Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2020

31.01.2020 - 02.02.2020 (pią - nie)
Rekolekcje powołaniowe

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „Zaproszeni na ucztę”, której tematem przewodnim byłą Eucharystia. Pierwszy dzień rozpoczął się od Eucharystii, której przewodniczył ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny. Wieczorem miała miejsce adoracja krzyża wraz z rozważaniami przygotowanymi przez alumnów naszego Seminarium, w trakcie której była możliwość z sakramentu pokuty i pojednania.

Drugiego dnia uczestnicy wraz z klerykami modlili się Liturgią Godzin, pracowali w grupach zainteresowań oraz wysłuchali konferencji przygotowanych przez księży moderatorów. Po obiedzie wszyscy udali się wspólny spacer po naszym biskupim mieście. Najważniejszym punktem tego dnia była Msza Święta sprawowana przez ks. bp Ignacego Deca. Następnie w auli seminaryjnej rekolektanci mieli możliwość obejrzenia filmu „Ja jestem” nawiązującego do tematyki rekolekcji. Na zakończenie drugiego dnia była możliwość prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Trzeci dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy Jutrznią i konferencją. Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Chlipały, Rektora Seminarium po której cała wspólnota zebrała się w seminaryjnym refektarzu aby zjeść wspólny obiad.

04.02.2020 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, której głównymi tematami było podsumowanie zimowej sesji egzaminacyjnej oraz przedstawienie alumnów kursu III jako kandydatów do przyjęcia posługi lektoratu oraz przedstawienie alumnów kursu V do przyjęcia święceń diakonatu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

05.02.2020 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w ostatnim już dniu skupienia w tym roku akademickim. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec - Biskup Świdnicki. Następnie odbyło się  spotkanie formacyjne, które poprowadził ks. prał. Marek Korgul – wikariusz biskupi ds. katechezy. Dzień skupienia zakończył się natomiast wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

06.02.2020 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez braci z naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki zwrócił szczególną uwagę na kwestie związaną ze świadectwem jakie Bóg Ojciec daje o Jezusie Chrystusie, nazywając go swoim Synem umiłowanym, a także na fakt, iż Jezus objawia nam Boga jako Ojca, podkreślając przy tym Swoje posłanie. Ksiądz Biskup zauważył, że nam wierzącym dalece bardziej powinno zależeć na opinii jaką ma na nasz temat Bóg, a nie jak postrzegają nas inni ludzie. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

07.02.2020 (piątek)
Konsulta seniorów

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta seniorów, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

 

09.02.2020 (niedziela)
V Niedziela Zwykła

W V Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w Kaplicy Głównej seminaryjnego "Domu Ziarna" przewodniczył Ks. dr Andrzej Majka - dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Piotr Gołuch - ojciec duchowny. Odwołując się do dzisiejszej Liturgii Słowa przypomniał zebranym, że Chrystus powołuje nas tak samo jak kiedyś Apostołów do tego by być prawdziwym światłem dla świata i solą dla ziemi.

13.02.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny dziękuje za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modli się o nowe powołania do służby Bożej. Z tej racji, wieczornej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki w swoim rozważaniu zwrócił uwagę na doniosłość prawdziwej wiary i zaufania – odwołując się do przykładu wiary Syrofenicjanki wymienionej w dzisiejszej Ewangelii. Biskup świdnicki zachęcał zebranych, by na wzór tej poganki w sposób realny zaufać Panu Bogu i w Nim złożyć swoją nadzieję.

16.02.2020 (niedziela)
VI Niedziela Zwykła

W VI Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w Seminarium przewodniczył Ks. Marcin Dolak - Wicerektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił  Ks. Krzysztof Mielnik - ojciec duchowny. W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa ojciec Krzysztof zauważył, że Nowe Przymierze i jego wymagania ani trochę nie uległy zdezaktualizowaniu. Opierając się na I czytaniu z Księgi Syracydesa zauważył, że w Bożej pedagogice nie ma przyzwolenia na grzech i czynienie zła.   

