Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2018

01.03.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tylko w czasie ziemskiego życia można się nawrócić.

Z racji pierwszego czwartku miesiąca, cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Eucharystię pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego.

Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że Liturgia Słowa, nad którą przyszło się nam pochylić, ukazuje dwie kategorie ludzi. Są to przeklęci- pokładający nadzieję w sprawach doczesnych oraz błogosławieni, którzy pokładają ufność w Panu. Główny celebrans wysnuł też następujące wnioski płynące z dzisiejszej przypowieści ewangelicznej: trzeba poważnie traktować Boże napomnienia i wskazania; być wrażliwym na biedę i potrzeby drugich; tylko w czasie ziemskiego życia można się nawrócić. Ks. bp Ignacy Dec zachęcał także do pomocy innym w nawracaniu się, nie bojąc się ich napominać w imię prawdy i miłości. Na zakończenie Mszy Świętej, Biskup Świdnicki odmówił modlitwę bł. Pawła VI o powołania. 

04.03.2018 (niedziela)
3 Niedziela Wielkiego Postu

Krzyż ma być umocnieniem.

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu, Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który zwrócił uwagę, że na początku naszej wiary, Bóg daje pewne „podpórki”, pocieszenia, które wraz z jej wzrostem może zabrać. Stąd w życiu duchowym pojawiają się pewne trudności i wątpliwości. O. Mirosław Rakoczy podkreślał, że wzmocnieniem ma być krzyż. Wpatrywanie się w cierpienie wiszącego na nim Chrystusa ma prowadzić do refleksji, że Bóg wymaga od nas wyrzeczeń i poświęcenia. W nawiązaniu do pierwszego czytania, o. Mirosław wskazał, że to Bóg wyzwala nas z niewoli grzechu, nie sam dekalog. Od Pana zależy znacznie więcej niż od naszej silnej woli. O. Mirosław Rakoczy w zakończeniu zachęcał, by otwierać się na działanie Ducha Świętego.

06.03.2018 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. bp Ignacy Dec, JE Ks. bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. To najważniejsza rada w całym roku akademickim, gdyż jest poświęcona kandydatom do święceń diakonatu i prezbiteratu. W czasie obrad, w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Rada pedagogiczna zakończyła się wspólną kolacją w seminaryjnym refektarzu.

08.03.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Diabeł daje nam kłamstwo i zło w pięknym opakowaniu.

Jak co czwartek, wieczornej Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, że odciąganie ludzi od Boga oraz zatwardziałość serc jest owocem pokus szatańskich, kierowanych w stronę każdego człowieka. Diabeł daje kłamstwo i zło często w pięknym opakowaniu, ma dostęp do wszystkich. Walcząc bez Chrystusa, licząc jedynie na własne siły, nie jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwa. JE Ks. bp Ignacy Dec zachęcał do otwartości na Ducha Świętego.

09.03.2018 (piątek)
"24 godziny dla Pana"

Wszystko, co wielkie i wspaniałe w nas pochodzi od Boga.

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w Mszy Świętej rozpoczynającej nabożeństwo „24 godziny dla Pana”. Jest ono związane z papieską inicjatywą przeprowadzenia w całym Kościele całodobowej adoracji, w czasie której będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wskazał dwa wezwania płynące z dzisiejszych czytań mszalnych, jest to wezwanie do nawrócenia oraz do zachowywania największego przykazania, którym jest miłość Boga i bliźniego. Główny celebrans wyróżnił także poszczególne etapy procesu nawracania, na który składają się przyznanie do własnej winy, wyznanie grzechu w postawie żalu oraz odwrócenie się od niego. Biskup Świdnicki podkreślał, że nawrócenie ma być zorientowane na miłość Boga i bliźniego.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się całodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Początkowo adorację prowadziła wspólnota seminaryjna, a po niej zgromadzenia zakonne i poszczególne świdnickie parafie.

10.03.2018 (sobota)
Spotkanie Rady Kapłańskiej

Bóg wart jest miłości.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca w kaplicy głównej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której pochylił się nad postawą faryzeusza i celnika, o których czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Biskup Świdnicki przestrzegał również przed pychą, która utrudnia codzienną współpracę i relacje z innymi. To choroba, na którą lek stanowi modlitwa, kontemplacja i lektura Pisma Świętego. Główny celebrans podkreślił, że naszym zadaniem ma być naśladowanie Chrystusa w Jego miłości, cierpliwości i dobroci.

