Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2017

02.12.2017 (sobota)
Nieszpory w katedrze

Alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry świdnickiej, by tam uczestniczyć w I Nieszporach rozpoczynających nowy rok liturgiczny. Modlitwie przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, który poświęcił także wieniec adwentowy i zapalił na nim pierwszą święcę. W wygłoszonym przez siebie rozważaniu podkreślił, że jesteśmy ludźmi oczekiwania, a Adwent pozwala przygotować się na powtórne przyjście Chrystusa, które dokona się na końcu czasów. Ks. bp Adam Bałabuch wskazał również, że bez pomocy Ducha Świętego niemożliwe jest właściwe oczekiwanie na tę chwilę. 

02.12.2017 (sobota)
Wigilia I Niedzieli Adwentu

W duchu nadziei i radości pragnijmy przyjścia Pana.

Późnym wieczorem, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by celebrować Wigilię I Niedzieli Adwentu. Modlitwie Godziną Czytań przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który na początku poświęcił wieniec adwentowy i zapalił na nim pierwszą święcę. Następnie homilię wygłosił ks. Tomasz Zięba, prefekt, który podkreślił, że okres Adwentu łączy się z narodzeniem i zmartwychwstaniem Chrystusa. Adwent to czas oczekiwania i przygotowania do tych wydarzeń. Ksiądz prefekt zachęcał, by w duchu nadziei i radości pragnąć przyjścia Pana. Po zakończeniu modlitwy, rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

03.12.2017 (niedziela)
I Niedziela Adwentu

Każde spotkanie z Bogiem sprawia, że mija ciemność, a przychodzi światło.

Poranną Mszę Świętą poprzedziło zakończenie całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Eucharystii w 1. Niedzielę Adwentu przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, który pochylił się nad symboliką przejścia od ciemności do światła, z którym kojarzy się Adwent. Ojciec Marcin przyrównał to skojarzenie do wzoru matematycznego, za pomocą którego można rozwiązać trudne zadanie. Na wzór ten składają się trzy elementy: ciemność, którą stanowi wszystko to, co najgorsze i najbrudniejsze; światło, za które można podstawić radość i te rzeczy, które dają nam szczęście; przejście- to operacja, którą trzeba zastosować, by przejść od tego, co złe i brudne do tego, co dobre. Inaczej rzecz biorąc, przejście to zawierzenie Bogu, odrzucenie złych uczynków i gorliwe wypełnianie dobrych. Na koniec o. Marcin Dolak zapewniał, że nie ma takiej ciemności, z której Bóg nie mógłby nas przeprowadzić. 

04.12.2017 (poniedziałek)
Egzamin "Ex universa theologia"

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się egzamin „Ex universa theologia”, do którego przystąpiło sześciu diakonów. Stanowi on podsumowanie studiów teologicznych i obejmuje całość wykładanego przez lata materiału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej złożonej z wykładowców naszego seminarium był ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak, prorektor, a wiceprzewodniczącym ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Dzisiejszy egzamin miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, teologii moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki, teologii pastoralnej oraz katolickiej nauki społecznej.

05.12.2017 (wtorek)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

Tradycją jest, że obchody św. Mikołaja w seminarium przeżywa się w szczególny sposób. W tym roku gmach Wyższego Seminarium Duchownego zmienił się w pokład luksusowego statku pasażerskiego „Costa Tadecja”.

Główne uroczystości rozpoczęły się spektaklem pt: „Miecz obosieczny” w wykonaniu teatru naszego seminarium. Po nim księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie przy akompaniamencie skrzypiec spożyli kolację. Ostatnim akcentem była sztuka satyryczna, której celem było ukazanie życia seminaryjnego w krzywym zwierciadle. Na zakończenie św. Mikołaj wręczył wszystkim drobne upominki.

 

06.12.2017 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W świdnickim „Domu Ziarna” odbył się kolejny dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była również okazja do spowiedzi. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Następnie księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

07.12.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Trzeba budować życie na skale, którą jest Jezus Chrystus.

W pierwszy czwartek miesiąca, będący jednocześnie dniem liturgicznego wspomnienia św. Ambrożego, alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego.

Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii poruszył trzy wątki. W pierwszym z nich, główny celebrans podkreślił, że Bóg jest skałą, na której ludzie powinni budować swoje życie. W dalszej części wskazał na warunki, które należy spełnić, by być autentycznym uczniem Chrystusa. Chodzi tu przede wszystkim o przechodzenie od słów do czynów. W żadnym wypadku nie wolno pozostawać na słowach i deklaracjach. Ostatnią kwestią, jaką poruszył ks. bp Ignacy Dec była moc świadectwa w dziele ewangelizacji.

Na zakończenie Mszy Świętej, w której uczestniczyli także postulanci ze Zgromadzenia Ojców Franciszkanów w Kłodzku, główny celebrans odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania.

07.12.2017 (czwartek)
Akatyst ku czci NMP

W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, wspólnota seminaryjna zebrała się późnym wieczorem w kaplicy głównej, gdzie miało miejsce szczególne nabożeństwo inspirowane liturgią wschodnią, któremu przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Wszyscy zebrani odśpiewali Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

08.12.2017 (piątek)
Obłóczyny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to radość dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to bowiem dzień, w którym alumni roku III przyjmują strój duchowny.

Przed rozpoczęciem Eucharystii miał miejsce obrzęd instalacji nowych Kanoników Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Następnie Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Przybyli na nią także księża proboszczowie, rodzice, rodzeństwo i najbliżsi kleryków z kursu III. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że odróżnia się niepokalane poczęcie od dziewiczego poczęcia. Podkreślił również, że Maryja jest najlepszą cząstką Kościoła. W ostatniej części homilii, ks. bp Ignacy Dec pochylił się nad znaczeniem przyjęcia stroju duchownego. Sutanna wskazuje, że oprócz wartości ziemskich, istnieją również wartości ustanowione przez Boga, które są nieprzemijające. Obłóczyny mają przypominać przyobleczenie się w nowego człowieka.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd obłóczyn. Ordynariusz świdnicki pobłogosławił alumnów mających przyjąć strój duchowny, a następnie poświęcił ich sutanny, w których włożeniu pomagali księża proboszczowie. Na koniec Eucharystii, przedstawiciele alumnów roku III wyrazili swą wdzięczność JE Ks. Bp. Ignacemu Decowi, księżom przełożonym, proboszczom, rodzicom i najbliższym, dziękując im za wszelki wkład w ich drodze ku kapłaństwu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie teatr seminaryjny wystawił sztukę pt: „Miecz obosieczny”. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

 

10.12.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 2. Niedzielę Adwentu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył o. Marcin Dolak. Homilię wygłosił natomiast ks. Tadeusz Chlipała, Rektor WSD, który podkreślał, że Adwent to szczególny czas czuwania. Ks. Rektor wzbudził do refleksji, pytając w jaki sposób wykorzystujemy okres Adwentu, by wyprostować nasze życie i dobrze przygotować się na spotkanie z Bogiem. Jan Chrzciciel był słuchany przez tłumy, bo był autentyczny, co więcej, oddał swoje życie za to w co wierzył. Na koniec, ks. Tadeusz Chlipała wzywał, by prostować własne, nie cudze drogi. 

10.12.2017 (niedziela)
Pielgrzymka dziękczynna alumnów roku III

W 2. Niedzielę Adwentu alumni kursu III wraz z ks. Tomaszem Ziębą i o. Mirosławem Rakoczym udali się do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Była to pielgrzymka dziękczynna po przyjęciu stroju duchownego. Głównym punktem dzisiejszego wyjazdu była Eucharystia, której przewodniczył o. Albert Ireneusz Krzywański, kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii. 

11.12.2017 (poniedziałek)
Msza urodzinowa ks. Prefekta

W poniedziałkowy poranek, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji ks. Tomasza Zięby z racji urodzin. Mszy Świętej przewodniczył ks. Prefekt. Homilię wygłosił ks. Przemysław Pojasek, redaktor naczelny świdnickiego oddziału „Gościa Niedzielnego”, który wskazał, że z dzisiejszej Ewangelii płynie jedno, bardzo ważne przesłanie– prawdziwa przyjaźń. W swoim rozważaniu, ks. Przemysław odniósł się także do osoby św. Tomasza Becketa, który w swoim życiu zawsze służył prawdzie, a przez to jest przykładem wierności Chrystusowi i przyjaźni wobec drugiego człowieka. Na zakończenie Mszy Świętej, dziekani alumnów wyrazili swą wdzięczność ks. Tomaszowi Ziębie za zaangażowanie i szczególną troskę o liturgię zarówno w „Domu Ziarna”, jak i w diecezji świdnickiej. 

