Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2019

07.05.2019 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminaryjnym „Domu Ziarna” odbyła się dzisiaj rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. Bp Ignacy Dec – Biskup Świdnicki wraz z JE Ks. Bp. Adamem Bałabuchem – biskupem pomocniczym Diecezji Świdnickiej, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem było przedstawienie alumnów kursu IV do przyjęcia posługi akolitatu. W tym czasie w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

09.05.2019 (czwartek)
Uroczystość Świętego Stanisława

Gdy idziemy drogą Bożych przykazań - nie mamy się czego bać!

Wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy, by uczestniczyć w Nieszporach, rozpoczynających diecezjalne uroczystości ku czci św. Stanisława. Wieczornej modlitwie Kościoła przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Następnie wierni przeszli w procesji do Katedry Świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii odpustowej przewodniczył JE Ks. Abp Józef Michalik – Arcybiskup Senior Archidiecezji Przemyskiej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której zauważył, że Święty Stanisław na podobnie jak Jezus Chrystus był dobrym pasterzem, który oddał swoje życie za owce. Podkreślał również, że nam jako chrześcijanom nie wolno ulegać naciskom ze strony złego wywoływanym w atmosferze kłamstwa. Po zakończonej Mszy Świętej duchowieństwo wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej na uroczystą kolację – wieńczącą odpustowe obchody.

09.05.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Wszystko powinno nas mobilizować aby iść do Boga.

W czwartkowy poranek wspólnota seminaryjna zgromadziła się na wspólnej Eucharystii w kaplicy głównej. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Abp Józef Michalik – Arcybiskup Senior Archidiecezji Przemyskiej. W swoim rozważaniu Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na kwestię tęsknoty zarówno człowieka do Boga, ale i Boga do człowieka. Główny celebrans zauważył, że każdy kapłan powinien płonąć gorliwością w swoim powołaniu – w przeciwnym wypadku daje dowód swojej niegodności względem tak wielkiego daru. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni zebrali się w seminaryjnym refektarzu na wspólnym posiłku, po którym Ksiądz Arcybiskup dokonał pamiątkowego wpisu do księgi pamiątkowej.                                              

12.05.2019 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Tradycją naszego seminarium jest, że w IV Niedzielę Okresu Wielkanocnego, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, alumni wyruszają do różnych parafii naszej diecezji, by dzielić się radością i świadectwem swojego powołania. To również czas spotkań z grupami parafialnymi, Towarzystwem Przyjaciół Seminarium i młodzieżą. W tym roku klerycy odwiedzili parafie dekanatu Nowa Ruda – Słupiec, Piława Górna i Polanica Zdrój.

13.05.2019 (poniedziałek)
Nabożeństwo fatimskie

W czwartkowy wieczór brać klerycka wraz z księżmi moderatorami zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim. Przewodniczył mu ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. W czasie procesji różańcowej wokół budynku naszego seminarium, figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli kolejno przedstawiciele poszczególnych roczników. Nabożeństwo zakończyło się odmówioną wspólnie litanią loretańską i Apelem Jasnogórskim.

15.05.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w ostatnim już dniu skupienia w tym roku akademickim. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec - Biskup Świdnicki. Następnie odbyło się  spotkanie formacyjne, które poprowadził ks. dr Tadeusz Chlipała - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Dzień skupienia zakończył się natomiast wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

16.05.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Jedność z Jezusem Chrystusem prowadzi na krzyż i jest trudna, ale kieruje ku życiu.

W czwartkowe popołudnie, w dzień w którym Kościół w sposób szczególny dziękuje za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modli się o nowe powołania do służby Bożej wspólnota seminaryjna wraz z siostrami zakonnymi przybyłymi do „Domu Ziarna” z terenu naszej diecezji zebrała się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast diakon Tomasz Kowalczuk – senior kursu VI, który w swoim rozważaniu zwrócił uwagę na to, że nasza jedność z bliźnim może stanowić dobre odniesienie do naszej relacji i jedności z Bogiem. Homileta podkreślił również, że Jezus Chrystus wzywa nas abyśmy czuli się jak córki i synowie Boga, który jest Ojcem. Na zakończenie ksiądz diakon zachęcał zebranych do zabiegania o wspólną jedność ze sobą. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na kolację.                                                 

18.05.2019 (sobota)
XIV Dni Papieskie

Z racji obchodów XIV Dni Papieskich w naszym mieście, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy udała się do Katedry Świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której pochylił się nad niektórymi faktami z życia św. Jana Pawła II. Po zakończonej Mszy Świętej miał miejsce koncert w którym czynny udział wzięli chórzyści naszego świdnickiego seminarium.

