Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2019

01.12.2019 (niedziela)
I Niedziela Adwentu

Potrzebujemy przyoblekać się w Jezusa, potrzebujemy przyoblekać się w Życie!

Po zakończeniu całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w porannej Mszy Świętej z Jutrznią, której przewodniczył ks. dr Rektor Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny. Rozważając dzisiejsze Słowo Boże, przypomniał, że czas Adwentu pomimo tego, że obchodzimy go co roku to może uciec nam przez palce. Musimy zatem być przygotowani na przyjście Jezusa, aby nas ono nie zaskoczyło. W nawiązaniu do dzisiejszego II czytania z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Homileta zaznaczył, że musimy odrzucić zło i to co oddala nas od Chrystusa.  

02.12.2019 (poniedziałek)
Egzamin "Ex universa theologia"

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się egzamin „Ex universa theologia”, do którego przystąpiło sześciu diakonów. Stanowi on podsumowanie studiów teologicznych i obejmuje całość wykładanego przez lata materiału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej złożonej z wykładowców był Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a wiceprzewodniczącym ks. dr Tadeusz Chlipała - Rektor WSD w Świdnicy. Dzisiejszy egzamin miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, teologii moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki, teologii pastoralnej oraz katolickiej nauki społecznej.

03.12.2019 (wtorek)
Seminaryjne obchody Świętego Mikołaja

Tradycją jest, że obchody św. Mikołaja w seminarium przeżywa się w szczególny sposób. W tym roku gmach Wyższego Seminarium Duchownego zamienił się w bacówkę.

Główne uroczystości rozpoczęły się spektaklem o Świętym Maksymilianie Marii Kolbem pt. „Maksymilian. Życie za życie” w wykonaniu teatru naszego seminarium. Po nim księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację w trakcie której zorganizowane były kalambury oraz tzw. sztuka satyryczna, której celem było ukazanie życia seminaryjnego w krzywym zwierciadle. Na zakończenie św. Mikołaj wręczył wszystkim drobne upominki.

04.12.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W świdnickim „Domu Ziarna” odbył się kolejny dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Adam Bałabuch. Po zakończonej Mszy Świętej księża udali się na przerwę kawową, a następnie uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził Ks. Prałat Stanisław Chomiak – Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

05.12.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez braci z naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Na zakończenie liturgicznego zgromadzenia Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

07.12.2019 (sobota)
Akatyst ku czci NMP

W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się wieczorem w kaplicy głównej świdnickiego „Domu Ziarna”, gdzie miało miejsce szczególne nabożeństwo inspirowane liturgią wschodnią, któremu przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Wszyscy zebrani odśpiewali Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

08.12.2019 (niedziela)
Obłóczyny

Ludzie chcą widzieć duchownych w sutannach!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to radość dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to bowiem dzień, w którym alumni roku III przyjmują strój duchowny.

Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Przybyli na nią także księża proboszczowie, rodzice, rodzeństwo i najbliżsi kleryków z kursu III. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podjął tematykę dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obrzędu obłóczyn oraz tematykę adwentu. Ordynariusz Świdnicki wskazując na Maryję, przypomniał, że nasz strój duchowy to nic innego jak nasza przyjaźń z Bogiem i wolność od grzechów. Sutanna natomiast przypomina, że oprócz wartości ziemskich istnieją jeszcze wartości niewidzialne, wskazane przez Boga, które są źródłem ludzkiego szczęścia. Szata kapłańska powinna być narzędziem ewangelizacji.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd obłóczyn. Biskup Świdnicki pobłogosławił alumnów mających przyjąć strój duchowny, a następnie poświęcił ich sutanny, w których włożeniu pomagali księża proboszczowie. Na koniec Eucharystii, przedstawiciele alumnów roku III wyrazili swą wdzięczność JE Ks. Bp. Ignacemu Decowi, księżom przełożonym, proboszczom, rodzicom i najbliższym, dziękując im za wszelki wkład w ich drodze ku kapłaństwu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie teatr seminaryjny wystawił sztukę pt: „Maksymilian. Życie za życie”. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

08.12.2019 (niedziela)
Praktyki duszpasterskie diakonów

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny diakoni naszej seminaryjnej wspólnoty udali się do wyznaczonych parafii Diecezji Świdnickiej, gdzie rozpoczęli drugą część praktyk duszpasterskich. Podczas ich trwania poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania kancelarii, będą również pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych, a także katechizować w szkołach. Praktyki potrwają do końca stycznia 2020 roku.

