Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2020

24.03.2020 - 03.05.2020 (wto - nie)
Praktyki alumnów w parafiach rodzinnych

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa alumni naszego seminarium udali się do parafii rodzinnych aby tam służyć pomocą duszpasterską przy codziennych obowiązkach. W "Domu Ziarna" pozostali bracia z kursu V i jeden brat z kursu III. Całą wspólnotę WSD polecamy modlitwie naszych przyjaciół zapewniając zarazem o naszej pamięci modlitewnej w tym trudnym czasie pandemii. 

Wychodząc naprzeciw apelowi biskupów polskich nasza wspólnota, zarówno przebywająca w Seminarium jak i praktykująca na parafiach codziennie o 20.30 gromadzi się w Kaplicy Głównej na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem aby prosić dobrego Boga o oddalenie od nas tego zagrożenia COVID - 19.

 

07.05.2020 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

To sam Bóg przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym wybiera nas i powołuje do służby w kapłaństwie.

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez braci z naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Biskup Senior zwrócił szczególną uwagę na kwestie posłania, które jest darem samego Mesjasza, który także sam został posłany przez Ojca. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

08.05.2020 (piątek)
Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika

Codzienna Eucharystia daje siłę by znosić nasze codziennych cierpienia, będąc zarazem pokarmem dającym siłę.

Brać klerycka wraz z Księżmi moderatorami udała się w piątkowe popołudnie do Katedry Świdnickiej, aby wziąć udział w Uroczystościach odpustowych ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika – głównego patrona naszej diecezji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE. Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki. Zwrócił w niej uwagę na doniosłą rolę Eucharystii w życiu świętego męczennika, która dawała mu siłę do trudnej posługi pasterskiej w niełatwych wówczas czasach społeczno – politycznych. 

10.05.2020 (niedziela)
V Niedziela Wielkanocna

W V Niedzielę Wielkanocną, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnica. Homilię wygłosił natomiast Ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. Nawiązując do Janowej Ewangelii, pochylił się w niej nad kwestią znajomości Jezusa, a co za tym idzie także i Boga Ojca.

17.05.2020 (niedziela)
VI Niedziela Wielkanocna

W VI Niedzielę Wielkanocną Mszy Świętej w Seminarium przewodniczył Ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. Homilię zaś wygłosi Ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny. Homileta zwrócił uwagę, że Mesjasz wyprosi u Ojca Ducha prawdy, który zostanie nam dany, abyśmy nie zostali pozostawieni samym sobie.

18.05.2020 (poniedziałek)
100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Modlitwa, bliskość wobec ludzi i sprawiedliwość połączona z miłosierdziem - to cechy rozpoznawcze życia i świętości Papieża Polaka.

W poniedziałkowe popołudnie klerycy wraz z Księżmi przełożonymi udali się na wspólną Eucharystię do Katedry Świdnickiej. Uroczystej Eucharystii w dzień 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Senior Diecezji Świdnickiej. Główny celebrans w trakcie rozważania skupił się na przywołaniu i opisie wszystkich podróży apostolskich papieża Polaka do ojczyzny.  

 

21.05.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Nawiązując do Liturgii Słowa Główny celebrans zauważył, że dzięki mocy zmartwychwstałego Pana każde nasze doświadczenie smutku może zostać przemienione w radość. Główny celebrans pochylił się także nad sylwetką patronującego dzisiaj św. Jana Nepomucena. Każdy z nas jest wezwany do takiej samej postawy jaką prezentował patron dnia dzisiejszego – nieustępliwego świadczenia czynem i słowem o Jezusie Chrystusie, nawet za cenę własnego życia.

22.05.2020 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Dzień przed święceniami prezbiteratu, społeczność seminaryjna uroczyście żegna diakonów, którzy kończą swoją formację seminaryjną. Z tej okazji alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się w kaplicy głównej „Domu Ziarna” gdzie wspólnotowo pomodlono się Nieszporami, którym przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego seminarium. Po zakończonym nabożeństwie, diakoni złożyli wyznanie wiary oraz deklarację o dobrowolności przyjęcia święceń.

Druga część uroczystości odbyła się w auli głównej WSD w Świdnicy. Tradycją jest, że w imieniu całej wspólnoty, księży diakonów żegnają alumni kursu pierwszego. Z tej racji, klerycy przygotowali quiz w którym główną rolę odegrali przyszli neoprezbiterzy. Musieli oni odpowiadać na pytania związane z okresem sześcioletniej formacji seminaryjnej. Po zakończonej zabawie podziękowania złożył senior roku szóstego, a po nim głos zabrał Ks. Rektor, który modlitwą i błogosławieństwem zakończył spotkanie.

