Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2017

01.03.2017 (środa)
Środa Popielcowa

W Środę Popielcową wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy, gdzie miała miejsce Liturgia Stacyjna, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Po jej zakończeniu, wierni przeszli w procesji pokutnej do świdnickiej katedry, w której Mszy Świętej z obrzędem posypania głów popiołem przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki nawiązując do Liturgii Słowa zachęcał do szczerego wykonywania pobożnych uczynków. Podkreślał również, że ważne jest, by jak najlepiej wykorzystać nie tylko czas postu, ale i całe życie do pogłębiania relacji z Bogiem i dzielenia się z innymi dobrem i miłością. Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd posypania głów popiołem.

02.03.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Nie ma życia bez krzyża.

Z racji pierwszego czwartku miesiąca, alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo powołaniowe, które poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Główny celebrans zwrócił uwagę, że poprzez wiedzę, wolność i miłość człowiek upodabnia się do Boga. Biskup świdnicki zachęcał, by pomimo przeciwności zawsze wybierać dobro, które jest gwarantem zwycięstwa. Na koniec homilii przypomniał, że kto pokłada swą nadzieję w Bogu, ten wybiera życie, szczęście i błogosławieństwo. 

04.03.2017 (sobota)
Posługa lektoratu

Zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych jest udzielenie alumnom roku trzeciego posługi lektoratu. Jest to pierwsza posługa, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Przez nią stają się oni szczególnymi świadkami i stróżami słowa Bożego.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Po przedstawieniu kandydatów i wygłoszonej homilii, nastąpił obrzęd ustanowienia lektorów. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele alumnów kursu trzeciego wyrazili swą wdzięczność wszystkim zebranym. 

05.03.2017 (niedziela)
Msza w seminarium

W 1. Niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Główny celebrans pochylił się nad trzema kwestiami: zwycięstwem Jezusa nad szatanem, upadkiem Adama i Ewy oraz walką współczesnego Kościoła z grzechem. W nawiązaniu do Liturgii Słowa, ksiądz wicerektor zachęcał do stanowczego stawiania czoła pokusom. Zaznaczył przy tym, że nie należy czynić tego własnymi siłami, lecz mocą Chrystusa. 

05.03.2017 (niedziela)
Peregrynacja obrazu MB Świdnickiej

W niedzielny wieczór do naszej wspólnoty przybył obraz z wizerunkiem Matki Bożej Świdnickiej. Jest to związane z peregrynacją, stanowiącą bezpośrednie przygotowanie do koronacji wizerunku czczonego w świdnickiej katedrze. Po uroczystym wprowadzeniu obrazu Matki Bożej Świdnickiej „Uzdrowienia chorych” do kaplicy seminaryjnej, miało miejsce nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. 

08.03.2017 (środa)
Pożegnanie obrazu MB Świdnickiej

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w nabożeństwie kończącym peregrynację obrazu Matki Bożej Świdnickiej „Uzdrowienia chorych” w naszym seminarium. Modlitwom przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po ich zakończeniu, wizerunek Matki Bożej Świdnickiej został przewieziony do Domu Księży Emerytów w Świdnicy. 

09.03.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Eucharystia była sprawowana w intencji zmarłego przed kilkoma dniami ks. bp. Tadeusza Rybaka, pierwszego Biskupa Legnickiego. Główny celebrans przypomniał kilka faktów z życia ordynariusza legnickiego, wskazując przy tym na jego zaangażowanie i zasługi w wieloletniej posłudze kapłańskiej. 

