Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2017

02.04.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 5. Niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który zwrócił uwagę, że Wielki Post to nazwa typowo liturgiczna. Obok niej funkcjonuje jeszcze inne określenie czasu, który obecnie przeżywamy w Kościele, a mianowicie „Przygotowanie Paschalne”. Praktyka modlitwy, postu i jałmużny ma nie tylko służyć ascezie, ale jej zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie do Świąt Paschalnych. Pascha oznacza przejście ze śmierci do życia. To wyzwolenie człowieka. Ojciec duchowny wskazał na cztery aspekty wyzwolenia: aspekt społecznościowy, doczesny, wieczny i duchowy.

03.04.2017 (poniedziałek)
Wyjazd ewangelizacyjny

Członkowie seminaryjnego zespołu „The Clouds” udali się do parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim (diecezja legnicka), gdzie ks. Dominik Ostrowski prowadził rekolekcje wielkopostne. Alumni przedstawili świdnickie seminarium, a następnie zaprezentowali kilka utworów. Była to również okazja, by podzielić się z wiernymi świadectwem swej wiary i radością powołania. 

05.04.2017 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W „domu ziarna” odbył się kolejny dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu. Centralny punkt stanowiła Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Następnie księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą. 

06.04.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie przybyli także nowicjusze ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi z Polanicy-Zdroju wraz ze swym opiekunem. Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. Rektora Tadeusza Chlipały poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego. Homilię wygłosił natomiast o. Radosław Zięzio, sercanin, który zwrócił uwagę, że realizacja powołania ma polegać na „byciu dla” i nieustannym pełnieniu woli Bożej. Przestrzegał także przed uciekaniem w życiu od tego, czego oczekuje Jezus. 

07.04.2017 (piątek)
Droga Krzyżowa ulicami miasta

Wspólnota seminaryjna tradycyjnie wzięła udział w Miejskiej Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Procesja rozpoczęła się przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Następnie wierni przeszli ulicami naszego miasta na plac przed katedrą świdnicką. Tegoroczna Droga Krzyżowa zakończyła się błogosławieństwem udzielonym przez pasterzy naszej diecezji i Apelem Jasnogórskim. 

08.04.2017 (sobota)
Msza urodzinowa ks. Wicerektora

Porannej Eucharystii sprawowanej w intencji ks. Dominika Ostrowskiego z okazji rocznicy jego urodzin, przewodniczył sam solenizant. Homilię wygłosił natomiast ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który w swoim rozważaniu pochylił się nad istotą odpowiedzialności w życiu każdego człowieka. Nie opiera się ona jednak na logice tego świata, lecz na prawdzie. Ks. Rektor wyraził również swą wdzięczność ks. Dominikowi Ostrowskiemu za jego trud, pracę i zaangażowanie na rzecz wspólnoty seminaryjnej. Do życzeń przyłączyli się także przedstawiciele alumnów. 

08.04.2017 (sobota)
Msza w Wałbrzychu

W 12. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II część alumnów udało się do Wałbrzycha, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej na stadionie na Białym Kamieniu. Eucharystię pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo drogi krzyżowej.

09.04.2017 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową, upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, a także rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Dzisiejsza Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca rozpoczęła się na zewnątrz świdnickiej katedry od odczytania fragmentu Ewangelii i poświęcenia palm. W czasie Liturgii Słowa chór seminaryjny wraz z katedralną scholą cantorum „Exsultet” pod kierunkiem Pani Marty Monety wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza. Następnie homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, który zachęcał wiernych, by w życiu kierowali się miłością i mieli nieustannie na ustach słowa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”, unikając jedocześnie przyłączania się do ludzi, którzy krzyczą: „Niech będzie ukrzyżowany”.

12.04.2017 (środa)
Nowenna przed koronacją obrazu MB Świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się dziś do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w ostatnim już dniu nowenny przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki pochylił się nad problemem prześladowania i cierpienia, które swój początek znajdują już w chwili grzechu pierwszych rodziców, a obecnie coraz częściej pojawiają się na podłożu religijnym.

Po zakończonej Eucharystii, wierni uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej i procesji fatimskiej z figurą Matki Bożej. Na koniec odśpiewano Apel Jasnogórski.

