Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2019

05.11.2019 (wtorek)
Rada pedagogiczna i imieniny Ks. Rektora

W gmachu głównym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbyła się Rada Pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. Bp Ignacy Dec, Ordynariusz Świdnicki, księża moderatorzy oraz księża profesorowie naszego Seminarium. Głównym tematem były zbliżające się obłóczyny alumnów kursu III. Po zakończonych obradach wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na uroczystą kolację imieninową ks. dr. Tadeusza Chlipały – Rektora WSD w Świdnicy. Na zakończenie wieczerzy, przedstawiciele alumnów złożyli życzenia Księdzu Rektorowi. Głos zabrał również Pasterz naszej Diecezji, który wyraził solenizantowi swoją wdzięczność za wieloletnią pracę i trud włożony w budowę seminarium i troskę o formację alumnów.

06.11.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do „Domu Ziarna” przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w kolejnym dniu skupienia. Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Po zakończonej Eucharystii księża neoprezbiterzy wzięli udział w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. dr Arkadiusz Chwastyk, Oficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia dla księży neoprezbiterów zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

07.11.2019 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Alumni naszego Seminarium wraz z Księżmi moderatorami udali się dzisiaj na cmentarz, aby modlić się za zmarłych prezbiterów i siostry zakonne. Wicerektor WSD w Świdnicy – ks. Marcin Dolak, wzbudzając refleksję nad życiem wiecznym, rozpoczął w kaplicy cmentarnej koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsca spoczynku księży Diecezji Świdnickiej i sióstr zakonnych posługujących w Świdnicy, gdzie zapalili znicze i zanieśli do Boga modlitwy za dusze zmarłych.

07.11.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Wychodźmy na poszukiwania tych, którzy się zagubili.

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki, w nawiązaniu do I czytania  zwrócił szczególną uwagę na kwestie egzystencjalną związaną z celem naszego życia jaką jest Bóg. Ksiądz Biskup zauważył, że dzisiejsza Ewangelia podkreśla niezwykłą godność człowieka, z poszukiwań którego Bóg nigdy nie zrezygnuje. Po komunii świętej Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

08.11.2019 (piątek)
Eucharystia za zmarłych kapłanów

O dobrze przeżytym życiu nie decydują godności, pieniądze, czy ilość przeczytanych książek, lecz dobre uczynki wobec drugiego człowieka.

Porannej Mszy Świętej w intencji zmarłych kapłanów Diecezji Świdnickiej przewodniczył Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Marcin Dolak – Wicerektor świdnickiego Seminarium. Trwając w głębszej refleksji nad życiem i śmiercią poprzez nawiązanie do 25. rozdziału mateuszowej Ewangelii, Ksiądz Wicerektor zwrócił uwagę na prostotę przekazu ewangelicznego i zalecenia jakie daje Pan Jezus słuchającym go. Aby dobrze przejść przez własną śmierć należy dobrze żyć, a to według Ewangelii oznacza dobrze czynić drugiemu. Homileta zachęcał aby nie traktować słów Pana Jezusa pobłażliwie i jako oderwane od rzeczywistości, ale przyjąć je i zachować ich dosłowne znaczenie.

10.11.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Jezusowa logika Krzyża polega na dawaniu, a nie braniu.

W XXXII Niedzielę Okresu Zwykłego, porannej Eucharystii w Kaplicy Głównej świdnickiego Domu Ziarna przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii zwrócił on uwagę, że wzorem Jezusa Chrystusa nie powinniśmy ograniczać swoich wysiłków do zdobywania rzeczy przemijających lecz każde nasze dzieło powinniśmy wykonywać w perspektywie wieczności. Na zakończenie homileta zachęcał, aby na wzór Jezusa być człowiekiem, który jest dla innych i do którego każdy będzie miał przystęp.

11.11.2019 (poniedziałek)
Rocznica odzyskania niepodległości

Nasza Ojczyzna jest nam Matką, dlatego należy się jej najwyższy szacunek.

