Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2018

06.11.2018 (wtorek)
Rada pedagogiczna i imieniny ks. Rektora

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział ks. bp Ignacy Dec, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem były zbliżające się obłóczyny alumnów kursu III. W tym czasie w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na kolację imieninową ks. Tadeusza Chlipały. Po modlitwie, przedstawiciele alumnów złożyli życzenia Księdzu Rektorowi. Głos zabrał również ks. bp Ignacy Dec wyrażając swoją wdzięczność za wieloletnią pracę i trud włożony w budowę seminarium.

07.11.2018 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w drugim dniu skupienia w tym roku akademickim. Rozpoczął się on wspólnie sprawowaną Eucharystią w kaplicy głównej. Głównym celebransem był i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Następnie odbyło się  spotkanie formacyjne, które poprowadził ks. Włodzimierz Binkowski, Wiceoficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

08.11.2018 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na cmentarz, aby modlić się za zmarłych prezbiterów i siostry zakonne. Ksiądz Rektor Tadeusz Chlipała, wzbudzając refleksję nad życiem wiecznym, rozpoczął w kaplicy cmentarnej koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsca spoczynku księży diecezji świdnickiej i sióstr zakonnych posługujących w Świdnicy.

08.11.2018 (czwartek)
Eucharystia w intencji zmarłych kapłanów

Wieczornej Mszy Świętej w intencji zmarłych kapłanów diecezji świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała. Trwając w głębszym zastanowieniu nad przemijalnością życia i nawiązując do Słowa Bożego, Ksiądz Rektor zwrócił uwagę na nawrócenie człowieka, który idąc za Jezusem będzie przemieniał ludzkie serca sprawiając radość w niebie. Powinniśmy trwać w takiej postawie, dbając o sprawy wieczne, aby być przygotowanym na Spotkanie z Bogiem.

10.11.2018 (sobota)
Msza Święta imieninowa ks. Wicerektora

W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Marcina z Tours, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Wicerektor Marcin Dolak. Na początku ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował solenizantowi za zaangażowanie w posługę wicerektora i wykładowcy oraz świadectwo życia, a także życzył ks. Marcinowi obfitości darów Ducha Świętego w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Homilię wygłosił ks. Robert Szwabowicz, wykładowca podyplomowych studiów teologicznych, w której wskazał na pełne zaufanie Bogu jako środek wiecznego szczęścia. Dzięki temu człowiek potrafi dziękować, zobaczyć najdrobniejsze dobro i dobrze służyć bliźniemu. Jest to droga do zdobycia przyjaciół i chwały nieba.

Na zakończenie Mszy Świętej dziekani alumnów złożyli ks. Marcinowi Dolakowi życzenia.

11.11.2018 (niedziela)
Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystości obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Eucharystią w świdnickiej katedrze, której przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec przy asyście liturgicznej przygotowalnej przez alumnów. Ordynariusz diecezji świdnickiej w wygłoszonej homilii wskazał na potrzebę modlitwy dziękczynnej i błagalnej za Ojczyznę. Polsce trzeba składać dar uczciwej pracy i cichego cierpienia. Ksiądz Biskup wskazał na św. Jana Pawła II jako wzór patrioty, który zawsze i wszędzie podkreślał swoją narodowość. Na koniec homilii główny celebrans odmówił modlitwę za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

 

15.11.2018 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Prefekt Tomasz Zięba. Nawiązując do Ewangelii główny celebrans rozważał sposób oczekiwania na Królestwo Boże. Wskazał na trwanie duchowe, jako te właściwe, ponieważ Jezus w Ewangelii mówi, że Ono „pośród was jest”. Królestwo Boże nie nadejdzie w sposób dostrzegalny, stąd nie powinniśmy go szukać w konkretnych miejscach. Znajdziemy Je w nas samych, w naszych postępowaniu.