Po zakończonej Eucharystii, w auli rozpoczęły się obrady Rady Kapłańskiej. Zwieńczeniem spotkania był wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

11.03.2018 (niedziela)
4 Niedziela Wielkiego Postu

Radość, która wypływa z naszego serca wynika z doświadczenia Chrystusa.

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną niedzielą radości– Laetare, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Główny celebrans zwrócił uwagę, że Chrystus zaprasza nas do radości, która nie jest jedynie wesołkowatością, lecz wypływa z głębi serca. Przekonywał również, że należy nieustannie powracać na drogę prawości. W zakończeniu, Ks. Rektor zachęcał do postępowania w świętości, by stawać się świadkami Boga, któremu poświęciliśmy swoje życie.

15.03.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczorna Msza Święta, jak co czwartek była sprawowana w intencji powołań. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Gołuch, wicedyrektor seminarium, a przy tym odpowiedzialny za dzieło powołań w naszej diecezji. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której przekonywał do postawienia sobie fundamentalnego pytania: Czy wierzę, czy ufam Jezusowi? Kapłan powinien być przynajmniej pół kroku przed ludźmi w zaufaniu Panu, bo to on ma ich utwierdzać i przyprowadzać do Chrystusa.

17.03.2018 (sobota)
XXV- lecie WSD w Legnicy

Delegacja naszego seminarium na czele z Ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą i ojcem duchownym ks. Mirosławem Rakoczym wzięła udział w obchodach XXV-lecia istnienia WSD w Legnicy. Uroczystości rozpoczęły się w seminaryjnej kaplicy, gdzie alumni przygotowali oratorium ku czci patrona swojego seminarium – św. Józefa. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do katedry legnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Na koniec wizyty, przedstawiciele naszego seminarium dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.

18.03.2018 (niedziela)
5 Niedziela Wielkiego Postu

W 5. Niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który podkreślał, że nie można w pełni ujrzeć oblicza Chrystusa, pomijając Jego mękę i krzyż. Zapewniał przy tym, że każdy z nas został obdarowany tym wszystkim, co umożliwia kontemplację Jezusa, gdyż w nasze jestestwo wpisane jest Jego oblicze. Istotowo Bóg jest w nas obecny, jednak na poziomie naszych zmysłów, woli i rozumu wciąż potrzebujemy oczyszczenia. O. Mirosław Rakoczy zachęcał do odwagi i przekraczania siebie w kroczeniu drogą Chrystusa.

22.03.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Nasza wielkość leży w pomnażaniu chwały Bożej.

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by modlić się w intencji powołań. Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której poruszył kwestię przymierza. Podkreślił przy tym, że ludzkie przymierza są kruche i zawodne, jednak trzeba je zawierać, gdyż człowiek jest istotą społeczną. Przymierze Boga z człowiekiem przybierało w historii różne formy, jednak za każdym razem Pan zachowywał wierność przymierzu. Ludzie byli zawodni. JE Ks. Bp Ignacy Dec wyróżnił dwa czynniki, które ułatwiają nam zachowanie przymierza z Bogiem. Są nimi: zachowanie nauki Pana Jezusa oraz troska o pomnażanie Bożej chwały, nie naszej.

23.03.2018 (piątek)
Droga Krzyżowa ulicami miasta

Wspólnota seminaryjna tradycyjnie wzięła udział w Miejskiej Drodze Krzyżowej, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Procesja rozpoczęła się przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Następnie wierni przeszli ulicami  miasta na plac przed katedrą świdnicką. Tegoroczna Droga Krzyżowa zakończyła się błogosławieństwem udzielonym przez pasterzy naszej diecezji i Apelem Jasnogórskim. 

25.03.2018 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową, upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, a także rozpoczyna w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia. Dzisiejsza Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca rozpoczęła się na zewnątrz świdnickiej katedry od odczytania fragmentu Ewangelii i poświęcenia palm. W czasie Liturgii Słowa chór seminaryjny wraz z katedralną scholą cantorum „Exsultet” wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Marka. Następnie homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec, który zwrócił uwagę, że okrzyk „Niech będzie ukrzyżowany” trwa ze strony niektórych aż do obecnych czasów.

