Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2020

06.01.2020 (poniedziałek)
Wizyta duszpasterska w Seminarium

Tradycją naszego Seminarium jest, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego ma miejsce wizyta duszpasterska. W poniedziałkowe przedpołudnie alumni wraz z moderatorami zgromadzili się w kaplicy głównej, aby wspólnie modlić się Liturgią Godzin i uczestniczyć w poświęceniu kadzidła i kredy pod przewodnictwem ks. dr. Tadeusza Chlipały – Rektora WSD w Świdnicy. Następnie wszyscy udali się z modlitwą do mieszkań księży przełożonych, pokoi kleryków i innych pomieszczeń radośnie śpiewając kolędy. Zgodnie ze zwyczajem zebrane ofiary podczas odwiedzin duszpasterskich zostaną przeznaczone na cele misyjne.

06.01.2020 (poniedziałek)
Objawienie Pańskie

Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Jezus przyszedł do wszystkich, bez wyjątku.

Wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w Eucharystii uroczystości Objawienia Pańskiego, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, na charakterystykę przybycia Trzech Mędrców do nowonarodzonego Pana składającą się z takich elementów jak poznanie Boga za pomocą wiary i rozumu, pokonywanie trudności, oddanie Bogu chwały i ofiarowanie mu darów. Ordynariusz Świdnicki zaznaczył, że taka postawa winna być i dla nas wzorem do naśladowania, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Tradycyjnie po Mszy Świętej spod świdnickiej Katedry wyruszył Orszak Trzech Króli, w którym brali udział także członkowie naszej wspólnoty.

09.01.2020 (czwartek)
Wyjazd do Katowic

Trzech alumnów naszego Seminarium wraz z ks. Krzysztofem Mielnikiem – ojcem duchownym naszej wspólnoty udali się do Katowic, gdzie odbyło się czuwanie przy jednej z największych w Europie szopek bożonarodzeniowych. Znajduje się ona w bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach i zajmuje cały ołtarz główny wraz z bocznymi nawami. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Wyjazd był również sposobnością do spotkania z braćmi franciszkanami oraz alumnami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

09.01.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Dobrze oceńcie swoją miłość – jeśli się czegoś lękacie to wasza miłość nie jest doskonała.

W czwartkowy wieczór brać klerycka wraz z księżmi przełożonymi zgromadziła się w Kaplicy Głównej świdnickiego „Domu Ziarna” na wspólnej Eucharystii. Głównym Celebransem był JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił również homilię. Składała się ona z dwóch części. W pierwszej Ksiądz Biskup nawiązał do dzisiejszego I czytania zaczerpniętego z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Główny celebrans zauważył, ze tematyka tego listu koncentruje się wokół zagadnienia miłości, wskazując przy tym, że miłość Boga jest uprzednia względem miłości człowieka. Miłość jaką Bóg ma ku nam jest przedmiotem naszej wiary – wyjaśniał Ordynariusz Świdnicki uwrażliwiając przy tym słuchaczy na to, że niejednokrotnie trudno jest mówić o tej miłości, w szczególności kiedy człowiek staje w obliczu niezawinionego cierpienia. Druga część homilii nawiązywała bezpośrednio do Ewangelii wg św. Marka, która była odczytana podczas dzisiejszej Liturgii Słowa. Analizując epizod z jeziora Genezaret homileta zauważył, że w naszym życiu musi być miejsce na modlitwę, gdyż dzięki niej wypraszamy łaskę wiary dla samych siebie. Na zakończenie Pasterz naszej Diecezji przypomniał, że Jezus Chrystus nieustannie towarzyszy nam na drogach naszego  życia, nawet wtedy gdy płyniemy łodzią swojego życia pod wiatr.

12.01.2020 (niedziela)
Seminaryjne spotkanie opłatkowe

W Niedzielę Chrztu Pańskiego do gmachu naszego seminarium przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, rodzice alumnów, a także studenci świeccy, na doroczne spotkanie opłatkowe. Rozpoczęło się ono od Uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny. Zwrócił w niej uwagę na godność dziecka Bożego jaką ma każdy z nas dzięki wydarzeniu Chrztu Pańskiego oraz, że jest to dla nas powodem do chluby.

Po zakończonej Mszy Świętej goście udali się do auli seminaryjnej, gdzie słowa powitania wygłosił ks. Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Następnie alumni wystawili jasełka, po których klerycki zespół „The Clouds” poprowadził wspólne kolędowanie. W kolejnym punkcie spotkania głos zabrali i życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli Pani Ewa Miałkowska – prezes TPS, Ksiądz Rektor i wicedziekan alumnów. Później była okazja do podzielenia się opłatkiem. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

14.01.2020 (wtorek)
Eucharystia w intencji Ks. Wojciecha Wójtowicza

We wtorkowy poranek wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej, aby modlić się za duszę tragicznie zmarłego w poniedziałek śp. Ks. Wojciecha Wójtowicza – Rektora WSD w Koszalinie i przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych.

Mszy Świętej przewodniczył Ks. dr. Tadeusz Chlipała  - Rektor WSD w Świdnicy. Ś.p. Ks. Wojciech Wójtowicz był zaprzyjaźniony z naszą wspólnotą - głosił dla nas rekolekcje jesienne w 2017 roku.

