Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2017

02.10.2017 (poniedziałek)
Wybory dziekanów

W auli seminaryjnej odbyły się wybory dziekanów alumnów. Dotychczas funkcję tę pełnili: dk. Kamil Ożóg i dk. Mateusz Matusiak. Nowymi przedstawicielami alumnów zostali klerycy z kursu piątego: Adrian Fajkowski- dziekan oraz Tomasz Kowalczuk- wicedziekan. 

04.10.2017 (środa)
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

Wszyscy jesteśmy powołani do wzrostu duchowego.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w katedrze świdnickiej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której zauważył, że pójście za Chrystusem wiąże się z jakąś rezygnacją i wyrzeczeniem. Uczeń Chrystusa musi zrezygnować z ciszy i wygody rodzinnego domu, by głosić Słowo Boże. Jego jedynym skarbem jest sam Jezus Chrystus, za którym poszedł. Ludzkie serce nie znosi pustki, dlatego opuszczając bliskich należy w pełni poświęcić się sprawom Bożym. Główny celebrans po raz kolejny zachęcał alumnów do studiowania teologii na klęczkach.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, by wziąć udział w drugiej części uroczystości, którą rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru seminaryjnego. Następnie słowa powitania wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor WSD w Świdnicy. Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego za rok akademicki 2016/2017 przedstawił ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Kolejnym ważnym punktem dzisiejszej uroczystości było wręczenie nominacji na nowych wykładowców w naszym seminarium, które otrzymali m.in. ks. Tomasz Zięba oraz ks. Piotr Gołuch.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski, Prorektor ds. studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po słowie przedstawiciela kursu pierwszego, ks. bp Ignacy Dec wręczył nagrody najlepszym studentom w roku akademickim 2016/2017. Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego św. Jadwiga jest nam bliska” wygłosił ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza. Po słowie końcowym Biskupa Świdnickiego, wszyscy goście udali się do seminaryjnego refektarza. 

 

05.10.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry. Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo różańcowe przygotowane przez alumnów. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, że osoba powołana winna być radosna, gdyż Pan jest jej ostoją. Źródłem radości i czynów miłości jest Słowo Boże. Biskup Świdnicki w nawiązaniu do dzisiejszych czytań wskazał również, że jesteśmy powołani między wilki, które nie są przychylne i często atakują. Jednak Chrystus posyła swoich uczniów, by nieść pokój. Na zakończenie Eucharystii ks. bp Ignacy Dec odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania. 

07.10.2017 (sobota)
Różaniec do granic

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wspólnota seminaryjna włączyła się w ogólnopolską akcję „Różaniec do granic”. Z tej racji alumni wraz z księżmi przełożonymi, wykładowcami i studentami zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej, gdzie wspólnie odmówiono modlitwę różańcową. Nabożeństwu przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała.  

08.10.2017 (niedziela)
XVII Dzień Papieski

Delegacja alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy udała się do świdnickiej katedry, by uczestniczyć w Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. W Eucharystii brali udział także stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i pary kończące VII Ogólnopolski Kongres Małżeństw. 

08.10.2017 (niedziela)
Zakończenie peregrynacji figury MB Fatimskiej

Maryja jest oknem naszej nadziei wśród narodów świata.

Uroczystości związane z zakończeniem peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej diecezji rozpoczęły się procesją, podczas której przeniesiono wizerunek Pani Fatimskiej z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy do katedry, w której Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Na początku Mszy Świętej ojcowie franciszkanie zdali sprawozdanie z peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, która rozpoczęła się 18 października 2014 roku. Następnie wręczyli Biskupowi Świdnickiemu Wielką Księgę Peregrynacji.

