Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2020

01.03.2020 (niedziela)
I Niedziela Wielkiego Postu

W I Niedzielę Wielkiego Postu Eucharystii w Kaplicy Głównej WSD w Świdnicy przewodniczył Ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny. W ramach homilii odczytany został wspólnocie seminaryjnej List Biskupa Świdnickiego na Wielki Post A.D. 2020.

03.03.2020 (wtorek)
Rada pedagogiczna

We wtorkowe popołudnie, w gmachu głównym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. bp Ignacy Dec, JE Ks. bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Była to najważniejsza rada pedagogiczna w całym roku akademickim, ponieważ jest ona poświęcona kandydatom do święceń diakonatu i prezbiteratu. W czasie obrad, w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach członkowie rady pedagogicznej spotkali się na wspólnej kolacji w seminaryjnym refektarzu.

05.03.2020 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez braci z naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

08.03.2020 (niedziela)
II Niedziela Wielkiego Postu

W II Niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w seminarium przewodniczył Ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy.

12.03.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Jaką drogą idziemy - konformizmu, czy Jezusową drogą stałej przemiany i nawrócenia?

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny pochyla się nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homileta zwrócił uwagę na to jaką drogą idziemy jako osoby powołane przez Boga. Zwrócił także uwagę, że własny plan jaki podejmuje człowiek, wizja świata bez Boga – wszystko to przynosi opłakane w skutkach konsekwencje.

 

19.03.2020 (czwartek)
Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP

W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP brać klerycka zebrała się na wspólnej Eucharystii w kaplicy świdnickiego „Domu Ziarna”. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Pokreślił w niej jak duże znaczenie dla dzisiejszego mężczyzny ma wzór jaki może czerpać z przymiotów świętego Józefa, jakimi są pokora, cichość serca oraz ufność w słowo Boga.

20.03.2020 (piątek)
24 godziny dla Pana

W piątkowy wieczór wspólnota Seminaryjna udała się do Sanktuarium św. Józefa, gdzie posługę duszpasterską pełnią ojcowie paulini, aby wziąć czynny udział w akcji „24 godziny dla Pana”. Nasi bracia wzięli udział w uroczystej mszy świętej, której przewodniczył JE. Ks. Bp Ignacy Dec. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce 24 godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, której część poprowadzili alumni naszego Seminarium.

22.03.2020 (niedziela)
Niedziela Laetare

W IV niedzielę Wielkiego Postu – Niedzieli Laetare Mszy Świętej przewodniczył Ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny naszej wspólnoty. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której zwrócił uwagę na element radości wypływający ze zbliżających się świat paschalnych. 

24.03.2020 - 03.05.2020 (wto - nie)
Praktyki alumnów w parafiach rodzinnych

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa alumni naszego seminarium udali się do parafii rodzinnych aby tam służyć pomocą duszpasterską przy codziennych obowiązkach. W "Domu Ziarna" pozostali bracia z kursu V i jeden brat z kursu III. Całą wspólnotę WSD polecamy modlitwie naszych przyjaciół zapewniając zarazem o naszej pamięci modlitewnej w tym trudnym czasie pandemii. 

Wychodząc naprzeciw apelowi biskupów polskich nasza wspólnota, zarówno przebywająca w Seminarium jak i praktykująca na parafiach codziennie o 20.30 gromadzi się w Kaplicy Głównej na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem aby prosić dobrego Boga o oddalenie od nas tego zagrożenia COVID - 19.

 

31.03.2020 (wtorek)
Nowy Biskup Świdnicki

W ostatni dzień marca w samo południe Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego Ordynariusza naszej diecezji – JE Ks. Bp. Ignacego Deca.

Nowym Biskupem Diecezji Świdnickiej ustanowiony został dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej – JE Ks. Bp Marek Mendyk.

Nowy Ordynariusz urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie.

W 1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył studia, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego księdza Henryka kardynała Gulbinowicza.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie katechetyki. Studia te ukończył w dniu 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.

Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji.

Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od tego czasu jest również wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studentów świeckich. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego.

Dnia 2 czerwca 2002 roku został uhonorowany godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez biskupa legnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku (wspomnienie św. Jana Bosko) w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Współkonsekratorami byli: abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski.

 

Pełnione funkcje:

  • Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
  • Członek Komisji Duszpasterstwa KEP
  • Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
  • Członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

Dewizą Księdza Biskupia jest zawołanie: In Verbo Tuo, Domine – Na Twoje Słowo, Panie.

Wybierz kronikę