Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2018

01.04.2018 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry, by uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Eucharystię rozpoczęła procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto wskazywał na wartość prawdy i życia. Główny celebrans zachęcał również do zmiany swojego postępowania po przeżyciu Triduum Paschalnego. Po zakończonej Eucharystii wspólnota seminaryjna zgromadziła się w refektarzu, by wspólnie zasiąść do śniadania wielkanocnego.

05.04.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Kościół potrzebuje ludzi radosnych.

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie Mszę Świętą w intencji powołań kapłańskich i zakonnych poprzedziło nabożeństwo przygotowane przez o. Marcina Dolaka i alumnów. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele, które złożono do grobu. To ciało zostało ubóstwione. Podkreślił również, że obowiązek świadectwa spoczywa na wszystkich ochrzczonych. Jedną z form dawania świadectwa zmartwychwstałemu Chrystusowi jest radość i entuzjazm. Biskup Świdnicki stanowczo podkreślał, że Kościół potrzebuje ludzi radosnych. Źródłem owej radości nie jest to, co się posiada, ale kim się jest dla Boga. Zachęcał, by powołani do kapłaństwa dawali przykład, że chrześcijaństwo jest piękne i radosne.

06.04.2018 (piątek)
Pielgrzymka do Łagiewnik

Delegacja naszego seminarium na czele z Ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą wzięła udział w V Diecezjalnej Pielgrzymce do Łagiewnik i Centrum Jana Pawła II. Pierwszy punkt programu stanowiła konferencja ks. Dariusza Guziaka w sanktuarium Jana Pawła II. Następnie przedstawiciele naszej wspólnoty uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Po zakończonej Mszy Świętej wierni przeszli do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie wspólnie odmówiono koronkę.

07.04.2018 (sobota)
Msza Papieska w Wałbrzychu

Z racji 13. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II grupa alumnów udała się do Wałbrzycha, by uczestniczyć w Eucharystii na stadionie na Białym Kamieniu. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz papieża Polaka, a obecnie metropolita lwowski i przewodniczący Episkopatu Ukrainy.

08.04.2018 (niedziela)
Niedziela Miłosierdzia Bożego

W 2. Niedzielę Wielkanocną, a więc Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się nad tematem znaczenia wspólnoty dla odkrywania Chrystusa i naszej wiary. Podkreślił, że w trudnych chwilach lepiej być we wspólnocie, gdyż zwiększa to szansę przyjścia Jezusa Zmartwychwstałego. W zakończeniu, o. Mirosław zachęcał, by szukać Boga w codzienności.

10.04.2018 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. Bp Ignacy Dec, Ks. Bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem było przedstawienie alumnów kursu IV do przyjęcia posługi akolitatu. W tym czasie w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

12.04.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by jak co czwartek uczestniczyć w wieczornej Eucharystii sprawowanej w intencji powołań kapłańskich. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił ks. Piotr Gołuch, diecezjalny duszpasterz powołań, który zwrócił uwagę, że nieustannie należy szukać dialogu z ludźmi, a przy tym ustrzegać się podziałów, które tworzy się własnym słowem. Naszym zadaniem jest głoszenie Chrystusa, który przebacza, a nie potępia. Ks. Piotr podkreślił, że nie można uciekać od ludzi, nawet jeśli trudno się z nimi rozmawia. Łatwo kogoś skreślić, jednak to nie jest naszą rolą. Jesteśmy wezwani do budowania razem z Bogiem, a moc do tego należy czerpać z każdej celebracji sakramentów.

15.04.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 3. Niedzielę Wielkanocną Mszy Świętej w seminarium przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił o. Marcin Dolak, który zwrócił uwagę na dwa pytania. Pierwsze z nich: Gdzie szukać Boga? Odpowiadając na to pytanie, o. Marcin wskazał, że jedną z możliwości zawiera dzisiejsze Słowo, które Bóg do nas kieruje, a mianowicie, Boga należy szukać tam, gdzie są ręce i nogi, a to wskazuje na człowieka. To w drugiej osobie winniśmy szukać Pana. Kolejnym pytaniem było to jak pomóc innym w szukaniu Boga? Trzeba pokazać ludziom własne ręce i nogi– uczciwe, pracowite, otwarte, wyciągnięte do pomocy. Należy więc pokazać siebie jako kogoś, kto zachowuje Boże przykazania.

18.04.2018 (środa)
V Ogólnopolska Pielgrzymka WSD

Jeśli chcesz gromadzić ludzi, to trzeba mieć pokorne serce.