Dzisiejsza niedziela jest szczególna również dlatego, że dzisiejszego dnia przypada 14. rocznica święceń episkopatu i ingresu JE Ks. Bp. Ignacego Deca do katedry świdnickiej. Z tej okazji JE Ks. Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy naszej diecezji, złożył ordynariuszowi życzenia.

29.03.2018 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

Tradycyjnie przed południem w Wielki Czwartek w katedrze świdnickiej była sprawowana Msza Krzyżma Świętego, w której uczestniczyli kapłani naszej diecezji. Uroczystej Eucharystii z obrzędem poświęcenia olejów przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wyjaśnił symbolikę olejów. Podkreślił również, że konsekwencją namaszczenia jest posłanie do ewangelizacji. Następnie przytoczył treść Listu Pasterskiego do Kapłanów na Wielki Czwartek. JE Ks. Bp Ignacy Dec skierował słowa wdzięczności w stronę kapłanów za świadectwo ich życia, posługę i troskę o świątynie. Podziękował też wiernym świeckim za okazywane wsparcie w kapłańskiej służbie.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, a po komunii świętej miała miejsce konsekracja krzyżma.

Na koniec Mszy Świętej ordynariusz świdnicki wręczył nominacje i listy gratulacyjne poszczególnym kapłanom. Po zakończonej Eucharystii księża przybyli do gmachu naszego seminarium na uroczysty obiad.

29.03.2018 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Eucharystia to moc, którą otrzymujemy od Boga.

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął Święte Triduum Paschalne. Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki podkreślił, że Eucharystia zawiera zapis całego dzieła zbawczego Chrystusa, który pod postacią chleba i wina zostawił samego siebie. Główny celebrans zwrócił uwagę, że wielcy i mali tego świata często obrażają kapłanów, ale to sam Chrystus ich wybrał. Biskup Świdnicki wskazywał, że Eucharystia to moc, którą człowiek otrzymuje od Boga, by przechodzić przez ciemne doliny i przetrzymać to, czego nie można zmienić. Przypomniał wiernym, by dziękować za dar Eucharystii i kapłanów.

Następnie miał miejsce obrzęd obmycia nóg, który przypomina wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji.

30.03.2018 (piątek)
Ciemna Jutrznia

Tradycyjnie w Wielki Piątek rano wspólnota seminaryjna zgromadziła się w katedrze świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. „Ciemnej Jutrzni” przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki.

30.03.2018 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym nie sprawuje się w Kościele Eucharystii. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Liturgia rozpoczęła się procesją wejścia w ciszy, następnie ordynariusz świdnicki w geście uniżenia położył się w prezbiterium krzyżem. Podczas Liturgii chór seminaryjny wraz z katedralną scholą cantorum „Exsultet” wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej Biskup Świdnicki wygłosił homilię, w której pochylił się nad siedmioma słowami, które Chrystus wypowiedział na krzyżu.

Po modlitwie powszechnej Wielkiego Piątku, JE Ks. Bp Ignacy Dec uroczyście odsłonił krzyż, po czym kapłani, alumni i wszyscy wierni mogli oddać mu cześć. Po Komunii Świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

31.03.2018 (sobota)
Ciemna Jutrznia

W Wielką Sobotę rano wspólnota seminaryjna na czele z Ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą udała się do katedry świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. „Ciemnej Jutrzni” przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

31.03.2018 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna stanowi centralny moment całego roku liturgicznego. Uroczystej Liturgii, która rozpoczęła się od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Po wniesieniu zapalonego paschału do świątyni, odśpiewano orędzie wielkanocne, „Exsultet”. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, która w tym szczególnym dniu ukazuje historię zbawienia od początku świata, aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad kwestią Paschy, która jest przejściem dokonanym za sprawą Boga. Biskup Świdnicki zwrócił uwagę, że każda chwila przybliża nas do ostatecznej Paschy, która będzie polegać na przejściu z tej ziemi do wieczności, gdzie czeka na nas zmartwychwstały Zbawca. Po komunii świętej, JE Ks. Bp Ignacy Dec złożył wiernym życzenia i zaprosił do uczestnictwa w porannej Eucharystii, która rozpocznie się procesją rezurekcyjną.

Wybierz kronikę