Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2019

03.03.2019 (niedziela)
Msza w Katedrze

W VIII niedzielę zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej na Mszę Świętą sprawowanej z racji obchodzonego niedawno Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki JE Ks. Bp. Ignacy Dec, który w homilii zwrócił uwagę na to jakich obieramy w swoim życiu doradców, zachęcając jednocześnie do wyboru mądrych przewodników. Ksiądz Biskup odnosząc się do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał, na konieczność ostrożnej oceny ludzi, ponieważ to jacy oni są naprawdę możemy poznać po owocach jakie wydają. Przywołując historie życia ‘Żołnierzy Wyklętych” i wielkość ich działań homileta zachęcał również to dbania o prawość serca, które jest prawdziwym i nieprzemijającym skarbem.

04.03.2019 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec - Biskup Świdnicki. Po zakończonej Eucharystii, księża dziekani udali się na obrady do auli seminaryjnej. Konferencję zakończył wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

04.03.2019 (poniedziałek)
Mistrzostwa Polski w siatkówce

Drużyna siatkarska Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wzięła udział w fazie grupowej Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w siatkówce. Odbywające się w Krakowie zmagania zostały poprzedzone zwiedzaniem krakowskiej starówki i wspólnym obiadem w refektarzu franciszkańskiego klasztoru. Niestety na rozgrywki nie stawili się klerycy WSD Archidiecezji Krakowskiej. Alumni naszego seminarium rozegrali mecz z drużyną Bernardynów z Krakowa i po zaciętym boju musieli uznać wyższość gospodarzy.

05.03.2019 (wtorek)
Rada pedagogiczna

We wtorkowe popołudnie, w gmachu głównym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. bp Ignacy Dec, JE Ks. bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Była to najważniejsza rada pedagogiczna w całym roku akademickim, ponieważ jest ona poświęcona kandydatom do święceń diakonatu i prezbiteratu. W czasie obrad, w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach członkowie rady pedagogicznej spotkali się na wspólnej kolacji w seminaryjnym refektarzu.

06.03.2019 (środa)
Środa popielcowa

Post, modlitwa i jałmużna wyrastają z miłości Boga i bliźniego.

W Środę Popielcową wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy, gdzie miała miejsce Liturgia Stacyjna, której przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec. Po jej zakończeniu, wierni przeszli w procesji pokutnej do świdnickiej katedry, w której Mszy Świętej z obrzędem posypania głów popiołem przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki. W wygłoszonej homilii nawiązując do Liturgii Słowa podkreślił duchowy wymiar postu oraz, że chrześcijanin pości aby podobać się Bogu. Zachęcał on również do karmienia się w trakcie rozpoczynającego się Wielkiego Postu Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii i Słowie Bożym. Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd posypania głów popiołem.

07.03.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Człowiek prawdziwie wolny jest gotowy na ucisk i cierpienie, gdyż w swoim sercu godzi się na krzyż.

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez alumnów naszego seminarium. Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki zwrócił szczególną uwagę na kwestię wyborów w życiu człowieka – wskazując, że osoba wybierająca wolność wybiera krzyż. Homileta odwołując się do słów św. Jana Pawła II wskazał, że wolność jest ozdobą człowieka. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

 

08.03.2019 (piątek)
Droga krzyżowa w Katedrze

W piątkowe popołudnie księża przełożeni wraz z ojcami duchownymi i księdzem rekolekcjonistą oraz brać klerycka świdnickiego seminarium udali się do Katedry Świdnickiej na nabożeństwo drogi krzyżowej. Wychodząc naprzeciw postanowieniu Konferencji Episkopatu Polski piątkowa droga krzyżowa stanowiła wynagrodzenie za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. W nabożeństwie, które poprowadził wykładowca naszego seminarium – Ks. dr Włodzimierz Binkowski – wiceoficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy wzięli udział JE Ks. Bp. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych oraz wierni świeccy. Po nabożeństwie Ordynariusz Świdnicki podziękował wszystkim zebranym za przybycie i wspólną modlitwę. Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

09.03.2019 (sobota)
Posługa lektoratu

Posłuszeństwo Bogu zawsze skutkuje Jego błogosławieństwem.

Zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych jest udzielenie alumnom roku trzeciego posługi lektoratu. Jest to pierwsza posługa, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Przez nią stają się oni szczególnymi świadkami i stróżami słowa Bożego.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Po przedstawieniu kandydatów i wygłoszonej homilii - w której Ordynariusz Świdnicki odniósł się do przedstawionego w dzisiejszej Ewangelii opisu powołania Lewiego i kwestii związanej z posłuszeństwem Bożemu Słowu, nastąpił obrzęd ustanowienia lektorów. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele alumnów kursu trzeciego wyrazili swą wdzięczność wszystkim zebranym.