Ks. bp Ignacy Dec w wygłoszonej przez siebie homilii wyjaśnił ewangeliczną przypowieść o przewrotnych rolnikach. Podkreślił jednocześnie, że historia każdego człowieka może być historią zagłuszania głosu Boga, który pyta o owoce i jakość pracy w winnicy. Bogu ostatecznie nie chodzi o plony, ale o nas, naszą pomyślność na ziemi i w wieczności. Główny celebrans przypomniał kilka faktów z historii Polski i Europy, w których dominowała postawa zamknięcia drzwi przed Bogiem, zapewniając przy tym, że taki sposób postępowania wcale się nie zakończył. Bóg posłał Maryję na świat po to, by wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. Dlatego winniśmy stawać po stronie tych, którzy w Maryi widzą nadzieję na zbudowanie lepszego świata. Trzecią część homilii ks. bp Ignacy Dec wygłosił przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. W tym czasie wszyscy wierni zgromadzeni w katedrze powstali. Biskup Świdnicki w imieniu diecezji wypowiedział akt dziękczynienia, przeproszenia i zawierzenia.

Na zakończenie Mszy Świętej, główny celebrans wręczył medale i pierścienie diecezjalne ojcom franciszkanom i przedstawicielowi zgromadzenia księży pallotynów, którzy w szczególny sposób włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie peregrynacji. Po błogosławieństwie, odprowadzono w procesji figurę Matki Bożej Fatimskiej do samochodu-kaplicy, w którym zostanie przewieziona do Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdroju. 

09.10.2017 (poniedziałek)
Wizyta ks. Krzysztofa Kralki

Gdy brakuje zjednoczenia z Chrystusem, wiele rzeczy może okazać się trudnych.

Porannej Eucharystii w kaplicy głównej w liturgiczne wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka przewodniczył ks. Krzysztof Kralka SAC, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której za temat przewodni obrał istotę powołania. Zachęcał przy tym, by robić wszystko, do czego Bóg wzywa. Nie bać się i nie uciekać. Radość, która charakteryzuje osobę powołaną, jest owocem prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem.

10.10.2017 (wtorek)
Konsulta

Na początku nowego roku akademickiego zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższy semestr. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

11.10.2017 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża neoprezbiterzy, by odbyć swój pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była także okazja do spowiedzi. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch. Po zakończonej Eucharystii księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. Marcin Dolak. Dzień skupienia zakończył się wspólnym posiłkiem w seminaryjnym refektarzu. 

11.10.2017 (środa)
Pogrzeb śp. Heleny Michalewskiej

Grupa alumnów wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą i ks. Andrzejem Majką, dyrektorem administracyjnym, udała się do parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, by uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych śp. Heleny Michalewskiej, mamy ks. Janusza Michalewskiego, wykładowcy w naszym seminarium. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt, Biskup Senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Homilię wygłosił natomiast ks. bp Ignacy Dec. 

12.10.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. dr Janusz Michalewski, wykładowca psychologii w naszym seminarium. Eucharystia była sprawowana w intencji śp. Heleny Michalewskiej. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii wskazał, że do istoty życia duchowego należy miłość Boga i bliźniego, ale mieści się w niej również nieustanna walka pomiędzy tym czego człowiek sam chce, a tym gdzie Bóg chciałby go poprowadzić. Ks. Janusz Michalewski zaznaczył, że dzisiejsza Ewangelia w szczególny sposób akcentuje postawę ufności wobec Boga. Podsumowanie homilii stanowiły słowa refrenu psalmu responsoryjnego „Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu”.

13.10.2017 (piątek)
Nabożeństwo Fatimskie

W piątkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy na nabożeństwie fatimskim, któremu przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. To szczególne nabożeństwo, ponieważ było ono ostatnim w roku, w którym Kościół obchodził 100-lecie objawień fatimskich. 

15.10.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 28. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się nad tematem uczty, o której traktuje dzisiejsza Ewangelia. Szczególną uwagę zwrócił on na wątek o człowieku w niegodnej szacie. Jezus zaprasza na ucztę wszystkich, nawet grzeszników, jednak żąda od nich nawrócenia. Eucharystia jest przedsmakiem uczty mesjańskiej. Na zakończenie o. Mirosław Rakoczy zachęcał, by Mszę Świętą zawsze traktować jako centralny punkt każdego dnia.