Cała nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w V Pielgrzymce Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę, która odbyła się pod hasłem „W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”. Pierwszym punktem pielgrzymki było zawiązanie wspólnoty w archikatedrze częstochowskiej. Następnie słowo wstępne wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz, przewodniczący Konferencji Rektorów WSDDiZ, po którym metropolita częstochowski JE Ks. Abp Wacław Depo powitał wszystkich przybyłych pielgrzymów. Księża przełożeni i alumni naszego seminarium wysłuchali konferencji JE Ks. Abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. Po zakończonej adoracji Najświętszego Sakramentu miało miejsce przejście procesyjne z archikatedry częstochowskiej na Jasną Górę, któremu przewodniczył Prymas Polski Ks. Abp Wojciech Polak. Centralnym punktem dzisiejszej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana w jasnogórskiej bazylice pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Jorge’a Carlosa Patróna Wonga, sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa, który wygłosił również homilię. Po błogosławieństwie, JE Ks. Abp Wacław Depo odmówił akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. W pielgrzymce wzięło udział ponad 2000 kleryków i ok. 300 księży rektorów i przełożonych seminaryjnych.

19.04.2018 (czwartek)
Nowenna do św. Józefa

Alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do parafii pw. św. Józefa w Świdnicy, gdzie 19 dnia każdego miesiąca ma miejsce nowenna do św. Józefa. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Główny celebrans pochylił się nad osobą św. Józefa i jego znaczeniem w życiu Jezusa i Maryi. Choć św. Józef nie wypowiedział żadnego zdania, stanowi inspirację dla każdego mężczyzny. Ks. Rektor podkreślił, że św. Józef pomimo swej cichości jest wielką osobą, od której winniśmy uczyć się pracowitości. Po zakończonej Eucharystii alumni przygotowali i poprowadzili nabożeństwo powołaniowe.

22.04.2018 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Tradycją naszego seminarium jest, że w IV Niedzielę Okresu Wielkanocnego, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, alumni wyruszają do różnych parafii naszej diecezji, by dzielić się radością i świadectwem swojego powołania. To również czas spotkań z grupami parafialnymi, Towarzystwem Przyjaciół Seminarium i młodzieżą. W tym roku klerycy odwiedzili parafie dekanatu Lądek-Zdrój, Międzylesie i Nowa Ruda.

23.04.2018 (poniedziałek)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W uroczystość św. Wojciecha, Patrona naszego seminarium odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego”. Pierwszym i najważniejszym punktem dzisiejszego dnia była Eucharystia sprawowana w kaplicy głównej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Druga część uroczystości miała miejsce w auli seminaryjnej, gdzie Ks. Rektor Tadeusz Chlipała przywitał przybyłych gości i otworzył konferencję.

W pierwszej sesji swoje przedłożenia wygłosili:

- Ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński: „Wybrane aspekty pneumatologii Kościoła Rzymskokatolickiego”

- Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT we Wrocławiu: „Duch Święty- źródło w głoszeniu Słowa Bożego”

- Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, UKSW Warszawa: „Uziolonoświątkowienie katolickich grup charyzmatycznych”.

Po wysłuchaniu prelekcji, miała miejsce dyskusja, której moderatorem był ks. Marcin Dolak. Następnie po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga sesja, w czasie której wykłady wygłosili:

- O. dr Dominik Jurczak OP, Papieski Instytut Liturgiczny w Rzymie, „Obecność Ducha Świetego w liturgii”

- Ks. dr hab. prof. UO Dariusz Krok, Uniwersytet Opolski: „Rola Ducha Świętego w przemianie/uzdrowieniu człowieka z perspektywy psychologicznej”.

Po zakończonej dyskusji ks. Marcin Dolak dokonał podsumowania obrad. Następnie słowo końcowe wygłosił JE Ks. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup Świdnicki.

 

26.04.2018 (czwartek)
Wyjazd powołaniowy

W trwającym obecnie tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, alumni świdnickiego „Domu Ziarna” niestrudzenie działają na polu powołaniowym. W niedzielę Dobrego Pasterza klerycy odwiedzili parafie dekanatów Lądek-Zdrój, Międzylesie i Nowa Ruda, a we wtorek pojechali do szkół średnich w swoich rodzinnych miejscowościach, gdzie sami przed laty zasiadali w szkolnych ławkach. Dziś również opuścili mury seminarium, by czwartkowy wieczór spędzić we wspólnotach  parafialnych, w których proboszczami są kapłani mający szczególny związek z Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, gdyż pełnili w minionych latach posługę wychowawców. Alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do parafii pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, Ducha Świętego w Świdnicy, Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej, św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu, Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Dzisiejszy wyjazd powołaniowy obejmował nabożeństwo  przygotowane przez kleryków, którzy opracowali rozważania i zajęli się oprawą muzyczną, uroczystą Eucharystię w intencji powołań kapłańskich oraz spotkanie z młodzieżą i grupami parafialnymi, kiedy to klerycy dzielili się świadectwem swojego powołania i odpowiadali na pytania. Ponadto w parafii pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, alumni podczas spotkania przeprowadzili młodzież „drogą wielkich postaci biblijnych”, zaznajamiając ich z wybranymi faktami z życia osób, o których możemy przeczytać w Piśmie Świętym.

Wybierz kronikę