Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2019

02.02.2019 (sobota)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji część alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec.

07.02.2019 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, której głównym tematem było przedstawienie alumnów kursu III jako kandydatów do przyjęcia posługi lektoratu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

07.02.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe, w którym modlitwę i śpiew prowadziły siostry Salezjanki. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że głoszenie nawrócenia jest skierowane do wszystkich ludzi. Nawet z tego co dobre może powstać coś lepszego i piękniejszego. Na zakończenie Eucharystii ks. bp Ignacy Dec odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania. 

08.02.2019 (piątek)
Konsulta

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

10.02.2019 (niedziela)
Msza w Katedrze

W V niedzielę zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej na Mszę Świętą. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił jeden z wykładowców naszego Seminarium – ksiądz prof. Dominik Ostrowski, który w homilii wskazał na analogię pomiędzy wydarzeniami opisanymi w Ewangelii, a naszym życiem, a mianowicie, że pomimo poczucia przez człowieka swojej niegodności i grzeszności Pan Bóg pragnie z nim relacji i chce odgrywać doniosłą rolę w życiu każdego z nas.

13.02.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w kolejnym dniu skupienia w tym roku akademickim. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Następnie odbyło się  spotkanie formacyjne, które poprowadził Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Świdnickiej - ks. dr Marek Korgul – wikariusz biskupi ds. katechezy. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

14.02.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Miejmy świadomość naszego wybrania i posłania, czując się zwiastunami pokoju Chrystusa.

W czwartkowy wieczór - we wspomnienie liturgiczne świętych Cyryla i Metodego - wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki w swoim rozważaniu zwrócił uwagę na kwestię posłania. Główny celebrans w nawiązaniu do liturgii słowa i patronów dnia podkreślił, że to Bóg posyła tych ludzi, których sam wybiera. Co ważne, Bóg posyła swoich wybranych do ludzi i to często do ludzi wrogo ku nam nastawionych, ale nie powinno nas to zatrzymywać w naszej misji posłania, gdyż Bóg posyła nas z Ewangelią i prawdą. Biskup świdnicki zachęcał, by nieść ludzkim sercom pokój Chrystusa, który czerpiemy z Jego ołtarza. Na zakończenie Ksiądz Biskup złożył życzenia ks. dr. Tadeuszowi Chlipale – rektorowi naszego seminarium, obchodzącego w tym dniu swoje urodziny, podczas których wręczył Księdzu Rektorowi pierścień Diecezji Świdnickiej.

16.02.2019 (sobota)
Rada kapłańska

Nie ma lepszej recepty na przetrzymanie kryzysu niż karmienie się Chrystusem Eucharystycznym.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca w kaplicy głównej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której pochylając się nad dzisiejsza liturgią słowa wskazał, że pomimo grzechu ze strony człowieka – którego konsekwencje trwają do dziś -  to Bóg podejmuje z nim rozmowę, dając mu obietnice przyjścia Mesjasza. Ordynariusz świdnicki pochylił się również nad cudem rozmnożenia chleba – stanowiącego zapowiedź Eucharystii, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Główny celebrans podkreślił, że Chrystus dając nam pokarm eucharystyczny nie zostawił nas samych na polu walki ze złem, zachęcając także do nabierania mocy z Eucharystii aby stawać się dobrymi kapłanami i synami naszej ojczyzny. Po zakończonej Eucharystii, w auli głównej Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy rozpoczęły się obrady Rady Kapłańskiej. Zwieńczeniem spotkania był wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

16.02.2019 (sobota)
Turniej piłki nożnej

Drużyna piłkarska Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wzięła udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dolnośląskich Seminariów Duchownych. Tegoroczne zawody odbyły się w Paradyżu. Alumni naszego seminarium zdobyli IV miejsce. Na podium znalazły się zespoły: WSD Paradyż (I miejsce) i MWSD Wrocław (II miejsce) oraz drużyna Franciszkanów z Wrocławia (III miejsce).

16.02.2019 (sobota)
Spotkanie z Rektorem KUL

W dniu dzisiejszym w auli seminaryjnego „Domu Ziarna” miało miejsce spotkanie z ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim – Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszym punktem spotkania było wystąpienie JE Ks. Bp. Ignacego Deca, na zakończenie którego Ksiądz Biskup podarował Księdzu Rektorowi pamiątkowy pierścień diecezjalny upamiętniający piętnastolecie istnienia Diecezji Świdnickiej. Następnym punktem spotkania było wystąpienie Rektora KUL-u traktujące o historii powstania lubelskiej uczelni w kontekście obchodzonej w minionym roku setnej rocznicy jej powstania. Uwieńczeniem spotkania była wspólna kolacja w seminaryjnym refektarzu, po której Ksiądz Rektor, w obecności Ordynariusza Świdnickiego i Księdza dr. Tadeusza Chlipały – Rektora świdnickiego Seminarium, dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki seminaryjnej.

17.02.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Człowiek bogaty, jeśli dobra tego świata przysłoniły mu wartości moralne, jest tak naprawdę biedny.