12.12.2019 (czwartek)
Występ teatru seminaryjnego

W czwartkowe popołudnie alumni należący do seminaryjnej grupy teatralnej po raz kolejny mieli możliwość zaprezentowania sztuki poważnej pt. „Maksymilian. Życie za życie”. Audytorium zgromadzone w Auli Głównej WSD w Świdnicy składało się głównie z młodzieży, która przyjechała na spektakl wraz ze swoimi duszpasterzami – z niektórymi z księży neoprezbiterów. Jeszcze przed rozpoczęciem sztuki słowa powitania do zebranych skierował Ks. dr. Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Następnie miał miejsce występ naszych aktorów. Po zakończonym przedstawieniu głos zabrał kierownik teatru – akolita Emil Dudek z kursu V przedstawiając poszczególnych aktorów. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami, wspólną modlitwą i błogosławieństwem Księdza Rektora.

12.12.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Słowo Boga niech w nas wejdzie, by treści naszego życia były właściwe i zanurzone w Pana.

Alumni wraz z przełożonymi zgromadzili się na Eucharystii czwartkowej sprawowanej w Kaplicy Głównej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD. W homilii Ksiądz Rektor wskazując, że jesteśmy ludźmi, którzy ustawicznie na coś oczekują – zadał pytanie o to czym mamy się karmić i z czego mamy czerpać. W nawiązaniu do I czytania z Księgi proroka Izajasza homileta zaznaczył, że odkupienie jest wynikiem relacji jaką Bóg ma z człowiekiem. Jeśli będziemy czerpać z Boga to wszystkie nasze potrzeby zostaną zaspokojone – tłumaczył Główny Celebrans. Na zakończenie rozważania, Ksiądz Rektor przypomniał, że ci którzy przygotowują się do chrystusowego kapłaństwa są wezwani do wierności Bogu i zadaniom jakie Bóg przed nimi stawia.

14.12.2019 (sobota)
Dzień skupienia dla sióstr

Bez ascezy połączonej z modlitwą upada życie kapłańskie i zakonne!

W liturgiczne wspomnienie św. Jana od Krzyża w gmachu głównym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej miał miejsce dzień skupienia dla sióstr zakonnych naszej diecezji.

Rozpoczął się od uroczystą Eucharystią sprawowaną w kaplicy głównej seminaryjnego „Domu Ziarna”, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Świdnicki. Pasterz świdnicki swoje rozważanie podzielił na trzy części, których skupił się na trzech postaciach. W pierwszej części, w nawiązaniu do I czytania z Mądrości Syracha przybliżył zebranym sylwetkę i działalność proroka Ezechiela, którego postawę możemy kultywować w naszej codziennej gorliwości o Bożą chwałę. Drugą część homilii Główny celebrans poświęcił opisanemu na kartach dzisiejszej Mateuszowej Ewangelii Janowi Chrzcicielowi. Ten wielki prorok, który ongiś w swoim życiu cechował się takimi przymiotami jak asceza połączona z modlitwą, pokorą i odwagą, również i dzisiaj stanowi dla nas wzór do naśladowania – wyjaśniał Ksiądz Biskup. Trzecią osobą przywołaną w dzisiejszym rozważaniu był wspominany w dzisiejszej Liturgii św. Jan od Krzyża, Hiszpan i mistyk. Jego droga do świętości byłą istną drogą krzyżową, prowadzącą przez ciemne noce oczyszczenia, po których jednak przyszło światło i zjednoczenie z Bogiem. Na zakończenie homileta zachęcał zebranych, aby trwając w adwentowym rozmodleniu przygotowali swoje serca na nadejście Pana.