23.05.2020 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Idźcie i nauczajcie, przekazujcie wiarę i dawajcie świadectwo!

Święcenia prezbiteratu są najważniejszym wydarzeniem nie tylko dla wspólnoty seminaryjnej, lecz także całej diecezji. W tym roku w Katedrze Świdnickiej święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bp. Marka Mendyka – Biskupa Świdnickiego przyjęło pięciu diakonów.

Po odczytaniu perykopy Ewangelii, ks. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. dr Tadeusz Chlipała przedstawił Biskupowi Świdnickiemu kandydatów do święceń prezbiteratu.

Następnie JE Ks. Bp Marek Mendyk wygłosił homilię, w której podkreślił, że nowi prezbiterzy mają przede wszystkim służyć ludziom. Ordynariusz świdnicki zwrócił uwagę na to, że nowo wyświęceni kapłani zostali obdarowani niewymownym darem, za wierność któremu otrzymają zapłatę w życiu przyszłam.

Po zakończonej homilii, kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenia kapłańskie i ślubowali posłuszeństwo Biskupowi Świdnickiemu. Następnie odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych.

Kolejnym ważnym punktem było nałożenie rąk przez JE Ks. Bp. Marka Mendyka i wszystkich kapłanów zebranych w katedrze świdnickiej.

Po zakończonym obrzędzie święceń, neoprezbiterom w założeniu ornatów pomagali księża proboszczowie z ich rodzinnych parafii.

Następnie główny celebrans namaścił olejami dłonie wyświęconych dziś kapłanów, a także wręczył im chleb i wino, przekazując na koniec pocałunek pokoju.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, księżom neoprezbiterom zostały wręczone dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Na koniec, przedstawiciele neoprezbiterów wyrazili słowa wdzięczności.

26.05.2020 (wtorek)
Prymicje w Seminarium

Głoście Słowo nie tylko ustami, ale i całym waszym kapłańskim życiem.

Do gmachu głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża neoprezbiterzy, by w naszej wspólnocie sprawować Mszę Świętą prymicyjną. Eucharystii przewodniczył ks. Daniel Kołodziejczyk, senior rocznika neoprezbiterów. Homilię wygłosił natomiast Ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny WSD w Świdnicy. W swoim rozważaniu wskazał na wartość jaką niesie za sobą realizacja powołania do chrystusowego kapłaństwa. Homileta podkreślił, że święcenia prezbiteratu otwierają w życiu neoprezbiterów zupełnie nowy etap ich życia, który tylko w zjednoczeniu z Mistrzem są w stanie przejść.

Na koniec uroczystej Eucharystii, księża neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, pracownikom seminarium oraz alumnom. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację.

27.05.2020 (środa)
Pielgrzymka neoprezbiterów na Jasną Górę

W dniu dzisiejszym neoprezbiterzy wraz z ks. dr. Tadeuszem Chlipałą - Rektorem WSD w Świdnicy udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, odprawili oni Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Daniel Kołodziejczyk – senior kursu VI, a homilię wygłosił ks. Bartosz Kocur – wicesenior kursu VI. Po zakończonej Eucharystii neoprezbiterzy wraz z księdzem Rektorem udali się na obiad do paulińskiego klasztoru, po którym mieli możliwość do prywatnego nawiedzenia jasnogórskiej Bazylki oraz Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

28.05.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy, który w swoim rozważaniu, nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa,  pochylił się nad zagadnieniem jedności, którą można osiągnąć tylko na mocnym fundamencie Jezusa Chrystusa.                                                                                                                                                  

30.05.2020 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Późnym wieczorem wspólnota seminaryjna zgromadziła w kaplicy głównej seminaryjnego Domu Ziarna, by celebrować Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Uroczystej modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Okolicznościowe słowo wygłosił do zebranych natomiast ks. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny. Na zakończenie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą i śpiewami przygotowanymi przez nasz seminaryjny zespół muzyczny.

31.05.2020 (niedziela)
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

By być wiernym wartościom chrześcijańskim i narodowym konieczna jest asystencja Ducha Świętego w życiu każdego z nas.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do Katedry Świdnickiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Senior Diecezji Świdnickiej. Główny celebrans wygłosił również homilię. Przypomniał w niej zebranym, że działanie Ducha Parakleta jest widoczne w każdym z siedmiu sakramentów, oraz że Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem aktualnym również w dzisiejszym Kościele.

 

Wybierz kronikę