18.11.2018 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców alumnów

Do seminarium przybyli rodzice alumnów na coroczny dzień skupienia. Rozpoczął się on konferencją, którą wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po przerwie na kawę i poczęstunek, odbyły się spotkania z opiekunami poszczególnych roczników. Następnie rodzice mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Kulminacyjnym punktem dnia skupienia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Rektor. Homilię wygłosił ks. Wicerektor Marcin Dolak, który nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o Sądzie Ostatecznym wprowadził eksperyment myślowy ostatniego dnia świata. Przedstawiając zwierzenia ludzi w obliczu śmierci spisane przez pewną pielęgniarkę zwrócił uwagę na prawdziwe ludzkie potrzeby, kontakt z bliskimi osobami, umiejętność wyrażania uczuć i spełnienie własnych pragnień. Liturgię ubogacił śpiew scholii seminaryjnej.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad. Następnie w kaplicy głównej podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odbyła się wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przygotowaną przez alumnów. Na zakończenie ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował wszystkim rodzicom za przybycie i wspólną modlitwę.

22.11.2018 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

W liturgiczne wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W słowie skierowanym do wspólnoty zaznaczył, że jako chrześcijanie musimy dostosować się do warunków panujących w Królestwie Bożym. Patronka dnia dzisiejszego z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości i do takiej postawy, w dniu zaślubin, namówiła św. Waleriana, który nawrócił się i przyjął chrzest. Swoją wiernością, determinacją i działalnością przemieniła serca wielu osób.

25.11.2018 (niedziela)
Uroczystość Chrystusa Króla

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, alumni wraz księżmi przełożonymi uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp Ignacego Deca w świdnickiej katedrze. Główny celebrans w wygłoszonej homilii porównał władzę człowieka z władzą Boga, Piłata z Jezusem. W dzisiejszym świecie często oskarżamy Boga, gdyż chcemy być ważnymi w oczach innych. Chrystus Król odwraca tę logikę. W pokornej służbie daje się ukrzyżować, aby dać świadectwo prawdzie.

26.11.2018 (poniedziałek)
Rocznica poświęcenia seminarium

W 8. rocznicę poświęcenia świdnickiego seminarium, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wicerektor Marcin Dolak. Nawiązując do Ewangelii przedstawił dwie postawy życiowe. Pierwsza z nich to bycie takim, który daje z siebie wszystko a druga to bycie takim, który daje to co mu zbywa. Ksiądz Wicerektor rozważając te dwie postawy zadał dwa konkretne pytania: które hasło jest mi bliższe i czy pasuje ono do tego co robię na codzień?

29.11.2018 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Nawiązując do Słowa Bożego i wątków historycznych Biskup Świdnicki zwrócił uwagę, że Pan Bóg z trudnych czasów zawsze wyprowadza dobro. Czytając Ewangelię nie powinniśmy jednak szukać spełnienia historycznego, lecz wyznawać prawdę. Ordynariusz diecezji świdnickiej zaznaczył, że obecnie trwa czas nawiedzenia Boga, dlatego ważne jest, aby w ciszy i powadze dobrze przeżywać każdy dzień życia.

30.11.2018 (piątek)
Święto św. Andrzeja, Apostoła

Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji ks. Andrzeja Majki, dyrektora administracyjnego, który dzisiejszego dnia obchodził swoje patronalne święto a wczoraj urodziny oraz ks. Piotra Gołucha, ojca duchownego, który obchodził kolejną rocznicę urodzin. Mszy Świętej przewodniczył o. Piotr. Natomiast homilię wygłosił ks. Paweł Traczykowski, wykładowca w naszym seminarium. Skupiając się na wyrażeniu „za” w dzisiejszej Ewangelii, wyjaśnił, że Jezus powołując człowieka chce go oczyścić. Idąc za Chrystusem i oddając się woli Pana Boga zawsze będzie towarzyszył nam wewnętrzny pokój. Trwając przy Nim pokonamy wszelkie trudności, których celem jest przylgnięcie do Boga. Przed błogosławieństwem, dziekani alumnów złożyli życzenia dzisiejszym solenizantom.

30.11.2018 (piątek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów diecezji świdnickiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca. Po zakończonej Eucharystii księża dziekani udali się na obrady w auli.

Wybierz kronikę