11.03.2017 (sobota)
Dzień skupienia duchowieństwa

Tyle jest w nas miłości, ile zdolności do przebaczenia.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbył się wielkopostny dzień skupienia duchowieństwa, który poprowadził o. Bogdan Waliczek, paulin. Rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu, po której kapłani uczestniczyli w dwóch konferencjach. Centralnym punktem dnia skupienia była Msza Święta, której przewodniczył ks. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Homilię wygłosił natomiast o. Bogdan Waliczek, który pochylił się nad kwestią przebaczenia i miłowania nieprzyjaciół. Podkreślał, że przebaczenie jest podstawowym wymogiem nawrócenia. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

12.03.2017 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W 2. Niedzielę Wielkiego Postu, która w Polsce jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Śliwka. Proboszcz katedry poczynił refleksję nad istotą wyrzeczeń i postanowień wielkopostnych. Wskazał, że ich celem ma być bezgraniczne zaufanie Jezusowi, gdyż do takiej postawy zachęca nas przeżywany obecnie czas Wielkiego Postu.   

13.03.2017 (poniedziałek)
Nowenna przed koronacją obrazu MB Świdnickiej

Alumni wraz z księżmi przełożonymi uczestniczyli w kolejnym dniu nowenny przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej „Uzdrowienie chorych”. Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Śliwka. Nawiązując do Liturgii Słowa ukazał, że osoba, która osądza i potępia innych, sama jest wystawiona na nieprzychylne oceny. Główny celebrans przypomniał również prawdę, iż Jezus udziela pokoju tym, którzy w Niego wierzą. Świat jest dziś pełen niepokoju, który często bywa wynikiem obawy o przyszłość. W takich sytuacjach zawsze przy człowieku obecny jest Chrystus, który mówi: „Pokój wam”.

Po zakończonej Eucharystii, wierni zgromadzeni w katedrze wspólnie odmówili modlitwę różańcową, następnie wyruszyli w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski.

16.03.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Na ziemi kształtujemy swoją doczesność i wieczność.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny dziękuje za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modli się o nowe powołania do służby Bożej. Z tej racji, wieczornej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki w swoim rozważaniu zwrócił uwagę na to, że choć na ziemi jest sprawiedliwość, człowiek może jej nie doświadczać w pełnej formie. Dopiero Bóg wymierzy ją w sposób doskonały w wieczności. Główny celebrans podkreślił również, że ziemskie życie jest etapem, w którym poprzez właściwe decyzje moralne możemy zbierać zasługi, które przyniosą owoc w wieczności. Co ważne, życie na ziemi jest momentem, w którym mamy szansę na zmianę swojego postępowania, po śmierci sami nie będziemy w stanie już sobie pomóc. Biskup świdnicki zachęcał, by nie zmarnować tej szansy.

19.03.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Podczas dzisiejszej Eucharystii miało miejsce skrutynium ketechumenki Magdaleny. Skrutynium jest modlitwą Kościoła nad dorosłymi przygotowującymi się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, by Bóg udzielił im łaski wglądu i poznania własnego sumienia. Jest to jeden z etapów katechumenatu, który jest formą przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się nad sakramentalnym wymiarem studni, wody i procesem dochodzenia do wiary przez Samarytankę, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Ojciec duchowny ukazał także jak istotne w procesie rozwoju wiary jest zdziwienie i ciekawość. To pierwsze przełamuje pewne wewnętrzne bariery i burzy dotychczas utarte schematy. Z ciekawości rodzą się natomiast pytania, które sprzyjają lepszemu poznaniu Boga. 

20.03.2017 (poniedziałek)
Uroczystość św. Józefa

W uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do Diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa w Świdnicy. Tam uczestniczyli w Mszy Świętej odpustowej, w czasie której odbył się również sakrament bierzmowania. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch, który podkreślał, że św. Józef jest wzorem zawierzenia i posłuszeństwa Bogu. Główny celebrans przypomniał, że niekiedy określa się św. Józefa jako milczącego świętego, ponieważ w Piśmie Świętym nie zapisano żadnego jego słowa. To pokazuje, że bardziej niż słowami, należy przemawiać postawą pełną miłości, ofiarności i służby, którą prezentował Patron dzisiejszego dnia. Ksiądz Biskup zachęcał młodych ludzi, którzy otrzymali sakrament bierzmowania, by z radością świadczyli słowem i przekładem o tym, że zostali napełnieni Duchem Świętym.  

