto ja, poślij mnie! Takiej postawy dzisiaj oczekuje od nas Jezus.

W poniedziałkowy poranek, trwając w Tygodniu Misyjnym, Wspólnota seminaryjna zebrana w Kaplicy Głównej Świdnickiego „Domu Ziarna” uczestniczyła w uroczystej Eucharystii. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Kan. Stanisław Wójcik – proboszcz par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu, wieloletni misjonarz. W homilii przybliżył charakterystykę życia i posługiwania na misjach wśród rdzennej ludności Afryki, a konkretnie Zairu (dzisiejsza Demokratyczna Republika Konga) – gdzie pracował ksiądz misjonarz. W swoim słowie Główny Celebrans opowiadał o codziennych trudach i satysfakcjach płynących z posługiwania na Czarnym Lądzie. Ksiądz Kanonik podkreślił, że misje to nie egzotyka i wyjazd do ciepłych krajów Afryki, czy Azji – to ciężka praca i trud głoszenia Ewangelii, na którą tubylcy mają odpowiadać całym swoim życiem. Na zakończenie, Homileta przypomniał, że wszyscy jesteśmy posłani – tu i teraz oraz, że trzeba odnaleźć się w sytuacji w której wola Boża o naszym posłaniu jest wyartykułowana w osobach i decyzjach podejmowanych przez przełożonych.

22.10.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Żyjmy i głośmy tajemnicę Boga powtarzając za św. Piotrem: "Panie Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię Kocham"!

W czwartkowy poranek, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II  brać klerycka wraz z Księżmi Moderatorami zebrała się w Kaplicy na Eucharystii. Przewodniczył jej Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Główny Celebrans wygłosił także homilię w której podkreślił aktualność słów i nauczania patrona naszego świdnickiego grodu, które wygłosił u progu swego pontyfikatu. W nawiązaniu do Liturgii Słowa Ksiądz Rektor zaznaczył, że choć przykład św. Piotra ukazuje nam osobę pełną sprzeczności, to Bóg nie rezygnuje z niego i prowadzi ludzi ku sobie różnymi ścieżkami.

22.10.2020 (czwartek)
Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

W odpowiedzi na apel Ks. Bp. Marka Mendyka – Ordynariusza Świdnickiego, bracia klerycy naszego Seminarium podjęli posługę w Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, prowadzonym przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Czworo naszych braci wraz z ks. Piotrem Gołuchem – ojcem duchownym WSD w Świdnicy pomagają siostrom w codziennych zajęciach i trudzie opieki nad przebywającymi tam pensjonariuszami.

Przypominamy, że w działającym od 1946 roku Domu, który zapewnia opiekę ponad 40 osobom, zamieszkują osoby, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-Cov-2. Z tej racji polecamy wszystkich mieszkańców wraz z Siostrami i naszymi braćmi modlitewnej pamięci przyjaciół i dobrodziejów naszego Świdnickiego Seminarium.

25.10.2020 (niedziela)
30. Niedziela Zwykła

W 30. Niedzielę Zwykłą uroczystej Mszy Świętej, w której ogarnialiśmy modlitewną pamięcią naszych braci posługujących w Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy, homilię zaś wygłosił dk. Wojciech Pawlina. Homileta w oparciu o dzisiejszą Liturgię Słowa przypomniał ważną prawdę dotyczącą przykazania miłości Boga i bliźniego. W pierwszym czytaniu – zaczerpniętym z Księgi Wyjścia, Bóg uczy nas wrażliwości na inne osoby, psalmista pozwala nam odnaleźć sposób na to jak można kochać Boga. Cała Eucharystia natomiast zobowiązuje nas do czynienia miłości poprzez modlitwę, dzielenie się prawdą oraz pomocą materialną.