W czwartek 16 stycznia o godz. 19 zostanie odprawiona Eucharystia z ciałem zmarłego Księdza Wojciecha w koszalińskiej katedrze. Msza pogrzebowa natomiast, zostanie odprawiona w kościele Mariackim w Miastku w piątek 17 stycznia.

16.01.2020 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Wyciągajmy rękę aby błogosławić, a nie grzeszyć.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny pochyla się nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej aby modlić się o powołania do służby w Kościele i o łaskę świętości dla kapłanów. Wieczornej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki nawiązując do I czytania z 1. Księgi Samuela zauważył, że przyczyną klęski Izraela z Filistynami było jego zbyt instrumentalne podchodzenie do spraw świętych – w tym przypadku do Arki Przymierza. W nawiązaniu do Ewangelii natomiast, Pasterz naszej diecezji wskazał na dwoje bohaterów dzisiejszej markowej perykopy, a mianowicie trędowatego i Jezusa. Zarówno u jednego jak i u drugiego można zaobserwować trzy cechy zachowania. U trędowatego było to przyjście do Jezusa – stanowiące wyraz odwagi chorego, padnięcie na kolana przed Nim i bardzo pokorna modlitwa prośby skierowana do Chrystusa. Cechy te są godne każdego człowieka, w szczególności Kapłana, ponieważ przypominają nam kim mamy być w relacji ze Zbawicielem. U Jezusa można natomiast dostrzec litość, której nigdy nie pozbywa się w stosunku do człowieka, gest wyciągnięcia ręki – jako przekazanie daru i obecność uzdrawiającego słowa, które zawsze jest skuteczne. Na zakończenie homilii Ordynariusz Świdnicki zaznaczył, że Jezus zawsze jest dla nas wzorem, byśmy byli pełni litości, miłości i wypełnieni dobrocią dla wszystkich ludzi.

18.01.2020 (sobota)
Spotkanie opłatkowe TPS w Goczałkowie

Alumni roku czwartego wraz z ks. Krzysztofem Mielnikiem, ojcem duchownym, udali się do parafii Chrystusa Króla w Goczałkowie, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Krzysztof. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy udali się na poczęstunek i wspólne kolędowanie do świetlicy wiejskiej.

 

19.01.2020 (niedziela)
Nieszpory Ekumeniczne

W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Życzliwi bądźmy” (Dz 28,2), wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, by uczestniczyć w Nieszporach. Modlitwie przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Świdnicki. Rozważanie natomiast wygłosił do zebranych Ks. dr Piotr Nikolski – proboszcz prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy, a słowo końcowe Ks. Bp Waldemar Pytel – Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

20.01.2020 (poniedziałek)
Msza w intencji śp. Księdza Stanisława Pasyka

Jesteśmy spadkobiercami pracy księży, którzy byli przed nami.

Klerycy i Księża przełożeni zgromadzili się w kaplicy głównej na porannej Mszy Świętej, aby modlić się w intencji zmarłego 14 stycznia śp. Ks. Prałata Stanisława Pasyka. Eucharystii przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy.

Ksiądz Prałat przez 35 lat był proboszczem par. św. Józefa w Świdnicy. Współtworzył także trzy inne parafie w naszym biskupim mieście, a mianowicie: Parafię pw. NMP Królowej Polski, Parafię pw. Ducha Świętego na Zawiszowie, a także Parafię pw. św. Andrzeja Boboli. Po przejściu na emeryturę początkowo posługiwał jako rezydent w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy. Później przeniósł do rodzinnej Małopolski.

Uroczystości związane z pogrzebem będą miały miejsce w Świdnicy. Msza pogrzebowa odbędzie się 22 stycznia w kościele pw. NMP Królowej Polski.

20.01.2020 (poniedziałek)
Spotkanie opłatkowe dla dziennikarzy

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się spotkanie opłatkowe z dziennikarzami. Rozpoczęło się ono nabożeństwem Słowa w seminaryjnej kaplicy, któremu przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec.

Po zakończonym nabożeństwie, zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie alumni kursu II wystawili przygotowane przez siebie jasełka. Następnie Ksiądz Biskup pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy się przełamali. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 

20.01.2020 (poniedziałek)
Drogami Wiary i Rozumu

W poniedziałkowe popołudnie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Drogami Wiary i Rozumu. Tym razem została podjęta problematyka potrzeby istnienia Kościoła w kontekście zbawienia.

Spotkanie rozpoczęło się słowami powitania skierowanymi do licznie zgromadzonego audytorium przez ks. dr. Tadeusza Chlipałę – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu Drogami Wiary i Rozumu, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Wykład zatytułowany „Dlaczego Kościół potrzebny jest do zbawienia?” wygłosił ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ. Prelegent jest wybitnej sławy teologiem, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie w Rzymie. Znany jest z licznych publikacji i wypowiedzi medialnych.   Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejny wykład z cyklu Drogami Wiary i Rozumu, spotkanie zakończyło się błogosławieństwem Księży Biskupów.

