Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2017

01.05.2017 (poniedziałek)
Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika

Nie zatrzymujmy się nad sprawami materialnymi, ale szukajmy prawdziwych wartości, szukajmy Chrystusa.

W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry. We Mszy Świętej uczestniczyli także księża przełożeni i alumni Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, którzy przez kilka dni będą przebywać na terenie naszej diecezji. Na początku Eucharystii, której przewodniczył ks. Przemysław Kwiatkowski, rektor PWSD w Gnieźnie, słowa powitania wyraził ks. Tadeusz Chlipała. Ksiądz Rektor naszego seminarium wygłosił również homilię, w której zachęcał do przyglądania się swemu sercu. Tak, jak Apostołowie, widząc zmartwychwstałego Jezusa stali się uczestnikami radosnej rzeczywistości, której wcześniej nie znali, tak też wszyscy wierzący winni nieustannie cieszyć się z obecności Boga wśród nas. Na zakończenie Eucharystii, ks. Rektor Tadeusz Chlipała wyraził wdzięczność przybyłym gościom za wspólną modlitwę.  

03.05.2017 (środa)
Uroczystość NMP Królowej Polski

W uroczystość NMP Królowej Polski Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Homilię wygłosił natomiast ks. Dominik Ostrowski, który zwrócił uwagę na iście rycerską wrażliwość katolików przy spoglądaniu na Maryję. Ksiądz wicerektor wskazał, że Maryja może dla jednych być Matką, a dla innych Hetmanką, a nawet Damą Serca, której imienia i czci bronią właśnie rycerze. Maryja, której uroczystość dzisiaj obchodzimy, zawsze wskazuje na Jezusa. Dzięki Niej możemy także odnaleźć drogę prawd ewangelicznych. 

04.05.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Chrystus jest pokarmem, który dodaje sił w codzienności.

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna tradycyjnie udała się do katedry świdnickiej, by modlić się w intencji powołań. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo majowe. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który podkreślał, że Bóg troszczy się o każdego, kto pragnie doświadczyć Jego obecności i jest otwarty na Słowo Boże. W nawiązaniu do dzisiejszych czytań mszalnych ks. Rektor wskazał, iż Chrystus posłany przez Ojca jest pokarmem, który dodaje sił w codzienności. Na zakończenie Mszy Świętej główny celebrans odczytał modlitwę Pawła VI o powołania. 

06.05.2017 (sobota)
Ustanowienie Sanktuarium MB Fatimskiej

Grupa alumnów udała się do parafii pw. Chrystusa Króla w Polanicy-Zdrój, w której posługują ojcowie sercanie. Ks. bp Ignacy Dec ustanowił tam Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Słowa powitania wyraził ks. Heiner Wilmer, generał Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz świdnicki. W wygłoszonej przez siebie homilii, ks. bp Ignacy Dec wskazał jak ważną rolę w życiu osób wierzących pełnią sanktuaria. Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się procesja fatimska z figurą Matki Bożej.  

07.05.2017 (niedziela)
Msza w katedrze

W 4. Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, alumni wraz z o. Mirosławem Rakoczym udali się do świdnickiej katedry. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Kazimierz Jandziszak. Główny celebrans zwrócił uwagę, że na każdego powołanego pada spojrzenie samego Boga. Trzeba zaufać temu spojrzeniu, choć wydaje się, że inni są lepsi, zdolniejsi i bardziej pobożni. Powołanie kapłańskie jest tajemnicą dla samego powołanego. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, z tego też powodu ks. inf. Kazimierz Jandziszak zachęcał wiernych do modlitwy za kapłanów, alumnów i młodych ludzi, którzy stają przed wyborem drogi życiowej. 

07.05.2017 (niedziela)
Przysięga przed święceniami diakonatu

Cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się wieczorem w kaplicy głównej, by uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W czasie Liturgii Słowa ks. Dominik Ostrowski wygłosił rozważanie, w którym pochylił się nad tematem posługi diakona w Kościele pierwotnym. Następnie sześciu akolitów złożyło wyznanie wiary oraz przysięgę wierności, służby Diecezji Świdnickiej i deklarację dobrowolności święceń. Od jutra klerycy roku V zostaną włączeni do stanu duchowieństwa i inkardynowani do diecezji świdnickiej. Diakoni zobowiązują się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odmawiania Liturgii Godzin.  