 

10.03.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

W niedzielne przedpołudnie, w I Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna zebrała się w kaplicy głównej na Eucharystii. Mszy Świętej w seminaryjnym „Domu Ziarna” przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Po wysłuchanej Ewangelii natomiast został odczytany list pasterski Biskupa Świdnickiego JE Bp. Ignacego Deca na Wielki Post A.D. 2019, traktujący o tym, że czas Wielkiego Postu to czas zmagania i zwalczania pokus podsuwanych człowiekowi przez szatana.

 

12.03.2019 (wtorek)
Wizyta ks. Andrzeja Danilewicza SVD

Bez modlitwy nie mamy racji bytu, nie możemy istnieć, posługiwać - jesteśmy wtedy tylko urzędnikami Kościoła.

We wtorkowy poranek alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wraz z Księżmi przełożonymi zebrali się w kaplicy głównej świdnickiego "Domu Ziarna" na wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej i homilię wygłosił misjonarz werbista Ksiądz Andrzej Danilewicz SVD - rzecznik prasowy werbistów. W homilii ksiądz misjonarz w nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa zwrócił uwagę na istotę modlitwy, która ma prowadzić do umocnienia więzi z Bogiem. Werbista wskazał, że w modlitwie wcale nie chodzi o to by przeciągnąć Boga na swoją stronę lecz aby samemu stanąć po stronie Boga. Odwołując się do przytoczonej w dzisiejszej Ewangelii Modlitwy Pańskiej ksiądz misjonarz zauważył, że całą treść tej modlitwy można zawrzeć w zdaniu "bądź wola Twoja" ponieważ Bóg doskonale wie czego potrzeba jego dzieciom i zdanie się na wolę Bożą jest jedyną gwarancją szczęścia w życiu kapłańskim. Homileta przestrzegał jednocześnie przed zagrożeniem przed jakim stoi nasze życie modlitwy, a mianowicie - rytualizmem cechującym się brakiem wiary, miłości i serca. Na zakończenie homilii werbista zauważył, że Jezus Chrystus, jako misjonarz Ojca, pragnie by wszyscy ludzie poznali Boga i aby był On miłowany na całym świecie.

14.03.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Prośmy Boga o to co prowadzi do zbawienia i do budowania Królestwa Bożego.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny dziękuje za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modli się o nowe powołania do służby Bożej. Z tej racji, wieczornej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. W swoim rozważaniu pochylił się nad kwestią pieniędzy i kupowania, zwracając uwagę na to, że w odróżnieniu od drogich gadżetów oraz innych zbytków mających nam zapewnić zabezpieczenie na przyszłość, a jakie ma nam do zaoferowania ten świat, nie jesteśmy w stanie kupić zdrowia, przyjaciół, czy też spokoju sumienia. Główny celebrans podkreślił również, że Jezus Chrystus mówi byśmy prosili Boga o to co jest nam potrzebne. Jest to ściśle związane z uznaniem swojej własnej niedoskonałości i bezradności – co zaowocuje pokorą i czystością naszego serca. Co ważne, Bóg sam najlepiej wie czego nam potrzeba. Ksiądz Rektor zachęcał, by w naszej modlitwie prosić o to co przyczyni się do budowania Królestwa Bożego na ziemi i co będzie prowadzić nas i innych do zbawienia.

16.03.2019 (sobota)
Dzień skupienia duchowieństwa

Miłość nieprzyjaciół jest naśladowaniem Boga i stanowi odpowiedź na wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii – abyśmy byli doskonali tak jak Ojciec.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się wielkopostny dzień skupienia duchowieństwa naszej diecezji, który poprowadził ks. dr Aleksander Radecki, wieloletni ojciec duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Jednodniowe ćwiczenia duchowe rozpoczęły się adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie której była okazja do spowiedzi. Następnie kapłani uczestniczyli w dwóch konferencjach. Centralnym punktem wielkopostnego dnia skupienia była Eucharystia, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii poruszył temat przestrzegania Bożego Prawa i miłości bliźniego wskazując, że Słowo Boże kształtuje nasze życie i posługiwanie. Boskie Prawo moralne można odnaleźć w wymiarze myślenia mówienia i działania. Zachowanie Bożego Prawa jest ściśle związane z obietnicą Boga złożoną człowiekowi, której odzwierciedleniem jest obfite błogosławieństwo. Homileta podkreślił, że dekalog wskazuje nam właściwy kierunek jakim mamy podążać aby osiągnąć zbawienie duszy, a wszelkiego rodzaju reinterpretacja, czy też odrzucenie któregoś z przykazań będą zarazem znakiem zwycięstwa szatana i tragedii człowieka. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, główny celebrans podkreślił, że do miłowania nieprzyjaciół naturalna motywacja jest niewystarczająca i potrzebna jest motywacja religijna. Bóg miłuje wszystkich ludzi i szczerze pragnie, aby każdy był zbawiony - zarówno nasi przyjaciele jak i nieprzyjaciele, co więcej Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. I to właśnie Syn Boży, co zauważył główny celebrans, dał nam najwyższy wzór miłości nieprzyjaciół – kiedy w trakcie swojej męki na krzyżu przebaczył swoim oprawcom. Na zakończenie homilii Ksiądz Biskup zauważył, że dekalog, który nas ubogaca i wywyższa, a także Krzyż Chrystusowy i Ewangelia – stanowią podstawy naszej cywilizacji, zachęcał także aby Docenić wartość Boskiego Prawa moralnego, w zachowaniu którego zawarta jest pomyślność człowieka, rodzin i narodów. Zwieńczeniem dnia skupienia był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu.