16.10.2017 (poniedziałek)
Pożegnanie ks. Wicerektora

W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, porannej Eucharystii przewodniczył ks. Dominik Ostrowski. Na początku Mszy Świętej ks. Rektor Tadeusz Chlipała wygłosił słowo powitania, dziękując przy tym ks. Dominikowi za długoletnią posługę w świdnickim „Domu Ziarna”. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii podjął temat ubóstwa i bogactwa duchowego, nawiązując jednocześnie do faktów z życia św. Jadwigi Śląskiej i jej działalności na rzecz drugiego człowieka. Szkołą duchowego bogactwa jest Eucharystia, będąca przestrzenią wszechmocnego Króla, który sam nas  na nią zaprosił. Kończąc swoje rozważanie, ks. Dominik Ostrowski życzył wszystkim zgromadzonym w seminaryjnej kaplicy bogactw duchowych, by móc dzielić się nimi z innymi.

Po zakończonej Mszy Świętej w refektarzu miało miejsce uroczyste śniadanie, w czasie którego głos zabrali dziekani alumnów, którzy w imieniu społeczności seminaryjnej podziękowali ks. Dominikowi Ostrowskiemu za jego dotychczasową posługę i pomoc.

17.10.2017 (wtorek)
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

W dniu imienin Biskupa Świdnickiego wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Homilię wygłosił natomiast ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, który we wstępie podkreślił, że współczesny świat niejednokrotnie próbuje ośmieszyć i wykpić ludzi wierzących. Nie należy się jednak bać, ale nieustannie dawać świadectwo Jezusowi, który sam wzywa nas do takiej postawy. Biskup pomocniczy zachęcał, by na wzór św. Ignacego Antiocheńskiego obumierać dla siebie i zacząć żyć dla Boga. Tylko w ten sposób będziemy w stanie przynieść obfite owoce.

Na koniec Eucharystii delegacje duchowieństwa, władz, szkół i służb mundurowych złożyły ordynariuszowi świdnickiemu życzenia. W imieniu seminarium głos zabrali dziekani alumnów. 

19.10.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartek Kościół w szczególny sposób modli się o świętość kapłanów. Do „Domu Ziarna” przybył ks. bp Ignacy Dec, który przewodniczył wieczornej Eucharystii. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię. W nawiązaniu do dzisiejszych czytań mszalnych, główny celebrans przestrzegał przed hipokryzją faryzeuszy, wskazując równocześnie na szereg ewangelicznych postaw, w których nie ma miejsca na pychę, zazdrość, wyniosłość i egoizm. Ks. bp Ignacy Dec przypomniał o przypadającej dziś 33. rocznicy porwania i tragicznej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Postać ta winna być wzorem dla każdego powołanego. Biskup Świdnicki zachęcał, by naśladować bł. ks. Popiełuszkę w autentyczności i byciu oddanym Kościołowi.

22.10.2017 (niedziela)
Uroczystość św. Jana Pawła II

W 39. rocznicę inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II, Patrona miasta Świdnicy, wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii nawiązał do dziedzictwa myśli i nauczania św. Jana Pawła II, który swoją mądrość czerpał z prawd zawartych w Ewangelii. Główny celebrans przypomniał jak gorliwym obrońcą ludzkiego życia był Patron dzisiejszego dnia. Św. Jan Paweł II nigdy nie wstydził się tego, że jest Polakiem, co więcej, zawsze był to dla niego powód do dumy. Ks. bp Ignacy Dec wskazał również jak wielką troską papież otaczał młodzież, małżeństwa i rodziny. 

23.10.2017 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się I spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Jest to program popularno-naukowy, który ma za zadanie pomóc w głębszym zrozumieniu przeżywania prawd wiary.