13.04.2017 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

Modlitwa wierzących dodaje skrzydeł w posłudze kapłańskiej.

Tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze świdnickiej była sprawowana Msza Krzyżma Świętego, w której uczestniczyli niemal wszyscy kapłani naszej diecezji. Uroczystej Eucharystii z obrzędem poświęcenia olejów przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki podkreślał, że Chrystusowe kapłaństwo to zaszczytna, lecz jednocześnie zobowiązująca służba. Główny celebrans zwrócił również uwagę, że kapłani winni być dla świata znakiem autentycznej wiary. Szczere pragnienie świętości, chęć poświęcania swojego czasu, cierpliwość i pokora to fundament owocnej posługi.

Na koniec Mszy Świętej ks. bp Ignacy Dec wyraził wdzięczność kapłanom za ich zaangażowanie, głoszenie Słowa Bożego, troskę o chorych i potrzebujących. Ordynariusz świdnicki wręczył list gratulacyjny ks. Tadeuszowi Chlipale, rektorowi seminarium, z racji 25. rocznicy jego święceń kapłańskich. Głowny celebrans skierował słowa podziękowania również do osób świeckich, dziękując im za wsparcie i świadectwo wiary. Po zakończonej Eucharystii kapłani przybyli do gmachu naszego seminarium na uroczysty obiad. 

13.04.2017 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Kapłaństwa nie otrzymuje się dla siebie, ale dla drugich.

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął Święte Triduum Paschalne. Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki podkreślił, że Wielki Czwartek to dzień wdzięczności za dar Eucharystii, kapłaństwa i przykazania miłości. Przypomniał również, że Eucharystia jest sprawowana od Ostatniej Wieczerzy na wszystkich kontynentach i będzie sprawowana do końca świata. Główny celebrans w swojej homilii zwrócił się także do kapłanów, podkreślając, że kapłaństwa nie otrzymuje się dla siebie, ale dla drugich. Następnie miał miejsce obrzęd obmycia nóg, który przypomina wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji. 

14.04.2017 (piątek)
Ciemna Jutrznia

Tradycyjnie w Wielki Piątek rano wspólnota seminaryjna zgromadziła się w katedrze świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. „Ciemnej Jutrzni” przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. 

14.04.2017 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Alumni wraz z księżmi przełożonymi uczestniczyli w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Liturgia rozpoczęła się procesją wejścia w ciszy, następnie ordynariusz świdnicki w geście uniżenia położył się w prezbiterium krzyżem. W czasie Liturgii Słowa chór seminaryjny wraz z katedralną scholą cantorum „Exsultet” wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej Biskup Świdnicki wygłosił homilię, w której wskazał na szczególny dar w osobie Maryi. Jezus przekazał nam ten dar na krzyżu, w sytuacji, gdy zewnętrznie był zniewolony, ale wewnętrznie nie przestawał być wolny.  

Po modlitwie powszechnej Wielkiego Piątku, ks. bp Ignacy Dec uroczyście odsłonił krzyż, po czym księża, alumni i wszyscy wierni mogli oddać mu cześć. Po Komunii Świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. 

15.04.2017 (sobota)
Ciemna Jutrznia

Wspólnota seminaryjna, podobnie jak w Wielki Piątek, także dzisiaj udała się rano do katedry świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. „Ciemnej Jutrzni” przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.   

15.04.2017 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna stanowi centralny moment całego roku liturgicznego. Uroczystej Liturgii, która rozpoczęła się przed katedrą świdnicką od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Po wniesieniu zapalonego paschału do świątyni, odśpiewano orędzie wielkanocne, „Exsultet”. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, która w tym szczególnym dniu ukazuje historię zbawienia od początku świata, aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad tematem chrztu. Przypomniał, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zachęcał także do zawierzenia Jezusowi życia na ziemi i w wieczności. Podczas liturgii chrzcielnej, Biskup Świdnicki udzielił sakramentu chrztu świętego i bierzmowania ketechumence, którą do tego ważnego momentu przygotowywał o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Po komunii świętej, ks. bp Ignacy Dec złożył życzenia zebranym i zaprosił do uczestnictwa w porannej Eucharystii, która rozpocznie się procesją rezurekcyjną. 

