Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2017

07.11.2017 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział ks. bp Ignacy Dec, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem były zbliżające się obłóczyny alumnów kursu III. W tym czasie w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza. 

08.11.2017 (środa)
Msza Święta za zmarłych kapłanów

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w intencji zmarłych kapłanów diecezji świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Mirosław Rakoczy. Mówił w niej o tym, że Chrystusa winniśmy miłować bardziej niż naszych bliskich i samych siebie. Jezus powinien być zawsze na pierwszym miejscu. To On ma być wszystkim co mamy. W przeciwnym razie nie wybudujemy Królestwa Bożego. 

08.11.2017 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do „Domu Ziarna” przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w kolejnym dniu skupienia. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była także okazja do spowiedzi. Następnie Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Po zakończonej Eucharystii księża neoprezbiterzy wzięli udział w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. Arkadiusz Chwastyk, Oficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia dla księży neoprezbiterów zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

09.11.2017 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się na cmentarz przy al. Brzozowej w Świdnicy, by pomodlić się nad grobami zmarłych kapłanów i sióstr zakonnych, posługujących w naszym mieście. Modlitwie przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. 

09.11.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Główny celebrans pochylił się nad tematem świątyni. Pierwszą z nich stanowi otaczający nas świat, który dał nam Bóg, byśmy w nim zamieszkiwali. Drugi rodzaj świątyni to budowla materialna. W niej przychodzi nam przebywać najczęściej i pełnić tam najświętszą posługę. Kolejną świątynią jest świątynia cielesno-duchowa naszego ciała. Powinniśmy więc nieustannie oczyszczać się z wszelkich grzechów. Środki potrzebne do osiągnięcia tego celu nieustannie otrzymujemy od Boga, który chce być obecny w naszych myślach i sercu. Świątynię stanowi także wspólnota Kościoła, która oparta jest na Chrystusie. Ostatnim rodzajem świątyni, któremu Biskup Świdnicki poświęcił swoją uwagę jest Niebieskie Jeruzalem, które Bóg przygotował na wieczność. Jest to rzeczywistość niepojęta. Główny celebrans w zakończeniu swojej homilii zachęcał zebranych do tego, by świątynia stała się dla nas przedmiotem szczególnej troski. Chodzi zarówno o świątynię materialną, jak i o cielesno-duchową. Ponadto Biskup Świdnicki podkreślił, że naszym zadaniem jest także pomoc w utrzymywaniu czystości wewnętrznej świątyni innych osób. 

10.11.2017 (piątek)
Msza imieninowa

W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Marcina z Tours, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył o. Marcin Dolak. Na początku ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował o. Marcinowi za zaangażowanie i posługę w naszym seminarium oraz życzył sił i wszelkich łask w wypełnianiu codziennych zadań.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Majka, który w swoim rozważaniu pochylił się nad kwestią upomnienia. Powinność upominania opiera się na łasce Boga i jest wskazana tylko w przypadku poważnych pobudek. Ks. Andrzej Majka zwrócił także uwagę, że w osobie rządcy, o której traktuje dzisiejszy fragment Ewangelii, można dostrzec Chrystusa. Dług, który człowiek zaciągnął wobec Boga jest tak duży, że trudno go spłacić. Dopóki się jednak tego nie uczyni, nie można być sprawiedliwym wobec Pana. Jezus Chrystus, biorąc na siebie spłatę naszego długu sprawił, że każdy człowiek stał się usprawiedliwiony.

Na zakończenie Mszy Świętej dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty, złożyli o. Marcinowi Dolakowi życzenia. 

11.11.2017 (sobota)
Święto Niepodległości

W 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Do świątyni przybyli także przedstawiciele władz i służb mundurowych. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podjął temat fenomenu patriotyzmu. Wyjaśnił czym jest prawdziwy i zdrowy patriotyzm, a następnie zwrócił uwagę na występujące współcześnie dewiacje w tym względzie. Na koniec główny celebrans wskazał osobę św. Jana Pawła II, jako wzór patrioty i człowieka szczerze miłującego własną ojczyznę. Po zakończonej Eucharystii, wierni przeszli na plac katedralny, by przy pomniku św. Jana Pawła II wziąć udział w dalszej części uroczystości. 

