Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2018

01.10.2018 (poniedziałek)
Wybory dziekanów

Na początku każdego roku akademickiego w „Domu Ziarna” mają miejsce wybory dziekanów alumnów. W tym roku odbyły się one w auli. Dotychczas funkcję tę pełnili: dk. Adrian Fajkowski – dziekan i dk. Tomasz Kowalczuk – wicedziekan. W wyniku głosowania, uzyskując 39 głosów, nowym dziekanem alumnów został Mateusz Grzegorczyk. Wicedziekanem został wybrany Michał Pietraszek, który uzyskał 24 głosy.

04.10.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do katedry świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Gołuch, ojciec duchowny, który zwrócił uwagę, że każdy wierzący jest posyłany przez Chrystusa. Pierwszym zadaniem chrześcijanina jest niesienie pokoju. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę Pawła VI o powołania.

05.10.2018 (piątek)
Konsulta

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

06.10.2018 (sobota)
Wizyta ks. Pawlukiewicza

Bóg posługuje się błędami, by doprowadzić nas do siebie.

W dniach 4-6 października gościliśmy w naszym domu ks. dra Piotra Pawlukiewicza. Jego wizyta była związana z 8. Ogólnopolskim Kongresem Małżeństw w Świdnicy. W ostatnim dniu pobytu ks. Pawlukiewicz wygłosił do alumnów homilię, w której podkreślił, że chrześcijanin zwycięża wtedy, gdy jego wróg przyznaje, że Jezus jest Panem. Zwrócił też uwagę, że Bóg posługuje się błędami, by doprowadzić nas do siebie. Na zakończenie wyraził wdzięczność za zaproszenie i gościnę.

06.10.2018 (sobota)
Studia podyplomowe i DKT

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyły się pierwsze zajęcia studiów podyplomowych teologiczno-katechetycznych i Diecezjalnego Kursu Teologicznego. Naukę rozpoczęło 25 słuchaczy.

07.10.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 27. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Wicerektor Marcin Dolak. Homilię wygłosił o. Piotr Gołuch, który w nawiązaniu do Liturgii Słowa podkreślił rolę sakramentu małżeństwa.

09.10.2018 (wtorek)
Inauguracja Roku Akademickiego na PWT

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19. Naszą wspólnotę reprezentowali alumni kursu I wraz z ks. dr Tadeuszem Chlipałą, Rektorem. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego, Wielkiego Kanclerza PWT. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Kot, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miały miejsce kolejne punkty programu. Wykład inauguracyjny wygłosił J.E. Abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski, Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej, który podjął temat „Teologii na skrzydłach wiary i rozumu.”

10.10.2018 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do „Domu Ziarna” przybyli księża neoprezbiterzy, by odbyć swój pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch. Po zakończonej Eucharystii księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. Arkadiusz Chwastyk, Oficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

 

11.10.2018 (czwartek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Kościół jest fundamentem polskości i ostoją duchową

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Ordynariusz Świdnicki wygłosił również homilię, w której zachęcił do trwania w modlitwie rozważając dzisiejszą Ewangelię. „Chrystus zachęca nas do proszenia, szukania i kołatania.” Ks. Biskup zwrócił uwagę na ewangeliczny obraz miłosiernego Boga Ojca, który cieszy się, kiedy darzymy go swoim zaufaniem. Zaapelował także, abyśmy modlili się o siedem darów Ducha Świętego, by przemieniać siebie a tym samym pomagać innym, by stawali się lepszymi.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do auli, by wziąć udział w drugiej części uroczystości. Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru seminaryjnego. Następnie słowa powitania wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor WSD w Świdnicy.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po słowie przedstawiciela kursu pierwszego, ks. bp Ignacy Dec wręczył nagrody najlepszym studentom w roku akademickim 2017/2018. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, w którym zaznaczył, że „Kościół jest fundamentem polskości i ostoją duchową.” Minister nauki i szkolnictwa wyższego zauważył, że alumni, oprócz pogłębiania formacji intelektualnej muszą „zdobyć się na odwagę świadectwa w świecie, który będzie próbował odwieść ich od powołania.” Pan Premier podziękował za świadectwo wartości, które wymaga codziennego pięcia się ku wyżynom i szczególnej pokory w służbie człowiekowi i Bogu. Na koniec życzył całej kadrze akademickiej i administracyjnej wielu sukcesów i wytrwałości a studentom odwagi wiary, siły, hartu ducha i miłości do Pana Boga i ludzi.

Po słowie końcowym Biskupa Świdnickiego nastąpiło zakończenie akademii śpiewem „Gaudeamus igitur.” Następnie wszyscy goście udali się do seminaryjnego refektarza.

13.10.2018 (sobota)
Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. Podczas homilii ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, jak obecność Słowa Bożego wpływa na duszpasterską posługę.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie w seminaryjnej auli, podczas którego ks. dr Aleksander Radecki, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa we Wrocławiu, podjął temat „Pastoralne implikacje kultu świętych i błogosławionych. Jak włączyć świętych w troskę duszpasterską?” Następnie ks. dr Krzysztof Ora, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, zaprezentował program duszpasterski.

Po zakończonych obradach wszyscy uczestnicy udali się do refektarza na wspólny posiłek.

13.10.2018 (sobota)
Nabożeństwo Fatimskie

W sobotni wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Przewodniczył mu ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W czasie procesji różańcowej wokół budynku naszego seminarium, figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli kolejno przedstawiciele poszczególnych roczników. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

14.10.2018 (niedziela)
XVIII Dzień Papieski

W 28. Niedzielę Zwykłą część alumnów udała się do katedry, by uczestniczyć we Mszy Świętej z okazji XVIII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec.