08.05.2017 (poniedziałek)
Uroczystość św. Stanisława

Wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy, by uczestniczyć w Nieszporach, rozpoczynających diecezjalne uroczystości ku czci św. Stanisława. Wieczornej modlitwie Kościoła przewodniczył ks. prał. Stanisław Chomiak, preopozyt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Następnie wierni przeszli w procesji do świdnickiej katedry, gdzie uroczystej Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której przybliżył cechy, którymi szczycił się św. Stanisław. Mówił o roztropności i odpowiedzialności za to, co Bóg składa w nasze ręce każdego dnia, a także o odwadze w obronie zasad i moralności. Ks. bp Marek Mendyk podkreślał również, że nic nie może nas odłączyć od miłości Boga, jedynie my sami, podejmując błędne decyzje odwracamy się od Jego oblicza. Zamiast realizować własne plany na życie, trzeba oddać się w prowadzenie Bogu. 

08.05.2017 (poniedziałek)
Święcenia diakonatu

W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski i naszej diecezji, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, w której sześciu akolitów przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii rozpoczął się obrzęd święceń. Na początku ks. Rektor Tadeusz Chlipała przedstawił biskupowi kandydatów do święceń diakonatu. Następnie ks. bp Marek Mendyk wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na istotę postawy służby wobec drugich. Zapewniał jednocześnie, że jeśli wierzący, a zwłaszcza powołany do kapłaństwa, rzeczywiście będzie karmił się Słowem Bożym i zachowywał je w swoim sercu, wówczas z radością i pokojem wypełni swą posługę.  

Kandydaci podeszli po zakończonej homilii do biskupa i włożyli swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo. Kolejnym ważnym momentem była litania do Wszystkich Świętych, w czasie której przyszli diakoni leżeli krzyżem w nawie głównej świdnickiej katedry. Następnie ks. bp Marek Mendyk na każdego z kandydatów nałożył ręce.

Przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał ks. Rektor Tadeusz Chlipała, wyrażając podziękowanie ks. bp. Markowi Mendykowi za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości. Również przedstawiciele nowo wyświęconych diakonów podziękowali księżom przełożonym, proboszczom, rodzicom i wszystkim zaproszonym gościom. 

Lista wyświęconych diakonów:

  1. dk. Tomasz Kula (Wałbrzych, par. pw. Św. Aniołów Stróżów)
  2. dk. Mateusz Matusiak (Braszowice, par. pw. Św. Wawrzyńca)
  3. dk. Marceli Mrozek (Nowa Ruda, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
  4. dk. Wojciech Oleksy (Wierzchosławice, par. pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP)
  5. dk. Kamil Ożóg (Kowary, par. pw. Imienia NMP - diecezja legnicka)
  6. dk. Błażej Zwolennik (Bolków, par. pw. Św. Jadwigi)

09.05.2017 (wtorek)
Msza Święta w seminarium

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na porannej Eucharystii, w czasie której asystę pełnili nowo wyświęceni diakoni. Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Uroczysta celebra była wyrazem radości całej naszej wspólnoty z faktu, że wczoraj sześciu alumnów z kursu piątego przyjęło w świdnickiej katedrze święcenia diakonatu. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na wspólne śniadanie. 

13.05.2017 (sobota)
Koronacja obrazu MB Świdnickiej

W 100. rocznicę objawień fatimskich miała miejsce koronacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienie Chorych, której dokonał Legat Papieski JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Uroczystości w katedrze świdnickiej rozpoczęły się koncertem Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Na początku Eucharystii pod przewodnictwem JE Ks. Kard. Zenona Grocholewskiego głos zabrał Ks. bp Ignacy Dec, który wyjaśniał, że w geście koronacji pragniemy zawierzyć Maryi przyszłość całej naszej diecezji. Następnie Biskup Świdnicki powitał wszystkich zaproszonych gości. Po okadzeniu ołtarza, Legat Papieski odczytał list, który z racji tak doniosłego wydarzenia wystosował papież Franciszek.

Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad problemem kondycji duchowej współczesnego człowieka. Legat Papieski stwierdził, że cały świat jest chory duchowo. Wyrazem tego są coraz częstsze zamachy terrorystyczne i wojny. Gdyby ludzkość przyjęła Ewangelię i Ją zachowywała, otaczający nas świat byłby zupełnie inny. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią, gdyż sprzeciwiają się złudnym rozkoszom tego świata. Ksiądz Kardynał zachęcał, by nieustannie prosić Matkę Bożą o uzdrowienie moralne, ale przede wszystkim o oczyszczenie własnego serca. Po zakończonej homilii, JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej.

