Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2018

01.12.2018 (sobota)
Nieszpory w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Nieszporach rozpoczynających nowy rok liturgiczny. Modlitwie przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, który na początku poświęcił wieniec adwentowy i zapalił na niej pierwszą świecę. W wygłoszonym słowie Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na odrzucenie wszystkiego co czyni nasze serca ociężałymi, aby z radością wybiec w kierunku nadchodzącego Pana. Człowiek adwentowego oczekiwania, kierujący się nauką jedynego mistrza i nauczyciela - Jezusa Chrystusa, nie zbłądzi a Dzień Pański zastanie go przygotowanym. Nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, będzie nam przypominał, że aby trwać przy prawdzie potrzebujemy światła i mocy Ducha Świętego, do którego mamy obowiązek się odwoływać.

01.12.2018 (sobota)
Wigilia I Niedzieli Adwentu

Adwent to czas rozpoznawania Chrystusa w drugim człowieku.

Późnym wieczorem rozpoczęła się celebracja Wigilii I Niedzieli Adwentu pod przewodnictwem ks. Prefekta Tomasza Zięby. Po poświęceniu wieńca adwentowego i zapaleniu na nim pierwszej świecy wspólnota seminaryjna rozpoczęła modlitwę Godziną Czytań. Następnie homilię wygłosił główny celebrans, w której wskazał trzy kroki do dobrego przeżycia oczekiwania na przyjście naszego Pana: lektura i medytacja Pisma Świętego, modlitwa oraz przekształcanie Słowa Bożego w praktykę. Adwent to także czas rozpoznawania Chrystusa w drugim człowieku. Po zakończeniu modlitwy, rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

02.12.2018 (niedziela)
I Niedziela Adwentu

Po zakończeniu całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w porannej Mszy Świętej z Jutrznią, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił o. Piotr Gołuch, który rozważając dzisiejsze Słowo Boże, przypomniał, że Bóg chce nas przygotować na jego ponowne przyjście. Św. Paweł poucza o drodze w nauce, stąd Chrystus przychodzi, aby nas uzdrowić, abyśmy na nowo się narodzili. Musimy zatem trwać w gotowości na wypełnienie się Ewangelii.

03.12.2018 (poniedziałek)
"Ex universa theologia"

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się egzamin „Ex universa theologia”, do którego przystąpiło dziesięciu diakonów. Stanowi on podsumowanie studiów teologicznych i obejmuje całość wykładanego przez lata materiału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej złożonej z wykładowców był o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CFM, Prorektor ds. studenckich PWT a wiceprzewodniczącym ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor. Dzisiejszy egzamin miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, teologii moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki, teologii pastoralnej oraz katolickiej nauki społecznej.

04.12.2018 (wtorek)
Seminaryjne obchody dnia św. Mikołaja

Tradycją jest, że obchody św. Mikołaja w seminarium przeżywa się w szczególny sposób. W tym roku gmach Wyższego Seminarium Duchownego zamienił się w afrykańską wyspę. Około godziny 5 rano samolot pasażerski wskutek awarii uległ katastrofie. Po udanej akcji ratunkowej, wspólnota seminaryjna została przejęta przez rdzennych mieszkańców Afryki, którzy zaopiekowali się niespodziewanymi gośćmi z Europy i zadbali o dobrą zabawę.

Główne uroczystości rozpoczęły się spektaklem o historii wiary i nawrócenia Jacques’a Fesch’a pt. „Za pięć godzin ujrzę Jezusa” w wykonaniu teatru naszego seminarium. Po nim księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację. Następnie wszyscy wrócili do dużej auli, aby obejrzeć tzw. sztukę satyryczną, której celem było ukazanie życia seminaryjnego w krzywym zwierciadle. Na zakończenie św. Mikołaj wręczył wszystkim drobne upominki.

05.12.2018 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W świdnickim „Domu Ziarna” odbył się kolejny dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była również okazja do spowiedzi. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Następnie księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. prałat Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

06.12.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej aby uczestniczyć w nabożeństwie powołaniowym i Mszy Świętej roratniej, sprawowanej w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię adwentową wygłosił ks. Mirosław Benedyk, wikariusz parafii katedralnej.

07.12.2018 (piątek)
Akatyst ku czci NMP

W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, księża przełożeni, alumni i goście zebrali się wieczorem w kaplicy głównej, gdzie miało miejsce szczególne nabożeństwo inspirowane liturgią wschodnią, któremu przewodniczył ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny. Wszyscy zebrani odśpiewali Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

08.12.2018 (sobota)
Obłóczyny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to radość dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to bowiem dzień, w którym alumni roku III przyjmują strój duchowny.