27.10.2020 (wtorek)
Rozpoczęcie rekolekcji jesiennych

Wspólnota seminaryjna rozpoczyna dziś wieczorem rekolekcje jesienne, które poprowadzi ks. dr Adam Łuźniak - doktor nauk teologicznych Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, były Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a obecnie Wikariusz Generalny Metropolity Wrocławskiego i wykładowca patrologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Potrwają one do 31 października i zakończą się uroczystą Eucharystią w czasie której będzie miał miejsce obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Ogarnijmy modlitwą ten święty czas ćwiczeń duchowych, Księdza Rekolekcjonistę i całą wspólnotę seminaryjną.

27.10.2020 - 31.10.2020 (wto - sob)
Rekolekcje jesienne

Jesienne rekolekcje rozpoczęły się w sobotni wieczór wspólnym odśpiewaniem hymnu do Ducha Świętego i konferencją wstępną. Ćwiczenia duchowe poprowadził ks. dr Adam Łuźniak - doktor nauk teologicznych Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, były Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a obecnie Wikariusz Generalny Metropolity Wrocławskiego i wykładowca patrologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Program rekolekcji wpisany był w konwencję lectio divina i obejmował poszczególne jej części poprzedzone wprowadzeniem, Eucharystie, koronkę do Bożego Miłosierdzia, adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo różańcowe, lekturę Pisma Świętego. 

Na zakończenie rekolekcji dziekani alumnów wyrazili wdzięczność Księdzu Rekolekcjoniście  za trud i zaangażowanie w prowadzenie rekolekcji.

29.10.2020 (czwartek)
"Gdy to widzę czuję się niechciana"

Pomimo trwających rekolekcji świętych w naszej wspólnocie, pragniemy podzielić się bardzo ważnym świadectwem.

Znajdując się w perspektywie masowych wystąpień osób, które wyrażają swoją dezaprobatę względem niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niekonstytucyjności przesłanki eugenicznej aborcji, jedna z mieszkanek naszej Diecezji – Pani Małgorzata Jakubów, prezes fundacji zajmującej się niesieniem pomocy osobom potrzebującym i niepełnosprawnym ze wsi Tąpadła w poruszającym materiale wideo dzieli się swoim świadectwem i podkreśla ważną prawdę, że każde życie ludzkie jest ważne i każdej osobie ludzkiej należy się taki samo prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Pani Małgorzata pomaga wielu osobom i to pomimo tego, że sama od lat walczy z niepełnosprawnością.

Polecamy modlitwie zarówno Panią Małgorzatę, podopiecznych jej fundacji oraz wszystkie osoby strajkujące, wypraszając przed Miłosierdziem Bożym poszanowanie dla świętości życia każdego człowieka.    

Całość artykułu można znaleźć na Gościu Świdnickim.

31.10.2020 (sobota)
Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

Nie bójcie się pójść za Chrystusem! Otwórzcie przed Nim wasze serca, a On przyjmie was jako swoje Sługi.

W ostatni dzień października wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, podczas której nasi bracia zostali przedstawieni jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Nawiązując do Słowa Bożego, zwrócił uwagę, na kwestię powołania jako rzeczywistości związanej szczególnie z osobami posiadającymi specjalną misję do wykonania. Homileta zaznaczył, że Bóg wzywając kogoś do konkretnych zadań to wraz z nimi udziela konkretnych łask i sił do sprostania wyzwaniom. Na zakończenie Ksiądz Biskup przybliżył zebranym znaczenie dokonującego się dzisiaj obrzędu kandydatury.

Następnie miał miejsce obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Odtąd Kościół z większą uwagą będzie przyglądał się pięciu akolitom, aby jak najlepiej ocenić ich zdatność do służby kapłańskiej.

Przed błogosławieństwem głos zabrał senior kursu V, wyrażając w imieniu wspólnoty rokowej wdzięczność za dzisiejszą uroczystość.

Po zakończonej Eucharystii część alumnów udała się do rodzinnych parafii aby tam wspomagać swoich księży proboszczów w zadaniach związanych z obchodami Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych obchodzonych pod specjalnymi rygorami sanitarno–epidemiologicznymi.

Wybierz kronikę