Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2017

01.06.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Z racji pierwszego czwartku miesiąca, cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo czerwcowe poprowadzone przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego. W Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca uczestniczyli także nowicjusze ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Polanicy-Zdrój. Biskup Świdnicki w swoim rozważaniu pochylił się nad problemem jedności, której coraz częściej brakuje ówczesnemu światu. Główny celebrans podkreślał, że winniśmy być apostołami jedności wszędzie tam, gdzie żyjemy. Na zakończenie Mszy Świętej, ks. bp Ignacy Dec odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania. 

02.06.2017 (piątek)
XIV Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych

Alumni III roku uczestniczyli w XIV Diecezjalnym Dniu Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku odbywał się pod hasłem: „Podzielmy się radością”. Obchody rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną w katedrze świdnickiej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślał, że padające dziś w Ewangelii pytanie Jezusa do Piotra czy Go miłuje, jest skierowane także do nas. O miłości do Jezusa mają świadczyć nie tylko słowa, ale również postawy, także wobec drugiego człowieka. Główny celebrans wskazał, ze w osobach z niepełnosprawnością trzeba nam widzieć Chrystusa.

Po zakończonej Mszy Świętej, odbył się wspólny przemarsz ulicami miasta na teren Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, gdzie przygotowano festyn.  

 

03.06.2017 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Duch Święty nas umacnia, prowadzi i obdarza pokojem.

Późnym wieczorem wspólnota seminaryjna zgromadziła w kaplicy głównej, by celebrować Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Mateusz Matusiak, który zwrócił uwagę na warunki prawdziwego życia w Bogu. Jednym z nich jest szczera i ufna wiara w Chrystusa. Ksiądz diakon zapewniał również, że mieć w sobie Ducha Świętego to zaspokoić wszystkie swe pragnienia. Po homilii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili alumni zaangażowani w seminaryjny zespół muzyczny. 

04.06.2017 (niedziela)
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Im bardziej wyrzekamy się siebie, tym mocniej żyjemy w komunii z Duchem Świętym.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Główny celebrans podkreślał, że to właśnie w Dzień Pięćdziesiątnicy poprzez wylanie na uczniów Ducha Świętego dopełniła się Pascha. Duch Święty udziela nam autentyczności w życiu wiarą, a także pomaga w codziennych słabościach. W mocy Ducha Świętego Bóg staje dla nas na ołtarzu w czasie każdej Mszy Świętej. 

05.06.2017 (poniedziałek)
Spotkanie z ks. Robertem Szwabowiczem

W ramach XIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy obyło się spotkanie z ks. dr. Robertem Szwabowiczem, bioetykiem, na temat: In Vitro a NaProTechnologia. Dwa podejścia do niepłodności. Spotkanie otworzył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Następnie o. Marcin Dolak przedstawił słuchaczom osobę prelegenta. Po wygłoszonym przedłożeniu był czas na pytania. 

06.06.2017 (wtorek)
Obrony prac magisterskich

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyły się obrony prac magisterskich. To ważny moment dla alumnów roku piątego. Uzyskanie stopnia zawodowego magistra teologii jest istotne do złożenia prośby o udzielenie święceń kapłańskich. 

07.06.2017 (środa)
Wizyta ks. abp. Piero Mariniego

W przeddzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, naszą wspólnotę seminaryjną odwiedził JE ks. abp Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, były Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych. Po wspólnym obiedzie, ks. abp Marini podzielił się doświadczeniami związanymi z przeprowadzaniem reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II, wskazując jednocześnie na istotę Liturgii w życiu wierzących. Wizyta ks. abp Mariniego była także okazją do zadawania pytań. Na zakończenie dzisiejszego spotkania, abp Piero Marini wspomniał osobę św. Jana Pawła II, z którym przez lata miał zaszczyt współpracować. 

08.06.2017 (czwartek)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wspólnota seminaryjna udała się na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, by uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem „To czyńcie na moją pamiątkę” z okazji 20. rocznicy Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w archikatedrze wrocławskiej przez ks. abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego. Homilię wygłosił natomiast ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Elbląski.

Po zakończonej Eucharystii, w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego rozpoczęła się część wykładowa. Obrady prowadził ks. prof. PWT Sławomir Stasiak. Swoje prelekcje wygłosili: JE ks. abp Piero Marini Znaczenie kultu Eucharystii, ks. prof. Henryk Witczyk Eucharystia w Biblii, ks. prof. René Roux Eucharystia w ujęciu Ojców Kościoła, ks. prof. Włodzimierz Wołyniec Katolicka nauka o obecności Chrystusa w Eucharystii oraz ks. prof. Krzysztof Pawlina Życie Eucharystią w codzienności.  Kolejnym punktem był panel dyskusyjny, który poprowadził ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wicerektor naszego seminarium. Dzisiejszą Międzynarodową Konferencję Naukową zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w archikatedrze wrocławskiej. 

09.06.2017 (piątek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii wskazywał, że Opatrzność Boża czuwa nad tymi, którzy są wierni przykazaniom. Człowiek wszystko co posiada i kim jest zawdzięcza Bogu. Wychwalanie i uwielbianie Go jest więc przejawem ludzkiej wdzięczności i miłości. Główny celebrans zachęcał, by każda chwila dnia była przepełniona modlitwą.

Po zakończonej Eucharystii, księża dziekani udali się na obrady do auli seminaryjnej. Konferencję zakończył wspólny obiad w refektarzu. 