Po zakończonej Mszy Świętej, siostry zakonne wraz z księżmi zgromadzili się w Auli Głównej WSD. Po przerwie kawowej, odbyła się tam konferencja wygłoszona przez JE Ks. Bp. Adama Bałabucha – Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej. Następnie miało miejsce podzielnie się opłatkiem.

Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

15.12.2019 (niedziela)
III Niedziela Adwentu

Potrzeba nieustannie chować się w cieniu Jezusa.

W III Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Podkreślił, że w okresie adwentu mamy zmierzać ku przodowi, ku wyczekiwanemu przyjściu Zbawiciela na świat. W nawiązaniu do czytanego w dzisiejszej Liturgii Słowa Listu św. Jakuba Apostoła homileta zauważył, że fakt zbawienia ma nas prowadzić do radości, która będzie autentyczna.

15.12.2019 (niedziela)
Pielgrzymka kursu III do Barda

W III Niedzielę Adwentu alumni kursu III wraz z o. Krzysztofem Mielnikiem  udali się do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Była to pielgrzymka dziękczynna po przyjęciu stroju duchownego. Głównym punktem dzisiejszego wyjazdu była Eucharystia, której przewodniczył ojciec duchowny braci z roku III.

19.12.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Każdy z nas ma misję – przygotować ludzi na przyjście Pana!

We czwartek III tygodnia Adwentu uroczystej Eucharystii w intencji świętości kapłanów, w Kaplicy Głównej przewodniczył Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy, który wygłosił również homilię pochylając się w niej nad dwoma kwestiami zaczerpniętymi z dzisiejszej Liturgii Słowa. Po pierwsze Ksiądz Prefekt wskazał  na podobieństwa zwiastowań opisanych na kartach Księgi Sędziów i Ewangelii wg. św. Łukasza. Do narodzin Samsona i Jana Chrzciciela. Jako wspólny mianownik można tu wyróżnić z jednej strony wybranie, a z drugiej strony pewnego rodzaju ograniczenie, wyzbycie się czegoś przez wzgląd na Boga – co będzie stanowiło element odróżniający od reszty ludzi. Drugą kwestią podjętą przez homiletę była postać Zachariasza i Elżbiety. Oboje pod względem przestrzegania prawa byli bez zarzutu, ale jednocześnie nie mieli potomstwa – ówczesnej oznaki łaski ze strony Pana Boga. Powód takiego stanu rzeczy tkwił w zamknięciu się Zachariasza na łaskę Boga. W nawiązaniu do jego osoby Główny Celebrans zachęcał zebranych, do otwarcia swoich serc na Bożą łaskę, na Bożą misję.

20.12.2019 (piątek)
Wigilia seminaryjna

Pomyślmy o naszym powołaniu przywołując na myśl Maryję i Jej zawierzenie Bożej misji.

Do „Domu Ziarna” przybyli księża wykładowcy, siostry zakonne, pracownicy i dobrodzieje naszego seminarium, by wspólnie antycypować Wigilię Narodzenia Pańskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki pochylił się nad kwestią trzech zwiastowań opisanych w Dzisiejszej Liturgii Słowa. Główny celebrans podkreślił, że spośród trzech osób Achaza, Zachariasza i Maryi, to właśnie Maryja jest dla nas wzorem i natchnieniem do odpowiedzi „Tak!” na życiowe powołanie za którym stoi Bóg.

Druga część uroczystości miała miejsce w seminaryjnym refektarzu i rozpoczęła się od śpiewu kolęd w wykonaniu chóru. Następnie głos zabrał dziekan alumnów oraz Rektor WSD w Świdnicy – Ks. dr Tadeusz Chlipała. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem, wszyscy goście zasiedli do wspólnej wieczerzy. Część artystyczną otworzyły jasełka przygotowane przez kleryków kursu II. Kolejnym punktem było wspólne kolędowanie, które poprowadzili członkowie zespołu „The Clouds”. Na koniec Księża Biskupi udzielili błogosławieństwa, a po nim odśpiewano Apel Jasnogórski, który zwieńczył dzisiejszy dzień.

Wybierz kronikę