W VI Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast ks. Mirosław Rakoczy – ojciec duchowny. Pochylił się w niej nad tematem błogosławieństw i przestróg, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Ojciec duchowny przekonywał, że aby być naprawdę szczęśliwym trzeba zrezygnować z dóbr doczesnych, ponieważ czekają nas w życiu przyszłym dobra o wiele większe, aniżeli te doczesne. Nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa homileta zachęcał zebranych do praktykowana ubóstwa przejawiającego się w dyspozycyjności w stosunku do drugiego człowieka, gotowości służenia innym tymi dobrami które posiadamy oraz upatrywania prawdziwego bogactwa w osobie Jezusa Chrystusa.                                                                                                   

 

18.02.2019 (poniedziałek)
Spotkanie Drogami Wiary i Rozumu

W poniedziałkowe popołudnie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Drogami Wiary i Rozumu. Tym razem została podjęta problematyka istnienia dowodów na zmartwychwstanie Jezusa.

Spotkanie rozpoczęło się słowami powitania skierowanymi do licznie zgromadzonego audytorium przez ks. dr. Tadeusza Chlipałę – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu Drogami Wiary i Rozumu, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Wykład zatytułowany „Czy są dowody na zmartwychwstanie Jezusa?” wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejny wykład z cyklu Drogami Wiary i Rozumu, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

 

 

21.02.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Podejmijmy misję zmiany naszego myślenia - z myślenia ludzkiego na myślenie Boże i wprowadzajmy ludzi na drogę myślenia ewangelicznego.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny pochyla się nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii zwrócił uwagę na to, że Jezus nie zadaje pytań o to, za kogo uważają Go ludzie i jego apostołowie ponieważ jest motywowany niewiedzą co do tej kwestii, ale zadaje te dwa fundamentalne pytania przez wzgląd na indagowanych apostołów. Homileta zwrócił także uwagę na aktualność tych pytań i wskazał, że każdy z nas musi zająć stanowisko w sprawie Jezus Chrystus i tego kim on jest w życiu każdego z nas. Ordynariusz Świdnicki podkreślił, że Jezus nie przyszedł na świat z misją zbawienia dusz, a nie z misją polityczną co u wielu ludzi spotkało się i spotyka się nadal ze sprzeciwem. Biskup Świdnicki zachęcał zebranych do pamięci o tym, że to właśnie Jezus jest najważniejszy w Kościele, że to On nas powołał i wymaga od nas zgody na krzyż w naszym życiu do którego dźwigania udzieli nam potrzebnych sił. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup złożył życzenia Księdzu Mirosławowi Rakoczemu – Ojcowi Duchownemu Świdnickiego Seminarium, który dzisiaj obchodził swoje urodziny.

24.02.2019 (niedziela)
Msza w seminarium

Należy piętnować złe czyny, a nie człowieka. Nie mamy prawa potępiać człowieka.

W VII Niedzielę Zwykłą brać klerycka zebrała się w kaplicy głównej na wspólnej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego. Homilię wygłosił natomiast ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny wspólnoty seminaryjnej, który pochylił się nad pojawiającym się w dzisiejszej Ewangelii, problemem osądzania. Ojciec Piotr w swojej homilii zwrócił uwagę na to, że postawa nieosądzania innych nie jest nacechowana biernością – lecz wręcz przeciwnie, jest wezwaniem do działania, którego konsekwencją będzie ujrzenie człowieka takim jakim on rzeczywiście jest. Podkreślił również, że Pan Bóg nie chce byśmy byli obojętni na zło i wzywa nas do miłości drugiego człowieka z jednoczesnym potępieniem jego złych czynów. Ojciec duchowny zachęcał do tego abyśmy darzyli innych taką samą miłością jakiej sami chcemy doświadczać.

26.02.2019 (wtorek)
Msza imieninowa ojca Mirosława

Być księdzem to być męczennikiem.

Księża przełożeni wraz z alumnami i zaproszonymi gośćmi zgromadzili się w kaplicy głównej na porannej Eucharystii, która była sprawowana w intencji ojca Mirosława Rakoczego z racji jego imienin. Mszy Świętej przewodniczył Solenizant, homilię wygłosił natomiast wykładowca WSD w Świdnicy - ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz. Odwołując się do dzisiejszej liturgii słowa homileta podkreślił potrzebę przygotowania naszej duszy na doświadczenia – wiążące się z bojaźnią bożą – która wynika z miłości do Boga i odzwierciedla się w wierności i zawierzeniu Bogu. Zachęcał również do podjęcia odważnej decyzji prawdziwego zaufania Panu Bogu. W dalszej części homilii przybliżony został życiorys bł. Miroslava Bulešicia – XX wiecznego prezbitera i męczennika chorwackiego, który jest patronem ojca Mirosława. Pod koniec Eucharystii przedstawiciele alumnów wyrazili wdzięczność o. Mirosławowi za jego posługę i złożyli życzenia w imieniu całej wspólnoty. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do refektarza, na uroczyste śniadanie.

28.02.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Jesteśmy na wojnie z grzechem- nie istnieje traktat pokojowy lub pakt o nieagresji pomiędzy człowiekiem, a demonem.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki, nawiązując do Liturgii Słowa zwrócił uwagę na padające z ust Jezusa Chrystusa mocne ostrzeżenie przed uleganiem pokusom i sianiem zgorszenia. Główny celebrans zauważył, że każdy człowiek powinien badać siebie i radykalnie usuwać ze swojego serca grzech, który niesie ze sobą truciznę śmierci. Na zakończenie Ksiądz Biskup zachęcał zebranych do wytrwałej modlitwy o to, aby nikt z nas nie zawiódł Tego, który nas powołał – Jezusa Chrystusa.

Wybierz kronikę