Przed rozpoczęciem Eucharystii miał miejsce obrzęd instalacji nowych Kanoników Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Następnie Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Przybyli na nią także księża proboszczowie, rodzice, rodzeństwo i najbliżsi kleryków z kursu III. Biskup Świdnicki zatytułował wygłoszoną przez siebie homilię „Bezgrzeszna wśród grzeszników”. Maryja została uczyniona nieskalanym człowiekiem, w którym całe piękno ludzkiej godności wystąpiło w pełni. Jest Ona najlepszą i najświętszą Córą Kościoła i zarazem jest Jego Matką, która prowadzi nas przez ziemię za Jezusem do nieba. Ksiądz Biskup Ignacy Dec, na przykładzie Maryi, przypomniał, że nasz strój duchowy to nic innego jak nasza przyjaźń z Bogiem i wolność od grzechów. Sutanna natomiast przypomina, że oprócz wartości ziemskich istnieją jeszcze wartości niewidzialne, wskazane przez Boga, które są źródłem ludzkiego szczęścia. Szata kapłańska powinna być narzędziem ewangelizacji.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd obłóczyn. Ordynariusz świdnicki pobłogosławił alumnów mających przyjąć strój duchowny, a następnie poświęcił ich sutanny, w których włożeniu pomagali księża proboszczowie. Na koniec Eucharystii, przedstawiciele alumnów roku III wyrazili swą wdzięczność JE Ks. Bp. Ignacemu Decowi, księżom przełożonym, proboszczom, rodzicom i najbliższym, dziękując im za wszelki wkład w ich drodze ku kapłaństwu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie teatr seminaryjny wystawił sztukę pt: „Za pięć godzin ujrzę Jezusa”. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

09.12.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 2. Niedzielę Adwentu Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Prefekt Tomasz Zięba, który w refleksji nad Słowem Bożym zwrócił uwagę na wyboiste ścieżki naszego życia. Adwent to sprzyjający czas, w którym szczególnie jesteśmy wezwani do uporządkowania swego wnętrza.

09.12.2018 (niedziela)
Pielgrzymka dziękczynna alumnów roku III

Alumni kursu III wraz z ks. Piotrem Gołuchem, ojcem duchownym, udali się do Sanktuarium Marii Śnieżnej Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej. Była to pielgrzymka dziękczynna po przyjęciu stroju duchownego. Głównym punktem dzisiejszego wyjazdu była Eucharystia, której przewodniczył ks. Andrzej Adamiak, rektor sanktuarium.

10.12.2018 (poniedziałek)
Msza urodzinowa ks. Prefekta

W poniedziałkowy poranek, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji ks. Tomasza Zięby z racji urodzin. Mszy Świętej przewodniczył ks. Prefekt. Na zakończenie Mszy Świętej, dziekani alumnów wyrazili swą wdzięczność ks. Tomaszowi Ziębie za przeróżne dzieła, inicjatywy i szczególną troskę o liturgię oraz życzyli obfitości łask i darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i sił do pełnienia obowiązków.

10.12.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się drugie spotkanie z cyklu Drogami Wiary i Rozumu. Tym razem została podjęta problematyka cudów eucharystycznych.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i słowami powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu Drogami Wiary i Rozumu, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Dzisiejszy wykład pt. „Czy nauka może wyjaśnić cud eucharystyczny? Lekarz o obecności Jezusa w Eucharystii” wygłosiła Pani lekarz medycyny, kardiolog Barbara Engel, ordynator oddziału kardiologii w Legnicy i członkini komisji powołanej do zbadania wydarzenia eucharystycznego w kościele św. Jacka w Legnicy. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu Drogami Wiary i Rozumu, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

13.12.2018 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Alumni i księża przełożeni spotkali się w kaplicy głównej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp Ignacego Deca. Nawiązując do Słowa Bożego, Ksiądz Biskup wskazał na cnoty pokory i posłuszeństwa jako te, które prowadzą człowieka do świętości polegającej na wypełnianiu Bożej woli. Przez postawę posłuszeństwa Jezus Chrystus dokonał dzieła zbawienia.

21.12.2018 (piątek)
Wigilia seminaryjna

Do „Domu Ziarna” przybyli księża wykładowcy, siostry zakonne, pracownicy i dobrodzieje naszego seminarium, by wspólnie antycypować Wigilię Narodzenia Pańskiego. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że Bóg przychodzi w ciszy za przyczyną Maryi i przemawia głosem miłości. Nawiedzenie św. Elżbiety przez Matkę Boga jest dla nas przykładem i wzorem niesienia Jezusa do ludzi.

Druga część uroczystości miała miejsce w refektarzu i rozpoczęła się od śpiewu kolęd w wykonaniu chóru seminaryjnego. Następnie głos zabrał dziekan alumnów oraz ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem, wszyscy goście zasiedli do wspólnej wieczerzy. Część artystyczną otworzyły jasełka przygotowane przez kleryków. Kolejnym punktem było wspólne kolędowanie, które poprowadzili członkowie zespołu „The Clouds”. Na koniec odśpiewano Apel Jasnogórski, po którym Księża Biskupi udzielili błogosławieństwa.

Wybierz kronikę