Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2019

01.06.2019 (sobota)
Pożegnanie Ojca Mirosława Rakoczego

W sobotni poranek, we wspomnienie liturgiczne św. Justyna męczennika, brać klerycka wraz z księżmi moderatorami wzięła udział we Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy głównej seminaryjnego „Domu Ziarna”. Najświętsza Ofiara związana była z pożegnaniem ks. Mirosława Rakoczego – ojca duchownego naszego seminarium, który po siedmiu latach posługi w naszej wspólnocie opuszcza mury Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Przed rozpoczęciem Świętych Obrzędów głos zabrał ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy składając wyrazy wdzięczności o. Mirosławowi za czas spędzony w naszej wspólnocie, za ciężką pracę i zaangażowanie. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Mirosław. W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa zachęcał on zebranych do trwania w miłości Chrystusa i bycia otwartym na Jego nauczanie i wiedzę. Po zakończonej Eucharystii wspólnota seminaryjna udała się do refektarza na uroczyste śniadanie.

02.06.2019 (niedziela)
Wniebowstąpienie Pańskie

Wpatrujmy się w niebo i oczekujmy Jezusa Chrystusa, będąc gotowymi na jego przyjście!

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego Mszy Świętej w seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. W swoim rozważaniu odwołując się do dzisiejszej Liturgii Słowa pochylił się w niej nad wydarzeniem Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Zauważył, że wniebowstąpienie nie oznaczało definitywnego rozstania się Mistrza z Apostołami, lecz ukazuje nam cel naszego ziemskiego życia – niebo. Homileta zwrócił uwagę że co prawda nasz Zbawiciel wstąpił do nieba, ale powróci z powrotem na końcu czasów aby zbawić tych, którzy go oczekują.  W dalszej części homilii ks. Prefekt podkreślił, iż nasze oczekiwanie na przyjście Pana wiąże się z tym, że mamy być Jego świadkami już tu na ziemi. Na zakończenie główny celebrans zachęcał zebranych do wpatrywania się w niebo – celu naszej ziemskiej wędrówki i kontemplacji Jezusa Chrystusa, która pozwoli nam osiągnąć zbawienie.

03.06.2019 (poniedziałek)
Spotkanie Drogami Wiary i Rozumu

W poniedziałkowe popołudnie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się ostatnie już w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Drogami Wiary i Rozumu.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i słowami powitania przez ks. dr. Tadeusza Chlipałę – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Następnie ks. Marcin Dolak – Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, koordynator programu Drogami Wiary i Rozumu, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Dzisiejszy wykład pt. „Czy Jezus mógł się zakochać? Syn Boży jako wzór mężczyzny” wygłosiła Pani Debora Sianożęcka, psycholog-psychiatra. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu Drogami Wiary i Rozumu, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

05.06.2019 (środa)
Wyjazd grupy teatralnej do Dzierżoniowa

We wtorkowe popołudnie grupa teatralna naszego seminarium udała się do Dzierżoniowa, aby  wystawić sztukę poważną pt. „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”. Występ naszych alumnów wpisywał się w obchody XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej. Wystawiana sztuka zebrała spore audytorium, które zebrało się w murach Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

06.06.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Fundamentem jedności międzyludzkiej jest nasza jedność z Bogiem.

W pierwszy czwartek miesiąca czerwca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo czerwcowe w trakcie którego brać seminaryjna modliła się o nowe święte i liczne powołania do naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki zwrócił szczególną uwagę na kwestie związaną z pojęciem jedności, która potrzebna jest każdej społeczności – począwszy od rodziny, a skończywszy na wspólnotach międzynarodowych. Ksiądz Biskup w nawiązaniu do Ewangelii zauważył, że modlitwa o jedność trwa nadal, bo Jezus Chrystus wstawia się za nami nieustannie do Ojca. Po komunii świętej główny celebrans modlił się za przyczyną NMP o nowe powołania do służby Bożej.

08.06.2019 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wołaj o Duch Świętego, który będzie prowadził do poznania prawdy!

Późnym wieczorem wspólnota seminaryjna zgromadziła w kaplicy głównej, by celebrować Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Gołuch. Zwrócił w niej uwagę na brak jedności w człowieku, we wspólnocie i w świece. Homileta zauważył, że to właśnie Duch Święty jest Tym, który daje gwarantuje jedność, a na dodatek mówi do naszych serc i przychodzi by zamieszkać w nas i scalać nas.