Po Komunii, w ramach łączności z papieżem Franciszkiem, który jest obecnie w Fatimie, wierni zgromadzeni w katedrze świdnickiej odśpiewali pieśń ku czci Matki Bożej Fatimskiej, trzymając w dłoniach zapalone świece. Następnie głos zabrał JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski, który wyraził swą radość płynącą z faktu przewodniczenia dzisiejszej uroczystości. Wręczył także srebrny medal papieski ks. bp. Ignacemu Decowi oraz Panu Mariuszowi Drapikowskiemu, komandorowi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, który wykonał korony i suknię dla wizerunku Matki Bożej Świdnickiej. Brązowy medal papieski otrzymali: ks. bp Adam Bałabuch, ks. prał. Stanisław Chomiak, ks. prał. Jan Bagiński i ks. prał. Piotr Śliwka. Następnie ks. bp Ignacy Dec wyraził wdzięczność za obecność i wspólne przeżycie dzisiejszego wydarzenia.

Po zakończonych uroczystościach w świdnickiej katedrze, odbył się wspólny przemarsz do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Duchowieństwo i zaproszeni goście spożyli wspólny posiłek w refektarzu, a dla wszystkich pozostałych uczestników przygotowano piknik w seminaryjnym ogrodzie. 

14.05.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

Czyny nadają sens naszej codzienności.

W 5. Niedzielę Wielkanocną, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W swoim rozważaniu zwrócił uwagę na pewną prawidłowość. Otóż jeśli człowiek czyni dzieła, do których jest przekonany, stają się one inspiracją dla innych. Bóg, zapraszając nas do współtworzenia rzeczywistości, w której żyjemy, oczekuje tej samej gorliwości, zarówno w małych, jak i w wielkich rzeczach. 

15.05.2017 (poniedziałek)
Wizyta JE Ks. Kard. Zenona Grocholewskiego

Eucharystia jest najważniejszym momentem każdego dnia.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na porannej Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Na początku Mszy Świętej ks. Rektor Tadeusz Chlipała przywitał Księdza Kardynała i w kilku zdaniach przedstawił wspólnotę naszego seminarium. 

Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad tajemnicą Eucharystii. JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski podkreślał, że Liturgia jest pokarmem, którym każdy wierzący winien się ubogacać. Eucharystia jest nie tylko źródłem, z którego czerpiemy, lecz także szczytem, ku któremu trzeba nam zmierzać. Były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej zauważył, że w życiu codziennym jest wiele okazji do podejmowania własnego krzyża i łączenia go z krzyżem Chrystusa. Jest ku temu sposobność właśnie podczas Eucharystii.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się na wspólne śniadanie do seminaryjnego refektarza. Następnie JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski podzielił się kilkoma faktami ze swojego życia i odpowiadał na pytania alumnów. 

19.05.2017 (piątek)
Zakończenie XII Dni Papieskich

Chrześcijaństwo jest religią radości.

Alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej z racji zakończenia XII Dni Papieskich w Świdnicy oraz 97. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii wskazał źródło autentycznej radości, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Jest nim trwanie w miłości Chrystusa. Główny celebrans zachęcał także do wdzięczności za dar narodzin św. Jana Pawła II.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, ks. bp Ignacy Dec wręczył pamiątki od papieża Franciszka, które przekazał JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski podczas koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej. W ramach wdzięczności za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości koronacyjnych upominek otrzymali m.in. ks. Rektor Tadeusz Chlipała, ks. Dominik Ostrowski, wicerektor oraz ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. 

19.05.2017 (piątek)
Jubileusze kapłańskie

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej w intencji kapłanów, którzy obchodzą rocznice swoich święceń kapłańskich. Asystę przygotowali księża diakoni, dla których to ostatnia Eucharystia w murach naszego seminarium przed święceniami prezbiteratu. Na poranną Liturgię, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała przybyli także pracownicy posługujący w naszej wspólnocie. Homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, który w swoim rozważaniu pochylił się nad sensem kapłaństwa. Ksiądz wicerektor przypomniał, że chrześcijanie posiadają specjalne wrota, które prowadzą do innego świata. Jest nimi ołtarz, na którym odbywa się przeniesienie człowieka do innej rzeczywistości. Ks. Dominik Ostrowski wskazywał również, że potrzebny jest klucz, który owe drzwi otworzy. Jedynym kluczem do tej bramy jest Eucharystia, którą każdego dnia sprawują kapłani na całym świecie. Na zakończenie, ksiądz wicerektor wzywał do modlitwy za kapłanów i osoby przygotowujące się do święceń, by potrafili otwierać drzwi własnego serca na głos Boga.

