Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Wrzesień 2018

07.09.2018 (piątek)
Instalacja paneli fotowoltaicznych

Okres wakacji to czas wzmożonych prac porządkowych i konserwatorskich w Domu Ziarna. W tym roku na dachu głównego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy zainstalowano panele fotowoltaiczne. Pozwalają one na przemianę energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Służy to nie tylko oszczędnościom, ale także ochronie środowiska naturalnego. Wykonane na dachu budynku prace stanowią pierwszy etap większej inwestycji, na którą mamy nadzieję uzyskać dofinansowanie. W najbliższym czasie planowane są dalsze działania.

08.09.2018 (sobota)
VII Forum Rad Parafialnych

Uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca w katedrze świdnickiej otworzyła VII Forum Rad Parafialnych Diecezji Świdnickiej, któremu przyświecało hasło: „Media w życiu parafii”. Po zakończonej Mszy Świętej przedstawiciele parafii wraz ze swymi duszpasterzami przybyli do gmachu świdnickiego seminarium. Zaraz po wprowadzeniu przez ks. Krzysztofa Ora – Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego ŚKB w tematykę obrad, miała miejsce promocja nowej książki wydanej przez Biskupa Świdnickiego pt: „Siejba Słowa na peryferiach. Z Ewangelią na Twitterze”.

Pierwszą prelekcję na temat „Jak manipulować mediami” wygłosił ks. dr Rafał Kowalski – dyrektor Archidiecezjalnego Radia Rodzina i wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, Prezes Grupy Medialnej Johanneum, a także rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej. Po nim głos zabrał ks. dr Grzegorz Umiński – sekretarz Biskupa Świdnickiego oraz doktor teologii z zakresu edukacji medialnej, który swoje wystąpienie zatytułował: „Czyń dobro i mów o tym – Internet i nowe media w parafii przestrzenią ewangelizacji”. Ostatni wykład pt: „Współpraca z mediami katolickimi i nie tylko” wygłosił ks. Przemysław Pojasek – dyrektor świdnickiego oddziału Gościa Niedzielnego.

Kolejnym punktem dzisiejszego spotkania była dyskusja. Po zakończeniu i podsumowaniu VII Forum Rad Parafialnych Diecezji Świdnickiej wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad.

Foto: Ks. P. Pojasek

11.09.2018 (wtorek)
Egzamin wstępny

W „Domu Ziarna” miał miejsce drugi egzamin wstępny.  Przystąpiło do niego trzech kandydatów. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza to test pisemny, którego celem było sprawdzenie wiedzy z treści Ewangelii według św. Marka, fragmentów Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz adhortacji apostolskiej Ojca świętego Franciszka Evangelii Gaudium. Drugą część egzaminu wstępnego stanowiła rozmowa kwalifikacyjna. Po niej kandydaci udali się do seminaryjnego refektarza na wspólny obiad. Alumni pierwszego roku rozpoczną formację 22 września. 

Foto: Ks. P. Pojasek

22.09.2018 (sobota)
Przyjazd alumnów pierwszego roku

Tydzień przed przyjazdem całej wspólnoty, do „Domu Ziarna” przybyli alumni kursu pierwszego, by rozpocząć formację ku kapłaństwu. Dzień później uroczystej Eucharystii w kaplicy „annus propedeuticus” przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który powitał nowych kleryków. Biskup Świdnicki w homilii podkreślił służebny wymiar powołania, a także wyjaśniał na czym polega proces formacji seminaryjnej. W tym roku formację rozpoczęło dziesięciu alumnów.

29.09.2018 (sobota)
Rozpoczęcie nowego roku formacji

Po powrocie alumnów z wakacji, uroczystą Eucharystią sprawowaną w kaplicy głównej, wspólnota seminaryjna rozpoczęła nowy rok formacji. Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Gołuch, ojciec duchowny.

Wybierz kronikę