 

23.02.2020 (niedziela)
VII Niedziela Zwykła

W VII Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w Kaplicy seminaryjnego „Domu Ziarna” przewodniczył Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny. Homileta nawiązując co dzisiejszej Ewangelii zachęcił brać klerycką do dążenia do doskonałości, której wzór mamy w naszym wspólnym Ojcu – Bogu Ojcu.

25.02.2020 (wtorek)
Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych

Wspólnota seminaryjna rozpoczyna dziś wieczorem rekolekcje jesienne, które poprowadzi o. Dariusz Laskowski OSPPE - przeor klasztoru paulinów w Świdnicy.

Potrwają one do 29 lutego i zakończą się uroczystą Eucharystią w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca, w czasie której będzie miało miejsce przyjęcie przez braci z kursu III posługi lektoratu.

Ogarnijmy modlitwą ten święty czas ćwiczeń duchowych, Ojca Rekolekcjonistę i całą wspólnotę seminaryjną.

25.02.2020 - 29.02.2020 (wto - sob)
Rekolekcje wielkopostne

W świdnickim Seminarium we wtorkowy wieczór rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadził je o. Dariusz Laskowski OSPPE - przeor klasztoru paulinów w Świdnicy

Ćwiczenia duchowne składały się z licznych konferencji, modlitwy Liturgią Godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz medytacji Słowa Bożego. W centrum każdego dnia była oczywiście Eucharystia. Rekolekcje zakończyły się przyjęciem posługi lektoratu przez alumnów trzeciego roku w Katedrze Świdnickiej.

26.02.2020 (środa)
Środa popielcowa

Najpierw to co konieczne, potem to co pożyteczne, a na końcu to o przyjemne.

W Środę Popielcową wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy, gdzie miała miejsce Liturgia Stacyjna, której przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec. Po jej zakończeniu, wierni przeszli w procesji pokutnej do świdnickiej katedry, w której Mszy Świętej z obrzędem posypania głów popiołem przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup przybliżył zgromadzonym znaczenie modlitwy, postu i jałmużny w życiu każdego z nas. Zachęcał on również do karmienia się Słowem i Ciałem Chrystusa, któęgo możęmy spotkać w codziennej Eucharystii. Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd posypania głów popiołem.

28.02.2020 (piątek)
Droga krzyżowa w Katedrze Świdnickiej

W piątkowe popołudnie księża przełożeni wraz z ojcami duchownymi oraz brać klerycka świdnickiego Seminarium udali się do Katedry Świdnickiej na nabożeństwo drogi krzyżowej. Wychodząc naprzeciw postanowieniu Konferencji Episkopatu Polski piątkowa droga krzyżowa stanowiła wynagrodzenie za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. W nabożeństwie, które poprowadził wykładowca naszego seminarium – Ks. dr. Włodzimierz Binkowski – wiceoficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy wzięli udział JE Ks. Bp. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych oraz wierni świeccy. Po nabożeństwie Ordynariusz Świdnicki podziękował wszystkim zebranym za przybycie i wspólną modlitwę. Po zakończeniu drogi krzyżowej miała miejsce Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa, w trakcie której wygłosił także homilię.

29.02.2020 (sobota)
Posługa lektoratu

Zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych jest udzielenie alumnom roku trzeciego posługi lektoratu. Jest to pierwsza posługa, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Przez nią stają się oni szczególnymi świadkami i stróżami Słowa Bożego.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Po przedstawieniu kandydatów i wygłoszonej homilii - w której Ordynariusz Świdnicki odniósł się do przedstawionego w dzisiejszej Ewangelii opisu powołania Lewiego i kwestii związanej z historią powołania wszystkich apostołów, nastąpił obrzęd ustanowienia lektorów. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele alumnów kursu trzeciego wyrazili swą wdzięczność wszystkim zebranym.

 

Wybierz kronikę