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Do świątyni przybyli także przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podjął dwa wątki. W pierwszym, związanym z dzisiejszą Liturgią Słowa, Główny Celebrans pochylił się nad kwestiami stanowiącymi główną treść dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie zgorszeniem, które jest rezultatem źle wykorzystanej wolności, wiarą – która jest najlepszą bronią przed zgorszeniem, a jeżeli jest ona odpowiednio głęboka to może prowadzić do przebaczenia. W drugiej części homilii Ordynariusz Świdnicki wyjaśnił zebranym, że naszą miłość do Ojczyzny możemy realizować poprzez poznawanie jej dziejów, uczciwą pracą dla jej dobra, a nie w imię partykularnych interesów, obroną Jej dobrego imienia poprzez słowo i czyn, a także gorliwą modlitwą. Swoje słowo Ksiądz Biskup podsumował modlitwą ks. Piotra Skargi w intencji Ojczyzny. Po zakończonej Eucharystii, wierni przeszli na plac katedralny, by przy pomniku św. Jana Pawła II wziąć udział w dalszej części uroczystości. 

12.11.2019 (wtorek)
Imieniny Księdza Wicerektora

Mówienie o służbie i wierności jest proste. Trudniej jest nimi żyć.

W dzień po liturgicznym wspomnieniu św. Marcina z Tours, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił Tomasz Zięba – Prefekt świdnickiego Seminarium, który w swoim rozważaniu pochylił się nad dwoma słowami: służbą i wiernością. Przykład tego jak mamy służyć innym daje nam dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii – w cichości i pokorze serca. Homileta w nawiązaniu do I czytania z Księgi Mądrości zauważył, że za wierność Bogu jego wyznawców będą czekać cierpienia, ale nagroda jaką jest życie wieczne jest tychże cierpień zdecydowanie warta.

Po zakończonej Mszy Świętej, wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza na uroczyste śniadanie podczas którego dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty, złożyli życzenia solenizantowi.

14.11.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Mądrość Boża nas przemienia, ma moc byśmy odczuli nasze wybranie do kapłaństwa.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny dziękuje za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modli się o nowe powołania do służby Bożej. W tych intencjach, wieczornej Mszy Świętej w świdnickim „Domu Ziarna” przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Ksiądz Rektor na początku swojego rozważania zadał zgromadzonym pytanie: kim jestem – jako człowiek, chrześcijanin, uczeń Chrystusa. Jakimi wartościami się kierujemy i co jest w naszych sercach. Główny celebrans podkreślił również, że my wszyscy jesteśmy dla Jezusa otwartą kartą, ponieważ On nas zna. Co ważne, tego samego Jezusa mamy szukać przede wszystkim w kaplicy, ale także w naszym sercu i życiu codziennym. Homileta podkreślił, że taka postawa prowadzi do systematycznego budowania Królestwa Bożego. Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Rektor przypomniał znaczenie dzisiejszej kolekty, która nawiązywała do wiernego wypełniania służby przez tych, których Bóg już wybrał na sługi i szafarzy swoich sakramentów.

17.11.2019 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców alumnów

Niech Eucharystia umacnia nas do dawania dobrego świadectwa, byśmy umacniali innych w wierze nadziei i miłości!

Do seminarium przybyli rodzice alumnów, aby przeżyć coroczny dzień skupienia. Rozpoczął się on konferencją, którą wygłosił Ks. Piotr Gołuch, Ojciec Duchowny. Po przerwie na kawę, odbyły się spotkania z opiekunami poszczególnych roczników. Następnie rodzice mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia skupienia była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Krzysztof Mielnik, Ojciec Duchowny, który wyjaśnił tematykę świadectwa, która poruszana jest w dzisiejszej Liturgii Słowa. Nasze świadectwo, które determinuje naszą postawę – wyjaśniał Ojciec Duchowny - ma dotyczyć naszej przynależności do Chrystusa. Mamy je składać zarówno najbliższym jak i tym, którzy są  od nas daleko. Powinno ono się objawiać w tym, że to właśnie Jezusa stawiamy na pierwszym miejscu w naszym życiu, a nie ograniczamy się tylko do świadectwa na poziomie emocjonalnym.

Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad, po którym wszyscy zebrani udali się do Kaplicy Głównej na wspólne nabożeństwo do Bożego Miłośierdzia Następnie Ks. Rektor podziękował wszystkim rodzicom za przybycie i modlitwę, którą wspierają swoich synów i całą wspólnotę seminaryjną. Wyraził on również słowa podziękowania w stronę księży przełożonych i alumnów, dziękując im za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszego dnia skupienia.

18.11.2019 (poniedziałek)
Drogami Wiary i Rozumu

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy rozpoczęliśmy III część programu popularno-naukowego – Drogami Wiary i Rozumu.  W tym roku tematy planowanych spotkań dotyczyć będą trzeciej prawdy wiary: „Wierzę w Ducha Świętego i Kościół Święty”. 

