Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2020

04.06.2020 (czwartek)
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Słowo Boże jest szkołą modlitwy - uczy nas wiary, ufności i wierności

W Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Świdnickiej przewodniczył JE Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicy. Byli na niej obecni także klerycy i Księża moderatorzy WSD. Ordynariusz Świdnicy wygłosił do zgromadzonych także homilię, w której zaznaczył, że każdy kapłan winien przejść w swoim życiu chrystusową szkołę życia – szkołę miłości, wiary i ufności.

07.06.2020 (niedziela)
Niedziela Trójcy Świętej

W Niedzielę Trójcy Świętej, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Piotr Gołuch – Ojciec duchowny. Pochylił się w niej nad tematem Trójcy Świętej, a w szczególności jedności jaka panuje pomiędzy poszczególnymi osobami boskimi. Ojciec duchowny podkreślał, że pomimo iż jest to najtrudniejsza z tajemnic naszej wiary, to nie należy poprzestawać w dążeniu do jej zgłębiania.

11.06.2020 (czwartek)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Eucharystia pokarmem dla słabych, a nie ucztą dla wybranych.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną powszechnie Bożym Ciałem, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Marek Mendyk. Biskup Świdnicki w swoim rozważaniu podkreślił, że w Eucharystia nie jest ucztą dla wybranych, lecz stanowi podstawowy pokarm dla ludzi słabych i dotkniętych grzechem. Główny celebrans zachęcał do tego aby jak najczęściej uwielbiać Jezusa obecnego wśród nas pod postaciami eucharystycznymi.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się uroczysta procesja. Na trasie wiodącej przez ulice Świdnicy ustawione były cztery ołtarze, przy których odczytywano fragment Ewangelii. Przy ostatnim ołtarzu Biskup Świdnicki wygłosił krótką homilię, w której nawiązał do usłyszanego Słowa Bożego i podziękował wszystkim wiernym za udział w dzisiejszej uroczystości.

 

14.06.2020 (niedziela)
XI Niedziela Zwykła

W XI Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny. Zwrócił w niej uwagę na stale aktualne zawołanie Jezusa skierowane do swoich uczniów, aby prosili Pana o posłanie nowych robotników na jego żniwo. Homileta, w nawiązaniu do I czytania przypomniał, że każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest ludem świętym i królestwem kapłanów.

18.06.2020 (czwartek)
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

W ostatni dzień oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej. Mszę Świętą poprzedzała procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Senior Diecezji Świdnickiej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której odniósł się do przywołanej w Ewangelii Modlitwy Pańskiej, wyjaśniając zebranym znaczenie poszczególnych próśb. Po komunii świętej miało miejsce poświęcenie przyniesionych dziś kwiatów, ziół i wianków. A po zakończonej Eucharystii nastąpił obrzęd błogosławieństwa matek z dziećmi oraz kobiet spodziewających się potomstwa.

19.06.2020 (piątek)
Konferencja księży dziekanów

Czytajmy i medytujmy Słowo Boga. Następnie wprowadzajmy je w życie i pozwólmy aby nas przemieniało.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów, na którą przybyli księża dziekani z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w Kaplicy Głównej seminaryjnego Domu Ziarna pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Marka Mendyka. Po zakończonej Eucharystii księża dziekani udali się do Auli Głównej Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie miały miejsce obrady. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

21.06.2020 (niedziela)
XII Niedziela Zwykła

W XII Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa Homileta zwrócił szczególną uwagę na kwestię bojaźni i wierności wezwaniu Boga. Główny celebrans przywołując postać proroka Jeremiasza wskazał na niego jako na wzór do naśladowania w kwestii współpracy w powołaniem i słowem Boga jakie kieruje do głoszenia innym. Ksiądz Prefekt na zakończenie rozważanie zachęcił zebranych do tego aby odważnie głosili całym swoim życiem przynależność do Chrystusa.

22.06.2020 - 23.06.2020 (pon - wto)
Dzień skupienia

W poniedziałkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kapicy głównej seminaryjnego „Domu Ziarna”, by rozpocząć ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go Ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Jednodniowe ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty oraz konferencję.