19.05.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Czy potrafimy kochać tych, którzy po ludzku są naszymi wrogami?

W V Niedzielę Wielkanocną Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. Podkreślił w niej, że chwała Boża ukazuje się także poprzez ucisk, a znakiem tej chwały jest między innymi ustanowienie przez Jezusa Chrystusa Eucharystii. W naszym życiu natomiast objawia się ona najczęściej przez porażki i w tym co nie idzie po naszej myśli. Ojciec Piotr zaznaczył, że to co Boże ciężko jest zrozumieć zwykłym, ludzkim myśleniem.

23.05.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Prawdziwa radość bierze się z miłości Boga i autentyczności naszej postawy.

Brać seminaryjna zgromadziła się w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Nawiązując do Liturgii Słowa zauważył, że Bóg nierzadko działa w naszym życiu w sposób niestandardowy. Główny celebrans pochylił się także nad istotą szczególnej więzi miłości pomiędzy człowiekiem, a Jezusem Chrystusem – wynikającej zachowywania Bożych przykazań. Ksiądz Rektor przypomniał, że naszym podstawowym zadaniem jest dbałość o naszą relację z Bogiem i naszą wiarygodność zarazem, ponieważ wtedy prawdziwie jesteśmy świadkami Boga. Na zakończenie rozważania homileta wezwał zebranych do służby Jezusowi Chrystusowi i bliźnim tu i teraz, w tym miejscu i w tym czasie.

24.05.2019 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Dzień przed święceniami prezbiteratu, społeczność seminaryjna uroczyście żegna diakonów, którzy kończą swoją formację seminaryjną. Z tej okazji alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się w kaplicy głównej „Domu Ziarna” gdzie wspólnotowo pomodlono się Nieszporami, którym przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego seminarium. Po zakończonym nabożeństwie, diakoni złożyli wyznanie wiary oraz deklarację o dobrowolności przyjęcia święceń.

Druga część uroczystości odbyła się w auli głównej WSD w Świdnicy. Tradycją jest, że w imieniu całej wspólnoty, księży diakonów żegnają alumni kursu pierwszego. Z tej racji, klerycy przygotowali spektakl traktujący o kapłanie przeżywającym kryzys swojego powołania. Po wystawionej sztuce, podziękowania złożył senior roku szóstego, a po nim głos zabrał Ks. Rektor, który modlitwą i błogosławieństwem zakończył spotkanie.

25.05.2019 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Wytrwajcie w Bożej miłości i idźcie na służbę ludowi Bożemu!

Święcenia prezbiteratu są najważniejszym wydarzeniem nie tylko dla wspólnoty seminaryjnej, lecz także całej diecezji. W tym roku w Katedrze Świdnickiej święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bp. Ignacego Deca – Biskupa Świdnickiego przyjęło dziesięciu diakonów.

Po odczytaniu perykopy Ewangelii, ks. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. dr Tadeusz Chlipała przedstawił Biskupowi Świdnickiemu kandydatów do święceń prezbiteratu.

Następnie JE Ks. Bp Ignacy Dec wygłosił homilię, w której podkreślił, że nowi prezbiterzy mają prowadzić ludzi do królestwa niebieskiego. Ordynariusz świdnicki zwrócił uwagę na to, że nowo wyświęceni kapłani zostali wzięci z ludzi i dla ludzi ustanowieni, aby pomagać im w dążeniu do Boga. Główny celebrans zachęcał kandydatów do święceń, szukali przede wszystkim chwały Bożej.

Po zakończonej homilii, kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenia kapłańskie i ślubowali posłuszeństwo Biskupowi Świdnickiemu. Następnie odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych.