16.04.2017 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry, by uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Eucharystię rozpoczęła procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii wyjaśniał czym jest zmartwychwstanie Chrystusa i jak należy je rozumieć. Zmartwychwstanie dokonało się bez naocznych świadków, lecz istnieją świadectwa znaków zmartwychwstania, do których należy m.in. pusty grób. Ordynariusz świdnicki wzywał wiernych do dawania świadectwa o Jezusie, a także do poszukiwania i karmienia się prawdą. 

20.04.2017 (czwartek)
Spotkanie rocznika '63

Do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w 1963 roku, by odbyć swoje coroczne spotkanie rocznikowe. Rozpoczęło się ono wspólnym śniadaniem w seminaryjnym refektarzu. W samo południe kapłani zgromadzili się w kaplicy głównej, gdzie Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Na początku słowo powitania wygłosił ks. inf. Kazimierz Jandziszak, który wyczytał nazwiska tych braci kapłanów, którzy odeszli już do Domu Ojca. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii przypomniał kilka ważnych wydarzeń z czasów seminaryjnych i późniejszej posługi duszpasterskiej kapłanów z rocznika ’63. Główny celebrans zaznaczył, że trzeba nieustannie dziękować Bogu za przeszłość i dar powołania kapłańskiego. Ks. bp Ignacy Dec podziękował przybyłym kapłanom za ich trud, wieloletnią pracę i życzliwość oraz życzył, by nadal wspierać młodszych kapłanów swoim doświadczeniem i radą. Dzisiejsze spotkanie rocznikowe zakończyło się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

23.04.2017 (niedziela)
Niedziela Miłosierdzia Bożego

W 2. Niedzielę Wielkanocną, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego, alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do świdnickiej katedry. Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Ambrożej, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Świdnicy. W ramach homilii został odczytany List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia. 

24.04.2017 (poniedziałek)
Sesja popularno-naukowa

W uroczystość św. Wojciecha, Patrona naszego seminarium, wspólnota seminaryjna zgromadziła się rano w kaplicy głównej, by wspólnie pomodlić się Jutrznią, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po niej była możliwość oddania czci relikwiom św. Wojciecha.

Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy było dziś współorganizatorem sesji popularno-naukowej pt. „Dziedzictwo Kościoła Katolickiego w Świdnicy”. Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, który przytoczył kilka faktów z życia św. Wojciecha, a także zachęcał wiernych, by życie codzienne kształtować zasadami wiary.

Po zakończonej Mszy Świętej, obrady dzisiejszej sesji popularno-naukowej w Świdnickim Ośrodku Kultury otworzył ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor WSD w Świdnicy. Następnie swoje przedłożenia wygłosili: Pan Sobiesław Nowotny „Dwie formy pobożności: katolicka i protestancka. Dzieje kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy w latach 1250-1629”; ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec „Kościół pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy pod opieką duszpasterską Jezuitów (1629-1776)”; Pan prof. dr hab. Mateusz Goliński „Parafia św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy w okresie pruskim (1740-1945)”; ks. prał. Jan Bagiński „Parafia św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy po II Wojnie Światowej”; Pani Barbara Stadnik-Skoczylas „Walory artystyczne wyposażenia katedry świdnickiej”. Po zakończonym bloku wykładowym odbył się panel dyskusyjny, któremu przewodniczył ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wicerektor. Następnie słowo końcowe wygłosił ks. bp Ignacy Dec.  

27.04.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Główny celebrans pochylił się nad tajemnicą posłania w Duchu Świętym. Gdy Jezus tchnął na Apostołów Ducha Świętego, stali się oni szafarzami sakramentów. Ksiądz wicerektor zaznaczył, że już za miesiąc będziemy świadkami podobnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w czasie święceń kapłańskich, będących wielkim wydarzeniem w życiu całej naszej  wspólnoty seminaryjnej. 

30.04.2017 (niedziela)
Niedziela Powołaniowa

W 3. Niedzielę Wielkanocną alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy udali się do parafii naszej diecezji, by przybliżyć wiernym życie w seminarium, a także podzielić się świadectwem swojego powołania. W tym roku klerycy odwiedzili parafie dekanatów: Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko i Kudowa-Zdrój. 

Wybierz kronikę