23.06.2020 (wtorek)
Przysięga i pożegnanie przełożonych

Ta przysięga zaczyna waszą misję i wypełnia to, do czego powołuje was Bóg.

W piątkowy wieczór, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, gdzie czterech akolitów złożyło przysięgę przed przyjęciem święceń diakonatu. Na początku wszyscy wspólnie wzięli udział w modlitwie Liturgią Godzin, której  przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Okolicznościowe słowo wygłosił natomaist Ks. Krzysztof Mielnik - Ojciec Duchowny WSD w Świdnicy. Po nich alumni piątego roku złożyli uroczyste wyznanie wiary, przysięgę przed objęciem urzędu diakona oraz zobowiązali się do służby w diecezji świdnickiej. Złożyli także deklarację dobrowolnego i świadomego przyjęcia święceń diakonatu. Ślubowanie zakończyło się przekazaniem stosownych dokumentów na ręce ks. Rektora. 

Po zakończonej liturgii alumni wraz z moderatorami zebrali się w refektarzu aby na uroczystej kolacji wziąć udział w pożegnaniu dwóch księży przełożonych - Ks. Marcina Dolaka - wicerektora WSD w Świdnicy oraz Ks. Tomasza Zięby - prefekta WSD w Świdnicy. W imienu kleryków życzenia i podziękownia na ręce odchodzących księży złożyli dziekani alumnów. 

23.06.2020 (wtorek)
Posługa akolitatu

Nieustannie przemieniajcie swoje życie przez spotkanie się z Jezusem Eucharystycznym

Tradycją jest, że alumni kończący czwarty rok formacji seminaryjnej otrzymują posługę akolitatu. Jest to druga po lektoracie posługa w Kościele, którą powierza się alumnom, przygotowującym się do kapłaństwa. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami komunii świętej, mogą rozdawać ją podczas Mszy Świętej, a także nieść ją do chorych. W nadzwyczajnych okolicznościach mogą także dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu. W tym roku posługę akolitatu przyjęło trzech alumnów kursu czwartego.

Mszy Świętej w Katedrze Świdnickiej przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Po odczytaniu Ewangelii rozpoczął się obrzęd ustanowienia akolitów. Przedstawienia kandydatów dokonał ks. dr Andrzej Majka, opiekun kursu czwartego. Następnie homilię obrzędową wygłosił Ordynariusz Świdnicki. Po niej każdy z akolitów podchodził do księdza biskupa, by symbolicznie przyjąć naczynie z chlebem.

Na zakończenie Eucharystii, przedstawiciele alumnów kursu czwartego wyrazili swą wdzięczność wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość.

24.06.2020 (środa)
Święcenia diakonatu

Macie być głosicielami Słowa oraz pomocą dla prezbiterów w posłudze ołtarza i posłudze miłości.

W Uroczystość Narodzin Świętego Jana Chrzciciela, w ostatni dzień formacji w roku akademickim 2019/2020, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, gdzie czterech akolitów przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii rozpoczął się obrzęd święceń. Na początku ks. Rektor Tadeusz Chlipała przedstawił biskupowi kandydatów do święceń diakonatu. Następnie Ordynariusz Świdnicki wygłosił homilię, w której podkreślił, że ten kto głosi Słowo Boże ma być zawsze po stronie człowieka i w pierwszej kolejności do siebie odnosić głoszone Słowo. Po zakończonej homilii, kandydaci podeszli do Księdza Biskupa i włożyli swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo. Kolejnym ważnym momentem był śpiew litanii do Wszystkich Świętych, w czasie którego przyszli diakoni leżeli krzyżem w nawie głównej świdnickiej katedry. Następnie Główny Celebrans nałożył ręce na każdego z kandydatów.

Na zakończenie Mszy Świętej, przedstawiciele kursu V wyrazili swą wdzięczność księżom biskupom, przełożonym seminaryjnym, braci kleryckiej, rodzicom i swoim bliskim.

Wybierz kronikę