11.12.2017 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem „Czy to, co Pismo święte mówi o Bogu jest prawdą”.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i słowami powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład ks. dr. Piotra Kota, biblisty i Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

POSŁUCHAJ NAGRANIA Z SYMPOZJUM:

13.12.2017 (środa)
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zaciśnięte pięści do walki, Kościół składał do modlitwy.

W 36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Krzyża w Świdnicy, gdzie uroczystej Eucharystii w intencji ofiar stanu wojennego przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i wskazał na fakt ludzkiej niewystarczalności. Podkreślił, że jest wiele rzeczy, których człowiek nie potrafi wykonać, stąd zdany jest na pomoc innych. Główny celebrans podzielił się także z wiernymi osobistym doświadczeniem okresu stanu wojennego. Przypomniał, że po jego wprowadzeniu, do Kościoła przyszli ci, którzy nie mieli w zwyczaju nawiedzać świątyń, ale czuli, że w takiej sytuacji tylko Bóg jest w stanie pomóc. Po zakończonej Mszy Świętej konferencje na temat „Kościół a stan wojenny” wygłosili ks. prof. Franciszek Głód i ks. prał. Andrzej Dziełak. Następnie była możliwość zadawania pytań.

14.12.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Pokorą, ascezą i bezkompromisowością w sprawach Bożych musi odznaczać się każdy, kto dąży do świętości.

W liturgiczne wspomnienie św. Jana od Krzyża, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii wskazał, że Patron dzisiejszego dnia był wpatrzony w krzyż, dzięki czemu był gotów do poświęcenia. Św. Jan od Krzyża uczy nas miłości do krzyża i Kościoła głównie przez swoją pokorę, ascezę i bezkompromisowość w sprawach Bożych– tymi cechami musi odznaczać się każdy, kto dąży do świętości. Ks. Andrzej Majka podkreślił, że człowiek przez brak pokory jest skazany na porażkę. Współczesny świat nie wskazuje na pokorę jako szczególną wartość, ale promuje egoizm. Nie ma prawdziwej wiary bez pokory. 

15.12.2017 (piątek)
Wyjazd teatru seminaryjnego

Alumni zaangażowani w działalność teatru seminaryjnego udali się do parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim (diecezja legnicka), gdzie ks. Rektor Tadeusz Chlipała prowadził rekolekcje. Klerycy wystawili sztukę pt: „Miecz obosieczny”. Był to także wyjazd ewangelizacyjny, w czasie którego alumni świdnickiego seminarium mieli okazję spotkać się z wiernymi tejże parafii. 

17.12.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 3. Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który podkreślał jak pokorne serce ma Maryja, która winna być wzorem dla przygotowujących się do kapłaństwa. Patrząc na Matkę Jezusa możemy uczyć się prawdziwej postawy dziękczynienia, do której wzywa nas dzisiejsza Liturgia Słowa. Stąd w codziennym życiu winniśmy wystrzegać się jakiejkolwiek roszczeniowości.

21.12.2017 (czwartek)
Wigilia seminaryjna

Do „Domu Ziarna” przybyli księża wykładowcy, siostry zakonne, pracownicy i dobrodzieje naszego seminarium, by wspólnie antycypować Wigilię Narodzenia Pańskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki pochylił się nad kwestią spotkania Maryi z Bogiem, św. Elżbietą i z nami. Główny celebrans podkreślił, że Maryja jest szczególną Przewodniczką w ostatnim tygodniu Adwentu. Jej spotkanie z Bogiem jest znaczące dla dziejów całego świata. Ks. Bp Ignacy Dec zachęcał do osobistego spotkania z Maryją, która zawsze prowadzi do Jezusa.

Druga część uroczystości miała miejsce w seminaryjnym refektarzu i rozpoczęła się od śpiewu kolęd w wykonaniu chóru. Następnie głos zabrał dziekan alumnów oraz ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem, wszyscy goście zasiedli do wspólnej wieczerzy. Część artystyczną otworzyły jasełka przygotowane przez kleryków kursu II. Kolejnym punktem było wspólne kolędowanie, które poprowadzili członkowie zespołu „The Clouds”. Na koniec Księża Biskupi udzielili błogosławieństwa, a po nim odśpiewano Apel Jasnogórski. 

Wybierz kronikę