Spotkanie rozpoczęło się słowem powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, który skierował je do tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, zapowiedział cały cykl wykładów, wyjaśniając ich przedmiot i cel. Dzisiejszym prelegentem był ks. dr Grzegorz Szumera, filozof i rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, który wygłosił wykład pt. Czy można udowodnić istnienie Boga?”. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i skierowaniu zaproszenia na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

Zob. także relację w Gościu Świdnickim.

24.10.2017 (wtorek)
Wizyta ks. Grzegorza Szumera

Czuwać to ciągle wsłuchiwać się w głos Pana Boga.

Porannej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Grzegorz Szumera, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, który wczoraj zaprezentował swoją prelekcję w ramach programu „Drogami Wiary i Rozumu”. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której pochylił się nad problemem czuwania, o którym traktuje dzisiejsza Ewangelia. Ks. Grzegorz Szumera przekonywał, że czuwać, to znaczy patrzeć głębiej przez pryzmat Słowa Bożego. Spoglądając na drugiego człowieka, trzeba widzieć więcej, nie tylko jego zewnętrzną stronę. Czuwać to też iść tam, gdzie wzywa nas Bóg. To wezwanie można rozpoznać w ciszy na modlitwie.

26.10.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Bóg powołuje nas do tego, byśmy czynili rzeczy po ludzku niemożliwe.

Wieczorna Msza Święta czwartkowa miała dziś wyjątkowy charakter. Z racji trwającego Tygodnia Misyjnego, dzisiejsza Eucharystia, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała, była sprawowana w intencji misji oraz wszystkich misjonarzy, zarówno duchownych, jak i świeckich, a w sposób szczególny za misjonarzy pochodzących z naszej diecezji.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o tym, jak ważne jest nastawienie, intencja i otwartość naszych serc. Tylko osobista więź z Chrystusem może skutecznie motywować do podjęcia trudu i życia zgodnego z duchem Ewangelii. Ks. Rektor wskazał, że świat potrzebuje naszego świadectwa już dzisiaj, na tym kontynencie, w tym państwie i mieście. Należy więc zrezygnować z utartych schematów i poglądów, które odbiegają od doskonałości ewangelicznych. 

27.10.2017 (piątek)
Rekolekcje jesienne

Wspólnota seminaryjna rozpoczyna dziś wieczorem rekolekcje jesienne, które poprowadzi ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Potrwają one do 31 października i zakończą się uroczystą Eucharystią w katedrze świdnickiej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, w czasie której będzie miał miejsce obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, a alumnom kursu pierwszego zostaną nałożone tuniki jako strój liturgiczny. Ogarnijmy modlitwą ten święty czas ćwiczeń duchowych, księdza rekolekcjonistę i całą wspólnotę seminaryjną. 

31.10.2017 (wtorek)
Kandydatura i obtuniczyny

W czasie uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej dziesięciu akolitów z roku V zostało włączonych w poczet kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, a alumni kursu I otrzymali tuniki. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w nawiązaniu do dzisiejszych czytań mszalnych pochylił się nad sprawą powołania. Początkowo wskazał na osobę Piotra, który widząc jak słowo Jezusa zmienia innych, sam pozwolił, by przemieniało także jego życie. Piotr posłuchał Jezusa, na Jego słowo zarzucił sieci i nie przegrał. Główny celebrans podkreślił, że źródłem każdego powołania jest Bóg i Jego wezwanie, a nie własne zasługi i zdolności. Piotr zostawił wszystko. Powołanie ma swoją cenę, zawsze trzeba coś zostawić, lecz warto pójść za Jezusem.

Po zakończonej homilii miał miejsce obrzęd poświęcenia i nałożenia tunik alumnom I roku. Biała szata, symbolizująca czystość ducha, będzie służyła im jako strój liturgiczny. Następnie rozpoczął się obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Od tej chwili Kościół z większą uwagą będzie przyglądał się tym dziesięciu alumnom kursu V, aby jak najlepiej ocenić ich zdatność do służby kapłańskiej.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrali przedstawiciele roku I i V, chcąc wyrazić wszystkim zebranym swą wdzięczność. 

Wybierz kronikę