Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2018

06.01.2018 (sobota)
Kolęda w seminarium

W poranek uroczystości Objawienia Pańskiego alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się w kaplicy głównej, by wspólnie odmówić Modlitwę w ciągu dnia, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po jej zakończeniu, ks. Rektor poświęcił wodę, kadzidło i kredę, a następnie cała wspólnota udała się ze śpiewem na ustach do mieszkań księży przełożonych, alumnów i innych pomieszczeń naszego seminarium. Ofiary zebrane podczas kolędy zostaną przeznaczone na pomoc seminarium w Afryce. 

06.01.2018 (sobota)
Objawienie Pańskie

W uroczystość Objawienia Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad przesłaniem wydarzeń związanych z osobami trzech mędrców. Głównym ich znaczeniem jest to, że Jezus Chrystus objawił się nie tylko pastuszkom, ale ludziom wszystkich narodów i języków. Główny celebrans podkreślił, że Chrystus przyszedł na świat dla całej ludzkości. Oddał życie za wszystkich i przyniósł zbawienie.

Zgodnie ze zwyczajem, diakon w uroczysty sposób ogłosił daty tegorocznych świąt. Następnie miał miejsce obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła. Po zakończonej Eucharystii spod katedry świdnickiej wyruszył Orszak Trzech Króli. 

07.01.2018 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe TPS

W Niedzielę Chrztu Pańskiego do gmachu naszego seminarium przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, a także studenci świeccy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

Po zakończonej Mszy Świętej goście udali się do auli seminaryjnej, gdzie słowa powitania wygłosił ks. Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Następnie klerycki zespół „The Clouds” poprowadził wspólne kolędowanie, po którym alumni kursu drugiego wystawili jasełka. Dziekan alumnów skierował do zgromadzonych życzenia, a po nich głos zabrali: Pani Ewa Miałkowska- prezes TPS i ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Później była okazja do podzielenia się opłatkiem. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

08.01.2018 (poniedziałek)
Opłatek dziennikarzy

W poniedziałkowy poranek do naszej wspólnoty przybyli przedstawiciele świata mediów. Pierwszym punktem dzisiejszego spotkania opłatkowego była Liturgia Słowa, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Następnie zaproszeni goście udali się do refektarza, aby obejrzeć jasełka w wykonaniu alumnów roku drugiego, podzielić się opłatkiem i spożyć wspólnie posiłek. 

11.01.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by modlić się w intencji powołań. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii podkreślił, że Chrystus dotyka każdego z nas. Czyni to przez sakramenty. Główny celebrans wskazał, że postawa osoby trędowatej, o której czytamy w Liturgii Słowa winna być dla nas przykładem. Wyróżnić można w niej przyjście do Jezusa, padnięcie przed Nim na kolana i przedstawienie prośby, nie narzucając przy tym własnej woli, ale być gotowym do przyjęcia Bożego planu, który może być nieco inny od naszego. Ks. bp Ignacy Dec zachęcał również do uczenia się postawy dyskrecji, która jest niezwykle ważna w posłudze kapłańskiej. 

11.01.2018 (czwartek)
Wyjazd kursu V do Katowic

Alumni kursu V wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą udali się do Katowic, gdzie odbyło się czuwanie przy jednej z największych w Europie szopek bożonarodzeniowych. Znajduje się ona w bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach i zajmuje cały główny ołtarz i boczne nawy. Uroczystej Mszy Świętej w bazylice przewodniczył Ks. bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Wyjazd był również sposobnością do spotkania z braćmi franciszkanami oraz alumnami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. 

12.01.2018 (piątek)
Spotkanie opłatkowe TPS w Goczałkowie

Alumni roku czwartego wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą udali się do parafii Chrystusa Króla w Goczałkowie, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy udali się na poczęstunek i wspólne kolędowanie do świetlicy wiejskiej.

18.01.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczorna Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca, jak co czwartek była sprawowana w intencji powołań. Z racji rozpoczynającego się dzisiaj Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, formularz został jednak zaczerpnięty z Mszy o jedność chrześcijan.

Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii rozwinął trzy słowa, stanowiące sedno dzisiejszych czytań mszalnych, a mianowicie: zazdrość, przyjaźń i popularność. Ks. bp Ignacy Dec zwrócił uwagę, że przyczyną zazdrości jest porównywanie się z innymi, tym samym zachęcał do wdzięczności i cieszenia się tym, co się ma. Następnie wskazał na znaczenie przyjaźni, która w życiu kapłańskim zawsze musi cechować się bezinteresownością i czystością. W ostatnim wątku homilii, Biskup Świdnicki określił jedyną dopuszczalną drogę do popularności, którą jest drogą uczciwości. 

20.01.2018 (sobota)
Spotkanie Stypendystów FDNT

Na terenie naszego seminarium odbyło się spotkanie opłatkowe stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Najważniejszym punktem tego dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Marek Korgul, koordynator diecezjalny FDNT. Po zakończonej Mszy Świętej wspólnie pokolędowano i złożono sobie życzenia. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. 

21.01.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 3. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się nad tematem czasu. Jan Chrzciciel był przedstawicielem starego czasu, za to Chrystus stanowił jego wypełnienie. Ojciec Mirosław Rakoczy podkreślił, że w Jezusie wypełnia się czas, ale w nas wypełnia się Królestwo Boże. Im bliżej Chrystusa jesteśmy, tym bardziej przybliżamy się do wypełnienia Królestwa Bożego. Na końcu zachęcał do skupienia się na tym, by coraz lepiej przyjmować Pełnię Czasów– Chrystusa.

21.01.2018 (niedziela)
Nieszpory ekumeniczne

W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, wspólnota seminaryjna udała się do katedry, by uczestniczyć w Nieszporach. Modlitwie przewodniczył JE ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Rozważanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który podkreślił, że pokój przynosi uzdrowienie i pocieszenie, natomiast podział utrudnia przekaz wiary.

25.01.2018 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne w seminarium

W dniu kończącym Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył ks. dr hab. Jarosław Lipniak, referent ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Na wspólną modlitwę przybył także ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy oraz ks. Paweł Meler, sekretarz ks. bp. Waldemara Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

25.01.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, uroczystej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której wyróżnił trzy zasadnicze prawdy płynące z dzisiejszej Ewangelii: Bóg jest Tym, który powołuje; Bóg staje przed człowiekiem często w niespodziewanych momentach; możliwe jest pełne i autentyczne nawrócenie, czego przykładem jest św. Paweł. Główny celebrans w zakończeniu podkreślił również, że Chrystus powołuje nas do jednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą. Trzeba to czynić na fundamencie Słowa Bożego, dobroci i służby. 

27.01.2018 (sobota)
Sesja popularno-naukowa

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej po raz kolejny zorganizowało sesję popularno-naukową dotyczącą osoby i nauczania św. Tomasza z Akwinu, Patrona uniwersytetów i szkół katolickich.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii, nawiązując do słów św. Tomasza z Akwinu, podkreślił, że krzyż Chrystusa jest wzorem wszelkich cnót. To przykład miłości, cierpliwości, posłuszeństwa i wzgardzenia rzeczami tego świata.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie po powitaniu przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, miał miejsce wykład pt. „Gniew Boży– perspektywa Tomasza i spojrzenie współczesne”, który wygłosił ks. dr Jan Frąckowiak, sekretarz arcybiskupa poznańskiego. Następnie odbyła się dyskusja, a po niej słowo podsumowania wygłosił ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.  

28.01.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 4. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, który za temat obrał osobę Proroka. Prorok to ktoś, kto słucha głosu Boga, dzieli się Nim z innymi, ma otwarte serce i nie rzuca słów na wiatr. Winniśmy przebywać z prorokami, których można spotkać także dziś. Są to ludzie cisi, zasłuchani, słowni i nieustannie walczący ze złem. W ostatniej części homilii, ojciec duchowy wskazał jedyną drogę do tego, by samemu stać się prorokiem– jest nią słuchanie Boga, którego głos można usłyszeć w Biblii, w ciszy przed tabernakulum oraz w drugim człowieku.

Wybierz kronikę