Kolejnym ważnym punktem było nałożenie rąk przez JE Ks. Bp. Ignacego Deca i wszystkich kapłanów zebranych w katedrze świdnickiej.

Po zakończonym obrzędzie święceń, neoprezbiterom w założeniu ornatów pomagali księża proboszczowie z ich rodzinnych parafii.

Następnie główny celebrans namaścił olejami dłonie wyświęconych dziś kapłanów, a także wręczył im chleb i wino, przekazując na koniec pocałunek pokoju.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, księżom neoprezbiterom zostały wręczone dyplomy z tytułami magistrów teologii, książeczki jurysdykcyjne i dekrety kierujące ich do pracy duszpasterskiej w konkretnych parafiach naszej diecezji. Na koniec, przedstawiciele neoprezbiterów wyrazili słowa wdzięczności.

Księża neoprezbiterzy:

  1. ks.  Jarosław Buczyński (Dzierżoniów, par. pw. Królowej Różańca Świętego)
  2. ks.  Adrian Fajkowski (Ciepłowody, par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Archidiecezja Wrocławska)
  3. ks.  Michał Gibek (Bystrzyca Kłodzka, par. pw. Św. Michała Archanioła)
  4. ks.  Tomasz Kowalczuk (Świebodzice, par. pw. Św. Mikołaja)
  5. ks.  Krzysztof Malinowski (Świdnica, par. pw. Ducha Świętego)
  6. ks.  Radosław Mielczarek (Strzegom, par. pw. Św. Piotra i Pawła)
  7. ks.  Adam Przybysz (Wałbrzych, par. pw. Św. Józefa Oblubieńca)
  8. ks.  Piotr Sipiorski (Wałbrzych par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
  9. ks.  Bartosz Tusiński (Trzebieszowice par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)
  10. ks.  Mateusz Zając (Jaroszów, par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

28.05.2019 (wtorek)
Prymicje w Seminarium

Świat potrzebuje widzieć Chrystusa w kapłanach!

Do gmachu głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża neoprezbiterzy, by w naszej wspólnocie sprawować Mszę Świętą prymicyjną. Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Kowalczuk, senior rocznika neoprezbiterów. Homilię wygłosił natomiast wykładowca WSD w Świdnicy - ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz. W swoim rozważaniu wskazał na radość wypływającą z wyboru i realizacji powołania kapłańskiego. Homileta podkreślił, że wraz z momentem przyjęcia święceń neoprezbiterzy rozpoczęli nowy etap w swoim życiu. Na zakończenie zachęcał księży neoprezbiterów, by w swoim kapłańskim życiu byli radośni i by wszystko budowali na fundamencie Jezusa Chrystusa.

Na koniec uroczystej Eucharystii, księża neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, diakonom, siostrom zakonnej, pracownikom seminarium oraz alumnom. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację.

29.05.2019 (środa)
Wyjazd neoprezbiterów do Częstochowy

W dniu dzisiejszym neoprezbiterzy wraz z ks. Maricnem Dolakiem - Wicerektorem WSD w Świdnicy udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, odprawili oni Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Tomasz Kowalczuk - senior kursu VI, a homilię wygłosił ks. Adrian Fajkowski - wicesenior kursu VI. Po zakończonej Eucharystii neoprezbiterzy wraz z księdzem Wicerektorem udali się na obiad do paulińskiego klasztoru, po któym mieli możliwość do prywatnego nawiedzienia jasnogórskiej Bazylki oraz Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

30.05.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Zaufanie Bogu jest doskonałym odniesieniem, by nasze doświadczenie było wynagrodzone przez Pana.

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. W swoim rozważaniu pochylił się nad zagadnieniem czasu pojmowanego jako chronos – czas, który upływa i kairos – czas, który jest związany z naszą historią zbawienia. Główny celebrans zauważył, że spojrzenie na rzeczywistość oczami świata jest z goła odmienne od patrzenia na świat oczami duszy. Zachęcał również do postawy zaufania Bogu, który jest w mocy aby każde nasze trudne doświadczenie we właściwy sposób wynagrodzić.

Wybierz kronikę