Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2019

06.01.2019 (niedziela)
Odwiedziny duszpasterskie

W uroczystość Objawienia Pańskiego w seminarium ma miejsce kolęda. Alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się w kaplicy głównej, aby wspólnie modlić się Liturgią Godzin i uczestniczyć w poświęceniu wody, kadzidła i kredy pod przewodnictwem ks. Rektora Tadeusza Chlipały. Następnie wszyscy udali się z modlitwą do mieszkań księży przełożonych, pokoi kleryków i innych pomieszczeń radośnie śpiewając kolędy. Zebrane ofiary podczas odwiedzin duszpasterskich zostaną przeznaczone na cele misyjne.

06.01.2019 (niedziela)
Objawienie Pańskie

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Eucharystii uroczystości Objawienia Pańskiego, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że Trzej Królowie padając na twarz uznali władzę Dzieciątka Jezus nad sobą. Obrali drogę pokornej miłości, która karze omijać wielkich i możnych tego świata oraz prowadzi do Tego, który oczekuje nas pośród ubogich i pokornych. Największym i najlepszym darem jaki możemy ofiarować Bogu jesteśmy my sami.

Po Mszy Świętej spod katedry świdnickiej wyruszył Orszak Trzech Króli.

10.01.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Alumni i księża przełożeni spotkali się w kaplicy głównej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp Ignacego Deca. W skierowanym słowie do naszej wspólnoty, Ksiądz Biskup przypomniał, że Chrystus został posłany przez Ojca, aby być przekaźnikiem dobrej nowiny, która głosi miłość Boga do człowieka, przejrzenie, że można żyć w wolności od grzechu. Dzisiaj ta misja jest też naszą misją. Poprzez namaszczenie w sakramentach chrztu i bierzmowania zostaliśmy zobowiązani do głoszenia prawdy o Chrystusie światu.

10.01.2019 (czwartek)
Wyjazd kursu V do Katowic

Alumni kursu V wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą udali się do Katowic, gdzie odbyło się czuwanie przy jednej z największych w Europie szopek bożonarodzeniowych. Znajduje się ona w bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach i zajmuje cały ołtarz główny wraz z bocznymi nawami. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Grzegorz Olszowski, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Wyjazd był również sposobnością do spotkania z braćmi franciszkanami oraz alumnami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

12.01.2019 (sobota)
Spotkanie opłatkowe TPS w Goczałkowie

Alumni roku czwartego wraz z ks. Piotrem Gołuchem, ojcem duchownym, udali się do parafii Chrystusa Króla w Goczałkowie, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Piotr. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy udali się na poczęstunek i wspólne kolędowanie do świetlicy wiejskiej.

13.01.2019 (niedziela)
Seminaryjne spotkanie opłatkowe

W Niedzielę Chrztu Pańskiego do gmachu naszego seminarium przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, rodzice alumnów, a także studenci świeccy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił ks. Wicerektor Marcin Dolak, w której przedstawił obraz Boga pokornego. Począwszy od chrztu, który przyjął od człowieka, przez 30 lat życia na prowincji, dyskretnym działaniu aż po wybranie dwunastu nieidealnych uczniów i mękę na krzyżu, Jezus wykazywał postawę pokory wobec świata. Bóg nie mógłby być taki, gdyby nie stał się człowiekiem.

Po zakończonej Mszy Świętej goście udali się do auli seminaryjnej, gdzie słowa powitania wygłosił ks. Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Następnie alumni wystawili jasełka, po których klerycki zespół „The Clouds” poprowadził wspólne kolędowanie. W kolejnym punkcie spotkania głos zabrali i życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli Pani Ewa Miałkowska – prezes TPS, Ksiądz Rektor i dziekan alumnów. Później była okazja do podzielenia się opłatkiem. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

17.01.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

We wspomnienie św. Antoniego, opata, Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, w której nawiązując do Ewangelii przedstawił tryptyk relacji trędowatego do Jezusa uzdrawiającego: przyszedł, upadł na kolana, prosił. Bóg czeka na człowieka, aż stanie przed Jego obliczem. Chrystus zawsze otacza nas miłością, obdarza swoim błogosławieństwem i po cichu wysłuchuje naszych próśb.

20.01.2019 (niedziela)
Nieszpory ekumeniczne

W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem "Dąż do sprawiedliwości" (Pwt 16,20), wspólnota seminaryjna udała się do katedry, by uczestniczyć w Nieszporach. Modlitwie przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Rozważanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

24.01.2019 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne w seminarium

W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył ks. dr hab. Jarosław Lipniak, referent ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Na wspólną modlitwę przybył także ks. Paweł Meler, sekretarz ks. bp. Waldemara Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i ks. Witalij Deminets z Kościoła Grekokatolickiego, który wygłosił do zgromadzonych w kaplicy seminaryjnej homilię.

27.01.2019 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 3. Niedzielę Zwykłą Eucharystii przewodniczył ks. Wicerektor Marcin Dolak. Homilię wygłosił ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny, który w refleksji nad dzisiejszym Słowem Bożym zwrócił uwagę, że to dziś i teraz jest czas na działanie, odpowiedź i zaufanie Jezusowi w konkretnych krokach. Trzeba uwierzyć, że Bóg wzywa nas do zmiany, która buduje jedność.

28.01.2019 (poniedziałek)
Promocja doktorska Księdza Dyrektora

We wspomnienie św. Tomasza z Akwinu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyły się uroczyste promocje nowych doktorów teologii. Wśród nich był ks. dr Andrzej Majka, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

28.01.2019 (poniedziałek)
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

W liturgiczne wspomnienie świętego Tomasz z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że św. Tomasz, dokonując wielkiej syntezy teologii, dał wyraz światłu, które oświeca prawdę i ogrzewa miłością. Mógł jednak tego dokonać poprzez postawę pokory i wierności modlitwie. Po Mszy Świętej wykład okolicznościowy wygłosił ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, podejmując temat wizji łaski Bożej zawartej w Sumie Teologicznej św. Tomasza.

29.01.2019 (wtorek)
Msza Święta w intencji śp. Stanisławy Szajdy

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na porannej Mszy Świętej sprawowanej w intencji zmarłej śp. Stanisławy Szajdy, mamy ks. prał. Edwarda Szajdy, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

30.01.2019 (środa)
Rocznica poświęcenia katedry

W kolejną rocznicę poświęcenia Kościoła katedralnego w Świdnicy, alumni wraz z przełożonymi naszego seminarium udali się do katedry na uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. bp Ignacego Deca. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup wskazał na świątynie jako szczególne miejsce modlitwy. W niej gromadzi się żywy organizm jakim jest Kościół powołany przez Jezusa. Każdy z nas jest świątynią Bożą, dlatego powinniśmy pilnować jej piękna.

31.01.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

We wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera, Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, w której zaapelował, abyśmy na wzór dzisiejszego patrona nieśli światło, czyli Chrystusa, Słowo Boże i nas samych do ludzi i nie chowali jego pod korcem. Nie powinniśmy opuszczać spotkań wspólnoty, lecz pokornie słuchać drugich i być szczodrym w dawaniu siebie.

Wybierz kronikę