 

Spotkanie rozpoczęło się słowem powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, który skierował je do tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Wicerektor Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, zapowiedział cały cykl wykładów na najbliższy rok. Pierwszy wykład pt.: "Prawdziwe i fałszywe obrazy Ducha Świętego. Jak mówić i jak nie mówić o Bogu dzisiaj?" wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ksiadz profesor przedstawił obraz Ducha Świętego zgodny z nauczaniem Kościoła. Odniósł się tym samym krytycznie do wielu modnych ruchów i wspólnot religijnych, które w sposób fałszywy i wypaczony przedstawiają Ducha Świętego. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i skierowaniu zaproszenia na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą Ksiądz Rektor.

19.11.2019 (wtorek)
Szkolenie z zakresu norm ochrony małoletnich

W dniu dzisiejszym alumni Wyższego Seminarium Duchownego wraz z Księżmi Moderatorami oraz księżmi naszej Diecezji wzięli udział w szkoleniu dot. norm ochrony małoletnich oraz osób bezradnych w Diecezji Świdnickiej. Szkolenie odbyło się w związku podpisanym przez JE Ks. Bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego w dniu 21 października br., dekretem zatwierdzającym "Normy ochrony małoletnich oraz osób bezradnych w diecezji świdnickiej". Miało ono miejsce w Auli Głównej WSD w Świdnicy, a przeprowadził je Ks. dr Włodzimierz Binkowski - Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Świdnickiej. Po zakończeniu prelekcji zgromadzeni mieli możliwość zadawania pytań dot. prewencji, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

20.11.2019 (środa)
Wyjazd teatru do Pieszyc

W środowe popołudnie klerycy z grupy teatralnej naszego seminarium wystawili sztukę poważną pt. „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”. Spektakl odbył się w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Pieszycach, audytorium zaś stanowiły siostry zakonne,  podopieczni przedszkola, a także ich rodzice wraz z wychowawcami. Po zakończeniu przedstawienia oraz słowach podziękowania alumni udali się na posiłek do refektarza sióstr salezjanek. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą różańcową w kaplicy.

21.11.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Spójrzmy z wielkim zaufaniem na Miłość Boga, która nas powołała i kroczmy ta drogą!

W czwartkowy wieczór, w liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, brać klerycka wraz z Księżmi Przełożonymi zgromadziła się na wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy, który wygłosił także homilię, na wstępie której – podobnie do zeszłego tygodnia – postawił zebranym następujące pytanie: jaką drogą idziemy w naszym życiu i czy na pewno jest to droga Ewangelii. W nawiązaniu do dzisiejszego I czytania z 2 Księgi Machabejskiej, Ksiądz Rektor wskazał, że poprzez osobę Matatiasza Bóg okazał swoją moc, a ci którzy szukali oparcia znaleźli je w Bożym prawie. Homileta nawiązał także do dzisiejszego wspomnienia podkreślając, że moment ofiarowania Maryi do świątyni był szczególny, ponieważ mogła Ona wzrastać w bliskości głoszonego Słowa Bożego. Na zakończenie Główny Celebrans przypomniał, że Bóg działa w ustawicznie w życiu każdego z nas i to od nas zależy, czy będziemy szukać tego co słuszne i sprawiedliwe, czy też poprzestaniemy na szukaniu wyłącznie siebie samych.

22.11.2019 (piątek)
Wspomnienie św. Cecylii

Niech każda Eucharystia przyczyni się do właściwego porządkowania naszych spraw.

W liturgiczne wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyków kościelnych, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Głównej na Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której pochylił się nad tematyką czystości. Ksiądz Prefekt w nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał, że czystość w cale nie oznacza pustki, po pozbyciu się tego co niepotrzebne, lecz należy wszystko uporządkować według odpowiedniej hierarchii. Dla nas najważniejszy jest Ołtarz Pana i Słowo Boże, którego słuchamy. Homileta zauważył, że tematykę czystości można powiązać z patronką dnia dzisiejszego – św. Cecylią, nie tylko poprzez czystość śpiewu rozumianą jako właściwe trafianie w dźwięki, bądź czysty śpiew, ale także właściwy dobór repertuaru do danych okoliczności liturgicznych i pozbawianiu muzyki kościelnej niepotrzebnych elementów. Dzisiejszą Eucharystię ubogacił swoim śpiewem chór seminaryjny pod kierownictwem Pani Marty Monety, której przedstawiciele alumnów na zakończenie Liturgii w imieniu całej wspólnoty złożyli najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za trud i pracę włożoną we właściwą formację muzyczną naszych alumnów.

