Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2017

05.01.2017 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Alumni powrócili dziś do „domu ziarna” po przerwie świątecznej. Wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą, o. Mirosławem Rakoczym i o. Marcinem Dolakiem udali się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego. Eucharystia była sprawowana w intencji powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych, a także za chorych i starszych kapłanów naszej diecezji.

Ks. bp Ignacy Dec w wygłoszonej przez siebie homilii zauważył, że Chrystus, powołując Apostołów, korzysta z pośrednictwa innych ludzi. Ordynariusz świdnicki wezwał zebranych do refleksji, czy także przez nas samych Jezus ukazuje komuś piękno powołania. Podkreślił również, że realizowanie powołania kapłańskiego nie jest wolne od krzyża, lecz Jezus nigdy nie nakłada na człowieka ciężaru, którego nie mógłby unieść. 

06.01.2017 (piątek)
Objawienie Pańskie

Boga nie można kupić, Boga należy szukać całe życie.

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki pochylił się w niej nad postawą trzech mędrców ze wschodu, z której wynikają trzy przesłania: Boga należy szukać, znalezionemu Bogu trzeba się pokłonić i złożyć dary, po spotkaniu z Bogiem trzeba stać się innym człowiekiem. Główny celebrans podkreślił również, że jeśli wiedza i władza nie klęka przed Bogiem, Jego prawdą i miłością, wówczas może bardzo szkodzić. Zachęcał także do tego, by oddać pokłon Bożemu dzieciątku i powrócić do domów i swoich rodzin jako inni ludzie.

Zgodnie ze zwyczajem, ordynariusz świdnicki podał terminy tegorocznych świąt. Po Komunii Świętej miał miejsce obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła.  

06.01.2017 (piątek)
Kolęda w seminarium

Alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się w kaplicy głównej na II Nieszporach Uroczystości Objawienia Pańskiego. Po ich zakończeniu ks. Rektor Tadeusz Chlipała pobłogosławił wodę, kredę i kadzidło. Następnie nawiedzono mieszkania księży przełożonych, alumnów i pozostałe pomieszczenia naszego seminarium.

08.01.2017 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe TPS

O Bogu i naszym chrześcijaństwie należy mówić przykładem własnego życia.

Do seminarium przybyli dziś członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, a także studenci świeccy naszej uczelni. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak. Pochylił się w niej nad problemem odróżnienia chrześcijanina w tłumie. Ojciec duchowny podkreślał, że można oczywiście mówić o swoim chrześcijaństwie za pomocą słów, lecz można o nim świadczyć przede wszystkim przykładem życia, postępowania i sposobem myślenia.

Po Eucharystii przybyli goście udali się do auli seminaryjnej, gdzie po słowach powitania ks. Rektora Tadeusza Chlipały, odbył się koncert kolęd w wykonaniu członków zespołu Pana Dawida Kartaszewicza- absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Po nim był czas na dzielenie się opłatkiem. Następnie życzenia wygłosił przedstawiciel alumnów, Pani Ewa Miałkowska- prezes TPS i ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Kolejnym punktem dzisiejszego spotkania opłatkowego był obiad w seminaryjnym refektarzu, któremu towarzyszyło wspólne kolędowanie.

 

11.01.2017 (środa)
Spotkanie opłatkowe z dziennikarzami

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się spotkanie opłatkowe z dziennikarzami. Rozpoczęło się ono nabożeństwem Słowa w seminaryjnej kaplicy, któremu przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki zwrócił uwagę, że dziennikarze są powołani do posługi słowa. Ich zadanie polega na dążeniu do prawdy, a należy to czynić w uczciwości, rzetelności i kulturze.

Po zakończonym nabożeństwie, zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie alumni kursu II wystawili przygotowane przez siebie jasełka. Następnie ks. bp Ignacy Dec pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy się przełamali. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 

12.01.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Kryzys posłuszeństwa to kryzys wiary.

Wieczornej Mszy Świętej, w której w sposób szczególny wspominamy wydarzenia Wielkiego Czwartku, a więc ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki wygłosił również homilię, w której pochylił się nad kwestią posłuszeństwa. Podkreślił w niej, że posłuszeństwo Bogu jest zadaniem każdego wierzącego, a kto słucha Boga nigdy nie żałuje. Kryzys, który dostrzega się obecnie w tym aspekcie, dość często wynika z pychy i braku pokory, oznacza on także kryzys wiary. Jezus budował swoją wielkość na pokorze i cichości. Do takiej postawy zachęcał zebranych ks. bp Ignacy Dec.

13.01.2017 (piątek)
Nowenna przed koronacją obrazu MB Świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się dziś do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w kolejnym dniu nowenny przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki przypomniał w niej, że człowiek wierzący powinien nieść miłosierdzie innym ludziom. Może to robić poprzez czyny, słowa i modlitwę.

Po zakończonej Eucharystii, wierni uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej i procesji fatimskiej z figurą Matki Bożej. Na koniec odśpiewano Apel Jasnogórski.

13.01.2017 (piątek)
Pogrzeb taty ks. Jarosława Lipniaka

Delegacja alumnów i księży przełożonych udała się na pogrzeb śp. Mariana Lipniaka- taty ks. dr. hab. Jarosława Lipniaka, wykładowcy teologii dogmatycznej w naszym seminarium. Uroczystościom pogrzebowym w Mąkoszycach (województwo opolskie) przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki. Homilię wygłosił natomiast o. bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

14.01.2017 (sobota)
Turniej piłki nożnej w Legnicy

Drużyna piłkarska Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy wzięła udział w IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dolnośląskich Seminariów Duchownych. Tegoroczne zawody odbyły się w Legnicy. Alumni naszego seminarium zdobyli III miejsce. Na podium znalazły się zespoły: WSD Paradyż (I miejsce) i WSD Salwatorianie (II miejsce).