09.06.2019 (niedziela)
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Wzywajmy Ducha Świętego, gdy przygniatają nas ciężary codziennego życia, bo dzięki niemu na nowo możemy powstać.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego alumni wraz z ks. dr. Tadeuszem Chlipałą – Rektorem WSD w Świdnicy udali się do Katedry Świdnickiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Piotr Śipiorski – neoprezbiter, odprawiający zarazem swoją Mszę Świętą prymicyjną. Główny celebrans wygłosił również homilię. Przypomniał w niej zebranym, że każdy otrzymał Ducha Świętego z momentem przyjęcia sakramentu chrztu świętego, stając się zarazem przybranym dzieckiem Bożym. Ksiądz Piotr zauważył, że Paraklet prowadząc nas każdego dnia uzdalnia nas do bycia dobrymi ludźmi i do wzajemnej miłości.

13.06.2019 (czwartek)
Konferencja Episkopatu Polski

Dziękujmy Bogu za wszelkie dobro jakie dokonało się w Diecezji Świdnickiej!

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Katedrze Świdnickiej na uroczystej Mszy Świętej, na której obecni byli również Biskupi polscy odbywający w tych dniach 383. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystii przewodniczył JE. Ks. Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Główny Celebrans wygłosił również homilię w której poruszył temat Kapłaństwa chrystusowego, roli Ducha Świętego w kapłaństwie oraz 15 – lecia Diecezji Świnickiej. Alumni  naszego seminarium w czynny sposób angażowali się w przebieg uroczystości – poprzez zapewnienie asysty liturgicznej oraz śpiew chórowy. Po zakończonej Mszy Świętej Księża Biskupi wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczystą kolację do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, która stanowiła zwieńczenie pierwszego dnia Zebrania Plenarnego. Po zakończonej kolacji Księża Biskupi dokonali pamiątkowych wpisów do seminaryjnej kroniki.

16.06.2019 (niedziela)
Uroczystość Trójcy Świętej

W Uroczystość Trójcy Świętej brać klerycka udała się do Katedry Świdnickiej na niedzielną Eucharystię. Mszy Świętej przewodniczył ks. Tomasz Zając – Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Świdnicy – odprawiający zarazem tzw. mszę kanonicką – w intencji Ordynariusza Świdnickiego. Przewodniczący Świętej Liturgii wygłosił także homilię, która w nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa odnosiła się do tajemnicy Trójcy Świętej i jedności Kościoła.

19.06.2019 (środa)
Warsztaty z prewencji

W dniu dzisiejszym alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wraz z księżmi moderatorami wzięli udział w warsztatach prewencyjnych dot. nadużyć seksualnych. Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy naszego seminarium – Ks. dr Janusz Michalewski – psycholog, ks. dr Włodzimierz Binkowski - Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Świdnickiej, a także Pan Paweł Kurylik – prawnik. Po zakończonych warsztatach wszyscy zebrani mieli możliwość do zadawania pytań, na które prowadzący udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

20.06.2019 (czwartek)
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Jezus Chrystus ukryty w białym chlebie jest dla każdego!

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną powszechnie Bożym Ciałem, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w swoim rozważaniu podkreślił, że w Jezusie Eucharystycznym człowiek znajduje potrzebną siłę i moc. Ludzie wzmocnieni Ciałem Chrystusa są w stanie pokonać wszystkie krzyże codzienności. Główny celebrans zachęcał do tego aby jak najczęściej przebywać przy Jezusie Eucharystycznym.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się uroczysta procesja. Na trasie wiodącej przez ulice Świdnicy ustawione były cztery ołtarze, przy których odczytywano fragment Ewangelii. Przy ostatnim ołtarzu Biskup Świdnicki wygłosił krótką homilię, w której nawiązał do usłyszanego Słowa Bożego i podziękował wszystkim wiernym za udział w dzisiejszej uroczystości. 

 

22.06.2019 (sobota)
Jubileusz Ks. Bp. Ignacego Deca

Misja kapłańska trwa do końca życia, bo kapłan zostaje zawsze sługą zbawienia.