21.01.2020 (wtorek)
Msza z Ks. prof. Dariuszem Kowalczykiem SJ

Zachowajmy w sobie przestrzeń dla Pana Boga.

We wtorkowy poranek, w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy Mszy Świętej w Kaplicy Głównej przewodniczył Ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ - Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie który wczoraj wygłosił w murach naszego seminarium wykład wpisujący się w cykl „Drogami Wiary i Rozumu”. Główny Celebrans wygłosił także homilię, w której na przykładzie Dawida opisanego w dzisiejszym I czytaniu wskazał, że Bóg wybiera człowieka, który jest słaby, tzn. nie jest wypełniony do końca sobą lecz jest w nim przestrzeń dla Boga. W drugiej części homilii ksiądz jezuita przypomniał za Benedyktem XVI, że trzeba przywrócić prymat Boga w nas samych, w Kościele i w świecie. Na zakończenie homileta przypomniał również zebranym, że okres formacji seminaryjnej to czas stawiania Boga na pierwszym miejscu.

23.01.2020 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne

Prawdziwa wiara potrafi dodać nadludzkich sił i rozpalić ewangeliczną żarliwość.

W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył ks. dr hab. Jarosław Lipniak, referent ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Na wspólną modlitwę przybył także Ks. Bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który wygłosił słowo do zgromadzonych w kaplicy seminaryjnej, a także Ks. dr. Piotr Nikolski – proboszcz prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, który ofiarował dla naszej wspólnoty ikonę przedstawiającą św. Tomasza Apostoła.

26.01.2020 (niedziela)
III Niedziela Zwykła

W III Niedzielę Zwykłą alumni naszego seminarium wraz z księżmi przełożonymi udali się do Katedry Świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył JE. Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Świdnicki. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której przybliżył postać śp. Ks. prał. Dionizego Barana, którego 25. rocznicę śmierci obchodziliśmy dokładnie tego dnia.

28.01.2020 (wtorek)
Wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu

Święty Tomasz ma dla nas - filozofów i teologów bardzo dużo do powiedzenia.

W liturgiczne wspomnienie świętego Tomasz z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, w Kaplicy Głównej naszego Seminarium miała miejsce uroczysta Eucharystia, w której udział wzięli księża moderatorzy, profesorowie oraz alumni naszej wspólnoty. Świętym czynnościom przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Ordynariusz Świdnicki. Po zakończonej Mszy Świętej wykład Ksiądz Biskup wygłosił także okolicznościowy wykład, podejmując temat aktualności nauczania Akwianaty w świecie współczesnym.

29.01.2020 (środa)
Wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu na PWT

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, Papieski Wydział Teologiczny obchodzi swoje święto. Z tej racjo do Wrocławia udałą się delegacja reprezentująca naszą wspólnotę. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą we wrocławskiej Archikatedrze. Następnie zaproszeni goście zebrali się w Auli Głównej PWT, gdzie okolicznościowy wykład  pt. "Ontologia trynitarna i poznanie teologiczne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu" wygłosił ks. prof. Giulio Maspero za Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce. Na zakończenie spotkania Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego, abp Józef Kupny podziękował uczestnikom wydarzenia za wspólne świętowanie.

31.01.2020 (piątek)
Rocznica poświęcenia Katedry Świdnickiej

W kolejną rocznicę poświęcenia Kościoła katedralnego w Świdnicy, alumni wraz z przełożonymi naszego Seminarium udali się do katedry na uroczystą Eucharystię. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki – JE. Ks. Bp Ignacy Dec.  W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup ukazał wielowymiarowość kościoła – jako Mistycznego ciała Chrystusa – wspólnotę wiernych gdzie głową jest sam Chrystus oraz jako budowlę. W końcowej części refleksji Główny Celebrans przypomniał zebranym historię świdnickiego kościoła katedralnego od XIV wieku do współczesności.

 

31.01.2020 - 02.02.2020 (pią - nie)
Rekolekcje powołaniowe

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „Zaproszeni na ucztę”, której tematem przewodnim byłą Eucharystia. Pierwszy dzień rozpoczął się od Eucharystii, której przewodniczył ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny. Wieczorem miała miejsce adoracja krzyża wraz z rozważaniami przygotowanymi przez alumnów naszego Seminarium, w trakcie której była możliwość z sakramentu pokuty i pojednania.

Drugiego dnia uczestnicy wraz z klerykami modlili się Liturgią Godzin, pracowali w grupach zainteresowań oraz wysłuchali konferencji przygotowanych przez księży moderatorów. Po obiedzie wszyscy udali się wspólny spacer po naszym biskupim mieście. Najważniejszym punktem tego dnia była Msza Święta sprawowana przez ks. bp Ignacego Deca. Następnie w auli seminaryjnej rekolektanci mieli możliwość obejrzenia filmu „Ja jestem” nawiązującego do tematyki rekolekcji. Na zakończenie drugiego dnia była możliwość prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Trzeci dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy Jutrznią i konferencją. Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Chlipały, Rektora Seminarium po której cała wspólnota zebrała się w seminaryjnym refektarzu aby zjeść wspólny obiad.

Wybierz kronikę