11.06.2017 (niedziela)
Uroczystość Najświętszej Trójcy

W uroczystość Najświętszej Trójcy wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Tadeusz Chlipała, rektor naszego seminarium. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się nad trzema wymiarami ludzkiego życia, które przenika Bóg. Jest to wymiar pionowy, poziomy i wewnętrzny. W tym pierwszym zawiera się relacja człowieka do autorytetów. W sposób szczególny wymiar ten związany jest z Bogiem Ojcem. Wymiar poziomy obejmuje przyjaciół, rodzeństwo i inne bliskie nam osoby. Wiąże się z osobą Syna. Z kolei wymiar wewnętrzny odnosi się do Ducha Świętego, który jest Ożywicielem.

13.06.2017 (wtorek)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w nabożeństwie fatimskim. Przewodniczył mu o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. W czasie procesji różańcowej wokół budynku naszego seminarium, figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli kolejno przedstawiciele poszczególnych roczników. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim. 

15.06.2017 (czwartek)
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną powszechnie Bożym Ciałem, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w swoim rozważaniu podkreślił, że Eucharystia stanowi ogromną pomoc w trudach ziemskiej pielgrzymki. W Jezusie Eucharystycznym człowiek znajduje potrzebną siłę i moc. Ludzie wzmocnieni Ciałem Chrystusa są w stanie pokonać wszystkie krzyże codzienności. Główny celebrans zachęcał do przyjmowania Ciała Chrystusa z radością oraz nakłaniał do wiernego trwania przy Bogu.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się uroczysta procesja. Na trasie wiodącej przez ulice naszego miasta ustawione były cztery ołtarze, przy których odczytywano fragment Ewangelii. Przy ostatnim ołtarzu Biskup Świdnicki wygłosił krótką homilię, w której nawiązał do usłyszanego Słowa Bożego i podziękował wszystkim wiernym za udział w dzisiejszej uroczystości. 

 

17.06.2017 (sobota)
Koncert w Świebodzicach

Członkowie seminaryjnego zespołu „The Clouds” udali się dziś do parafii pw. św. Brata Alberta w Świebodzicach, by zagrać na festynie parafialnym. Tegoroczny piknik odbył się pod hasłem: „Bądź dobry jak chleb”

18.06.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 11. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który zwrócił uwagę na elementy organizacyjne ewangelizacji, którymi są: władza, konkretne wskazania Jezusa, treść i motywacja. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, ojciec Mirosław pochylił się także nad twierdzeniem „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Stosować się do tego polecenia będzie ten, kto rzeczywiście rozpoznał dary otrzymane od Boga i ma swojego Pasterza. Kto bowiem ma Pasterza, ma wszystko i pragnie, by inni również Go mieli. Owocność podejmowanych dzieł w dużej mierze zależy od dobrej organizacji i właściwej motywacji. Ojciec Mirosław Rakoczy zachęcał do ciągłego oczyszczania swych motywacji i do dbałości o odpowiednią organizację. Podkreślał również, że to nie struktury ewangelizują, ale ludzie, którzy są żywymi świadkami Jezusa Chrystusa.  

22.06.2017 (czwartek)
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

W ostatni dzień oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Krzak, wikariusz parafii katedralnej. Po komunii świętej miało miejsce poświęcenie przyniesionych dziś kwiatów, ziół i wianków. Następnie w murach świątyni odbyła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. 

23.06.2017 (piątek)
Posługa akolitatu

Tradycją jest, że alumni kończący czwarty rok formacji seminaryjnej otrzymują posługę akolitatu. Jest to druga po lektoracie posługa w Kościele, którą powierza się alumnom, przygotowującym się do kapłaństwa. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami komunii świętej, mogą rozdawać ją podczas Mszy Świętej, a także nieść ją do chorych. W nadzwyczajnych okolicznościach mogą także dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu. W tym roku posługę akolitatu przyjęło dziesięciu alumnów kursu czwartego.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch. Po odczytaniu Ewangelii rozpoczął się obrzęd ustanowienia akolitów. Przedstawienia kandydatów dokonał ks. Andrzej Majka, opiekun kursu czwartego. Ks. bp Adam Bałabuch, w wygłoszonej przez siebie homilii zaznaczył, że Serce Jezusa jest wypełnione miłością. Cichość i pokora wynikają z zakorzenienia w Bogu. Główny celebrans zachęcał kandydatów, mających przyjąć dziś posługę akolitatu, do głębszego przeżywania tajemnicy Eucharystii i kształtowania swego serca na wzór Serca Jezusowego. Następnie każdy z akolitów podchodził do księdza biskupa, by symbolicznie przyjąć naczynie z chlebem.

Na zakończenie Eucharystii, przedstawiciele alumnów kursu czwartego wyrazili swą wdzięczność wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Następnie głos zabrał ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który oficjalnie zakończył rok akademicki 2016/2017. 

24.06.2017 (sobota)
Zakończenie roku formacji

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w Eucharystii kończącej rok formacji seminaryjnej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast ks. Dominik Ostrowski, który wyjaśniał, że narodziny św. Jana Chrzciciela stały się wkroczeniem w nową rzeczywistość. Zachęcał także, by nieustannie odnawiać swoje serce, by nie stało się zatwardziałe jak serca ludu Izraela. Po komunii świętej ks. Rektor Tadeusz Chlipała wyraził swą wdzięczność księżom moderatorom i wszystkim alumnom za całoroczną pracę.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na wspólne śniadanie. Przedstawiciele alumnów podziękowali księżom przełożonym za ich trud, wszelką pomoc i zaangażowanie. Była to również okazja, by pożegnać kleryka Piotra Pidlubnyi, który zakończył dziś cykl formacji w naszym seminarium i powraca na Ukrainę, by tam przyjąć święcenia kapłańskie. Po posiłku, alumni wyjechali do rodzinnych parafii na wakacyjny odpoczynek. Klerycy w trakcie wakacji pełnią jednak określone dyżury w seminarium, a przedstawiciele starszych roczników odbywają praktyki duszpasterskie. 

Wybierz kronikę