17.03.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Każda Eucharystia stanowi dla nas wejście na Górę Tabor - gdzie dokonuje się antycypacja zmartwychwstania, która uzdalnia do dźwigania krzyża naszego życia.

W II Niedzielę Wielkiego Postu Eucharystii w świdnickim Seminarium przewodniczył ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast ks. Mirosław Rakoczy – ojciec duchowny, który zwrócił uwagę na to, że dzisiejsza Ewangelia antycypuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i przebóstwienie człowieka. Na Górze Przemienienia Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie aby Jego uczniowie nie zwątpili w Niego w chwili próby jakim była męka i śmierć krzyżowa. W dalszej części homilii o. Mirosław podkreślił, że Bóg stał się człowiekiem – by człowiek stał się Bogiem i nie chodzi to o panteizm, gdyż każdy zachowa swoją wyjątkowość. To przebóstwienie dokonuje się stopniowo tu i teraz w trakcie każdej Eucharystii, gdzie wiarą dotykamy rzeczywistości Jezusa Chrystusa – samego Boga. Kończąc swoje rozważanie homileta zaznaczył, że kiedy naprawdę otwieramy się na działanie Boga w nas i pozwalamy się przebóstwiać wtedy naprawdę słuchamy Jezusa i pełnimy Jego wolę – spełniając tym samym polecenie Ojca.           

19.03.2019 (wtorek)
Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP

Aby prowadzić ludzi do Boga trzeba nam być takim człowiekiem jak Święty Józef – ale wpierw – trzeba tak jak On być przy Panu Bogu.

W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP brać klerycka zebrała się na wspólnej Eucharystii w kaplicy świdnickiego „Domu Ziarna”. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor Administracyjny WSD w Świdnicy, a homilię wygłosił ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. Na początku główny celebrans przypomniał zebranym, że św. Józef jest patronem alumnów kursu III – Marcina Kirkiewicza, Pawła Kruka i Krystiana Stasiaka, w intencji których modliliśmy się dzisiaj szczególnie. Ojciec duchowny w swoim rozważaniu opartym o słowa dzisiejszej Ewangelii zauważył, że św. Józef pomimo nielicznych informacji o Nim na kartach Pisma Świętego nie jest – jakby się mogło wydawać – osobą odległą i nieobecną. W nawiązaniu do opisu odnalezienia Jezusa w Świątyni przez Jego rodziców homileta zauważył w osobie Józefa i Maryi stan człowieka, który coś traci. Ten stan może stanowić dla nas impuls do tego aby złożyć w Jezusie Chrystusie wszystko co nas stanowi i oddania się Mu w każdym momencie. Ojciec Piotr na zakończenie homilii zachęcał zebranych do bliskości z Bogiem na wzór takiej bliskości w jakiej Jezus trwa ze swoim Ojcem.

21.03.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Słuchajmy Słowa Bożego, nie szukajmy sensacji - gdyż cuda dzieją się w codzienności.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki, nawiązując do Liturgii Słowa zauważył zasadniczą różnicę w osobach bogacza – który w swoim życiu stawia na mienie i posiadanie, a Łazarzem – który skupił się na byciu i to na byciu przed Bogiem w postawie zaufania. Homileta wskazał, że bogacza spotkał kara nie za to, że był bogaty i dobrze się bawił ale dlatego, że miał zamknięte serce i nie potrafił dzielić się z potrzebującymi pomocy, co było konsekwencją niesłuchania przez niego Słowa Bożego. Główny celebrans pochylił się także nad kwestią budowania własnego bycia – aby pełniej być i to być darem dla drugich. Ksiądz Biskup zachęcał do dzielenia się z innymi tym co mamy: dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością, a także dobrami materialnymi.