12.11.2017 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców

Do seminarium przybyli rodzice alumnów, aby przeżyć coroczny dzień skupienia. Rozpoczął się on konferencją, którą wygłosił ks. Piotr Gołuch, wicedyrektor. Po przerwie na kawę, odbyły się spotkania z opiekunami poszczególnych roczników. Następnie rodzice mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia skupienia była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast ks. Tomasz Zięba, który wyjaśnił kim tak naprawdę jest Oblubieniec, o którym traktuje dzisiejszy fragment Ewangelii. Otóż jest nim sam Jezus Chrystus, którego oczekiwały panny roztropne i nierozsądne. Lampą jest serce człowieka rozświetlone przez wiarę i nadzieję oraz łaska uświęcająca, będąca zadatkiem życia wiecznego. Ks. Prefekt zachęcał zebranych do obrania postawy, w której Bóg będzie pragnieniem całego dnia, a także wyznacznikiem codziennych decyzji.

Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad. Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadził o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Następnie ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował wszystkim rodzicom za ich przybycie i modlitwę, którą wspierają swoich synów i całą wspólnotę seminaryjną. Ks. Rektor wyraził również słowa podziękowania w stronę księży przełożonych i alumnów, dziękując im za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszego dnia skupienia.

14.11.2017 (wtorek)
XII Sesja Popularno-Naukowa

Wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. Jesteśmy dziećmi Boga.

W gmachu naszego seminarium odbyła się XII Sesja Popularno-Naukowa „Różne oblicza patriotyzmu” organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której zwrócił uwagę, że Jezus ukazuje nam dzisiaj niezawodną drogę wiodącą do wiecznej szczęśliwości. Jest to droga pokornej służby, którą kroczył sam Chrystus, Maryja oraz cała rzesza świętych.

Drugą część sesji popularno-naukowej otworzył w auli seminaryjnej ks. Rektor Tadeusz Chlipała, a obrady poprowadził ks. dr Krzysztof Moszumański. Następnie Pan Piotr Sutowicz, Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu, przedłożył wystąpienie wprowadzające do tematu. Wykład pt. „Różne oblicza patriotyzmu” wygłosił JE ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się debata panelowa na temat: Różne oblicza patriotyzmu- w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2017 roku „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, którą poprowadził Pan Mateusz Zbróg z „Civitas Christiana”. W dyskusji wzięli udział: ks. prof. PWT Grzegorz Sokołowski („Obserwatorium Społeczne”), dr Bawer Aondo-Akaa (Uniwersytet JP II w Krakowie), Dominika Arendt-Wittchen (Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości), Piotr Sutowicz („Civitas Christiana”). Na zakończenie sympozjum, ks. Rektor Tadeusz Chlipała skierował słowa wdzięczności wobec wszystkich przybyłych gości.

16.11.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Dzisiejsza Eucharystia pod przewodnictwem ks. Rektora Tadeusza Chlipały miała szczególny charakter, gdyż była sprawowana według formularza Mszy Świętej wotywnej o Duchu Świętym. Główny celebrans wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na słowa Jezusa, który mówi, że Królestwo Boże jest pośród nas, choć nie można Go zamknąć w kategoriach czasu i przestrzeni. Ks. Rektor podkreślał również, że bez osobistego doświadczenia miłości Boga, człowiek nie będzie w stanie poradzić sobie z czekającymi go trudnościami. Można oczywiście rozwiązywać je korzystając ze sposobów proponowanych przez świat, jednak są one pozbawione pierwiastka nadprzyrodzonego, który jest niezbędny w dawaniu świadectwa. W zakończeniu, główny celebrans zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy zaproszeni przez Boga do poszukiwania mądrości, a to wymaga pracy, poświęcenia i zaparcia się samego siebie. 

19.11.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 33. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który w swoim rozważaniu wyjaśnił przypowieść o talentach. Na początku ojciec Mirosław określił czym właściwie są owe talenty. Można je rozumieć dwojako: na sposób ziemski- mowa tu o talentach muzycznych, teatralnych, intelektualnych oraz biblijny, duchowy. Talentem w sensie duchowym może być łaska Boża bądź też powołanie, którym człowiek zostaje obdarzony. Jezus wzywa do zaangażowania i rozwijania otrzymanych darów, a także daje czas na ich rozwój. Ks. Mirosław Rakoczy zaznaczył, że pomnażanie talentów wiąże się z ryzykiem narażenia się na negatywne oceny ze strony innych. Są to zazwyczaj głosy ludzi gnuśnych, którymi nie należy się zniechęcać.