24.11.2019 (niedziela)
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do Katedry Świdnickiej, by uczestniczyć w Eucharystii. Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka – proboszcz parafii katedralnej, który wygłosił również okolicznościową homilię dotykającą tematyki królowania Chrystusa.

28.11.2019 (czwartek)
Konferencja Księży Dziekanów

Bóg nas powołał byśmy głosili na świecie Jego chwałę!

W Gmachu Głównym Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się ostatnia w tym roku konferencja księży dziekanów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kaplicy Głównej, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Świdnicki. Eucharystia odprawiona została w intencji zmarłych kapłanów z naszej diecezji. W wygłoszonej przez siebie homilii pasterz świdnicki, w nawiązaniu do dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Proroka Daniela wskazał, że funkcja proroka Daniela znajduje swoją kontynuację w powołanych przez Boga kapłanach. Podczas gdy zmieniają się uwarunkowania społeczne, kulturowe i cywilizacyjne to nasza misja jest niezmienna – bronić Prawa Bożego i prawdziwego wizerunku Boga. Na zakończenie homilii Główny Celebrans zachęcał aby nie ustawać w modlitwie za tych kapłanów, których Bóg powołał do wieczności.

Po zakończonej Eucharystii, księża dziekani udali się na obrady do auli seminaryjnej, gdzie podjęli tematykę nowego trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii. Konferencję zakończył wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu. 

30.11.2019 (sobota)
Święto Świętego Andrzeja Apostoła

Dziś Kościół tęskni za Panem, który jest obecny w Słowie i sakramentach.

Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji ks. dr. Andrzeja Majki, Dyrektora administracyjnego WSD w Świdnicy, który dzisiejszego dnia obchodził swoje patronalne święto a wczoraj urodziny oraz ks. Piotra Gołucha - Ojca duchownego, który obchodził kolejną rocznicę urodzin. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Dyrektor, natomiast homilię wygłosił ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT we Wrocławiu – wykładowca w naszym seminarium. W swoim rozważaniu Ksiądz profesor dokonał opisu dzisiejszej Ewangelii w świetle prozy Romana Brandstettera, skupiając się na zagadnieniu tęsknoty za Panem.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani udali się na śniadanie do refektarza, gdzie przedstawiciele alumnów złożyli życzenia dzisiejszemu jubilatowi i solenizantowi. 

30.11.2019 (sobota)
Nieszpory w Katedrze

Trwając w czasie Adwentu nie zapominajmy o jego wymiarze eschatologicznym.

Brać klerycka wraz z Księżmi moderatorami udała się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w Nieszporach rozpoczynających nowy rok liturgiczny. Modlitwie przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, który na początku poświęcił wieniec adwentowy i zapalił na niej pierwszą świecę. W wygłoszonym słowie Ksiądz Biskup podsumował mijający rok kościelny, który przeżywaliśmy pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. W dalszej części homilii Ordynariusz Świdnicki pochylił się nad samą tematyką Adwentu i w odniesieniu do antyfon dzisiejszych Nieszporów przypomniał zebranym, że tan czas odczytywać go w kontekście zarówno oczekiwania na narodzenie Pana, jak również w jego aspekcie eschatologicznym – przyjścia Jezusa na końcu czasu.

30.11.2019 (sobota)
Wigilia I Niedzieli Adwentu

Bracia, czuwajcie i bądźcie gotowi, bo nie wiemy kiedy przyjdzie Pan.

Późnym wieczorem, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by celebrować Wigilię I Niedzieli Adwentu. Modlitwie Godziną Czytań przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który na początku poświęcił wieniec adwentowy i zapalił na nim pierwszą święcę. Następnie homilię wygłosił ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy, który pochylił się nad treścią słowa wigilia, wskazując że dotyczy ona oczekiwania. Podobnie Adwent, który również jest okresem oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. Ksiądz Prefekt zauważył, że czuwanie to przede wszystkim trwanie na modlitwie, niezaniedbywanie jej. To także właściwe przygotowanie się, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne na przyjście Pana. W końcu – podkreślił homileta – czuwanie to również stała gotowość do służby Bogu i bliźniemu.

Po zakończeniu modlitwy, rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Wybierz kronikę