19.01.2017 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Pojednanie- miłość Chrystusa przynagla nas”, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył ks. dr hab. Jarosław Lipniak, referent ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Na wspólną modlitwę przybył także ks. bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który w wygłoszonym przez siebie rozważaniu, pochylił się nad kwestią śmierci Jezusa, będącej największym poświęceniem i pojednaniem. Podkreślił również, że świętości nie da się pogodzić z grzesznością.

19.01.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Jedność zawsze zaczyna się w sercu człowieka.

W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Pelczara, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki podkreślał w niej, że Jezus Chrystus nieustannie jest obecny wśród nas. Wskazał również trzy pomniki Jezusa, którymi są: żłóbek, krzyż i ołtarz. Główny celebrans przypomniał zebranym, że kapłani i ci, którzy się do kapłaństwa przygotowują, są powołani by jednoczyć i o tę jedność zabiegać. 

21.01.2017 (sobota)
Wspomnienie św. Agnieszki

W liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki, porannej Mszy Świętej przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Eucharystia była sprawowana w intencji s. Agnieszki posługującej w naszej wspólnocie, prosząc o potrzebne łaski dla niej i zgromadzenia sióstr jadwiżanek. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zachęcał, by od Jezusa uczyć się rezygnacji z siebie i starać się przyprowadzać do Niego innych ludzi.

Po zakończonej Eucharystii ks. Rektor Tadeusz Chlipała wraz z przedstawicielem alumnów wyrazili wdzięczność s. Agnieszce za jej codzienną posługę w „domu ziarna”.  

21.01.2017 (sobota)
Wyjazd alumnów do Goczałkowa

Alumni czwartego roku wraz z o. Mirosławem Rakoczym udali się do Goczałkowa, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Krzysztof Zieliński, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Goczałkowie. Homilię wygłosił o. Mirosław Rakoczy. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy udali się na poczęstunek i wspólne kolędowanie do świetlicy wiejskiej. 

22.01.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 4. Niedzielę Zwykłą, Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się nad pojawiającym się w dzisiejszej Ewangelii słowem „natychmiast”. Jezus powołał pierwszych apostołów, a oni natychmiast pozostawili sieci i poszli za Nim. Ojciec duchowny zachęcał do podobnej postawy i pracy nad sobą, by nie odkładać wszystkiego na potem i z zachowaniem rozsądku natychmiast zwracać się ku dobrym rzeczom i myślom. 

22.01.2017 (niedziela)
Nieszpory ekumeniczne

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Nieszpory kończące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwie przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Rozważanie wygłosił ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Świdnicy. Po zakończeniu Nieszporów głos zabrał ks. Waldemar Szczugieł, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu. Następnie ordynariusz świdnicki podziękował wszystkim za przybycie oraz wspólną modlitwę i udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. 

26.01.2017 (czwartek)
Msza czwartkowa

Bądźmy aktywni w głoszeniu Ewangelii, do którego jesteśmy powołani.

W liturgiczne wspomnienie św. Tymoteusza i św. Tytusa, wieczornej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Pochylił się w niej nad tematem wolności, która przyświeca ludzkim wyborom i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ksiądz Rektor podkreślał, że patronowie dnia dzisiejszego mogą być wzorem w konsekwentnym wypełnianiu powziętych postanowień oraz że życie w przyjaźni z Jezusem gwarantuje łaskę, miłosierdzie i pokój. Główny celebrans zachęcał do porzucenia postawy bierności i wyraził konieczność aktywności w głoszeniu Ewangelii.

27.01.2017 (piątek)
XVIII Dolnośląskie Kolędowanie

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, który poprowadziła pani Marta Moneta, wziął udział w XVIII Dolnośląskim Kolędowaniu Chórów Szkół Muzycznych I Stopnia i zaproszonych gości. Tegoroczny przegląd kolęd odbył się w świdnickiej katedrze.

28.01.2017 (sobota)
Sesja popularno-naukowa

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową dotyczącą osoby i nauczania św. Tomasza z Akwinu, Patrona uniwersytetów i szkół katolickich.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której pochylił się nad mądrością, będącą darem Bożym. Wskazał w niej także, że wzorem człowieka mądrego jest właśnie św. Tomasz z Akwinu. Po Komunii Świętej, przedstawiciel alumnów złożył życzenia wykładowcom i klerykom, których Patrona dzisiaj wspominamy.

Po zakończonej Eucharystii, zaproszeni goście udali się do auli seminaryjnej. Wykład wprowadzający pt: „Teologia a nauka- uwagi na marginesie poglądów Stanisława Kamińskiego” wygłosił ks. Marcin Dolak. Następnie główną prelekcję pt: „Świętego Tomasza z Akwinu summa o pochodzeniu gatunków” wygłosił ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Na zakończenie ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował wszystkim uczestnikom dzisiejszej sesji. Następnie księża biskupi udzielili zebranym błogosławieństwa.  

29.01.2017 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

Pokory nie można nauczyć się ze słownika, ale żyjąc blisko ludzi pokornych.

W 4. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak. Pochylił się w niej nad cnotą pokory, do której zachęca dzisiejsze Słowo Boże. Ojciec duchowny podkreślał, że pokory należy uczyć się od innych ludzi. Nie wystarczy o niej tylko przeczytać. 

Wybierz kronikę