Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Wrzesień 2019

14.09.2019 (sobota)
Zjazd absolwentów

W seminaryjnym Domu Ziarna w święto Podwyższenia Krzyża Świętego miał miejsce zjazd absolwentów świeckich, którzy przed piętnastoma laty ukończyli studia teologiczne w murach naszego Seminarium. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił JE. Ks. Bp. Adam Bałabuch – Biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Po zakończonej Eucharystii zebrani goście udali się do seminaryjnego refektarza na obiad. Zjazd zakończył się natomiast wspólnym spotkaniem absolwentów przy kawie.

23.09.2019 (poniedziałek)
Rozpoczęcie formacji alumnów I roku

Tydzień przed przyjazdem całej wspólnoty, do „Domu Ziarna” przybyli alumni kursu pierwszego, by rozpocząć formację ku kapłaństwu. Tego samego dnia, po rozlokowaniu w pokojach, wzięli udział w uroczystej Eucharystii. Mszy Świętej w kaplicy „annus propedeuticus” przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który powitał nowych kleryków. Główny Celebrans w homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i podkreślił, że należy być jasnym światłem, które świeci dla wszystkich. Wskazał także służebny wymiar powołania, a także wyjaśniał na czym polega proces formacji seminaryjnej. W tym roku formację rozpoczęło pięciu alumnów.

27.09.2019 (piątek)
Rada Pedagogiczna

W liturgiczne wspomnienie św. Wincentego a Paulo w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się Rada Pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. Bp Ignacy Dec, JE Ks. Bp. Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem było podsumowanie letniej sesji egzaminacyjnej oraz prezentacja alumnów kursu V do kandydatury do święceń, a także omówienie kalendarium na zbliżający się rok akademicki 2019/2020. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

28.09.2019 (sobota)
VIII Forum Rad Parafialnych

Uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca w Katedrze Świdnickiej otworzyła VIII Forum Rad Parafialnych Diecezji Świdnickiej, któremu przyświecało hasło: „Liturgia w parafii - wspólna sprawa”. Po zakończonej Mszy Świętej przedstawiciele parafii wraz ze swymi duszpasterzami przybyli do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Wprowadzenie w tematykę tegorocznego forum przez ks. Krzysztofa Ora – Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej rozpoczęło właściwe obrady.

Pierwszą prelekcję na temat "Sala usłana" - czyli jak otoczyć liturgię troską, aby była prawdziwa, dobra i piękna -  wygłosił ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wykładowca liturgiki WSD Diecezji Świdnickiej oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego.  Po nim głos zabrał ks. Tomasz Zięba, wykładowca liturgiki w WSD Diecezji Świdnickiej, ceremoniarz katedralny, prefekt WSD w Świdnicy, który swoje wystąpienie zatytułował:” W służbie Najświętszego Sakramentu - czyli o normach dotyczących posługiwaniu tajemnicy ołtarza”. Ostatni wykład pt: „Ambona to nie ambonka - czyli o posłudze słowa w liturgii”  wygłosił ks. Tomasz Gwizdek, wykładowca liturgiki w WSD Diecezji Świdnickiej

Kolejnym punktem dzisiejszego spotkania była wspólna dyskusja. Po zakończeniu i podsumowaniu VIII Forum Rad Parafialnych Diecezji Świdnickiej wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad, który stanowił zwieńczenie tegorocznego spotkania.

30.09.2019 (poniedziałek)
Rozpoczęcie nowego roku formacji

Może to dzięki mnie Kościół będzie bardziej ciekawy, ludzki i Boży ?

Po powrocie alumnów z wakacji, uroczystą Eucharystią sprawowaną w kaplicy głównej świdnickiego „Domu Ziarna”, wspólnota seminaryjna rozpoczęła nowy rok formacji. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. Główny celebrans w słowie skierowanym do braci kleryckiej porównał czas formacji seminaryjnej do pisania książki, w której to alumni i przełożeni są zarazem autorami i głównymi bohaterami. Homileta podkreślił, że aby napisać dobrą książkę trzeba mieć na nią plan i podobnie jest z poszczególnymi etapami formacji ku chrystusowemu Kapłaństwu.

 

Wybierz kronikę