23.11.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Eucharystia była sprawowana w intencji księży biskupów i kapłanów diecezji świdnickiej oraz dobrodziejów naszego seminarium. Czwartek to także dzień, w którym wierni szczególnie modlą się o nowe powołania do służby w Kościele.

Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad kwestią ludzkich wyborów. Zwrócił uwagę, że patrząc na własny grzech w sposób ziemski, człowiek dostrzega jedynie to, że zrobił coś złego, zapominając często o jednej bardzo ważnej kwestii. Otóż, gdy nawet w małej sprawie ktoś odwraca się od Boga, za każdym razem wybiera zło i skazuje się na przegraną. Ksiądz Rektor podkreślił jak ważną sprawą jest wybór pomiędzy dobrem i złem i zachęcał, by w każdej sytuacji opowiadać się po stronie dobra, które jest siłą życia.

25.11.2017 (sobota)
Posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Inicjatywy duszpasterskie winny służyć budowaniu naszej wiary, która będzie gotowa wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zwrócił uwagę, że Maryja spiesząc do Elżbiety, poszła do niej, by służyć. Główny celebrans wzywał zgromadzonych do większej wiary, nieustannego poznawania Jezusa, zaufania Mu i powierzenia Mu swojego życia, by móc podjąć służbę miłości. Podkreślał również, że Maryja została nam dana za wzór i przykład. Ks. bp Adam Bałabuch wyjaśniał, że podejmowane w ciągu całego roku inicjatywy duszpasterskie winny służyć budowaniu naszej wiary, która będzie gotowa wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi.

Po zakończonej Eucharystii księża przełożeni, alumni i przybyli członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej udali się do refektarza na obiad, po którym miały miejsce obrady w seminaryjnej auli.

26.11.2017 (niedziela)
Uroczystość Chrystusa Króla

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do świdnickiej katedry, by uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Dzisiejszego dnia przypada także wizytacja kanoniczna parafii katedralnej, z tego powodu alumni przez cały dzień wspierają duszpasterzy w czasie Liturgii.

Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę na fakt, iż jesteśmy jednocześnie obywatelami Polski i Królestwa Jezusa Chrystusa. Z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, główny celebrans wyprowadził trzy wnioski. Po pierwsze, należy nieustannie pamiętać, że Bóg na końcu czasów okaże swoją sprawiedliwość. Wskazując na przykład miłości Matki Teresy płynie kolejna myśl, że Chrystus utożsamia się z najuboższymi. W ostatniej części swojego rozważania, ks. bp Ignacy Dec zachęcał, by nie pozostawać biernym i nie zaniedbywać okazji do czynienia dobra. Po zakończonej homilii, Biskup Świdnicki dokonał odnowienia Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

28.11.2017 (wtorek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów, na którą przybyli kapłani z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Po zakończonej Eucharystii księża dziekani udali się do auli, gdzie miały miejsce obrady. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem. 

29.11.2017 (środa)
Msza urodzinowa

Poranna Eucharystia miała dziś szczególny charakter, gdyż była sprawowana z racji urodzin ks. Andrzeja Majki i ks. Piotra Gołucha. Była to również sposobność do antycypowania imienin ks. Andrzeja, które obchodzi w dniu jutrzejszym. Na początku Mszy Świętej, ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował kapłanom za ich pracę i zaangażowanie w życie wspólnoty seminaryjnej i Kościoła powszechnego. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Gołuch, wicedyrektor naszego seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. Tomasz Zięba, prefekt, który w nawiązaniu do treści dzisiejszej Ewangelii, zapowiadającej prześladowanie wyznawców Chrystusa, podkreślił nieustanną obecność Jezusa i Jego wsparcie w każdej trudnej sytuacji, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Ks. Prefekt zachęcał do złożenia ufności w Panu i wierności do końca. Na zakończenie Eucharystii, dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli życzenia.

30.11.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Święto każdego Apostoła jest świętem całego Kościoła

W święto św. Andrzeja Apostoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki podkreślał, że nasze powołanie jest podobne do tego w pierwszych wiekach i zawsze jego inicjatorem jest Bóg. Apostołowie natychmiast odpowiadali na powołanie Chrystusa, zostawiając wszystko, co było ich codziennym zajęciem. Główny celebrans zwrócił uwagę, że Bóg powołuje ze względu na drugich, a więc na służbę. Sprawowanie sakramentów i głoszenie Słowa Bożego są bardzo ważne, ale winniśmy być także obecni w służbie miłości. 

Wybierz kronikę