Po komunii przedstawiciele alumnów złożyli życzenia księżom moderatorom, którzy w tym miesiącu przeżywają kolejne rocznice swoich święceń. W tym roku dwaj z nich obchodzą okrągły jubileusz: ks. Rektor Tadeusz Chlipała 25. rocznicę święceń, jest to srebrny jubileusz święceń kapłańskich, a ks. Marcin Dolak 10. rocznicę. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na wspólne śniadanie. 

21.05.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

Słowa nabierają znaczenia, gdy są potwierdzone czynami.

W 6. Niedzielę Wielkanocną Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, który pochylił się nad trudnością związaną z wyznaniem miłości Bogu. W swoim rozważaniu podkreślał, że bardzo często słyszy się, że ktoś kocha Pana Boga, ale same słowa nie tłumaczą nam tego stwierdzenia w pełni. Słowa nabierają znaczenia dopiero wtedy, gdy są potwierdzone czynami. Patrząc na życie osoby, która wyznaje miłość Bogu i widząc konkretne postawy poświadczające to wyznanie, dostrzegamy sens wypowiadanych słów. O. Marcin Dolak zapewniał, że najlepszym uzasadnieniem jest doświadczenie. 

24.05.2017 (środa)
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich księży wyświęconych w 1992 roku. Wśród jubilatów jest także ks. Tadeusz Chlipała, rektor naszego seminarium.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki na początku swojego rozważania przypomniał kilka faktów z historii tego rocznika, jeszcze z czasów seminaryjnych. Główny celebrans zauważył, że na kształt posługi tych kapłanów szczególny wpływ miał św. Jan Paweł II. Ks. bp Ignacy Dec zachęcał do bezgranicznego zaufania Maryi, która jest wzorem wierności, miłości i posłuszeństwa.

Po komunii świętej głos zabrali księża reprezentujący rocznik ’92. Następnie w imieniu wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli dziekani alumnów. Po zakończonej Eucharystii wszyscy przybyli do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy na wspólny obiad. 

25.05.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Tradycyjnie w czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej w intencji nowych powołań kapłańskich, szczególnie do naszego seminarium, przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii zaznaczył, że człowiek posiada dwa sposoby patrzenia na otaczającą go rzeczywistość: cielesny i duchowy. Po odejściu Jezusa do Ojca, Apostołowie musieli zmienić formę postrzegania z materialnej na duchową. Kończąc swoje rozważanie, ks. Dominik Ostrowski wskazał potrzebę dostrzegania Chrystusa w drugim człowieku. Jest to niezwykle trudne zadanie, lecz osoby powołane, by właściwie wypełniać swoją posługę, winny posiąść tę umiejętność. 

26.05.2017 (piątek)
Pożegnanie księży diakonów

Od tego jesteście, żeby iść za daleko.

Dzień przed święceniami prezbiteratu, społeczność seminaryjna uroczyście żegna księży diakonów, którzy kończą swą formację seminaryjną. Tradycją jest, że w imieniu całej wspólnoty czynią to alumni kursu pierwszego. Z tej racji, klerycy przygotowali spektakl o św. Karolu Boromeuszu, którego księża diakoni obrali sobie za Patrona. Po wystawionej sztuce, alumni kursu pierwszego wyrazili swą wdzięczność najstarszym braciom za świadectwo życia i wspólne chwile spędzone w „Domu Ziarna”. Następnie podziękowania złożył senior roku szóstego, a po nim głos zabrał ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

Kolejna część dzisiejszych uroczystości miała miejsce w kaplicy seminaryjnej, gdzie podczas nabożeństwa pod przewodnictwem ks. Tadeusza Chlipały, księża diakoni złożyli wyznanie wiary i przysięgę dobrowolności święceń. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, rozważanie wygłosił o. Marcin Dolak, który w nawiązaniu do słów ks. Tischnera: „Od tego jesteście, żeby iść za daleko”, zachęcał przyszłych prezbiterów, by w swojej posłudze nie bali się „iść za daleko” w stronę Boga i drugiego człowieka. 

