Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2017

01.02.2017 (środa)
Msza w intencji śp. ks. Józefa Wróbla

Porannej Mszy Świętej w intencji śp. ks. kan. Józefa Wróbla, długoletniego proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Olszanach, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Delegacja naszego seminarium uda się także na uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca.

02.02.2017 (czwartek)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W Święto Ofiarowania Pańskiego, część alumnów uczestniczyło w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, który wygłosił również homilię. Główny celebrans przypomniał w niej, że w dniu dzisiejszym obchodzony jest także Dzień Życia Konsekrowanego. Podkreślił więc zasługi osób życia zakonnego i wyraził swą wdzięczność za ich posługę i modlitwę, którą wspierają papieża, biskupów i kapłanów. Na koniec, ks. bp Ignacy Dec życzył wszystkim zgromadzonym w świdnickiej katedrze radości płynącej z daru powołania.  

02.02.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Z racji pierwszego czwartku miesiąca, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki podkreślał, że życie ludzkie jest darem otrzymanym od Boga, dlatego też człowiek winien je każdego dnia ofiarowywać Bogu i ludziom. Główny celebrans porównał życie ludzkie do świecy. Tak jak świeca, spalając się daje światło, tak i człowiek powinien wyniszczać w sobie miłość własną i służyć wszystkim wokół. 

03.02.2017 (piątek)
Św. Błażeja

W liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył o. Marcin Dolak, ojciec duchowny. Na zakończenie Eucharystii miało miejsce błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka.

09.02.2017 (czwartek)
Konsulta

Księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników zebrali się na konsulcie. Celem spotkania było omówienie planu pracy na kolejny semestr, a także wybranie odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

09.02.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Miłość połączona z wytrwałą wiarą jest drogą do cudu.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki, nawiązując do Liturgii Słowa zauważył, że Bóg dzieli się z człowiekiem władzą nad przyrodą. Każdy z ludzi ma natomiast przekazywać innym wartości, lecz najpierw trzeba je samemu przyjąć, zaakceptować i nimi żyć. Główny celebrans pochylił się także nad istotą wspólnoty. Każdy z nas jest wezwany do jej budowania. 

13.02.2017 (poniedziałek)
Nowenna przed koronacją obrazu MB Świdnickiej

Księża przełożeni wraz z alumnami udali się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w kolejnym dniu nowenny przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki podkreślił w niej, że Jezus wzywa do życia w czystości, która jest zwycięstwem ducha nad ciałem. Jest ona również ozdobą i chlubą Kościoła. Wzorem świętości i czystości winna być dla nas Maryja.

Po zakończonej Eucharystii, wierni uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej i procesji fatimskiej z figurą Matki Bożej. Na koniec odśpiewano Apel Jasnogórski.

16.02.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny pochyla się nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki zwrócił w niej uwagę na to, że Chrystus nie chodził do szkoły, nie napisał też żadnej książki, a pomimo to pozyskał serca wielu ludzi, którzy z miłości do Niego zmieniali swoje życie. Jeśli człowiek chce, by Jezus był najważniejszy, powinien stale być z Nim w kontakcie, a może to czynić, zgodnie z benedyktyńską zasadą, poprzez modlitwę i pracę.  

19.02.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

Świętość Boga odpowiada na zło miłością.

W 7. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy. Pochylił się w niej nad prawdziwością dwóch twierdzeń: „jesteśmy święci” oraz „mamy stawać się świętymi”. Ojciec duchowny przekonywał, że oba zdania są właściwe, gdyż jesteśmy świątynią Boga, ale w sensie moralnym, mamy również dążyć do świętości. Nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa, o. Mirosław Rakoczy zachęcał zebranych do nieustannej pracy nad sobą, by każdego dnia postępować w świętości i doskonałości. 

21.02.2017 (wtorek)
Msza urodzinowa o. Mirosława

Księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście zgromadzili się w kaplicy głównej na porannej Mszy Świętej, której przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Na początku ks. Rektor Tadeusz Chlipała zapowiedział, że dzisiejsza Eucharystia jest sprawowana w intencji głównego celebransa z racji rocznicy urodzin. Homilię wygłosił o. Marcin Dolak, który w nawiązaniu do Liturgii Słowa wskazał na kilka cech dzieci, które my, dorośli moglibyśmy od nich czerpać. Zwrócił uwagę na ich ufność, czystość, świętość i ciekawość świata. Zachęcał również, by nie marnować czasu na dyskusje, z których nic nie wynika, ale rozmawiać o sprawach najważniejszych. Na koniec Mszy Świętej głos zabrali przedstawiciele alumnów i złożyli o. Mirosławowi życzenia w imieniu całej wspólnoty. 

23.02.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Otwartość i pokora prowadzą nas do doświadczenia obecności Boga.

W liturgiczne wspomnienie św. Polikarpa, wieczornej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Podkreślił w niej, że ludzka wrażliwość otwiera na walkę z grzechem. Główny celebrans przytoczył również kilka faktów dotyczących Patrona dzisiejszego dnia. Jego historia skłania do życia w inny sposób niż ten, który proponuje ówczesny świat. Na zakończenie ks. Rektor zachęcał zebranych do postawy otwartości i pokory, przy jednoczesnym wystrzeganiu się pychy i wyniosłości. 

25.02.2017 (sobota)
Pogrzeb taty kl. Adama Przybysza

Gdy smucimy się z miłości, ta miłość nas oczyszcza.

Cała wspólnota seminaryjna udała się dziś do parafii                 pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu, by uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych śp. Andrzeja Przybysza- taty kleryka Adama Przybysza. Mszy Świętej przewodniczył                 ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy. Mówił w niej, że nie należy wstydzić się smutku i łez, bo sam Chrystus zapłakał nad grobem Łazarza. Podkreślił także, że przez śmierć zostaje zerwana więź fizyczna, ale wciąż trwa więź duchowa. Ojciec duchowny zachęcał do ufności, że w przyszłości złączymy się w radości, którą śp. Andrzej będzie przeżywał lub już jej doświadcza.  

26.02.2017 (niedziela)
Msza w katedrze

W 8. Niedzielę Zwykłą alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do świdnickiej katedry, by uczestniczyć w Mszy Świętej w intencji żołnierzy wyklętych z racji nadchodzącego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, Biskup Świdnicki przestrzegał przed postawą dwulicowości, ukazując przy tym piękno ludzkiej jednoznaczności, przejrzystości i wierności w służbie Bogu i bliźniemu. Główny celebrans wyraził również zachętę, by przywracać żołnierzom niezłomnym właściwe dla nich miejsce w naszej narodowej historii.

Na koniec Mszy Świętej ks. bp. Ignacy Dec poświęcił obraz Matki Bożej Świdnickiej, który będzie peregrynował po parafiach naszego miasta. Ma to być bezpośrednia forma przygotowania do uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej. 

28.02.2017 (wtorek)
Koncert w Łagiewnikach

Członkowie seminaryjnego zespołu „The Clouds” wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą udali się dziś do Zespołu Szkół Samorządowych w Łagiewnikach, gdzie odbył się koncert ewangelizacyjny dla młodzieży. Alumni zagrali kilka utworów, a także wygłosili świadectwa na temat wiary, zawierzenia życia Panu Bogu, miłości Jezusa Chrystusa i grzechu. Koncert zakończyła wspólna modlitwa. 

Wybierz kronikę