W sobotnie przedpołudnie wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej aby wziąć udział w uroczystościach związanych z obchodami złotego jubileuszu 50 – lecia święceń kapłańskich JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Ordynariusz Świdnicki przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, a homilię wygłosił JE Ks. Bp Stefan Regmunt – Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. W swoim rozważaniu Ksiądz Biskup w pierwszej kolejności przybliżył biografię Jubilata. Następnie w nawiązaniu do dzisiejszej liturgii Słowa przypomniał zebranym o prawdzie Bożej Opatrzności, która jest nad każdym człowiekiem, wskazując przy tym, że zaufanie Bogu pozwala przetrwać trudne czasy i realizować kapłańską misję. Na zakończenie homileta nakreślił, trzy główne płaszczyzny działalności Ordynariusza Świdnickiego, którą stanowią gorliwość dzielenia się Słowem Bożym, a także służba Kościołowi w pracy naukowej i duszpasterskiej  Po zakończonej Eucharystii kapłani wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy na uroczysty obiad.

23.06.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Na ile obraz Mesjasza Bożego jest w Twoim sercu?

W XII Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Gołuch, który w nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa zwrócił uwagę, że uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie Jezusa w kluczu starotestamentalnym, wyrażającym nadzieje ludzi, ich wyobrażenia, plany i pomysły. W dalszej części homileta podkreślił, że uczniowie Jezusa potrzebują czasu i doświadczenia Męki Pańskiej do tego aby zrozumieć sens służby i poświęcenia życia dla innych.

23.06.2019 (niedziela)
Rekolekcje przed posługą akolitatu

Alumni kursu IV rozpoczęli dziś rekolekcje w Brzeźnicy w domu rekolekcyjnym sióstr Jadwiżanek, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia posługi akolitatu, które odbędą się już w sobotę - 29 czerwca. Kilkudniowe ćwiczenia duchowe prowadzi ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Polecamy modlitwie pięciu braci, by jak najlepiej przygotowali się do tego ważnego wydarzenia. 

24.06.2019 (poniedziałek)
Doktorat Honoris Causa Ks. Bp. Ignacego Deca

W poniedziałkowe popołudnie brać klerycka wraz z księżmi moderatorami udała się do Wrocławia, aby uczestniczyć w uroczystości nadania Doktoratu Honoris Causa PWT we Wrocławiu JE Ks. Bp. prof. dr. hab. Ignacemu Decowi – Biskupowi Świdnickiemu. Uroczystość nadania miała swoje miejsce podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu uczelni w Auli PWT. Uroczystość uwieńczyła Msza Święta koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza PWT JE Ks. Abp. Józefa Kupnego – Metropolity Wrocławskiego. Homilię wygłosił natomiast Ordynariusz Świdnicki. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni goście udali się na kolację do refektarza wrocławskiego seminarium.

25.06.2019 (wtorek)
Konferencja Księży Dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów, na którą przybyli księża dziekani z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Po zakończonej Eucharystii księża dziekani udali się do Auli Głównej Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie miały miejsce obrady. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

 

27.06.2019 (czwartek)
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

W ostatni dzień oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej. Mszę Świętą poprzedzała procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mirosław Benedyk – wikariusz parafii katedralnej. Po komunii świętej miało miejsce poświęcenie przyniesionych dziś kwiatów, ziół i wianków.

29.06.2019 (sobota)
Posługa akolitatu

Tradycją jest, że alumni kończący czwarty rok formacji seminaryjnej otrzymują posługę akolitatu. Jest to druga po lektoracie posługa w Kościele, którą powierza się alumnom, przygotowującym się do kapłaństwa. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami komunii świętej, mogą rozdawać ją podczas Mszy Świętej, a także nieść ją do chorych. W nadzwyczajnych okolicznościach mogą także dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu. W tym roku posługę akolitatu przyjęło pięciu alumnów kursu czwartego.

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Mszy Świętej w Katedrze Świdnickiej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki. Po odczytaniu Ewangelii rozpoczął się obrzęd ustanowienia akolitów. Przedstawienia kandydatów dokonał ks. Tomasz Zięba, opiekun kursu czwartego. Następnie homilię obrzędową wygłosił Ordynariusz Świdnicki. Po niej każdy z akolitów podchodził do księdza biskupa, by symbolicznie przyjąć naczynie z chlebem.

Na zakończenie Eucharystii, przedstawiciele alumnów kursu czwartego wyrazili swą wdzięczność wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość.

Wybierz kronikę