27.05.2017 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu są najważniejszym wydarzeniem nie tylko dla wspólnoty seminaryjnej, lecz także całej diecezji. W tym roku w katedrze świdnickiej święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Ignacego Deca przyjęło pięciu diakonów.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, ks. Rektor Tadeusz Chlipała przedstawił Biskupowi Świdnickiemu kandydatów do święceń prezbiteratu. Następnie ks. bp Ignacy Dec wygłosił homilię, w której stanowczo podkreślił, że Bóg powołał każdego człowieka do istnienia, by czynił to, czego On chce. Stwórca nie pozostawia człowieka samego w wypełnianiu tego zadania, lecz hojnie obdarza potrzebnymi darami i charyzmatami. Główny celebrans przekonywał również, że powołanie kapłańskie nie jest jedynie darem samego powołanego, lecz przede wszystkim Kościoła. Ordynariusz świdnicki życzył kandydatom do święceń prezbiteratu, by ich posługa była bezinteresownym darem wobec każdego spotkanego człowieka, gdyż kapłani zostali wzięci z ludzi i dla nich też są ustanowieni.

Po zakończonej homilii, kandydaci do święceń złożyli przysięgę posłuszeństwa Biskupowi Świdnickiemu i jego następcom. Następnie odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych. Kolejnym ważnym punktem było nałożenie rąk przez ks. bp. Ignacego Deca i wszystkich kapłanów zebranych w katedrze świdnickiej. Po zakończonym obrzędzie święceń, neoprezbiterom w założeniu ornatu pomagali księża proboszczowie ich rodzinnych parafii. Następnie główny celebrans namaścił olejami dłonie wyświęconych dziś kapłanów, a także wręczył im chleb i wino, przekazując na koniec pocałunek pokoju.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, księżom neoprezbiterom zostały wręczone dyplomy z tytułami magistrów teologii, książeczki jurysdykcyjne i dekrety, kierujące ich do pracy duszpasterskiej w konkretnych parafiach naszej diecezji. Na koniec, przedstawiciele neoprezbiterów wyrazili słowa wdzięczności.

Lista neoprezbiterów:

1.    ks. Łukasz Basisty (Dzierżoniów, par. pw. Św. Jerzego)

2.    ks. Gniewomir Flis (Nowa Ruda, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

3.    ks. Krzysztof Frącek (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)

4.    ks. Mariusz Maluszczak (Nowa Ruda-Słupiec, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

5.    ks. Paweł Pęczuła (Dzierżoniów, par. pw. Chrystusa Króla)

30.05.2017 (wtorek)
Prymicje w seminarium

Kapłaństwo buduje się na człowieczeństwie.

Do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża neoprezbiterzy, by w naszej wspólnocie sprawować Mszę Świętą prymicyjną. Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Maluszczak, senior rocznika neoprezbiterów. Na początku Liturgii, ks. Rektor Tadeusz Chlipała przywitał księży neoprezbiterów i w imieniu całej wspólnoty wyraził radość z ich obecności.

Homilię wygłosił ks. Bolesław Orłowski, oficjał Metropolitalnego Sądu Kościelnego we Wrocławiu i wieloletni wykładowca naszego seminarium. Swoje rozważanie rozpoczął od przytoczenia sceny powołania pierwszych Apostołów, wskazując przy tym, że każdy z obecnych neoprezbiterów miał swoje osobiste Jezioro Galilejskie, nad którym spotkał Jezusa i usłyszał głos „Pójdź za mną”. Ks. Bolesław Orłowski podkreślał, że być kapłanem, to znaczy być przede wszystkim człowiekiem, bowiem kapłaństwo buduje się właśnie na człowieczeństwie. Na zakończenie dzisiejszej homilii, ksiądz oficjał skierował do księży neoprezbiterów życzenia, by zawsze byli prawi i rzetelni, a także by mieli czas dla Boga i każdej spotkanej osoby. Wskazał również, że aplauzy i zewsząd spływające gratulacje oraz pochwały w końcu miną i nastanie szara codzienność. Ks. Bolesław Orłowski zachęcał, by w trudnych sytuacjach kapłańskiego życia, księża neoprezbiterzy powracali myślami do katedry świdnickiej, gdy leżeli krzyżem w nawie głównej, a wierni śpiewali w tym czasie litanię do Wszystkich Świętych. W mrokach codzienności jedyną gwarancją zwycięstwa jest modlitwa.

Na koniec uroczystej Eucharystii, księża neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, siostrom zakonnym, diakonom i alumnom. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację. 

31.05.2017 (środa)
Pielgrzymka dziękczynna neoprezbiterów

Księża neoprezbiterzy wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą i swoimi rodzicami udali się na Jasną Górę, by za przyczyną Matki Bożej podziękować Bogu za dar kapłaństwa. Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia była Eucharystia w kaplicy Cudownego Obrazu. Po jej zakończeniu, pielgrzymi odprawili drogę krzyżową na wałach jasnogórskich. 

Wybierz kronikę