21.03.2017 (wtorek)
Koncert w Dzierżoniowie

Członkowie seminaryjnego zespołu „The Clouds” udali się dziś do Zespołu Szkół nr 3 „Ekonomik” w Dzierżoniowie, gdzie o. Marcin Dolak prowadził rekolekcje dla młodzieży. Alumni zagrali kilka utworów, a także podzielili się doświadczeniem swojej wiary. Koncert zakończyła wspólna modlitwa. 

23.03.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej sprawowanej w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a w sposób szczególny nowych powołań do naszego seminarium, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W swoim rozważaniu główny celebrans zwrócił uwagę na fakt, że oprócz głuchoty fizycznej, istnieje również głuchota duchowa, w której człowiek zamyka się na głos Boga, czego konsekwencją jest zatwardziałość serca. Jedynym skutecznym sposobem uwolnienia się z tego stanu jest otwarcie się na Jezusa. Ksiądz Rektor zachęcał także do prawości i prostoty życia, ponieważ one sprawiają, że człowiek kieruje się wartościami nadrzędnymi, a nie pożądaniami, które wynikają z ludzkiego egoizmu.

24.03.2017 (piątek)
"24 godziny dla Pana"

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w Mszy Świętej rozpoczynającej nabożeństwo „24 godziny dla Pana”. Jest ono związane z papieską inicjatywą przeprowadzenia w całym kościele całodobowej adoracji, w czasie której będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki pochylił się nad tematem miłości. Wskazał, że miłość Boga do człowieka zawsze jest największa i bezwarunkowa. Ordynariusz świdnicki podkreślił również, że zdrowa miłość do samego siebie jest wtedy, gdy kochamy obraz Boga znajdujący się w nas samych. Istotne jest również to, że obraz ten jest obecny w innych ludziach.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się całodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Początkowo adorację prowadziła wspólnota seminaryjna, a po niej poszczególne świdnickie parafie i zgromadzenia zakonne. 

25.03.2017 (sobota)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja świdnicka obchodziła 13. rocznicę powstania. Z tej racji wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, który przeżywał dziś również 13. rocznicę swoich święceń biskupich. Homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch, który zachęcał do modlitwy o mocną i żywą wiarę, by móc odważnie odpowiadać na Boże wezwanie tak, jak czyniła to Maryja. Podkreślał również, że źródłem mocy dla człowieka wierzącego jest Chrystus.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele alumnów wyrazili swą wdzięczność ordynariuszowi świdnickiemu za jego dotychczasową posługę oraz życzyli sił na dalsze lata. 

26.03.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu zwaną niedzielą radości- „Laetare” Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak. W swoim rozważaniu pochylił się nad prawdą, iż człowiek patrzy nieco inaczej niż Bóg. Narządem ludzkiego wzroku są oczy. Patrząc nimi nie tyle odtwarzamy widzianą rzeczywistość, lecz ją stwarzamy. Jeśli oczy będą zaciemnione grzechem, pychą, zazdrością lub lenistwem, widziany świat będzie ciemny. Ojciec duchowny w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii tłumaczył również, że Jezus, nakładając błoto na oczy niewidomego stwarza je na nowo. Chcąc zachować jasność i nieskażoność nowych oczu należy wpatrywać się w Boga, a także mądrych, szlachetnych i cierpiących ludzi, którzy widzą o wiele głębiej niż inni.

30.03.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który w swoim rozważaniu pochylił się nad istotą świadectwa w życiu każdego wierzącego, a zwłaszcza osoby studiującej teologię. Zachęcał również do postawy słuchania, która w skuteczny sposób chroni przed zgubnym dążeniem w życiu swoją własną drogą. Chrześcijanin winien kroczyć szlakiem wyznaczonym przez Boga, a wtedy wszystko będzie na swoim miejscu. 

Wybierz kronikę