 

foto: ks. Przemysław Pojasek /Gość Świdnicki

15.10.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy rozpoczęliśmy II część programu popularno-naukowego – Drogami Wiary i Rozumu. W tym roku akademickim tematyka spotkań dotyczyć będzie prawdy wiary: „Wierzę w Jezusa Chrystusa”.

Spotkanie rozpoczęło się słowem powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, który skierował je do tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Wicerektor Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, zapowiedział cały cykl wykładów na najbliższy rok. Dzisiejszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, biblista i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład pt. „Kiedy Jezus stał się Bogiem? – o tym czy Biblia wprost mówi o bóstwie Jezusa”. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i skierowaniu zaproszenia na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. prałat Jan Bagiński.

 

16.10.2018 (wtorek)
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której nawiązując do Słowa Bożego – „Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” – wskazał na św. Jadwigę jako przykład kobiety, która w radości, upadkach i cierpieniu tę wolę Bożą wypełniała. Ksiądz Rektor zachęcił również, aby na jej wzór życia, wypełniając uczynki miłosierdzia, pokazać wierność Panu.

 

17.10.2018 (środa)
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w liturgicznym wspomnieniu św. Ignacego Antiocheńskiego, patrona ordynariusza naszej diecezji. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, w której nawiązując do aklamacji „Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za mną”, zwrócił uwagę na trzy słowa: słuchać, poznawać, prowadzić. W nich zawarta jest istota duszpasterskiej posługi, która wypełniła się w życiu św. Ignacego Antiocheńskiego. Po Eucharystii dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej, złożyli życzenia ks. bp Ignacemu, Pasterzowi Diecezji Świdnickiej.

18.10.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór, w święto św. Łukasza Ewangelisty, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Wicerektor Marcin Dolak. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przedstawił metodykę bycia uczniem Chrystusa, ukazując szereg cech apostolstwa opartych na Słowie Bożym.

18.10.2018 (czwartek)
Jubileusz ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza

Delegacja alumnów wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą, udała się do Wrocławia na uroczystości z okazji 95. urodzin ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, które odbyły się w Hali Stulecia. W programie spotkania były życzenia oraz koncert artystów z Narodowego Forum Muzyki.

20.10.2018 (sobota)
Różaniec ulicami miasta

Wspólnota seminaryjna udała się na różańcową procesję ulicami Świdnicy, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. W przejściu od kościoła parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP pod Katedrę Świdnicką udział wzięli także duchowni, siostry zakonne i wierni ze świdnickich parafii. Procesja zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem Biskupa.

21.10.2018 (niedziela)
Niedziela misyjna

W 29. Niedzielę Zwykłą klerycy i przełożeni seminarium udali się do katedry. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii, nawiązując do rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Pełni Ducha i posłani” przypomniał, że zadaniem chrześcijan jest głoszenie Ewangelii. Ta misja rozpoczyna się od środowiska, w którym żyjemy. Drugi wątek homilii dotyczył osoby św. Jana Pawła II, patrona miasta Świdnica, który nawoływał, aby „otworzyć drzwi Chrystusowi”. Papież Polak przez swoje życie zostawił nam wielkie przesłanie, abyśmy na wzór Pana Boga byli miłosierni i abyśmy sobie przebaczali na wzór Modlitwy Pańskiej.

 

22.10.2018 (poniedziałek)
Uroczystość św. Jana Pawła II

W liturgiczne wspomnienie i 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Wicerektor Marcin Dolak. Po Eucharystii wszyscy zebrani oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła II.

24.10.2018 (środa)
Msza w intencji śp. ks. Stanisława Kościelnego

Klerycy i Księża przełożeni zgromadzili się w kaplicy głównej na porannej Mszy Świętej, aby modlić się w intencji zmarłego dzień wcześniej śp. ks. kanonika Stanisława Kościelnego, długoletniego proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej. Eucharystii przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, Ojciec Duchowny.

25.10.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W trwającym Tygodniu Misyjnym "Pełni Ducha i posłani" spotkaliśmy się na uroczystej Eucharystii w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Homilię wygłosił nasz gość ks. Tadeusz Faryś, misjonarz, który 33 lata swojego życia spędził na posłudze misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Belgii. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Świdnickiej podzielił się swoim nagłym powołaniem misyjnym i doświadczeniami, zaznaczając obecność w nich Ducha Świętego. Na koniec Eucharystii, przez ręce Biskupa Świdnickiego, została przekazana ofiara całej wspólnoty na rzecz misji świętych.

31.10.2018 (środa)
Kandydatura i obtuniczyny

W ostatni dzień października wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, podczas której alumni kursu I otrzymali tuniki a akolici zostali przedstawieni jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Nawiązując do Słowa Bożego, Ordynariusz diecezji świdnickiej zwrócił uwagę, że powinniśmy codziennie zachwycać się wielkością Boga i jego świętością.

Po wygłoszonej homilii rozpoczął się obrzęd poświęcenia i nałożenia tunik alumnom kursu I. Biała szata, symbolizująca czystość ducha, będzie służyła im jako strój liturgiczny. Następnie miał miejsce obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Odtąd Kościół z większą uwagą będzie przyglądał się sześciu akolitom, aby jak najlepiej ocenić ich zdatność do służby kapłańskiej.

Przed błogosławieństwem głos zabrali seniorzy roku I i V, chcąc wyrazić zebranym swą wdzięczność. Po Eucharystii księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do auli Wyższego Seminarium Duchownego, aby obejrzeć spektakl przygotowany przez kleryków roku I o powołaniu Apostołów we współczesnym świecie.

Wybierz kronikę