23.03.2019 (sobota)
XV lecie Diecezji Świdnickiej

W sobotnie przedpołudnie, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wraz z księżmi przełożonymi udali się do Katedry Świdnickiej aby wziąć udział w obchodach XV rocznicy ustanowienia Diecezji Świdnickiej, święceń biskupich i ingresu I Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca. Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył JE ks. Abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Alumni naszego Seminarium brali czynny udział w uroczystościach zarówno w posługach liturgicznych jak i w oprawie muzycznej – za sprawą chóru seminaryjnego pod dyrekcją Pani Marty Monety, który upiększył swoim śpiewem całą uroczystość. Po zakończonej Eucharystii duchowieństwo wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczysty obiad do gmachu głównego WSD w Świdnicy. Po zakończonym obiedzie JE ks. Abp Salvatore Pennacchio dokonał pamiątkowego wpisu do seminaryjnej kroniki.

24.03.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Do naszej natury wpisane jest przekazywanie życia, radości i szczęścia.

W III Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna zebrała się na wspólnej Eucharystii w kaplicy głównej świdnickiego „Domu Ziarna”. Mszy Świętej przewodniczył ks. dr. Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy, homilię wygłosił natomiast ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. Pochylił się w niej na podobieństwie pomiędzy wspomnianym w dzisiejszej ewangelii figowcem, a każdym z nas. Ojciec duchowny podkreślał, że podobnie jak figowiec również i my potrzebujemy energii, pożywienia i dobrej gleby aby przynosić owoc. Homileta zachęcał zebranych do odpowiedzi na pytanie czym się karmimy, gdzie zapuszczamy nasze korzenie i skąd czerpiemy siły do życia, aby przynosić owoc – wskazując jednocześnie, że tylko karmienie się Jezusem Chrystusem prowadzi do obfitego owocowania.              

25.03.2019 (poniedziałek)
Zwiastowanie Pańskie

Głoszenie jest początkiem wszystkiego.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, który przeżywał dziś również 15. rocznicę swoich święceń biskupich. Homilię wygłosił o. Dariusz Laskowski OSPPE - paulin, który zachęcał do naśladowania Maryi w jej posłuszeństwie względem Słowa Bożego i pełnieniu woli Bożej. Podkreślał również, że u podstaw wiary każdego człowieka jest głoszenie Słowa.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele alumnów wyrazili swą wdzięczność ordynariuszowi świdnickiemu za jego dotychczasową posługę oraz życzyli sił na dalsze lata. 

28.03.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Słuchanie Słowa Bożego, wskazującego nam właściwą drogę do zbawienia, jest podstawą wszelkiego działania.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny pochyla się nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Zwrócił w niej uwagę na to, że słuchanie Słowa Bożego kierowanego do nas jest sposobnością do przemiany naszego serca. Ksiądz Prefekt zaznaczył, że przez słuchanie tego co Bóg do nas mówi udzielana jest nam Jego łaska, która ma moc przemiany naszego życia, abyśmy słysząc głos Pana nie zatwardzali naszych serc.

29.03.2019 (piątek)
"24 godziny dla Pana"

Zachwycajmy się nieustannie miłosierną miłością Boga.

Wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, by uczestniczyć w Mszy Świętej rozpoczynającej nabożeństwo „24 godziny dla Pana”. Jest ono związane z papieską inicjatywą przeprowadzenia w całym Kościele całodobowej adoracji, w czasie której będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wskazał dwa wezwania płynące z dzisiejszych czytań mszalnych, jest to wezwanie do nawrócenia oraz do zachowywania największego przykazania, którym jest miłość Boga i bliźniego. Główny celebrans wskazał także, że podobnie jak w czasach proroka Ozeasza Pan Bóg kieruje do swojego ludu wezwanie powrotu do Niego i nawrócenia. Biskup Świdnicki podkreślał, że nawrócenie ma być zorientowane na miłość Boga i bliźniego. Nie ma prawdziwej miłości Boga bez miłości bliźniego i odwrotnie - nie można mówić o prawdziwej miłości bliźniego, kiedy nie kochamy Boga.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się całodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Początkowo adorację prowadzili alumni naszego seminarium, a po niej zgromadzenia zakonne i poszczególne świdnickie parafie.

31.03.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Kościół zbudowany na Jezusie Chrystusie i uświęcony przez Niego jest naszym domem.

W IV Niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast ojciec duchowny - ks. Piotr Gołuch, który nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o synu marnotrawnym zwrócił uwagę, że my sami przyjmując postawę młodszego lub starszego brata potrafimy niszczyć jedność Kościoła, mówiąc przy tym że całe zło i wszelka przyczyna rozpadu znajduje się na zewnątrz, poza nami. W dalszej części homilii o. Piotr podkreślił, że Wielki Post jest doskonałym czasem na uporządkowanie naszego życia, aby stało się ono życiem na wzór życia Jezusa Chrystusa. Na zakończenie homileta zaznaczył, że dzisiejsza Niedziela - Laetare  wzywa nas do radości powodowanej przyjściem samego Boga, który chce pojednać ze sobą cały świat i każdego człowieka bez wyjątku.

Wybierz kronikę